21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно-тематичне планування 8 клас Сотнікова, Гоголєва І семестр

Про матеріал
Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 8 клас. – Х.: Ранок, 2016 Складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи», Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 (2 години на тиждень
Перегляд файлу

8 клас

Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 8 клас. – Х.: Ранок, 2016

Складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи», Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 (2 години на тиждень)

 

І семестр

 

№ уроку

Дата

Підтема

Мета

Вправи

на розвиток лінгвістичних компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих компетенцій

Домашнє

завдання

Примітка

Фонетичний матеріали

Граматичний

матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Lebensweise (Спосіб життя)

1.

 

Erholung

im

Sommer. Erholung

alternativ

(Відпочинок улітку. Альтер-нативний відпочинок)

Навчати розповідати про

відпочинок улітку, про форми традиційного й альтернативного відпочинку,

розуміти

інформацію в оголошеннях

із пропозиціями щодо

відпочинку, писати подібні

оголошення, формувати

навички селективного читання, аудіювання, письма,

монологічного й діалогічного

мовлення

Впр. 1

(с. 8)

Минулий

час Perfekt

(повторен-

ня)

Впр. 1 (с. 4) ;

das Fallschirmsprin-gen,

die Vollpension,

mit Pfeil und Bogen

schießen (schoss, hat

geschossen), Erfahrungen

austauschen

(tauschte aus, hat

ausgetauscht), der

Verein -e.

Впр. 2a (с. 8)

Впр. 5

(с. 6)

Впр. 3

(с. 9), 4

(с. 10)

Впр. 2

(с. 4),

3a, 3b

(с. 5),

 4 (с. 6),  

6 (с. 7);

 

Впр. 2

(с. 4),

3a, 3b

(с. 5), 4

(с. 6), 6

(с. 7)

Впр. 2a

(с. 8),

2b (с. 9)

Впр. 7,

8 (с. 7);

Впр. 5

(с. 10)

Впр. 8

(с. 7)

 

2.

 

Pfadfinder

(Скаути)

 Навчати розповідати про

дитячі та юнацькі організації, працювати над проектом

за темою, писати повідомлення

про молодіжний рух

в Україні, формувати навички

читання з повним розу-

мінням змісту тексту,

письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 11)

Словотвір:

складні

слова.

Впр. 1

(с. 11)

Der Pfad -e, der

Pfadfinder -, die

Bewegung -en, die

Altersstufe -n, die

Hütte -n, der Knoten -,

das Motto -s, gründen

(gründete, hat gegründet),

sich entwickeln

(entwickelte sich, hat

sich entwickelt)

Впр. 2a (с. 11)

Впр. 3

(с. 12),

4 (с. 13)

 

Впр. 2b

(с. 12),

5 (с. 13)

 

Впр. 6

(с. 13)

 

3.

 

Ausflüge

und

Wanderungen

(Екскурсії і мандрівки)

Навчати називати речі,

потрібні для мандрівки,

розповідати про мандрівку,

вживаючи прийменники

з родовим відмінком, формувати навички аудіювання,

письма й діалогічного

мовлення

 

Приймен-

ники

з родовим

відмінком.

Впр. 3a

(с. 15), 3b,

6 (с. 16)

Die Umgebung -en, die

Wanderkarte -n,

aufschlagen (schlug

auf, hat aufgeschlagen),

sich amüsieren

(amüsierte sich,

hat sich amüsiert)

Впр. 1, 2 (с. 14)

Впр. 4

(веб-

сайт)

(с. 16)

Впр. 1

(с. 14)

Впр. 3a

(с. 15),

5 (с. 16)

 

Впр. 6

(с. 16)

 

4.

 

Gesunde

Lebensweise

(Здоровий спосіб життя)

Навчати розповідати про

здоровий спосіб життя,

давати поради щодо здорового способу життя, проводити

дискусію за темою й писати

коментар, формувати навички

читання з повним розу-

мінням змісту тексту,

аудіювання, письма й діало-

гічного мовлення

Впр. 1a

(с. 17)

Вживання

неозначеної форми

дієслів із

часткою

«zu»

(повторен-

ня)

Впр. 2

(с. 17)

Regelmäßig, die

Ernährung, das

Fastfood, der Job -s,

sich bewegen (bewegte

sich, hat sich bewegt),

sich ernähren (ernährte

sich, hat sich

ernährt)

Впр. 2 (с. 17)

Впр. 3,

4 (с. 18)

 

Впр. 1b,

2 (с. 17),

5 (с. 19)

 

Впр. 6

(с. 19)

 

5.

 

Sport

wird

bei uns

groß

geschrieben.

Fun- und

Extremsport

immer

beliebter

(Спорт  як слово з великої літери. Зростаюча популярність розважаль-ного й екст-

ремального спорту)

Навчати розповідати про

заняття спортом, розважальні й екстремальні

види спорту, проводити

серед однокласників опитування за темою, читати

повідомлення на інтернет-

форумі й писати подібні

повідомлення, формувати

навички читання, аудіювання, письма й діалогічного

мовлення

Впр. 1

(с. 20)

Впр. 1

(с. 22)

 

Der Teamcharakter,

faszinieren (faszinierte,

hat fasziniert), aufhören

(hörte auf, hat

aufgehört), ein Vergnügen

haben an (Dat.).

Впр. 1 (с. 20)

Der Funsport, das

Canyoning, das

Parkour, das Hindernis

-se, die Ausrüstung,

die Schlucht -en,

überwinden (überwand,

hat überwunden),

riskant.

Впр. 2 (с. 22)

Впр. 3

(с. 20)

Впр. 3

(с. 23)

Впр. 4

(веб-

сайт)

(с. 21)

Впр. 5

(с. 21)

Впр. 2

(с. 22),

4 (с. 23)

Впр. 6

(с. 21)

 

Впр. 5

(с. 23)

 

6.

 

Jugend

und

Mode (Молодь і мода)

Навчати описувати одяг

людини, розповідати про

сучасну моду й висловлювати свою думку про те, що

є модним, а що ні, формувати навички читання

з повним розумінням

змісту тексту, письма,

монологічного й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 24)

 

In sein, out sein, das

No-Go -s, der Trend -s,

die Markenkleidung,

das Make-up -s,

üblich.

Впр. 2 (с. 24)

Впр. 3

(с. 24)

 

Впр. 2

(с. 24),

4 (с. 25)

 

Впр. 5

(с. 25)

 

7.

 

Wiederholung

(Повторення)

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті

мовні й мовленнєві вміння

та навички, формувати

навички писемного й усного

мовлення

 

 

 

 

 

Впр. 1

(проект), 3 (с. 26),

4 (с. 27)

Тестова робота №1

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 28)

 

Meine Freunde und ich (Мої друзі та я)

8.

 

Beste

Freunde

(Найкращі друзі)

Навчати розповідати про

найкращих друзів, описува-

ти зовнішність і характер

людини, писати лист у від-повідь, формувати навички

читання з повним розумін-

ням змісту тексту, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 29)

 

Aufgeschlossen,

intelligent

Впр. 2 (с. 29)

Впр. 4

(с. 30)

 

Впр. 3

(с. 29)

 

Впр. 5

(с. 30)

 

9.

 

Wofür

interessierst

du dich? (Чим ти цікавишся?)

Gemeinsame

Interessen (Спільні інтереси)

Навчати розповідати про

інтереси людини, розпитувати інших про їхні хобі

й інтереси, вживаючи за-

йменникові прислівники, та

відповідати на такі запитання, формувати навички

читання, аудіювання, письма

й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 31)

Впр. 1

(с. 34)

Займенникові

прислівники.

Впр. 1, 3a

(с. 31), 3b

(с. 32), 5

(с. 33);

Впр.6 (с. 36)

Sich beschäftigen

(beschäftigte sich, hat

sich beschäftigt) mit

(Dat.), sich interessieren

(interessierte sich,

hat sich interessiert)

für (Akk.), sich ärgern

(ärgerte sich, hat sich

geärgert) über (Akk.),

denken (dachte, hat

gedacht) an (Akk.),

träumen (träumte, hat

geträumt) von (Dat.).

Впр. 2 (с. 31)

Das Mitglied -er,

widmen (widmete, hat gewidmet).

Впр. 2 (веб-сайт), 3a (с. 34)

Впр. 3a

(с. 31)

Впр. 3b

(с. 35)

Впр. 4a,

4b

(веб-

сайт)

(с. 32)

Впр. 1

(с. 34),

4 (с. 36)

Впр. 2

(с. 31),

5, 6

(с. 33)

Впр. 3a

(с. 34),

5, 6

(с. 36)

Впр. 7

(с. 33)

Впр. 7

(с. 36)

 

10.

 

Ungewöhnliche

Hobbys (Незвичайні хобі)

Brieffreunde

(Друзі за листуванням)

Навчати розповідати про

незвичайні хобі людей  та про

друзів за листуванням,

розуміти інформацію в оголошеннях, формувати навички

селективного читання,

аудіювання, письма й моно-

логічного мовлення

Впр. 1

(с. 39)

Множина

іменників

(повторення)

Das Kitesurfen, das

Gokartfahren, das

Töpfern, der Adrenalinkick,

die Geschwindigkeit

-en, die Schwerelosigkeit,

der Ton.

Впр. 1 (с. 37)

Im Briefwechsel stehen mit (Dat.), Lust haben.

Впр. 2 (с. 39)

Впр. 2

(с. 37),

3, 5

(веб-

сайт)

(с. 38)

Впр. 3

(с. 39),

5 (веб-

сайт),

(с. 40)

 

Впр. 3,

4 (с. 38)

Впр. 2

(с. 39),

4 (с. 40)

Впр. 5, 6 (с. 38)

Впр. 6

(с. 40)

 

11.

 

Per Post

oder per

Mail? (Звичайною поштою чи електронною?)

Wir

surfen

gern

im

Internet (Ми охоче мандруємо Інтернетом)

Навчати розповідати про

листування звичайною

й електронною поштою,

порівнювати обидва способи

листування, висловлюючи

власну думку, писати

коментар до дискусії, формувати навички аудіювання,

письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 41)

Впр. 1

(с. 43)

Словотвір:

складні

слова.

Впр. 1

(с. 41) ;

Впр. 1

(с. 43)

Der Briefumschlag -¨-e,

der Briefkasten -¨-, die E-Mail-Adresse -n, die Tastatur -en, der Bildschirm -e, der Internetanschluss -¨-e, die Datei -en, der

Anhang -¨-e, tippen

(tippte, hat getippt),

einwerfen (warf ein,

hat eingeworfen).

Впр. 2 (с. 41), 3

(с. 42)

Das Netzwerk -e, der Nutzer -, Freundschaften

knüpfen, der

Mausklick -s, angeben (gab an, hat angegeben).

Впр. 2 (с. 43)

Впр. 3

(с. 43)

Впр. 2

(с. 41)

Впр. 3,

4 (с. 42)

Впр. 2

(с. 43),

4 (с. 44)

Впр. 5

(с. 42)

Впр. 5

(с. 44)

 

12.

 

Wiederholung

(Повторення)

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті

мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати

навички писемного й усного

мовлення

 

 

 

 

 

Впр. 1

(проект), 3 (с. 45),

4 (с. 46)

Впр. 1

проект, 2 (с. 45)

Заповнити

таблицю

самооці-

нювання

(c. 47)

 

Schulleben (Шкільне життя)

13.

 

Wozu braucht man Schulen?

(Для чого потрібні школи?)

Навчати розповідати про

роль школи в житті людини,

використовуючи інфінітивну

групу «um … zu», висловлю-

вати власну думку про те,

для чого слід відвідувати

школу, формувати навички

аудіювання, читання,

письма й монологічного

мовлення

Впр. 1

(с. 48)

Підрядне

речення

мети.

Інфінітивна група

«um …

zu».

Впр. 3a

(с. 48), 3b

(с. 49), 5

(веб-сайт),

6 (с. 50)

Die Kenntnis -se, sich

vorbereiten (bereitete

sich vor, hat sich

vorbereitet) auf (Akk.),

selbstständig.

Впр. 2 (с. 48)

Впр. 3a

(с. 48),

4 (с. 50)

 

Впр. 6

(с. 50)

Впр. 5

(веб-

сайт)

Впр. 7

(с. 50)

 

 

14.

 

Schulen

in

Deutschland

(Школи в Німеччині)

Знайомити зі шкільною

системою Німеччини,

навчати розповідати про

шкільну систему за схе-

мою, використовуючи

подану в тексті інформацію, формувати навички

аудіювання, читання

з повним розумінням

змісту тексту, письма

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 51)

Множина

іменників

(повторення).

Впр. 1

(с. 51)

Der Schultyp -en, die

Grundschule -n, die

Hauptschule -n, die

Realschule -n, der

Abschluss -¨-e, umfassen

(umfasste, hat

umfasst).

Впр. 2

(с. 51),

3, 5

(веб-

сайт)

(с. 52)

Впр. 4

(с. 52)

Впр. 3

(с. 52)

Впр. 5

(веб-

сайт)

Впр. 6

(с. 52)

 

15.

 

Schulen

in der

Ukraine

(Школи в Україні)

 Навчати розповідати про

шкільну систему України,

порівнювати шкільну систему України й Німеччини,

формувати навички читання

з повним розумінням змісту

тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 53)

 

Словотвір:

складні

слова.

Впр. 2

(с. 53)

Allgemeinbildend,

vertieft, die Stufe -n,

das Lyzeum -en,

das College -s

Впр. 4

(с. 54)

 

Впр. 3

(с. 53)

 

Впр. 5

(с. 54)

 

16.

 

Eine

deutsche

Schule

stellt sich

vor (Презентація німецької школи)

Lieblings-fächer (Улюблені предмети)

Навчати називати шкільні

приміщення, навчальні

предмети та позашкільні

заходи, розповідати про

школу за поданим планом, розповідати  про

улюблені шкільні предмети

й ті, що не подобаються,

обґрунтовуючи свою думку,

писати статтю про свою

школу, формувати навички

читання з повним

розумінням змісту тексту,

письма й монологічного

мовлення

Впр. 1

(с. 55)

Впр. 1

(с. 58)

Словотвір:

складні

слова.

Впр. 1(с. 55); Підрядне

речення

причини

зі сполуч-ником

«weil»

(повторення).

Впр. 2 (с. 58), 7 (с. 59)

Der Schwerpunkt -e, das Schullandheim -e, bilingual, die Sozialkunde,

Prüfungen

ablegen (legte ab, hat abgelegt).

Впр. 2 (с. 55)

Leichtfallen (fiel

leicht, ist leichtgefallen),

schwerfallen (fiel

schwer, ist schwergefallen),

das Lieblingsfach

-¨-er, das Hassfach

-¨-er.

Впр. 1 (с. 58)

Впр. 3

(с. 55),

4 (с. 57)

Впр. 3

(с. 58),

4 (с. 59)

Впр. 5

(веб-

сайт)

(с. 59)

Впр. 5

(с. 57)

Впр. 2

(с. 58),

6 (с. 59)

Впр. 6

(с. 57)

Впр. 7

(с. 59)

 

17.

 

Wozu

braucht

man

Schulnoten?

(Для чого потрібні шкільні оцінки?)

Hausaufgaben:

Pro und

Kontrа

(Домашні завдання: за й проти)

Навчати висловлювати

свою думку щодо оцінювання у школі й скасування

оцінок, обґрунтовуючи її, читати повідомлення на

інтернет-форумі, брати

участь у дискусії, формувати навички читання

з повним розумінням

змісту тексту, аудіювання,

письма й діалогічного

мовлення

Впр. 1 (с. 60)

Впр. 1

(с. 60)

Впр. 1

(с. 63)

 

Die Schulnote -n, das Zeugnis -se, der

Vorteil -e, der Nachteil

-e, einschätzen

(schätzte ein, hat

eingeschätzt), abschaffen

(schaffte ab, hat

abgeschafft), gerecht,

ungerecht.

Впр. 1, 2 (с. 60)

Vergeuden (vergeudete,

hat vergeudet), verzichten

(verzichtete,

hat verzichtet) auf

(Akk.), zwingen

(zwang, hat gezwungen)

zu (Dat.)

 

Впр. 3

(с. 61)

Впр. 3

(с. 63)

Впр. 4

(с. 62)

Впр. 1

(с. 63),

4 (веб-

сайт)

(с. 64)

Впр. 5

(с. 62)

Впр. 2

(с. 63),

5 (с. 64)

Впр. 6

(с. 62)

Впр. 6

(с. 64)

 

18.

 

Schulpersonal

(Шкільний персонал)

Unsere

Schulveran-staltungen

(Наші шкільні заходи)

Навчати описувати діяльність учнів і вчителів

у школі, писати статтю для

шкільної газети про персонал школи, навчати розповідати про

позашкільні заходи, вико-

ристовуючи подану інформа-

цію, складати програму

позашкільних заходів

і робити її презентацію,

формувати

навички читання з повним

розумінням змісту тексту,

аудіювання, письма й моно-

логічного мовлення

Впр. 1

(с. 65)

Впр. 1

(с. 68)

Словотвір:

складні

слова.

Впр. 2 (с. 68)

Unterricht in …

erteilen, leiten (leitete,

hat geleitet), sorgen

(sorgte, hat gesorgt)

für (Akk.), verantwortlich

sein für (Akk.),

der Hausmeister -.

Впр. 2a, 2b (с. 65), 3 (веб-сайт) (с. 66)

Der Interessent -en,

stattfinden (fand statt, hat stattgefunden),

unternehmen (unternahm,

hat unternommen),

teilnehmen

(nahm teil, hat teilgenommen)

an (Dat.).

Впр. 2 (с. 68)

Впр. 5

(с. 66)

Впр. 4

(с. 66)

Впр.

2a, 2b

(с. 65),

3 (с. 66)

Впр. 3

(с. 68),

4, 5

(с. 69)

Впр. 6

(с. 67)

Впр. 5

 (с. 69)

Впр. 6

(с. 69)

 

19

 

Sprachreisen (Мовні подорожі)

Навчати розповідати про

мовні табори й подорожі

з метою вивчення мови,

висловлювати своє ставлення

до навчальних подорожей,

формувати навички читання

з повним розумінням змісту

тексту, аудіювання, письма

й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 70)

 

Словотвір:

утворення

прикмет-

ників від

назв

країн.

Впр. 1

(с. 70)

Die Sprachschule -n,

die Gastfamilie -n,

nützlich

Впр. 3

(с. 70)

 

Впр. 2

(с. 70),

4 (с. 71)

 

Впр. 5

(с. 71)

 

20.

 

Wiederholung

(Повторення)

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті

мовні й мовленнєві вміння

та навички, формувати

навички писемного й усного

мовлення

 

 

 

 

 

Впр. 1

(проект), 3 (с. 72),

4 (с. 73)

Впр. 1

проект, 2 (с. 72)

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 74)

 

Schulbibliothek (Шкільна бібліотека)

21.

 

In der

Bibliothek

(У бібліотеці)

Unsere

Schulbib-liothek (Наша шкільна бібліотека)

Навчати описувати шкільну

бібліотеку, розповідати, що

можна робити в бібліотеці,

а що — ні, використовуючи

модальне дієслово «dürfen»,

формувати навички аудію-

вання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 75)

Впр. 1

(с. 77)

Модальне

дієслово

«dürfen»:

«man darf/

man darf

nicht»

(повторен-

ня).

Впр. 4

(с. 76)

Множина

іменників

(повторен-

ня).

Впр. 1

(с. 77)

Субстанти-

вовані

прикметни-ки й діє-

прикметни-ки.

Впр. 4a, 4b

(с. 79)

Der Leser -, die

Leserin -nen, der

Lesesaal -säle, die

Enzyklopädie -n.

Впр. 1, 2 (веб-сайт)

(с. 75), 3 (с. 76)

Ausleihen (lieh aus,

hat ausgeliehen), die Leseecke -n, zur

Verfügung stehen

Впр. 3

(с. 77)

 

Впр. 2

(с. 75),

4 (с. 76)

Впр. 2

(с. 77)

Впр. 5

(с. 76)

Впр. 4,

(с. 79)

Впр. 5

(с. 79)

 

22.

 

Wie oft

besuchst

du die

Bibliothek? (Як часто ти відвідуєш бібліотеку?)

Навчати розповідати про відвідування бібліотеки, читати по-

відомлення на інтернет-форумі

й коментувати їх, проводити

серед однокласників опитування за темою, формувати

навички читання з повним ро-

зумінням змісту тексту, ауді-

ювання, письма, діалогічного

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 80)

 

Die Auswahl an/von

(Dat.), auswählen

(wählte aus, hat

ausgewählt), nachschauen

(schaute nach,

hat nachgeschaut),

ausführlich

Впр. 1 (с. 80)

Впр. 2

(с. 80),

3 (с. 81)

Впр. 4

(с. 82)

Впр. 5,

6 (с. 82)

 

Впр. 7

(с. 82)

 

23

 

Was

lesen

wir

gern? (Що ми читаємо охоче?)

Bekannte

Autoren

und ihre

Bücher (Відомі автори та їхні книги)

Навчати називати літературні

жанри, розповідати про свої

літературні вподобання,

проводити серед однокласників

опитування за темою, знайомити з видатними

світовими письменниками

й поетами та їхніми творами, формувати навички читання з повним

розумінням змісту тексту,

аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1a

(с. 85)

 

Das Genre -s, die

Gattung -en, die

Abenteuergeschichte -n,

die Horrorgeschichte

-n, die Liebesgeschichte

-n, der

Krimi -s, die Fantasy,

das Ereignis -se

Впр. 1 (с. 83)

Der Autor -en, der

Schriftsteller -, der

Dichter -, der Dramatiker-, die Novelle -n,

berühmt

Впр. 4 (с. 86)

Впр. 3

(веб-

сайт)

(с. 83),

4a, 4b

(с. 84)

 

Впр. 2

(с. 83),

5 (с. 84)

Впр. 1b,

2 (с. 85),

3 (с. 86)

Впр. 3

(веб-сайт)

(с. 83)

Впр. 6

(с. 84)

Впр. 5

(с. 86)

 

24

 

Worum

geht es

im

Buch? (Про що йдеться в книзі?)

Навчати розповідати, про що йдеться у книжці, читати

анотації до книг і писати

подібні, формувати навички

читання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 87)

 

Словотвір: складні

слова.

Впр. 1

(с. 87)

Підрядне

означальне

речення.

Впр. 3

(с. 88), 4a,

4b (веб-сайт) (с. 89)

Die Inhaltsangabe -n, die Hauptfigur -en, das Vergnügen -,

unterhaltsam, humorvoll,

es geht um (Akk.)

Впр. 2b

(с. 87)

 

Впр. 2a

(с. 87)

Впр. 4b

(веб-сайт)

Впр. 5

(с. 89)

 

25

 

Mein

Lieblingsbuch

(Моя улюблена книга)

Навчати розповідати про

улюблені книжки, вживаючи

підрядні означальні речення, писати лист у відповідь,

формувати навички читання

з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, письма

і діалогічного мовлення

 

 

Впр. 1

(с. 90)

Підрядне

означальне речення.

Впр. 4

(с. 91)

Der Science-Fiction-Roman

-e, geheimnisvoll,

gruselig, enthalten

(enthielt, hat enthalten),

verfassen (verfasste,

hat verfasst), es

geht um (Akk.)

Впр. 2 (с. 90)

Впр. 4

(с. 91)

Впр. 3

(веб-сайт)

(с. 90)

Впр. 2

(с. 90)

Впр. 3

(веб-сайт)

(с. 90)

Впр. 5

(с. 91)

 

26

 

Lieblings-helden (Улюблені герої)

Контроль аудіювання

Навчати розповідати про

улюблених книжкових

героїв, повідомляти, хто й чому є взірцем для наслідування, формувати навички

читання, аудіювання,

письма, монологічного

й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 92)

Підрядне

означальне

речення.

Впр. 2b

(с. 92)

Складносу-

рядне ре-

чення зі

сполучни-

ком «denn»

(повторен-

ня).

Впр. 4

(с. 93)

Die Hauptfigur -en, das Vorbild -er, als Vorbild dienen,

fantasiereich, listig,

schüchtern, streben

(strebte,

hat gestrebt) nach

(Dat.)

Впр. 2a (с. 92)

Впр. 5

(с. 93)

 

Впр. 2b

(с. 92),

3, 4

(с. 93)

 

Впр. 6

(с. 93)

 

27

 

Deutsche

Schriftsteller

und Dichter

(Німецькі письменники й поети)

Контроль говоріння

Навчати розповідати про видатних німецьких письменників і поетів, писати повідомлення

із залученням Інтернету, формувати навички чи-

тання з повним розумінням

змісту тексту, письма й діало-

гічного мовлення

Впр. 1a

(с. 94)

Підрядне

означальне речення.

Впр. 4

(с. 95)

Das Werk -e, schaffen

(schuf, hat geschaffen),

gebären (gebar, ist

geboren), sterben

(starb, ist gestorben),

studieren (studierte,

hat studiert)

Впр. 2 (с. 95)

Впр. 4

(с. 95)

 

Впр. 1b

(с. 94),

3 (с. 95),

5 (с. 96)

 

Впр. 6

(с. 96)

 

28

 

Ukrainische

Schriftsteller

und Dichter (Українські письменники й поети)

Контроль письма

Навчати розповідати про

видатних українських письменників і поетів, писати

повідомлення за планом,

формувати навички

читання

з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, письма

й діалогічного мовлення

Впр. 1a

(с. 97)

 

Das Schaffen, die

Gedichtsammlung -en, veröffentlichen (veröffentlichte,

hat veröffentlicht),

einen Einfluss

ausüben (übte aus, hat ausgeübt) auf (Akk.).

Впр. 2 (с. 97)

Впр. 3

(с. 98)

Впр. 4a

(с. 99)

Впр. 1b

(с. 97),

4b, 5

(с. 99)

 

Впр. 6

(с. 99)

 

29

 

Unser

Literaturunterricht (Наш урок літератури)

Контроль читання

Навчати розповідати про

уроки літератури й улюблені види діяльності на них, писати лист у відповідь,

формувати навички читання з повним розумінням

змісту тексту, письма,

монологічного й діалогічного мовлення

 

 

Sich vertraut machen mit (Dat.), zeitgenössisch

Впр. 2 (с. 100)

Впр. 3

(с. 101)

 

Впр. 1, 2

(с. 100),

4 (с. 101)

 

Впр. 5

(с. 101)

 

30

 

Wiederholung

(Повторення)

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті

мовні й мовленнєві вміння

та навички, формувати

навички писемного й усного

мовлення

 

Впр. 4

(с. 103)

 

 

 

Впр. 1

(проект)

(с. 102),

3 (с. 103)

Впр. 1

проект, 2

(с. 102)

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 104)

 

 

doc
Додано
7 вересня 2020
Переглядів
1477
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку