Календарно-тематичне планування, 5 клас, українська література

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української літератури для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік, розроблене відповідно до методичних рекомендацій МОНУ

Перегляд файлу

Українська література

5 клас

70 год.

(2 год. на тиждень)

Програма:

  Українська література. 5  9 класи : програма для ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.) / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К. : Освіта, 2013. 31 с. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 14.07.2018)

Основний підручник.

   Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 5 кл. закл. загальної середньої освіти. К. : Грамота, 2018. 256 с.

Додаткові підручники та навчальні посібники (Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”):

   Паращич В.В. Українська література. 5 клас: універсальний комплект: контроль навчальних досягнень. – Х.: Вид-во «Ранок», 2014р. – 48с.

   Авраменко О.М.Українська література. 5 клас. Зошит для контрольних робіт. – Х: Вид-во «Ранок», 2018р.

   Авраменко О. М. Українська література. Робочий зошит. 5 клас. – Х: Вид-во «Ранок», 2018р.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

КТП укладено відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

 

 

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури у 5 класі

 

 

Усього

годин

КР (тести, відп. на пит.)

Класн. твір (есе, міні-твір)

РМ

ПЧ

ЛРК

Виразн. чит.

Напам.

Зош.

ТО

усн.

письм.

Рік

70

4

1

2

2

4

4

2

4

9

5

І сем.

32

2

0

1

1

2

2

1

0

4

2

ІІ сем.

38

2

1

1

1

2

2

1

4

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування на 2018  2019 н. р.

І семестр

з / п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

Корекція

І семестр

 

Вступ

 

1

Вступ. Слово в житті людини. Образне слово − першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

 

 

 

Світ фантазії та мудрості

 

2

Початок словесного мистецтва.Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки.

Міфи «Про Зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?» (за С. Плачиндою)

 

                 C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.pngТЛ: фольклор, легенда (повторення), міф, переказ.

Інтегрований урок

 

3

Міфи і легенди давніх українців:. «Берегиня» (за С. Плачиндою), «Неопалима купина» (за Є. Шморгуном).

 

 

 

4

Міфи і легенди давніх українців: «Як виникли Карпати».

 

 

 

5

Народні перекази: «Прийом у запорожці». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

 

 

 

6

ПЧ1

ПЧ  1. «Казка житиме, поки є діти» Казки Василя Сухомлинського                                        

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

 

7

Народні казки. Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)). Побудова казки, її яскравий національний колорит.

 

ТЛ: народна казка, тема, гіпербола.

 

8

Казка «Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.

 

 

 

9

Казка «Мудра дівчина». Народне уявлення про добро і зло в казці.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

 

10

Казка «Летючий корабель». Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

 

 

 

11

РМ1 (усн.)

ЛРК1

РМ  1. Презентація улюбленої народної казки (усн.).

ЛРК  1. Казки моєї бабусі.

 

 

 

12

КР1

 

КР  1. «Міфи і легенди давніх українців. Народні казки»

 

тести, відповіді на запитання.

 

 

ТЕМАТИЧНА

 

 

 

13

Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність од народної.

Іван Франко − казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника.

 

ТЛ: літературна казка, мова автора і мова персонажів, прозова мова.

Інтегрований урок-дослідження

 

14

«Фарбований Лис» І. Франка. Зміст казки, головні і другорядні персонажі.

 

Мультфільм

 

15

Образ Лиса, риси його характеру.

 

 

 

 

16

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Казка «Хуха-Моховинка». Образи фантастичних істот, створені уявою автора

 

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

Урок-подорож

 

17

«Хуха-Моховинка» В. Короліва-Старого. Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Наскрізний гуманізм казки.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

ТЛ: портрет.

 

18

ПЧ2

ПЧ  2. В. Королів-Старий «Потерчата».

 

 

 

19

Василь Симоненко. Цікаві сторінки з дитинства митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

Урок-подорож

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм),

 

20

В. Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична та оптимістична).

 

Урок-КВК

 

21

 

В. Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Казкова історія і сучасне життя.

 

 

 

22

Галина Малик. Повість-казка сучасної  дитячої письменниці «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

ТЛ: повість-казка (повторення).

 

23

Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

Урок-подорож

 

24

Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців.

 

Інтерактивна розмальовка

 

25

ВЧ1

ВЧ №1. Читання уривків твору за ролями. Усний переказ твору.

 

 

 

26

РМ2 (письм.)

РМ  2. Створення коміксів про подальші пригоди Алі та її нових друзів

 

 

 

27

ЛРК2

ЛРК  2. Поезія рідного краю. Поети Херсонщини пишуть для дітей.

 

 

 

28

Із народної мудрості. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин).

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

ТЛ: загадка, метафора.

 

29

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.pngТЛ: прислів’я, приказка.

 

30

Леонід Глібов  відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Химерний, маленький...», «Хто розмовляє?».

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

ТЛ: акровірш (повторення).

 

31

«Що за птиця?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?» Л. Глібова.

 

 

 

32

КР2

КР  2. «Літературні казки»

 

тести, відповіді на запитання.

 

 

ТЕМАТИЧНА

 

 

 

                                                               ІІ семестр

з / п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

Корекція

ІІ семестр

 

Історичне минуле нашого народу

 

33

«Повість минулих літ» − найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Літописна оповідь «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь» (у переказі В. Близнеця).

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

ТЛ: літопис.

Бінарний урок-екскурс

 

34

Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо. Літописна оповідь «Святослав укладає мир з греками та повертається до Києва. Смерть Святослава» (у переказі В. Близнеця).

 

 

 

35

Літописна оповідь «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (у переказі В. Близнеця).

 

 

 

36

Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу: «Заспів».

 

Урок-мандрівка

 

37

Поетична оповідь про князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі: «Ярослав Мудрий».

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png Інтерактивний тест

 

38

«Микита Кожум’яка» − драматичний твір на тему народної казки.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png Трилер

ТЛ: драматичний твір і його побудова.

 

39

ВЧ2

ВЧ  2. Виразне читання драми-казки «Микита Кожум’яка» в особах.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png, мультфільм

 

40

РМ3 (письм.)

РМ  3. Написання власної драми-казки на І дію про Микиту та його нові пригоди.

 

 

 

41

Зірка Мензатюк. Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України «Таємниця козацької шаблі».

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

ТЛ: епічний твір.

 

42

Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. Екзотика старовинних українських замків.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png Пошукова робота «Місця подорожі головних героїв».

 

43

Фантастичне і реальне в повісті.

 

 

 

44

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

 

Урок-квест

 

45

КР3

КР  3. «Історичне минуле нашого народу»

 

 

тести, відповіді на запитання.

 

 

ТЕМАТИЧНА

 

 

 

Рідна Україна. Світ природи

 

46

Повість С. Васильченка «В бур’янах». Україна часів Т. Шевченка.

 

 

 

47

Розповідь про Т. Шевченка, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка).

 

Напам’ять «За сонцем хмаронька пливе».

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

 

48

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка − художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе...».

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

Напам’ять «Садок вишневий коло хати».

 

49

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка. «Садок вишневий коло хати...».

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png, мультфільм

 

50

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. «Не бував ти у наших краях!».

 

Напам’ять 1 вірш на вибір.

ТЛ: ліричний герой.

Інтегрований урок

 

51

Мелодійність віршів П. Тичини. «Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...».

 

 

 

52

ПЧ3

ПЧ  3. «Панна квітів» Валерія Шевчука.

 

 

 

53

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла − наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось».

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

ТЛ: оповідання.

 

54

Оповідання «Лось» Є. Гуцала. Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

 

55

РМ4 (усн.)

РМ  4. Дискусія про екологічні проблеми на основі твору «Бережливе ставлення до природи».

 

 

 

56

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»).

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png Напам’ять 1 вірш на вибір.

 

57

Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…».

 

 

 

58

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Оповідання «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.

 

 

 

59

Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

 

 

 

60

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. Складання плану до характеристики образу Олеся.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

 

61

КТ1

КТ  1 (міні-твір). «"Білі ворони" в нашому суспільстві» (на основі оповідання «Дивак»).

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА

 

 

 

62

Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець».

 

 

 

63

Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Переказ найцікавіших епізодів твору.

 

 

 

64

Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. Характеризування головного героя за планом.

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\1200px-Microsoft_PowerPoint_2013_logo.svg.png

 

65

Гуманізм повісті «Сіроманець». Презентація власного закінчення твору.

 

 

 

66

ПЧ2

ПЧ  2. М. Вінграновський «Первінка».

 

 

 

67

КР4

КР  4. «Рідна Україна. Світ природи»

 

тести, відповіді на запитання.

 

68

ЛРК3

ЛРК  3. Ознайомлення з творчістю поетів-земляків

 

 

 

69

ЛРК4

ЛРК  4. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків

 

 

 

70

 

Підсумковий урок. Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА

 

 

 

 

docx
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
636
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку