Календарно-тематичне планування 2 клас 2018/2019 н.р.

Про матеріал

Шановні, колеги! Пропоную вам календарно-тематичне планування з української мови за підручником М.Д.Захарійчук. 2 клас (І, ІІ семестри) на 2018/2019 навчальний рік. Можлива корекція кількості годин по семестрах.

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА

4 / 3  години  на тиждень, 119 годин

Підручник. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл. /

М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун. – К.: Грамота, 2012. – 176 с.: іл.

Види перевірок

Діалог

Знання й уміння з мови

Диктант

Списування

Загальна кількість

І сем.

-

1

2

1

4

ІІ сем.

1

2

1

1

5

 

 

 

Зміст

кіль

год.

Дата

Кор.

Прим.

 

Тема 1. Звуки і букви. Голосні звуки.

10

 

 

 

1.

Звуки і букви.  Звуки слова. Відтворення за вчителем та самостійно ланцюжка звуків слова.

1

 

 

 

2.

Українська абетка. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру.

1

 

 

 

3.

Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах.

1

 

 

 

4.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах.

1

 

 

 

5.

Склад. Правила переносу слів з літерами Й та Ь у середині слів.

1

 

 

 

6.

Склад. Правила переносу слів із буквосполученням ДЖ,ДЗ,ЙО,ЬО.

1

 

 

 

7.

Склад. Правила переносу слів з апострофом та подвоєними приголосними.

1

 

 

 

8.

Розвиток зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком, планом, змістом загадки.  Тема опису «Ромашка»

1

 

 

 

9.

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [е], [і]. Букви, що позначають голосні звуки. Букви я, ю, є, ї.

1

 

 

 

10.

Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі.                       Тема

1

 

 

 

 

Тема 2. Звуки і букви. Приголосні звуки.

10

 

 

 

11

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час вимови звуків.

1

 

 

 

12

Приголосні звуки. Позначення на письмі звуків [дз], [дз],[дж]. Перенос слів з буквосполученнями дз, дж.

1

 

 

 

13

Приголосні звуки [шч], позначення їх на письмі буквою щ.

1

 

 

 

14

Приголосні звуки [дз], [дз], [дж], [шч] і позначення їх буквами.

1

 

 

 

15

Приголосні звуки [г] і [ґ]. Позначення їх буквами.

1

 

 

 

16

Розвиток зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки.  Опис «Білочка»

1

 

 

 

17

Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Правильне їх вимовляння і розрізнення на слух.

1

 

 

 

18

Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Практичне засвоєння  вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу.

1

 

 

 

19

Вимова і написання слів із звуками [ф] і [хв].

1

 

 

 

20

Контрольна робота. Списування.

1

 

 

 

21

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.                                                                        Тема

1

 

 

 

 

Тема 3. Звуки і букви. Приголосні звуки.

15

 

 

 

22

Тверді і м’які приголосні звуки

1

 

 

 

23

Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

1

 

 

 

24

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Осінь» за сюжетним малюнком, планом, змістом вірша.

1

 

 

 

25

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є.

1

 

 

 

26

Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

1

 

 

 

27

Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за серією малюнків, планом і змістом казки (І. Прокопенко «Як гриби ховалися»)

1

 

 

 

28

Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення. Перенос слів з буквосполученням ьо

1

 

 

 

29

Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

1

 

 

 

30

 Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення буквами м’якості приголосних звуків.

1

 

 

 

31

 Практичне засвоєння написання слів з подовженимиі м’якими приголосними звуками.

1

 

 

 

32

Розвиток зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і малюнками.

1

 

 

 

33

Подовжені м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів.

1

 

 

 

34

Апостроф. Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї

1

 

 

 

35

Контрольна робота. Диктант.

1

 

 

 

36

Аналіз контрольної роботи. Записування слів з апострофом. Перенос слів з апострофом.                                          Тема                                                               

1

 

 

 

 

Тема 4. Слово.

6

 

 

 

37

Слово. Лексичне значення слова

1

 

 

 

38

Спостереження за лексичним значенням слова

1

 

 

 

39

Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предметів, ознак, дій.

1

 

 

 

40

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Каштанчик» за серією сюжетних малюнків, планом та опорними словами.

1

 

 

 

41

Тематичні групи слів. Складання груп слів за певною змістовою ознакою.

1

 

 

 

42

Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за значенням.                                                                       Тема

1

 

 

 

 

 Тема 5.  Слово. Іменник

12

 

 

 

43

Формування початкових уявлень про частини мови.

1

 

 

 

44

Слова, які відповідають на питання хто?що?(іменники).

1

 

 

 

45

Змінювання слів, які відповідають на питання хто? що? за числами (один — багато).

1

 

 

 

46

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Допомога тваринам узимку» за серією сюжетних малюнків та опорними словами.

1

 

 

 

47

Правильне вживання іменників у множині чи однині у складеному реченні.

1

 

 

 

48

Закріплення вивченого про слова, які відповідають на питання хто? що?

1

 

 

 

49

Уживання великої букви в іменах, по батькові та в прізвищах людей.

1

 

 

 

50

Уживання великої букви в кличках тварин.

1

 

 

 

51

Уживання великої букви в назвах міст, сіл, річок.

1

 

 

 

52

Контрольна робота. Перевірка мовних знань.

1

 

 

 

53

Аналіз контрольної роботи. Велика буква в назвах міст, сіл, річок.

1

 

 

 

54

Розвиток зв’язного мовлення.Мій улюблений мультфільм.

                                                                                           Тема

1

 

 

 

 

Тема 6. Слово. Прикметник

9

 

 

 

55

Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? (прикметники).

1

 

 

 

56

Прикметник. Зв’язок прикметників з іменниками.

1

 

 

 

57

Практичне змінювання прикметників за числами.

1

 

 

 

58

Складання груп слів, які мають різне лексичне значення: назви кольорів, розміри предметів тощо.

1

 

 

 

59

Контрольна робота.  Диктант.

1

 

 

 

60

Аналіз контрольної роботи. Виявлення серед прикметників слів подібних та протилежних за значенням.

1

 

 

 

61

Утворення сполучень слів, які відповідають на питання хто? що? та який? яка?

1

 

 

 

62

Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком.

1

 

 

 

63

Повторення і закріплення вивченого про іменник та прикметник.                                                                      Тема

1

 

 

 

 

Тема 7. Дієслово. Службові слова

13

 

 

 

64

Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексичним значенням.

1

 

 

 

65

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок дієслів з іменниками.

1

 

 

 

66

Складання груп дієслів із певним лексичним значенням. Роль дієслів у мовленні.

1

 

 

 

67

Дієслово. Доповнення речень дієсловами із тексту.

1

 

 

 

68

Дієслово. Дієслова, протилежні за значенням.

1

 

 

 

69

Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком « Дві білки».

1

 

 

 

70

Дієслово. Дієслова, подібні за значенням. Роль дієслів у мовленні.

1

 

 

 

71

Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів із словами він, вона, воно, вони.

1

 

 

 

72

Службові слова у реченні. Роль службових слів у реченні.

1

 

 

 

73

Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль прийменників у реченні.

1

 

 

 

74

Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль прийменників у реченні.

1

 

 

 

75

Контрольна робота. Перевірка мовних знань.

1

 

 

 

76

Аналіз контрольної роботи. Розвиток зв’язного мовлення.. Опис істоти за малюнком і змістом вірша «Моє оленятко».

                                                                                           Тема

1

 

 

 

 

Тема 8. Речення

16

 

 

 

77

Речення. Зміст і його завершене інтонаційне оформлення. Велика літера у першому слові речення.

1

 

 

 

78

Речення, у яких є повідомлення. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення.

1

 

 

 

79

Питальні речення. Інтонація питальних речень.

1

 

 

 

80

Контрольна робота: списування.

1

 

 

 

81

Аналіз к/р. Закріплення знань про розповідні й питальні речення.

1

 

 

 

82

Розвиток зв’язного мовлення. Підпис малюнків за змістом. Складання тексту.

1

 

 

 

83

Речення, у яких є прохання або наказ,спонукання. Інтонація спонукальних речень.

1

 

 

 

84

Побудова речень. Об’єднання двох простих речень в одне складне за зразком.

1

 

 

 

85

Поширення речень за питаннями. Головні слова у реченні.

1

 

 

 

86

Розуміння змісту речень. Спостереження за зв’язком слів у реченні.

1

 

 

 

87

 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом.

1

 

 

 

88

Спостереження за зв’язком слів у реченні. Формування умінь складати записки.

1

 

 

 

89

Спостереження за зв’язком слів у реченні. Поширення речення словами за змістом і питаннями.

1

 

 

 

90

Контрольна робота: діалог.

1

 

 

 

91

Поширення речення словами за змістом і питаннями.

1

 

 

 

92

Розвиток зв’язного мовлення.  Складання тексту за сюжетним малюнком та опорними словами.                Тема

1

 

 

 

 

Тема 9. Текст

10

 

 

 

93

Уявлення про текст. Заголовок, його відповідність змісту тексту.

1

 

 

 

94

Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту.

1

 

 

 

95

Спостереження за побудовою тексту: зачин, основна частина, кінцівка.

1

 

 

 

96

Спостереження за роллю абзаців у тексті.

1

 

 

 

97

Дотримання абзаців, які відповідають основним частинам висловлювання.

1

 

 

 

98

Спостереження за використанням слів (він, вона, вони,цей,ця, ці,це, тоді, після того).

1

 

 

 

99

Розвиток зв’язного мовлення.  Складання плану та написання переказу тексту «Рости, кленочку».

1

 

 

 

100

Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються.

1

 

 

 

101

Контрольна робота: диктант.

1

 

 

 

102

Аналіз контрольної роботи. Формування уміння використовувати в побудові тексту виражальні засоби. Тема

1

 

 

 

 

Тема 10. Мова і мовлення

11

 

 

 

103

Уявлення про мову й мовлення. Мова як засіб спілкування.

1

 

 

 

104

Ознайомлення з мовними і немовними знаками.

1

 

 

 

105

Розвиток зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.

1

 

 

 

106

Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.

1

 

 

 

107

Усне і писемне мовлення(говоріння і письмо).

1

 

 

 

108

Культура мовлення і культура спілкування.

1

 

 

 

109

Слова ввічливості. Звертання.

1

 

 

 

110

Розвиток зв’язного мовлення.  Складання розповіді за поданим малюнком і планом.

1

 

 

 

111

Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування.

1

 

 

 

112

Контрольна робота. Перевірка мовних знань.

1

 

 

 

113

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу. Що ми знаємо про букви і звуки.                Тема

1

 

 

 

 

Тема 11. Повторення вивченого.

6

 

 

 

114

Повторення вивченого матеріалу. Частини мови. Речення.

1

 

 

 

115

Повторення вивченого матеріалу. Текст.

1

 

 

 

116

Повторення вивченого матеріалу. Мова і мовлення.

1

 

 

 

117

Розвиток зв’язного мовлення.. Складання розповіді «Як я проведу літні канікули».

1

 

 

 

118

Свято « Рідне слово-диво калинове»

1

 

 

 

119

Узагальнення вивченого матеріалу. Підсумковий урок за рік.

1

 

 

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: алфáвіт і алфавíт, Батьківщúна, будь ласка, ведмíдь, вéресень, вýлиця, герóй,  дивáн, дитúна, до побачення, духмяний, дятел,  завдáння, зáєць, календáр, кúлим,медáль, метрó,на добраніч, недíля, ноутбук, ознáка, пóмилка,  помúлка,але помилки, понедíлок, предмéт, п’ятниця, рюкзак,, середá, співчуття, теáтр,   червóний, черговúй, черевúки, чернетка, четвер.             (36 слів).

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
4659
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку