Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарне планування з української літератури на 5 клас (НУШ) 2023/2024 н.р. 2 години на тиждень 70 годин на рік Складено відповідно до модельної навчальної програми" Українська література. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти( автори : Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.). За підручником "Українська література"для 5 класу (автори:Заболотний В., Заболотний О.,Слоньовська О.,Ярмульська І.).- Видавництво "Літера",2022
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС

2 семестр

Відповідає модельній навчальній програмі «Українська література. 5‒6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Архипова В. П., Січкар С. І., Шило С. Б.), яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795).

        За підручником «Українська література» для 5 класу (автори: В.Заболотний, О. Заболотний, О. Слоньовська, І. Ярмульська). – Видавництво «Літера»,2022

 

 

( 70 годин , 2 години на тиждень)

 

                          Рекомендовані види робіт з української літератури в 5 класі

 

                5 кл. НУШ

                                                          Семестри

І

ІІ

Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями літературних знань і компетентностей

2

3

Уроки позакласного читання

2

2

Література рідного краю

2

2

1. Сприймає усну інформацію на слух / Аудіювання

Аудіювання

1

1

2. Усно взаємодіє та висловлюється / Говоріння

Розвиток мовлення (усно)

1

1

3. Сприймає письмові тексти/ Читання

Читання вголос

1*

1*

4. Письмово взаємодіє та висловлюється / Письмо 

Розвиток мовлення (письмово)

1

1

 

                       Зміст програмового матеріалу

      Дата

Примітка

 

Музика поетичного слова(8 год.)

33

Лірика. Види лірики. Ліричний твір. Ліричний герой / героїня. Краса поетичної мови і мелодійність віршів Тараса Шевченка . Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе…»

 

 ТЛ: ліричний твір, ліричний герой

 

Вивчити

напам’ять

34

Тарас Шевченко. «Садок вишневий коло хати…». Картини природи рідного краю в поезіях. Відтворення краси рідного краю засобами образної мови (метафора, епітет, персоніфікація).

Урок виразного читання. Конкурс декламаторів поезії.

 

ТЛ: пейзаж, пейзажна лірика, персоніфікація

 

Вивчити

напам’ять

35

Павло Тичина. «Гаї шумлять…». «Не бував ти у наших краях!». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора. Мелодійність віршів Павла Тичини.

Урок виразного читання. Конкурс декламаторів поезії.

 

ТЛ: віршована мова

 

Вивчити

напам’ять

(на вибір)

36

Євген Гуцало. «Зірка». «Журавлі високі пролітають…». Дивовижний світ природи в поезії. Виразне читання поезії.

 

 

37

Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»). «Осінь-маляр із палітрою пишною…».  Краса рідної природи та відтворення її засобами поетичної мови. Єдність людини і природи.

 

 

38

Микола Вінграновський. «Сама собою річка ця тече». «Перша колискова». Майстерне відтворення краси природи засобами художнього слова.

 

 

39

Література рідного краю 3. Поезія рідного краю.

 

 

40

Контрольна робота № 3. «Музика поетичного слова» (тестові завдання).

 

 

                          Книжка вчить як у світі жить (10 год.)

41

Історичне минуле в художніх творах. Літописні оповіді. Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописів для нащадків.

Літопис «Повість минулих літ» (загальне ознайомлення).

 

ТЛ: літопис

 

 

42

Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками…»

 

 

43

Літописні оповіді: «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі; їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, вірність тощо.

 

 

44

Художнє розмаїття творів на історичну тематику.

Олександр Олесь. «Заспів», «Україна в старовину» (із книги «Княжа Україна»). Поетична оповідь про минуле нашого народу.

 

 

45

Олександр Олесь.  «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» (із книги «Княжа Україна»). Поетична оповідь про князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.

 

 

46

Іван Нечуй-Левицький» Історично-фантастична  казка «Запорожці». Історичне минуле українського народу у творі. Реальне і фантастичне у творі.  Зміст твору, описи природи, Запорозької Січі Романтичний образ лоцмана Карпа Летючого як втілення  найкращих рис нащадків славетних запорожців.

 

ТЛ : пейзаж,портрет

 

 

47

Іван Нечуй-Левицький.  Казка «Запорожці» .Запорожці – славні лицарі України , приклад  звитяжної боротьби за волю рідного краю, самовідданого патріотизму та героїзму. Історичні постаті у казці. Поєднання внутрішньої краси із зовнішньою в людині.  Роздуми запорожця про долю України. Образи Олесі Музиківни та Марусі Музиківни. Художні засоби у творі.

 

 

48

РМ. 4. Письмовий контрольний твір. Есе про зв'язок минулого із сучасним «Заповіти наших предків».

 

 

49

ПЧ. 3. Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі».  Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. Фантастичне і реальне в ній. Образи Наталочки та Антипка.

 

 

50

ПЧ. 4. Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Значення історичного минулого для сучасної людини. Віртуальна мандрівка українськими замками. Створення ілюстрацій ,буктрейлера до твору.

 

 

                                СВІТ ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ (9 год.)

51

Євген Гуцало. Оповідання «Лось». Актуальність теми протистояння добра і зла в сучасному світі.

 

ТЛ: оповідання

 

 

52

Євген Гуцало. Оповідання «Лось». Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань в оповіданні Євгена Гуцала «Лось». Проблема браконьєрства й захисту природи у творі.

 

 

53

Композиційні та сюжетні особливості прозових творів.

Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник». Самореалізація підлітків. Художня розповідь про Федька, його життя, стосунки з однолітками. Добро і зло. Благородство і підлість у творі.

 

 

54

Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник». Виразне читання фрагментів твору. Характеристика персонажів твору. Усна характеристика головного героя твору.

 

 

55

Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник». Федько як особистість. Щедрий на добро внутрішній світ героя.  Толя як антипод Федька.  Мізерність душі і підлість. Порівняльна характеристика Федька й Толі. 

 

 

56

РМ 3 (усно). Порівняльна характеристика героїв. Фанфік до оповідання Володимира Винниченка «Федько-халамидник».

 

 

57

Література рідного краю 4. Мала проза для дітей письменників-земляків.

 

 

58

Григір Тютюнник. Оповідання «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.

 

 

59

Григір Тютюнник. Оповідання «Дивак». Паралельність і єдність двох світів – природи і людини. Точність і лаконізм описів природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

 

 

                            ПРИГОДИ Й ФАНТАСТИКА В СУЧАСНІЙ ПРОЗІ (11 год.)

60

Галина Малик. Коротко про письменницю. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» – повість-казка сучасної дитячої письменниці.

  ТЛ: повість-казка (повторення)

 

 

61

Галина Малик. Повість-казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Жанрово-композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичайного в творі.

 

 

 

62

Галина Малик. Повість-казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Вчинки й характери персонажів. Добро і зло Символіка країни та її жителів.

 

ТЛ: портрет, портретна деталь

 

 

63

Галина Малик. Повість-казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми у казці. Особливості композиції та мови твору.

 

 

64

Всеволод Нестайко. Коротко про автора. Повість «Чарівний талісман». Незвичайні події в повісті.

 

 

65

Всеволод Нестайко. Повість «Чарівний талісман». Колоритні характери головних персонажів твору.

 

 

66

Всеволод Нестайко. Повість «Чарівний талісман». Основні комунікативні вміння та їхнє значення в житті людини. Вчинки й характери персонажів.

ТЛ:головний герой, другорядні герої.

 

 

 

67

Всеволод Нестайко. Повість «Чарівний талісман». Проблеми дружби, взаємодопомоги, стосунків батьків, дорослих і дітей.

 

 

68

Контрольна робота № 4. «Світ природи і людини в художній прозі» (тестові завдання).

 

 

69

Науково-популярна, науково-художня, навчальна література (загальне ознайомлення).

Дмитро Красицький. «Дитинство Тараса».

Тексти із засобів масової інформації.

 

 

70

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Осійчук Таня
Додано
14 січня
Переглядів
171
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку