Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з Літературного читання для 2 класу за підручником О.Я. Савченко.
Перегляд файлу

Літературне читання 2 клас

119 год

(3,5 год на тиждень – 3 год літературного читання щотижня та 1 год літературного читання (позакласне читання) кожний другий навчальний тиждень (через тиждень),

І семестр – 3 год на тиждень,

 ІІ семестр – 4 год на тиждень)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1 – 4 класи

(наказ МОН України від 05.08.2016 рік №9 48р.

«Про затвердження змін до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів )

За підручником О.Я. Савченко «Літературне читання». Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Виданичий дім «Освіта», 2012.

Рекомендрвано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 року №118).

 

Види перевірки

Кількість перевірок

Дати

І СЕМЕСТР

ІІ СЕМЕСТР

І СЕМЕСТР

ІІ СЕМЕСТР

1.

Аудіювання (письмово)

2

2

 

 

2.

Навички читання вголос (усно)

1

1

 

 

3.

Усний переказ прочитаного твору

1

-

 

 

4.

Робота з літературним твором (письмово)

-

1

 

 

5.

Читання напамять віршованих текстів

2

2

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

І семестр-17 тижнів 51 урок (4 уроки випало)

48 уроків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коло читання

Формування і розвиток навички читання

Досвід читацької діяльності

Розвиток творчої діяльності

Дата

Дата

1.

 

У дитинстві вивчене, що на камені висічене. . Д. Павличко «Школа». Вчимося працювати з підручником.

Формування вмінь працювати з вправами з розвитку оперативного поля читання, зорового і смислового сприймання слів.

 

 

Складання речень з поданих слів.

04.09.

 

2.

 

Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Л. Глібов «Бачити – не бачить» В. Фетисов «Хто чого вчиться»

Розвиток смислової здогадки.

 

 

05.09.

 

3.

 

До учіння треба розум і терпіння. С. Жупанин «У лісовій музичній школі», М. Чумарна «Хто сьогодні зірка в класі?»

Формування навичок правильного, свідомого, плавного читання  цілими словами (допускається поскладове читання важких слів)

 

Прийоми звуконаслідування.

06.09.

 

4.

 

Історії з шкільного життя. Л. Вахніна «Кордон»

Формування вмінь виконувати спеціальні вправи на тренування мовленнєвого апарату.

Персонаж твору: портрет, мова.

 

11.09.

 

5.

 

В. Сухомлинський «Як Наталя в лисиці хитринку купила»

Формування навичок правильного, свідомого, плавного читання

 

 

12.09.

 

6.

 

Веселе слово. Г. Бойко «Ділові розмови»

Розвиток смислової здогадки.

Авторське ставлення.

Створення ігрової ситуації, розвиток діалогічного мовлення.

13.09.

 

7.

 

Робота з дитячою книжкою, робота із інформацією. «Наче вулик наша школа»                                                       18.09.

8.

 

Коли щось робиш, думай про наслідки. Н. Кулик «Ромасеве яблуко і Петрикова груша»

 

Формувння вмінь працювати з вправами зорового і смислового сприймання слів.

 

Формування умінь використовувати відповідну лексику твору для характеристики персонажів.

Розвиток смислової здогадки.

19.09.

 

9.

 

І сила перед розумом никне. Казка «Сильніше за силу» Чи уважно ти читав? Підсумковий урок по темі: «В рідній школі рідне слово. Наче вулик наша школа». Контрольна робота №1: Аудіювання.

 

Формування навичок правильного, свідомого, плавного читання.

Розвиток смислової здогадки.

Обговорення творчих робіт (малюнків, розповідей) учнів.

20.09.

 

 

 

 

 

 

 

 

тема

Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово…..

10.

 

 Колискові пісеньки-перлинки української мови. М. Сингаївський «Колискова пісня», колискові пісні записані М. Сингаївським (напам’ять)

Формування вмінь виконувати спеціальні вправи на розвиток чіткої дикції, правильної артикуляції звуків рідної мови в словах і фразах

Практичне ознайомлення учнів з яскраво образними словами, висловими, вирази (епітети, порівняння, метафори без вживання терміна).

 

25.09.

 

11.

 

Пісні та ігри, рідні з дитинства. Українські дитячі пісеньки «Кукуріку, півнику», «Добрий вечір, зайчику», Дитячі заклички (напам’ять)

Формування найпростіших прийомів регулювання темпу читання, сили голосу та тону.

Ознайомлення із зразками дитячого ігрового фольклору, їх інсценізації.

Створення ігрової ситуації.

26.09.

 

12.

 

Листопад зимі ворота відчиняє. За В. Скуратівським «Прощальний листопад»

Формування умінь   пауз між реченнями

Обумовлених розділовими знаками і змістом тексту.

Практичне ознайомлення із засобами художньої виразності у тексті.

Завдання на розвиток творчої уяви: придумування словесних картин.

27.09.

 

13.

 

 

Робота з дитячою книжкою. «Країна дитячих журналів»                                                                                             02.10

14.

 

Осінній падолист. В. Скомаровський «Лісова колиска», Д. Павличко «Небеса прозорі» (напам’ять).

Смислове розуміння картин як  у прямому так і переносному значенні.

Знаходження слів  із переносним значенням і вживаннях їх у власному мовленні.

Доповнення пропущених рим в ривках віршів.

03.10

 

15.

 

Дивись так, щоб побачити, слухай так щоб почути. В. Сухомлинський «Я хочу сказати своє слово»

 

Формування умінь читати у різному темпі з уповільненням і пришвидшенням.

Настрій персонажу.

Завдання на розвиток репродуктивної і творчої уяви.

04.10

 

16.

 

Цікаві слова. За А.Коваль «Слова розповідають», Н.Кир’ян «Словенятко», Л. Компанієць «Ковалівна»

 

Цілісне сприймання і розуміння твору.

Відтворення змісту тексту з урахуванням особливостей його мови.

 

09.10

 

17.

 

Л. Компанієць «Ковалівна», О. Пчілка «Журавель». Скільки є в нас, любі друзі, для звертання ніжних слів. А. М’ястківський «Неня».

 

знаходження і пояснення значення слів, ужитих у тексті у прямому та переносному значеннях.

Розвиток чіткої дикції.

Ілюстрація художніх образів твору.

10.10

 

18.

 

Народ скаже, як зав’яже. Прислів’я (напам’ять). Скоромовки (напам’ять). Лічилки. Жменька загадок із твого класу.

Тренування артикуляційного апарату. Формування уміння пришвидшувати темп читання.

Розвиток в учнів прагнення до засвоєння і вживання у своєму мовленні образних висловів з народних прислів’їв та казок

Створення ігрових ситуацій.

11.10

 

 

19.

 

 

Робота з дитячою книжкою. Збірка тематична   

Мовні цікавинки. І. Січовик «Тими самими словами»

 М. Хоросницька «Матусин заповіт» (напам’ять).

                                                                                                                                                                                                  17.10

20.

 

Чи уважно ти читав? «Перевір свої знання». Підсумковий урок по темі:»Розвивайся, звеселяйся моя рідна мово..». Контрольна роботи №2: Аудіювання.

 

 

Завдання на розвиток репродуктивної і творчої уяви.

18.10

 

 

Казка вчить, як на світі жить. Українські народні казки.

21.

 

Вступ до теми. У світі казки чарівної. Українська народна казка «Рукавичка». Інсценізація казки.

Формування навичок правильного та усвідомленого читання.

ознаки народної казки: наявність у змісті вигадки, фантазії

Створення ігрових ситуацій, у яких діти виступають у ролі акторів і глядачів.

30.10

 

22.

 

На язиці медок, а в душі – холодок. Українська народна казка «Лисиця та їжак». Прислів’я.

Формування навичок правильного та усвідомленого читання.

Розуміється на особливостях побудови казки: традиційний зачин, кінцівку, повтори.

Відтворення основної частини казки.

31.10

 

23.

 

Казка – вигадка, та в ній щось повчальне розумій. Українська народна казка «Цап і баран»

 

 

Відтворення основної частини казки.

01.11

 

24.

 

По роботі й нагорода. Українська народна казка «Півник і двоє мишенят».

Формування навичок правильного та усвідомленого читання.

Виділяє  основні риси характеру персонажів у казках на основі спостережень за їхньою поведінкою, вчинками (за запитаннями вчителя).

 

06.11

 

25.

 

Робота з дитячою книжкою. Пошук твору за змістом (переліком)  творів у книзі.                                                  07.11

26.

 

Українська народна казка «Півник і двоє мишенят». Узагальнення та систематизація знань. 

Формування навичок правильного та усвідомленого читання.

Складання плану. Відтворення учнями подій у тексті, називання дійових осіб.

Створення ігрових ситуацій.

08.11

 

27.

 

Казка вчить, як на світі жить. Казки народів Європи.

28.

 

Вступ до теми. Хитра лисичка – героїня багатьох казок. Російська народна казка «Лисичка»

Цілісне сприймання і розуміння тексту.

Казкові примети: традиційні зачин, кінцівка, відтворення тексту з опорою на готовий план, малюнки.

 

13.11

 

29.

 

Чи буває легким хліб? Білоруська народна казка «Легкий хліб».

 

Відтворення учнями подій у тексті. Складання плану.

Складання варіантів кінцівок.

14.11

 

30.

 

Коли щось робиш, думай про наслідки. Болгарська народна казка «Виноградар і змія»

Усвідомлення смислових зв’язків між частинами тексту.

Тема та основна думка твору.

 

15.11

 

31.

 

Коли щось робиш, думай про наслідки. Болгарська народна казка «Виноградар і змія»

 

 

Обговорення творчих робіт (малюнків, розповідей) учнів за сюжетами прочитаних творів.

20.11

 

32.

 

Чому виникла війна між тваринами? Чеська народна казка «Собаки, коти та миші»

 

Народні казки про тварин. Послідовність і розвиток подій.

 

21.11

 

33.

 

Робота з дитячою книжкою. Робота із інформацією.                                                                                                       22.11

34.

 

Не кажи, що знаєш, а покажи, як умієш. Англійська народна казка «Сорочаче гніздо».

Усвідомлення смислових зв’язків між частинами тексту.

Відтворення учнями подій у тексті. Складання плану.

 

27.11

 

35.

 

Чи уважно ти читав? Підсумковий урок по темі: «казка вчить, як на світі жить. Українські народні казки. Казки народів Європи.

 

 

Складання творів-мініатюр про казкових гароїв.

28.11

 

36.

 

Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору.

 

 

 

29.11

 

 

Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщини. Рідна домівка, рідна сім я – тут виростає доля моя.

37.

 

Вступ до теми. Ой роде наш красний, роде наш прекрасний. Українська народна пісня «Роде наш красний».

Формування найпростіших прийомів регулювання голосу.

Настрій у вірші. Розвиток поетичного слуху.

Формування умінь передавати свої враження, почуття від прочитаного.

04.12

 

38.

 

Українська народна пісня «В цьому дворку, як у вінку» .Я і моя родина. В. Гринько «Сім», О. Олійник  «Тетянка усміхається!»

Формування умінь дотримуватися пауз між реченнями. Логічний наголос.

Практичне ознайомлення учнів із засобами художньої виразності (порівняння).

 

05.12

 

39.

 

На сонці тепло, а біля матері добре. В. Лучук «Тільки мама». Прислів’я.  З народного «Приховала».

Формування навичок правильного та усвідомленого читання

Настрій у вірші.

Складання варіантів кінцівок.

06.12

 

40.

 

Робота з дитячою книжкою. Різноманітність дитячих книжок.                                                                                  11.12

41.

 

Золото та срібло не старіють.  Г. Могильницька «Бабусина радість»

Формування умінь дотримуватися пауз між реченнями. Логічний наголос

 

 

12.12

 

42.

 

Весняні дива. В. Чухліб «Повінь»

 

Відтворення учнями подій у тексті. Складання плану.

 

13.12

 

43.

 

Молодець проти овець, а проти молодця – сам вівця. А. Григорчук «Молодець проти овець».

 

Відтворення учнями подій у тексті. Складання плану.

 

18.12

 

44.

 

Де руки і охота, там ладнається робота. А. М’ястківський «Казка про яблуню».

 

Формування навичок правильного та усвідомленого читання.

 

 

19.12

 

45.

 

Птицю пізнають за пірям, а людину - за справами. В. Сухомлинський «Покинуте кошеня», А. Костецький «Хвостата мова».

висловлює елементарні оцінні судження морального і етичного характеру про вчинки героїв прочитаних творів

 

 

20.12

 

46.

 

Робота з дитячою книжкою.                                                                                                                                               25.12

47.

 

 Ми і наші менші друзі. Н. Кир’ян «Ми в цьому світі не самі». Розігрування діалогів.

 

 

 

26.12

 

48.

 

Чи уважно ти читав? Підсумковий урок по темі: «Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщини. Рідна домівка, рідна сім я – тут виростає доля моя. Контрольна робота №4. Навички читання вголос.

 

 

 

27.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
19 червня 2019
Переглядів
475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку