17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Календарно-тематичне планування 8 клас (5 годин) І семестр (Л.Калініна)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови у 8 класі (поглиблене вивчення) І семестр за підручником Л.Калініна, І.Самойлюкевич (3 години) та New Challenges B1 (2 години)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови 8 клас(поглиблене вивчення 3+2год)

 

 

№ уроку

 

 

Дата

 

 

Підтема

 

 

Лексика

 

 

Граматика

 

 

Аудіювання,

Фонетика

 

Усне мовлення

 

Розмовні фрази

 

 

Читання

 

 

Письмо

 

 

 

Наочність ТЗН

 

 

Домашнє

завдання

 

 

І семестр

Тема «Світ навколо нас. Мої друзі і я»

1.

 

Враження від літніх канікул (ch)

Public exams, school prom, mock exams

Future tenses for plans, arrangements

Впр. 3,4,  ст.4

Впр. 1,2,9  ст. 4

I’m going to

Впр.5,  ст. 4

Впр. 6,8,  ст.5, впр.4,5 ст.5 (WB)

магнітофон

Впр.6,7 ст.5 (WB)

Розп. ст.5

2.

 

 

Заводимо друзів

Pen-friend, cute, zits, peers, to hurt, elective, band

Синоніми с.8

Present tenses

Low Rise

(інтонація загальн .питань)

1.с.6; 1.с.8

So far...

2.с.7

2.с.8

Грамат.табл.

Мовний зразок

С.6 (вивч.сл); 3.с.9(п)

3.

 

 

Знайомство із друзями

С.6

Present tenses С.232

2.с.10

1,2.с.9

3.с.9(д/з)

3.с.9

1.с.10

I really like it!

3.с.11

 

Магнітофон

Грамат.табл

3б,с.11(п)

2.с.13(чит.,перекл)

4.

 

 

Друг пізнається в біді

To bully, to betray,jealous, supportive, sincere, to date

Заперечні суфікси і префікси прикметн-в с.243

/v/, /w/ 1.с.14

1.c.12

Vice versa,...

2.с.13-14

1,2.с.15

Грамат.табл.

Мовний зразок

Вивч.сл.с.12; 3.с.17(чит, перекл); 1.с.16(розп., діалог)*

5.

 

Знову до школи (ch)

Public exams, school prom, mock exams

Future tenses for plans, arrangements

Впр. 3,4,  ст.4

Впр. 1,2,9  ст. 4

I’m going to

Впр.5,  ст. 4

Впр. 6,8,  ст.5, впр.4,5 ст.5 (WB)

магнітофон

Впр.6,7 ст.5 (WB)

Розп. ст.5

6.

 

Добра порада

(ch)

 

Лексика теми

Умовні речення

Впр.2 ст.6

Впр.10 ст.7

I find it difficult to

Впр.3 ст.6

Впр.6-8 ст.7

Впр.1ст.6(wb)

Грамат. табл,

магнітофон

Розп. ст.7

Впр.3,4 ст.6(wb)

7.

 

 

Вірний друг

С.12

Заперечні суфікси і префікси прикметн-в с.243

2.с.16

1,2.,с.14

1.с.16(д/з)

As a rule, ...

3.с.17

3.с.15

Грамат. табл,

магнітофон

3б.с.17(п); слова с.6,12 (диктант); 2.с.18(чит.,пер)

8.

 

 

Новини від друзів по листуванню

Windsurfing, diving, coach, to explore, ranger, incredible, flippers, turtle

 

Past tenses

Інтонація слів-зв'язок на початку речення

С.20

1.c.18

1.с.21

First things first.

2,c.18-20

диктант

Грамат.табл.

Мовний зразок

Темат.малюнки

Вивч.сл.с.18;

2.с.22(п); 3.с.22(розп)*

9.

 

Друзі по листуванню

С.18

Past Tenses c.232

 

3.c.22(д/з)

1.с.23

Furthermore...

No matter...

3.с.25

3.c.22

Грамат.табл.

Мовний зразок

2.с.24(діалог); 3б.с.25(п)

10.

 

 

Добра порада

(ch)

 

Лексика теми

Умовні речення

Впр.2 ст.6

Впр.10 ст.7

I find it difficult to

Впр.3 ст.6

Впр.6-8 ст.7

Впр.1ст.6(wb)

Грамат. табл,

магнітофон

Розп. ст.7

Впр.3,4 ст.6(wb)

11.

 

Контрольна робота з письма

 

 

 

 

 

 

завдання

картки

Повторити слова

 

12.

 

Інтереси і захоплення друзів

Лексика теми с.18

Past tenses

2.c.24-25

2.c.24діалог

2с.с.25

Incredible!

 

 

Грамат. табл

Магнітофон

Темат малюнки

3.c.24(п) вивч; слова с.18

13.

 

Проводимо час разом

Latecomers, to admit, stuntman

Типи запитань

Інтонація загальних питань с.28

1.с.26-27

1,2,с.28-29

Well, sure, maybe a little bit...

Фрази с.26

11.с.27-28

 

Грамат.табл.

Мовний зразок

Вивч.сл.с.26; 3.с.29(п); ІІ.с.27(переказ)

14.

 

Світ захоплень друзів

С.26

Загальні питання

 

ІІ.с.27(переказ)

1-3.с.29;

2.с.30(д)

I'm just here...

3.с.31-32

 

Грамат.табл.

Мовний зразок

Сл.с.18,26(дикт

3б.с.32(п);

15.

 

Спілкування друзів (ch) 

Body language

tablet, landline

Present simple active and passive

Впр.3 ст.7 (wb)

Впр.3 ст.8

Впр.1,5 ст.8,9

Besides ,I

Впр.2,4 ст.8,9

Впр.1 ст.7

(wb)

Грамат. табл

магнітофон

Впр.6 ст.9

Впр.4 ст.7

(wb)

16.

 

Спілкування друзів (ch) 

Body language

tablet, landline

Present simple active and passive

Впр.3 ст.7 (wb)

Впр.3 ст.8

Впр.1,5 ст.8,9

Besides ,I

Впр.2,4 ст.8,9

Впр.1 ст.7

(wb)

Грамат. табл

магнітофон

Впр.6 ст.9

Впр.4 ст.7

(wb)

17.

 

Як ми проводимо час разом

 

С.26

 

2.с.31

1.с.30

I really feel like...

 

Диктант с.18,26

Картки

Повторити типи листів; слова

18.

 

Як ми проводимо час разом

Лексика теми

Вивчені граматичні часи

 

 

I think...

In my point of view...

ІА.с.32

ІВ,с.33

ІІА,с.33

ІІВ,с.34

картки

Скласти речення з вивченою лексикою

19.

 

Взаємодопомога друзів

 

Лексика теми

 

ІС,с.34

 

 

Читання речень

ІІС,с.34

Магнітофон

картки

ІD,c.34(п)

20.

 

Хобі друзів(ch)

Лексика теми

Present tenses

Впр.4 ст.10

Впр.2 ст.10

Впр.5 ст.9 (wb)

Without a slightest hesitation

Впр.2 ст.10

Впр.8,9ст.11

Магнітофон

Грамат.табл

 

Впр.10 ст.11

Впр.4 ст.8 (wb)

21.

 

Хобі друзів(ch)

Лексика теми

Present tenses

Впр.4 ст.10

Впр.2 ст.10

Впр.5 ст.9 (wb)

Without a slightest hesitation

Впр.2 ст.10

Впр.8,9ст.11

Магнітофон

Грамат.табл

 

Впр.10 ст.11

Впр.4 ст.8 (wb)

22.

 

Контрольна робота з говоріння

 

 

 

 

завдання

 

 

 

картки

Повторити слова з теми.

Тема «Шкільне життя»

23.

 

Подібні чи різні?

Compulsory, first former, unfair, craft, bewildered, top job, single-sex school, prestigious

 

/dз/

1.с.38

2.с.39

It's time ti decide.

ІІ.с.36-37

С.38(рамка)

1.с.38-39

І.с.36

Фонет.стенд

картки

Вивч.сл.с.36; 3.с.39(п); ІІ.с.36-37 (переказ)*

24.

 

Школи в Британії

С.36

Грам.стр-ра

To be/get to used to doing smth c.233

 

 

3.с.39(д/з)

2.с.40

3.с.40

No more than

3.с.43

1.с.40

Грам.таблиця

1а.с.41 (чит,перекл); с.36(слова);

25.

 

Спілкування у соцмережі (ch)

 

Average user, security settings

Present perfect

Впр.2 ст.12

Впр.1,3,4 ст.12

I propose that..

Впр.2 ст.10

(wb)

Впр.6,9 ст.13

Грамат. табл

магнітофон

Впр.10 ст.13

Впр.6,7 ст.11

(wb)

26.

 

Спілкування у соцмережі (ch)

 

Average user, security settings

Present perfect

Впр.2 ст.12

Впр.1,3,4 ст.12

I propose that..

Впр.2 ст.10

(wb)

Впр.6,9 ст.13

Грамат. табл

магнітофон

Впр.10 ст.13

Впр.6,7 ст.11

(wb)

27.

 

Школи в Україні

С.36

 

2.с.42-43

1б.с.42(д)

I approve of prestigious

1а.с.41

 

Магнітофон

картки

Слова с.36;

3б.с.43(п);*

ІІа.с.44-46 (чит,перекл)

 

28.

 

Найкращі дні мого життя

Kindergarten, record, scholastic achievements, failing, unfavourable, dropout

 

інтонація спеціальних питань

Phrasal Verbs (to take) c.47

І.с.44

That's pretty interesting!

ІІа,с.44-46

2.с.47

Грамат.таблиця фонет.стенд

Вивч.сл.с.44;

1а.с.48(розп);

3.с.50(чит)

29.

 

Школи в США

С.44

Прислівники

2.с.49

1а.с.44(д/з)

1,2.с.47

1б,с.49(д)

It's important to mention...

3.с.50

1с,с.49

Магнітофон

Грамат.таблиця

3.с.48(п);

3б.с.50(п);

Слова с.36,44 (диктант);

1б,с.49(діалог)*

 

30.

 

Шкільне радіо (ch)

Лексика теми

Negative questions

Впр.2 ст.14

Впр.4,5,6 ст.15

Don’t you think so ?

Впр.2 ст.14

Впр.3,4ст.12 (wb)

магнітофон

 

Впр.7 ст.15 діалог

Впр.5,6ст.13(wb)

31.

 

Шкільне радіо (ch)

Лексика теми

Negative questions

Впр.2 ст.14

Впр.4,5,6 ст.15

Don’t you think so ?

Впр.2 ст.14

Впр.3,4ст.12 (wb)

магнітофон

 

Впр.7 ст.15 діалог

Впр.5,6ст.13(wb)

32.

 

Шкільне життя :тут і там

To expel, mascot, outfit braces, to button, brand new, ridiculous garment, waistcoat, wide-brimmed straw hat, eccentric

 

/u/, /ju:/, /  /

1,c.54

 

1б,с.49(діалог)

3.с.48

І.с.51

2.с.54

I can't possibly

ІІ.с.51-53

С.53(рамка)

1.c.54

Диктант с.36,44

Фонет.стенд

картки

Вивч.сл.с.51;

3.с.56(чит)

33.

 

.Шкільна форма

С.51

Умовні речення Іт.

С.234

 

1а.с.56

1б.с.56(діалог)

How lucky you are!

3.с.56

2.с.55

Грам.таблиця

1.с.55(п);

С.51(слова);

3.с.57(чит)

34.

 

Покарання та заохочення у школі

С.51

Умовні речення Іт.

С.234

2.с.57

 

With immense reluctance, ...

3.с.57

 

Магнітофон

Грам.таблиця

3б.с.58(п);

С.58(виписати слова);

Іа.с.60(чит)

35.

 

 Правила у школі(ch)

Лексика теми

 

Впр.2 ст.16

Впр.1,3,7 ст.16

As far as I know...

Впр.2 ст.16

Впр.5 ст.17

магнітофон

Проектна робота ст.17

36.

 

Правила у школі(ch)

Лексика теми

 

Впр.2 ст.16

Впр.1,3,7 ст.16

As far as I know...

Впр.2 ст.16

Впр.5 ст.17

магнітофон

Проектна робота ст.17

37.

 

Шкільна рутина

Tolerance,

Staff, to arouse one's interest, from the horse's mouth, one thing is certain to be based on smth, to treat smb firmly, mutual respect

Embedded questions с.234

Wh - /w/

1.c.61

1.с.59

Do you happen to know...?

Іа.с.60

1.c.61

4.с.62

Фонет.стенд

Грам.таблиця

3.с.62(п);

Вивч.сл.с.58;

3.с.65(чит)

38.

 

Позашкільна діяльність

С.58

 

2.с.64

1.с.63

2.с.63-64

How cool is that?

 

3.с.65

 

Магнітофон

картки

3б.с.65(п);

39.

 

Підлітки у школі

С.58

Умовні речення І т.

 

 

Your ... is great.

В.с.66

Завдання на картках

Грам.таблиця

картки

Повторити типи листів; слова; граматику

40.

 

Контрольна робота з читання

 

 

 

 

 

Текст учителя

тести

Тексти + завдання на картках

Повторити слова з теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема "Музика в моєму житті"

 

 

 

41.

 

Музика у моєму житті (ch)

Лексика теми

 

[       ]

Розповіді учнів

you must be joking

ст.15 (wb)

Впр.1,4 ст.14 (wb)

Фонет. стенд

Впр. 6,7 ст. 14

(wb)

ст.15 (wb)

Впр.1,4 ст.14 (wb)

Фонет. стенд

Впр. 6,7 ст. 14

(wb)

42.

 

Музичні жанри

To hypnotize, band, uplifting lyric, deafen-ing, poetic, melodious

 

Інтонація у спец.питан-нях

І.с.70

Well, to each his own.

ІІ.с.70-71

С.72(рамка)

1.с.72

2.с.73

Магнітофон

Фонет.стенд темат.малюнки

3.с.73(п)*;

Вивч.сл.с.70;

1а,б,с.75(у)

43.

 

Мій улюблений стиль музики

С.70

Непряма мова (речення)

С.235

2.с.76

1а.б.с.75

I can't wait to see.

3.с.74

3.с.76

2.с.74

Грам.таблиця

 

Слова с.70;

3б.с.76(п) вивч.

ІІ.с.78-79(чит)

44.

 

Парад зірок

Impeccable,

Immortal, influential, to revolutionize, repertoire, incomparable

 

ar - /a:/

or - /o:/

1.c.80

І.с.77

1,2,с.80

3.с.81(групи)

In short...

ІІ.с.78-79

С.79-80 (рамка)

 

Фонет.стенд темат.малюнки

Вивч.сл.с.77;

1а,с.83(п)розп

45.

 

Твоя са -мооцінкаh)

Лексика теми

Впр.3,4,5 ст.16 (wb)

ст.18

 

I believe that

 

Впр.1,2,3,4 ст.18

Магнітофон

Study help ст.18

46.

 

Новини з концерту (сh)

Лексика теми с.20

 

2.с.19

3.с.17(wb)

3.4.с.20

To my mind...

 

1.с.17(wb)

Магнітофон

2,4,c.17(п);

Вивч.сл.с.17wb

47.

 

Улюблений музикант

С.77

Непряма мова (речення)

С.235

 

1а.с.83

1б.с.83

All the more...

3.с.84

Завдання на картках

Грам.таблиця

картки

3б.с.85(п);

Слова с.70,77 (диктант)

ІІ.с.86-87(чит)

48.

 

На концерті

Magnetic, enchanting, incredible, flute, clarinet, violin, drum, Conductor, gorgeous, spectacular

 

Інтонація окличних речень

1.с.87

І.с.85

3.с.89

Don't miss it.

ІІ.с.86

1.с.88

Диктант с.70,77

2.с.88

картки

Вивч.сл.с.85;

1а.с.90(розп);

3.с.91(чит)

49.

 

На концерті

С.85

Непряма мова (наказ, прохання) с.234

2.с.90

1а.с.90(р)

1б.с.90(д)

I wished it would never end.

3.с.91

 

Грам.таблиця

Картки

Магнітофон

 

Слова с.85;

3б.с.91(п)

c.92(виписати слова)

50.

 

Різні люди -різні смаки(ch)

Лексика теми

Минулі часи

 

1.с.20

3.с.20

I believe that

2.с.20

4.с.20

1.2.с.18(wb)

5.с.20

Грам.таблиця

 

6,7,c.19(wb)

51.

 

Різні люди -різні смаки(ch)

Лексика теми

Минулі часи

 

8,c.21

9,c.21

To my mind...

5,c.19(wb)

10,c.21

Грам.таблиця

 

11,c.21(діалог)

52.

 

Смаки різняться

Ugly, to vary, vulgar, rendering, dreamlike

Непряма мова (загальні, спеціальні питання) с.236

/v/, /w/

1.c.93

І.с.92

1-3.с.93-94

How do you find...?

ІІ.с.93

3.с.94

Фонет.стенд темат.малюнки

Грам.таблиця

 

1а.с.95(п)розп

Вивч.сл.с.92;

3.с.96(чит)

53.

 

Смаки різняться

С.92

Непряма мова (загальні, спеціальні питання) с.236

2.с.96

1а.с.95(р)

1б.с.95(д)

How do you find...?

3.с.96

 

Грам.таблиця

Картки

Магнітофон

 

Слова с.85,92 (диктант);

3б.с.97(п)

54.

 

Контрольна робота з аудіювання

 

 

Текст учителя

 

 

 

Завдання (тести)

Текст + завдання на картках

ІІ.с.98(п)

 

 

 

Тема"Засоби масової інформації"

 

 

 

55.

 

Що таке ЗМІ?(ch)

Лексика теми

 

Словотворен ня

 

1,3,c.20(wb)

1,c.22

 

2-6,c.22

7,c.22

Грам.таблиця

Картки

 

6,c.21(wb)чит

Слова вивч.

56.

 

Що таке ЗМІ?(ch)

Лексика теми

 

прикметники

 

8с..23

9.с.23

 

6.с.21(wb)

10.с.23

 

Грам.таблиця

Картки

 

12.с.23(у)

4,5,с.20(wb)(п)

57.

 

Ти любиш читати газету чи журнал?

Issue, to comprehend, interpretation, to subscribe, well-illustrated strip cartoons

Domestic/ foreign news

 

 

/o/, /o:/,  /e:/ 1.c.106

I,c.102

By all means.

II,c.103-104

С.105(рамка

1.с.106

2.с.106

Фонет.стенд темат.малюнки

 

Вивч.сл.с.102; 1а.с.109(чит

58.

 

Преса в Британії

С.102

Умовні речення ІІ т.

С.237

 

1,2,с.108

1б.с.111(д)

Take it for granted

1а.с.109

3.с.111

3.с.108

Грам.таблиця

Картки

 

Вивч.сл.с.102; 3б.с.112(п);

ІІ.с.113(чит)

59.

 

Телебачення

Watershed, news show, reality show, day-time serial feature, to exaggerate, TVconductor peculiarity

 

 

/w/

1.c.116

І.с.113

3.с.116-117

I can hardly do without it.

ІІ.с.113-115

С.115(рамка

1.c.116

2.c.116

Фонет.стенд

Картки

 

Вивч.сл..с.112;

4.с.117(діалог)

60.

 

Теленовини (ch)

Лексика теми

 

2.с.24

1.с.24

3,c.23(wb)

Not very well, I'm afraid.

 

1.с.22(wb)

Магнітофон

 

4,c.23(wb)(п)

 

61.

 

Теленовини (ch)

Лексика теми

 

1,2,с.25

5.с.23(wb)

 

Never mind.

3-4,c.25

 

Магнітофон

 

5,c.25(діалог)

62.

 

Телевізійні програми

С.112

Фразове дієслово watch c.237

 

4.с.117(д)

1а.с.118

At the same time...

1.с.117

2.с.118

 

Грам.таблиця

картки

1б.с.119(діалог

С.102,112 (диктант)

63.

 

Телевізійні програми

С.102.112

 

2.с.120

1б.с.119(д)

Let alone...

3.с.120-121

Диктант с.102,112

Магнітофон

 

3бс.121(п);

1с.с.119(у)

64.

 

Інтернет

Website, instant messa-ge, gorgeous fabulous

 

/o/, /ou/, /o:/

1.c.124

І.с.121

2.с.124.

But along with...

ІІ.с.122

С.123(рамка

1.с.124

 

Фонет.стенд

 

Вивч.сл.с.121;

1.с.126(розп)

65.

 

Контрольна робота з письма

 

 

 

 

 

 

завдання

картки

Повтор.слова з теми

66.

 

Листування з друзями (ch)

Лексика теми

 

 

2.с.26

3.с.26

2.c.24(wb)

I'm sorry about that.

1.с.26

4.с.26

1.с.24(wb)

3,c.24(wb)

4,c.24(wb)

Мовленнєвий зразок

5.с.26(п)

5,c.24(wb)(п)

67.

 

Листування з друзями (ch)

 

Інфінітив

 

2.с.27

3.с.27

That's a pity.

1.с.27

4.с.27

Грам.таблиця

 

5.с.27(п)

68.

 

Інтернет в Україні

С.121

Умовне речення ІІІт.

С.238

 

3.с.125

1.с.126(розп)

2.с.126(д)

Do you like to keep up with the news...?

1.2.с.125

3.с.128

 

Грам.таблиця

картки

3б.с.128(п);

Сл.с.128-129 (виписати);

Вивч.сл.

69.

 

Радіо новини

Newscast

To break the news; to hear on the news; to put on the news; a piece of news

 

 

Er, ear, or, eir /e:/

1.c.130

І.с.129

1,2,c.131

The good thing about... is...

ІІ.с.130

2.c.131

Фонет.стенд

Темат.малюнки

Вивч.сл.с.128- 129; 1.с.132(розп)

70.

 

Радіоновини (ch)

 

Інфінітив

С.98

 

3,c.25(wb)

 

 

1.с.25(wb)

2,c.25(wb)

4,c.25(wb)

Грам.таблиця

 

5,c.25(wb)

71.

 

Знаходження новин (ch)

 

Вивчені грамат. структури

 

 

 

 

1-4.с.28

Картки

1-3,c.93(wb)(п)

72.

 

Новини дня на радіо

С.128-129

Незлічувальні іменники с.238

 

1.с.132(р)

2.с.133(д)

How can you account for...?

1.2.с.131

3.с.134

3.с.132

Грам.таблиця

картки

3б.с.135(п); слова с.121,128 (диктант)

73.

 

Репортаж новин

С.128

Умовні реч-ня І,ІІ,ІІІт.

 

3бс.135

If you want to be in the know

ІІ.с.136

Диктант с.121, 128

І.с.136

Грам.таблиця

картки

D,c.138(п),розп повтор.слова

74.

 

Знаходження новин (ch)

 

Вивчені грамат. структури

 

 

 

 

1-5.с.26(wb)

Картки

1-5,c.95(wb)(п)

75.

 

Знаходження новин (ch)

 

Вивчені грамат.часи

 

 

 

С.96

1-2.с.96(wb)

3-5,c.97(wb)

Грам.таблиця

 

6-7,c.97(wb)

76.

 

Контрольна робота з говоріння

 

 

 

завдання

 

 

 

картки

Повтор.лексику граматику

77.

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

завдання

картки

Повтор.види листів

78.

 

Контроль аудіювання

 

 

Текст учителя

 

 

 

Завдання (тести)

Текст+ завдання на картках

Повторити лексику

79.

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

Текст учителя

завдання

картки

Повторити теми

80.

 

Контроль говоріння

 

 

 

завдання

 

 

 

картки

В.с.136(чит) вправу (п)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (для спеціалізова-них шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 8 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
430
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку