18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування 8 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з трудового навчання 8 клас.Може бути використане в класах без поділу.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з трудового навчання 8 клас   1 год/тижд.

№ з/п

 Дата

   Тема уроку, зміст  навчальної діяльності

Очікувальні результати (сформовані за компетентнісним  підходом)

       Розділ 1. Основи проектування, матеріалознавства    та технології обробки

Проект 1:  Швейний виріб (маска)  -4 год

Основна технологія:  Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

Додаткові технології:  технологія оздоблення виробу

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

Матеріали хімічного походження (штучні) та їх властивості. Види матеріалів.

 Штучні матеріали, їх переваги і недоліки порівняно з натуральними матеріалами. Способи отримання штучних матеріалів. Вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище. Тканини хімічного походження (штучні) та їх властивості

Лабораторно – практична робота: визначення властивостей тканин штучного походження

 

Технічне конструювання швейного виробу. 

П/р. Побудова кресленника виробу та виготовлення викрійки (лекала) виробу.

 

Розкроювання швейного виробу. Підготовка тканини до розкроювання.

П/р. Розкроювання виробу. ІБЖД.

 

Пошиття швейного виробу. Остаточна обробка виробу. Волого-теплова обробка виробу. Контроль якості швейного виробу

 

 

 

Визначає  завдання та планує проектну діяльність.

Має уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів. Усвідомлює вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я людини

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Оцінює виконання технологічних операцій та усуває недоліки.

Виготовляє виріб.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

 

 

Проект 2: Панно - 5 год.

Основна технологія:  Технологія виготовлення  виробів  в техніці  аплікаці

Додаткова технологія: Технологія виготовлення виробу в техніці  стімпанк.

 

5.

 

 

6-7.

 

8.

 

9.

 

 

Виготовлення панно в техніці аплікація стімпанк. Добір інструментів та матеріалів.

 

Технологія виготовлення виробу.

 

 Оздоблення виробу.

 

Остаточна обробка виробу. Захист проекту.

 

 

 

 

Учень:

має уявлення про історію розвитку та види аплікації та стімпанк;

має уявлення про схеми для графіки та умовні позначення на схемах;

переносить малюнок на основу ;

характеризує матеріа­ли та інструменти, які використовують­ся для аплікації в техніці стімпанк

добирає матеріал для ро­боти;

обгрунтовує добір кон­струкційних матеріалів залежно від виробу;

виконує основні прийоми роботи в техніці аплікація стімпанк.

виготовляє виріб;

дотримуєтьсяправил безпечної праці

        Проект 3: Текстильні квіти. – 7 годин

Основна технологія:  Технологія виготовлення штучних квітів

Додаткові технології:  технологія виготовлення квітів з атласної стрічки

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12-13,

14.

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

Вибір та обґрунтування теми проекту.  Вимоги до проектованого виробу.

Сучасні конструкційні матеріали, які використовують для виготовлення штучних квітів. (папір, метал, скло, натуральне дерево, пластик тощо) та їх властивості. Їх властивості, переваги та недоліки порівняно з традиційними. Економне використання матеріалів.

Пр. Складання плану роботи з виконання проекту.

 

 

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення виробу, визначення їх кількості.

Пр. Виготовлення квітів

Реалізація наскрізних ліній: здоров я і безпека, екол. безпека, підприємливість і фінансова грамотність, громадян. відповідальність

Міжпредметні зв’язки: образотворче м-во, математика, економіка

 

Послідовність підготовки й виготовлення виробу.

Пр. Виготовлення квітів

Реалізація наскрізних ліній: здоров’я і безпека, екологічна. безпека, підприємливість і фінансова грамотність, громадян. відповідальність

Міжпредметні зв’язки: образотворче м-во, математика, економіка

 

Остаточна обробка виробу. Контроль якості робіт.

П/р. Остаточна обробка виробу. Оцінювання результатів проектної діяльності

 

Реалізація наскрізних ліній: здоров’я і безпека, екологічна безпека, підприємливість і фінансова грамотність, громадян. відповідальність

Міжпредметні зв’язки: образотворче м-во, математика, економіка

 

Оцінювання результатів проектної діяльності

 

 

Знаннєвий компонент

Пояснює добір методів проектування.

Має уявлення про сучасні технології виготовлення  штучних  квітів з конструкційних матеріалів.

Пояснює будову та принцип дії інструментів, пристосувань

Діяльнісний компонент

Визначає  завдання та планує проектну діяльність.

Використовує моделі-аналоги  для аналізу та подальшого компонування об'єкта проектування.

Добираючи конструкційні матеріали,  враховує їхні переваги та недоліки.

Розраховує та планує орієнтовну вартість витрачених матеріалів.

Виготовляє виріб.

Створює композицію для оздоблення виробу.

Ціннісний компонент

Обґрунтовує доцільність визначеного плану дій.

Усвідомлює вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я людини.

Висловлює судження щодо вибору форми та оздоблення виробу.

Оцінює виконання технологічних операцій та усуває недоліки.

Усвідомлює важливість безвідходного виробництва.

 

 

 

 

Проект 4. Шарф  (9 годин)

Основна технологія: Технологія виготовлення в язаних виробів спицями.

 

17.

 

 

18-

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

В’ язання- як вид декоративно-ужиткового м-ва.

Основні елементи в’язання.

 

В’язання лицьових та виворітних петель.

 

 Вибір об'єкта проектування.  Проектування моделі виробу. Моделі-аналоги. 

 

В’язання шарфа.

 

В’язання шарфа.

 

В’язання шарфа.

 

 

Оздоблення в’язаних виробів. Виготовлення елементів оздоблення.

 

 Економічне обґрунтування проекту.  Презентація виготовлених виробів.

 

 

Планує власну проектну діяльність

Характеризує властивості конструкційних матеріалів.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного в язаного  виробу та технології його виготовлення.

Добирає матеріали, інструменти для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами

Виготовляє виріб.

Комбінує композицію для оздоблення виробу.

Оздоблює виріб.

 

 

Розраховує орієнтовну вартість витрачених матеріалів.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Читає та виконує графічне зображення (схеми).

 

Проект 5:  Сувенір  - 6 год

Основна технологія:  Технологія  виготовлення сувенірів

Додаткові технології:  технологія оздоблення виробів в техніці джутова філігрань

 

.

 

 

Вибір та обґрунтування теми проекту. Планування роботи з виконання проекту.

 

Добір інструментів та конструкційних матеріалів для роботи. Вироби-аналоги. Вибір схеми (малюнка).

 

 Розмічання місця для розташування  візерунка.

Виготовлення деталей виробу.

 

Виготовлення виробу.

 

Виготовлення виробу. Оздоблення виробу.

 

Остаточна обробка виробу.  Захист проекту.

 

Застосовує методи проектування.    

Використовує моделі-аналоги для вдосконалення виробу.

Характеризує властивості конструкційних матеріалів.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи .

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Комбінує композицію для оздоблення виробу.

Оздоблює виріб.

Розраховує орієнтовну вартість витрачених матеріалів.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

 

 

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Проект 1. «Моя зачіска»

Технологія: Технологія добору зачіски

 

33.

 

Види зачісок залежно від форми обличчя. Натуральні рослинні засоби для зміцнення волосся та зміни його кольору.

Знає як за допомогою рослинних натуральних засобів зміцнити волосся  та змінити його колір.

Добирає зачіску відповідно до форми обличчя.

Розрізняє та добирає рослинні засоби для догляду за волоссям.

Висловлює судження про переваги натуральних рослинних засобів при догляді за волоссям.

Проект 2. «Мій одяг – мій імідж»

Технологія: Технології добору одягу та взуття і догляду за ними

34-35.

 

Види одягу та взуття. Догляд за одягом та взуттям. Визначення розмірів одягу та взуття

Виконує добір одягу та взуття з урахуванням власних параметрів та потреб.

Доглядає за одягом, взуттям та дотримується відповідних санітарно-гігієнічних вимог. Усвідомлює важливість догляду за одягом та взуття.

 

docx
Пов’язані теми
Технології, 8 клас, Планування
Додано
22 лютого
Переглядів
246
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку