Календарно-тематичне планування

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з німецької мови у 9 класі (німецька як друга іноземна)

на 2018-2019 навчальний рік (І семестр)

2 години на тиждень, I семестр – 30 уроків

Використані «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова. 5-11 класи», К., 2017.

+ 4 наскрізні змістовні лінії

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків німецької мови у 9 класі(друга іноземна мова) за підручником С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва.(2 години на тиждень, 5 рік навчання)

Навч.

год

Розділ, тематика

Урок в НМК

 

Мовний інвентар

 

Види мовленої діяльності

 

Інтегровані змістові лінії

 

 

Дата

 

 

Лексика

Граматика

Сприйняття на слух

Зорове сприйняття

Усне продуктування

Писемне продуктування

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоров'я та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Громадянська відповідальність

Очікуваний результат

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Моя сім'я, мої друзі і я

1

Тема:”Моя сім'я,мої друзі та я”

Літні канікули

6-8

Повторення

впр.3с.6

Дієслово «sein» у минулому часі Präteritum (повторення).

Впр.1с.6, впр.5с.8

Впр 4с.7

Впр.3с.6

впр.6с.8

 

Проектує власні повсякденні дії на збереження навколишнього середовища

Націлює на уміння правильно проводити свій вільний час

 

Описує власний стиль життя, визначає пріоритети

Описує літні канікули використовуючи минулий час

Впр.8с.8

2

Вільний час і канікули

9-11

Sich sonnen, Recht haben

Дієслово «sein» у минулому часі Präteritum (повторення).  Порядок слів у підрядному з’ясувальному реченні (повторення).  Минулий час Perfekt (повторення)

Впр.4с.10

 

Впр.5-6с.11

Впр.5-6с11

Націлює на уміння пояснювати потребу дотримуватись правил безпеки в різних місцях

Пропагує здоровий спосіб проведення літніх канікул

Демонструє розуміння потреби працювати разом

 

Бере участь у коротких розмовах, погоджується чи не погоджується.

Впр.8с.11

3

Як ти вважаєш?

12-14

Vor|haben (hatte vor, hat vorgehabt), vor|schlagen (schlug vor, hat vorgeschlagen), versuchen (versuchte, hat versucht), Lust haben, nichts dagegen haben, abgemacht, ausgeschlossen

Вживання неозначеної форми дієслів із часткою «zu» і без неї

Впр.6с.14

Впр.3с.12

Впр.4-6бс.13-14

Впр.35с.13

 

Націлює на уміння розрізняти безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку

 

 

Вміє висловлювати свою думку, робити пропозиції щодо дозвілля, вживаючи неозначені форми дієслів із часткою «zu» та без неї

Впр.7с.14

4

Почуття та емоції

15-16

Die Bosheit, die Trauer, die Freude, die Angst, das Staunen, das Glück, böse, traurig, sauer, fröhlich/froh, erschrocken, glücklich, erstaunt

Підрядні речення умови.

Впр. 1с.15

Впр. 2aс15

Впр. 3-4с.14

Впр. 2бс.15

 

 

 

 

 Розповідає про емоційний стан людей

Впр.6с.16

5

Справжні друзі

17-19

Zuverlässig, treu, tolerant, frech, der Altersgenosse (-n), sich verlassen (verließ sich, hat sich verlassen) auf (Akk.), vertrauen (vertraute, hat vertraut) (Dat.), verraten (verriet, hat verraten), jemand.

Займенник «jemand»

Впр.1с.17

Впр.4с.18

Впр.5-6с.19

Впр.2-3с.17

 

 

 

Націлює на усвідомлення себе як учасника спільноти своїх друзів

Дає характеристику друзям, описує стосунки з найкращими друзями.

 

 

Впр.7с.19

6

Дай мені пораду

20-22

Ärger haben, Sorgen haben, die Klamotten (Pl.), der Tipp (-s), der Rat (Ratschläge), aus|kommen (kam aus, ist ausgekommen).

Наказовий спосіб дієслів (повторення).

Впр.1с.20

Впр.3с.21

Впр.2,4с.20-21Впр.5с.22

 

 

 

Націлює на прояв обізнаності раціонально витрачати кошти на одяг

 

Розповідає про проблеми з братами та сестрами, дає пораду, використовуючи наказовий спосіб дієслів

Впр.6с.22

7

Батьки та діти

23-25

Die Urgroßmutter (-¨-), der Urgroßvater (-¨-), der Hass, das Vertrauen, der Respekt vor (Dat.), die Sorge um (Akk.), der Ekel vor (Dat.), das Mitleid mit (Dat.).

Минулий час Präteritum.  Підрядні речення умови.

Впр.1с.23

Впр.3с.23

Впр2,5с.23-25

Впр.4с.25

Націлює на уміння пояснювати залежність людини від природніх ресурсів

 

 

Демострує потреби доброзичливого ставлення до оточуючих

Розповідає про емоції та почуття, які мають члени родини один до одного

Впр.6с.25

8

Автобіографія

26-27

Das Abitur, auf dem Gebiet, absolvieren (absolvierte, hat absolviert), um|ziehen (zog um, ist umgezogen), verlassen (verließ, hat verlassen).

Числівники на позначення року.  Минулий час Präteritum (повторення)

Впр.1с.26

Впр.4с.26

Впр.3,6с.26-27

Впр.2с.26

 

 

 

Націлює на уміння планувати траєкторію власного життя

Розуміє інформацію в біографії людини, складає біографію іншої людини

Впр.7с.27

9

Говоримо про біографію

28-29

Bei|treten (trat bei, ist beigetreten) (+ Dat.), der Beitritt (-e) (zu + Dat.), das Mitglied (-er), die Promotion (-en), promovieren (promovierte, hat promoviert), der/ die Stellvertretende (-n), der/die Vorsitzende (-n).

Минулий час Präteritum (повторення).

 

 

 

 

 

 

 

Націлює на уміння демонструвати себе як учасника малої громади-свого класу

Розповідає про життєвий шлях видатної людини за поданою інформацією

Впр.7с.29

10

Моя автобіографія

30-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нвцілює на уміння правильно формулювати особисті ціннісні пріоритети

Надає інформацію

Впр.5с.31

11

Моя автобіографія(проект)

32-33

 

 

 

 

Впр.3с.32

Впр. 1, 2 (проект), 4 с. 32

 

 

 

 

Навчається працювати над проектом, закріплює набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формує навички писемного й усного мовлення

Повторити тему с.6-33

12

Повторення теми”Моя сім'я, мої друзі та я”(тематична атестація)

32-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Тема:”Кіно і театр”

Будівля театру

35-36

Die Bühne (-n), das Bühnenbild (-er), das Theatercafé (-s), das Foyer (-s), die Kulisse (-n), der Vorhang (-¨-e), der Zuschauerraum (-¨-e)

Множина іменників (повторення)

Впр.1с.35

Впр.3с.36

Впр.2с.35

 

Націлює на уміння пояснювати взаємозвязок людини і навколишнього середовища

 

 

 

Називає приміщення й різні об’єкти в театрі в однині й множині.

Впр.5с.36

14

У театрі

37-38

Die Aufführung (-en), der Auftritt (-e), die Probe (-n), das Theaterstück (-e), ab|legen (legte ab, hat abgelegt), sich (Dat.) an|sehen (sah sich an, hat sich angesehen), inszenieren (inszenierte, hat inszeniert).

 

Впр.1,3с.37

Впр.4с.38

Впр.2,5с.37-38

Впр.5с.38

Націлює на уміння пояснювати потребу дотримуватись правил безпеки в різних місцях

 

 

Пояснює правила поведінки у закладах культури

Називає приміщення в театрі, розповідаєпро їхнє призначення

Впр.6с.38

15

Візит до театру

39-40

Das Parkett, die Loge (-n), der Rang (-¨-e), der Zuschauer (-), zuerst, besorgen (besorgte, hat besorgt), Beifall klatschen (klatschte, hat geklatscht).

 

Впр1,5с.39-40

Впр.6с.40

Впр.2,3,7с.-

 

 

Обговорює можливості замовлення квитків онлайн

 

Націлює на уміння демонструвати цінності культурного розмаїття

Розуміє інформацію про похід до театру

Впр.8с.41

16

Репертуар

42-43

Die Komödie (-n), die Tragödie (-n), die Oper (-n), das Ballett (-e), das Musical (-s), die Erstaufführung (-en), auf|führen (führte auf, hat aufgeführt).

Множина іменників (повторення).

Впр.1с.42

Впр.3с.42

Впр.2,4с.42-43

Впр.2с.42

 

 

 

 

Називати й розрізняє види театральних вистав, розуміє інформацію в театральній афіші

Впр.5с.43

17

Сучасний театр

44-46

Abwechslungsreich, avantgardistisch, der Artist (-en), die Darbietung (-en), der Clown (-s), der Künstler (-), unter freiem Himmel.

Підрядне означальне речення.

Впр.1,3с.44

Впр.5с.44

Впр.2,4,6с.44-46

 

 

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом

 

Описувати професії, пов’язані з театром.

Впр.7с.46

18

Ми охоче ідемо в театр

47-49

Vor|ziehen (zog vor, hat vorgezogen), sich bekannt machen mit (Dat.), das Popcorn.

 

Впр.1,4с.47-48

Впр.3с.47

Впр.2,-4бс.47-48

Впр.2с.47

Спрямовує учнів на уміння впорядковувати власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

 

Націлює на уміння правильно розподіляти кошти

 

Розповідає про відвідування кінотеатру, вміє запрошувати до кінотеатру й відповідати на таке запрошення,

Впр.6с.49

19

Фільми

50-52

Der Actionfilm (-e), der Animationsfilm (-e), der Trickfilm (-e), der Horrorfilm (-e), der Liebesfilm (-e), das Drama (Dramen), der Fantasyfilm (-e), der Science-Fiction-Film (-e), die Hauptfigur (-en).

Складносурядні речення зі сполучником «denn».

Впр.1с.50

Впр.4с.51

Впр.5-6с.51-52

 

Націлює на уміння критично оцінювати вплив сучасних фільмів на життя однолітків

Обговорює можливості замовлення квитків онлайн

Націлює на уміння висловлювати власне ставлення до жанрів кіномистецтва

 

Розрізняє жанри кіномистецтва, розуміє інформацію в кіноафіші .

Впр.7с.52

20

Мій улюблений фільм

53-54

Befragen (befragte, hat befragt) nach (Dat.), es geht um (Akk.).

Словотвір: складні слова

 

 

Впр.2с.53

Впр.3,4с.54

Впр.5с54

 

 

Розповідає про доцільне використання кишенькових1 грошей

Націлює на уміння визначати достовірність інформації

Вміє проводити серед однокласників опитування щодо їхніх улюблених фільмів

Впр.6с.54

21

Мій улюблений актор

55-57

Die Auszeichnung (-en), beschließen (beschloss, hat beschlossen), der Gewichtheber (-), gewinnen (gewann, hat gewonnen), der Hauptdarsteller (-), der Nebendarsteller (-), der Immobilienmakler (-), die Staatsbürgerschaft (-en), widmen (widmete, hat gewidmet)

Минулий час Präteritum

Впр.1с.55

Впр.3с.55

Впр.2,5с.55-57

Впр.4с.57

 

 

 

Націлює на уміння ефективно взаємодіяти у групі та команді

Називає улюблених акторів, розуміє й коментує інформацію в біографії відомого актора

Впр.6с.57

22

Наші улюблені фільми(тематична атестація)

58-60

 

 

 

 

Впр.3-5с.58-59

Впр.1-2с.58

Націлює на уміння пояснювати взаємозв'язок людини і навколишнього середовища

 

 

Націлює на уміння демонструвати цінності культурного розмаїття

Порівнює кіно й театр, робить запрошення відвідати кінотеатр, відхиляє таке запрошення, пояснюючи причину, проводить серед однокласників опитування щодо віддання переваги театру чи кіно, коментує результати опитування

Повторити тему”Театр і кіно”

23

Тема:”Література”Мичитаємо охоче

61-63

Das Abenteuer (-), das Ereignis (-se), die Gattung (-en), die Hälfte (-n), übernatürlich, ungewöhnlich, der Zauberer (-)

Дроби

Впр.1с.61

Впр.4с.62

Впр.2,3,6,7с.61-63

Впр.5с.62

Націлює на уміння екологічно мислити, на усвідомлення своєї екологічної відповідальності

 

 

Націлює на розуміння потреби працювати разом

Називає літературні жанри, розповідає про літературні вподобання

Впр.8с.63

24

Говоримо про книги

64-66

Die Inhaltsangabe (-n), das Vergnügen (-), unterhaltsam, spannend, humorvoll

Словотвір: складні слова.  Підрядне означальне речення.

Впр.1с.64

Впр3с.65

Впр.5-6с.65-66

Впр.4с.65

 

 

 

Виховує любов до літератури

Розповідає, про що йдеться у книжці, читає й розуміє анотації до книг, повідомляє які книжки подобаються

Впр.7с.66

25

Відомі німецькі письменники і поети

67-69

Das Werk (-e), der Erfolg (-e), das Repertoire (-s), der Vertreter (-)

Підрядне означальне речення.

Впр.2-3с.67

Впр.5с.68

Впр.4,6с.68-69

 

 

 

 

Націлює на уміння порівнювати видатних письменників

Розповідає про видатних німецьких письменників і поетів

Впр.7с.69

26

Моя улюблена книга

70-72

Aus|zeichnen (zeichnete aus, hat ausgezeichnet), empfehlen (empfahl, hat empfohlen).

 

Впр.1,4с.70

Впр.5с.71

Впр.2,3,6с.70-72

 

 

 

 

Націлює на уміння висловлювати власне ставлення до жанрів  літератури

Називає улюблені книжки й улюблених літературних героїв, пише лист у відповідь

Впр.7с.72

27

Як часто ти ходиш до бібліотеки?

73-76

Die Auswahl an/von (Dat.), aus|wählen (wählte aus, hat ausgewählt), die Neuerscheinung (-en), aus|leihen (lieh aus, hat ausgeliehen), stöbern (stöberte, hat gestöbert), lesenswert

 

Впр.5с.75

Впр.3с.73

Впр.1,7с.73-75

Впр.4,6с.74-75

Спрямовує учнів на уміння впорядковувати власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

 

 

Націлює на розуміння потреби працювати разом, на уміння наводити приклади взаємодопомоги

Розповідає про відвідання бібліотеки, читає повідомлення на інтернетфорумі й коментує їх, відповідає на запитання анкети про відвідування бібліотеки

Впр.8с.76

28

Література(повторення), тематична атестація

77-79

 

 

 

Впр.3с.77

Впр.1-2с.77

Впр.4с.78

 

 

 

 

Закріплює набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формує навички писемного й усного мовлення

Повторити тему”Література”

29

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель: Павлишина Інна Леонідівна

docx
Пов’язані теми
Німецька мова, Планування
Додано
8 січня 2019
Переглядів
650
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку