21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно-тематичне планування 8 клас Сотнікова, Гоголєва ІІ семестр

Про матеріал
Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 8 клас. – Х.: Ранок, 2016 Складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи», Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 (2 години на тиждень
Перегляд файлу

8 клас

Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 8 клас. – Х.: Ранок, 2016

Складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи», Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2 години на тиждень

 

ІІ семестр

 

№ уроку

Дата

Підтема

Мета

Вправи

на розвиток лінгвістичних компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих компетенцій

Домашнє

завдання

Примітка

Фонетичний матеріали

Граматичний

матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Massenmedien (Засоби масової інформації)

31

 

Die Presse (Преса)

Навчати розповідати, якою

має бути цікава газета,

складати рейтинг улюблених газет і коментувати

його, проводити серед

однокласників опитування

за темою, формувати навички аудіювання, письма,

монологічного й діалогічного

мовлення

Впр. 1

(с. 105)

Підрядне

речення

причини зі

сполучни-

ком «weil»

(повторен-

ня).

Впр. 3b

(с. 105)

Die Rubrik -en, die Wirtschaft -en, die Wissenschaft -en.

Впр. 2, 3a (с. 105)

 

 

Впр. 3b

(с. 105),

4b, 5

(с. 106)

Впр. 4a,

6

(с. 106)

Впр. 6

(с. 106)

 

32

 

Jugendmaga-zine

(Молодіжні журнали)

Навчати розповідати про

популярні молодіжні журнали в Німеччині, складати

рейтинг журналів за тиражем і коментувати його,

писати повідомлення із

залученням Інтернету,

формувати навички аудію-

вання, читання, письма

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 107)

Множина

іменників

(повторен-

ня).

Впр. 1

(с. 107)

Словотвір:

складні

слова.

Впр. 2

(с. 107)

Der Artikel -, die

Auflage -n, auflagenstark,

erscheinen

(erschien, ist erschienen),

herausgeben (gab

heraus, hat herausgegeben),

das Magazin

-e.

Впр. 3a

(с. 107),

3b

(с. 108)

Впр. 2

(с. 107),

4 (веб-

сайт)

(с. 108)

Впр. 3c

(с. 108)

Впр. 5

(с. 108)

Впр. 4

(веб-сайт),

5 (с. 108)

 

33

 

Was steht in

der Zeitung?

(Про що пишуть газети?)

Zeitung

und

Schule (Газета й школа)

Навчати розуміти газетні

статті, розповідати, які

статті й рубрики подобаються в газеті, писати коротку

анотацію до статті, формува-

ти навички аудіювання,

читання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 109)

Іменники

іншомовного

походжен-

ня.

Впр. 1

(с. 109)

Підрядне

речення

мети.

Інфінітив-

на група

«um…

zu».

Впр. 4

(с. 113)

Die Überschrift -en, das Tattoo -s, das Studio –s,

recherchieren (recherchierte,

hat recherchiert),

Informationen

vermitteln (vermittelte,

hat vermittelt), das

Verständnis für (Akk.),

Spaß haben.

Впр. 1 (с. 112)

Впр. 3a

(с. 109),

3b (с. 110),

4 (с. 111)

Впр. 3a

(с. 112)

Впр. 5

(с. 111)

Впр. 2

(с. 109),

6 (с. 111)

Впр. 2

(с. 112),

3b

(с. 113)

Впр. 7

(с. 111)

Впр. 5

(с. 113)

 

34

 

Zeitungen

mal

anders

(Газети незвичного формату)

Навчати розповідати про

газети-таблоїди, повідомляти

про газети такого формату

в Україні, формувати навички

читання з повним розумінням змісту тексту,

письма й монологічного

мовлення

 

 

Die Tageszeitung -en,

die Tabloid-Zeitung

-en, das Tabloid-

Format -e, das Verlagshaus

-¨-er, die

Leserschaft, erreichen

(erreichte, hat erreicht),

die Schlagzeile

-n.

Впр. 3

(с. 115),

4 (с. 116)

 

Впр. 2

(с. 115),

5 (с. 116)

Впр. 6

(с. 116)

Впр. 6

(с. 116)

 

35

 

Moderne

Kommunika-tionsmittel (Сучасні засоби комунікації)

Was

läuft im

Fernsehen? (Що йде по телебаченню?)

Навчати розповідати про

сучасні засоби комунікації

та їхнє призначення, вживаючи інфінітивну групу «um

… zu», навчати називати телевізійні програми, розповідати про

свої улюблені телевізійні

передачі, коментувати

результати опитування про

улюблені телепередачі,

формувати навички

читання з повним розумін-

ням змісту тексту, письма

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 117)

Впр. 1

(с. 120)

Віддієслів-

ні іменни-

ки.

Впр. 1

(с. 117)

Інфінітив-

на група

«um …

zu».

Впр. 4

(с. 118), 5

(с. 119)

Множина

іменників

(повторен-

ня).

Впр. 1

(с. 120)

Das Gerät -e, das

Medium (Medien), der

Plattenspieler -, der

Drucker -, das Smartphone

-s, sich (Dat.)

vorstellen (stellte sich vor, hat sich vorgestellt),

tippen (tippte, hat getippt).

Впр. 2a, 2b (с. 117),

2c, 3 (веб-сайт)

(с. 118)

Der Moderator -en,

die Sendung -en, die

Fernsehsendung -en,

die Krimiserie -n, der

Kanal -¨-e, der

Sender -, sich anschauen

(schaute sich,

hat sich angeschaut),

zappen (zappte, hat

gezappt).

Впр. 2 (с. 120)

Впр. 4

(с. 118)

Впр. 5

(с. 121)

Впр. 4

(с. 120)

Впр. 2a

(с. 117),

5 (с. 119)

Впр. 3

(с. 120)

Впр. 6

(с. 119)

Впр. 6

(с. 121)

 

36

 

Wie alt

ist der

Computer? (Скільки років компютеру?)

Навчати розповідати про

винаходження комп’ютера,

описувати відвідування

Німецького музею, формувати навички читання з повним

розумінням змісту

тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 122)

 

Der Erfinder -, der Rechner -, die Berechnung

-en, die Taste -n,

der Bildschirm -e, die Tastatur -en, der USB-Stick -s, gelten (galt, hat gegolten) als

(Nom.), bestätigen

(bestätigte, hat bestätigt).

Впр. 2 (с. 122),

3 (веб-сайт)

(с. 123)

Впр. 4b

(с. 123)

 

Впр. 4a

(с. 123),

5 (с. 124)

Впр. 5

(с. 124)

Впр. 3

(веб-сайт)

(с. 123),

5 (с. 124)

 

37

 

Das

Internet

ein Freund

oder

ein

Feind? (Інтернет – друг чи ворог?)

Навчати розповідати про

популярність мережі Інтернет і про її використання,

проводити серед однокласників опитування за темою,

формувати навички пошукового читання, аудіювання,

письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 125)

Іменники

іншомовного похо-дження.

Впр. 1

(с. 125)

Інфінітив-

на група

«um … zu».

Впр. 2

(с. 125)

Das Blog -s, das

Internet-Forum

(-Foren), das Netz -e, der Nutzer -, online,

chatten (chattete, hat

gechattet), herunterladen

(lud herunter, hat

heruntergeladen),

abrufen (rief ab, hat abgerufen).

Впр. 2 (с. 125)

Впр. 3

(с. 125),

4 (с. 126)

 

Впр. 5

(веб-

сайт)

(с. 126)

Впр. 4,

6 (с. 126)

 

Впр. 7

(с. 126)

Впр. 5

(веб-сайт),

7 (с. 126)

 

38

 

Das Internet

ein

guter Helfer

beim Lernen (Інтернет – добрий помічник у навчанні)

Навчати розповідати про

використання Інтернету

в навчанні, висловлювати

свою думку про репетиторство онлайн, формувати

навички читання, письма

й монологічного мовлення

 

Підрядне

речення

причини зі

сполучни-

ком «weil»

(повторен-

ня).

Впр. 4

(с. 129)

Die Internet-Nachhilfe -n, das Passwort-¨-er,

das Headset

-s, sich spezialisieren

(spezialisierte sich, hat sich spezialisiert)

auf (Akk.), sich vertraut

machen (machte

sich vertraut, hat sich vertraut gemacht) mit (Dat.), sich einloggen

(loggte sich ein, hat sich eingeloggt).

Впр. 1 (с. 127)

Впр. 2b

(с. 127),

3 (с. 128),

5 (с. 129)

 

Впр. 2a

(с. 127),

4 (с. 129)

 

Впр. 5

(с. 129)

 

39

 

Wiederholung

(Повторення)

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті

мовні й мовленнєві вміння

та навички, формувати

навички писемного й усного

мовлення

 

 

 

 

 

Впр. 1

(проект), 3(с. 130),

4 (с. 131)

Впр. 2

(с. 130)

Заповнити таблицю самооціню-

вання

(c. 132)

 

Musik (Музика)

40

 

Musikinstru-mente

und Musiker

(Музичні інструменти й музиканти)

WelchesMusik-instrument

spielst du?

(На якому музичному інструменті ти граєш?)

Навчати називати музичні

інструменти, розповідати про

музичні колективи, формувати навички читання з повним

розумінням змісту

тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 2

(с. 133)

Впр. 1a

(с. 137)

Іменники

іншомов-ного

походжен-

ня.

Впр. 1a

(с. 137)

Das Schlagzeug, der Kontrabass -¨-e, das Keyboard -s, der Flügel -, die Trompete

-n, die Trommel -n,das Horn -¨-er, die Violine -n, das Violoncello

-celli, das Saxophon

-e, das Akkordeon

-s, die Flöte -n, das Orchester -, der Dirigent -en.

Впр. 1, 2 (с. 133)

Die Band -s, die

Symphonie -nien.

Впр. 2a (с. 137)

Впр. 4b

(с. 135),

5a, 5b

(веб-

сайт)

(с. 136)

Впр. 1b

(с. 137)

Впр. 3,

4a

(с. 134)

Впр. 2a

(с. 137),

2b, 3, 4

(с. 138),

5 (с. 139)

Впр. 6

(с. 136)

Впр. 6

(с. 139)

 

41

 

Komponisten

und ihre

Werke (Композитори та їхні твори)

Навчати розповідати про

видатних німецькомовних

композиторів, знайомити

з їхніми творами, навчати

висловлювати своє враження

від музики, формувати

навички аудіювання, письма

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 140)

Минулий

час Präteritum

(повторен-

ня).

Впр. 6 (с.142)

Die Oper -n, die

Operette -n, die

Sonate -n, der Walzer-, schaffen (schuf, hat geschaffen), taub.

Впр. 4b (с. 141),

5 (с. 142)

 

Впр. 4a

(с. 141),

6 (с. 142)

Впр. 2

(с. 140),

3 (с. 141),

7 (с. 142)

Впр. 5,

8

(с. 142)

Впр. 8

(с. 142)

 

42

 

Was weißt

du über

Bach? (Що ти знаєш про Баха?)

Знайомити з біографією

Йоганна Себастьяна Баха,

навчати складати коротку

біографію у вигляді таблиці,

формувати навички читання

з повним розумінням змісту

тексту, письма й монологічного  мовлення

 

Підрядне

означальне

речення.

Впр. 4, 5a,

5b (веб-

сайт)

(с. 145)

Die Orgel -n, entstehen

(entstand, ist entstanden),

die Passion, das

Genie -s.

Впр. 2a (с. 143)

Впр. 3a

(с. 144),

3b

(с. 145)

 

Впр. 1a,

1b, 2b

(с. 143)

Впр. 6

(с. 145)

Впр. 5b

(веб-сайт),

6 (с. 145)

 

43

 

Ukrainische

Komponisten

(Українські композитори)

Навчати розповідати про

видатних українських

композиторів, складати

запитання для вікторини про

українських композиторів

і їхню творчість, формувати

навички читання, письма

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 146)

 

Aufführen (führte auf, hat aufgeführt), die

Kammermusik, das

Libretto -tti/-s, die

Bedingung -en

Впр. 4

(с. 147),

5, 6

(веб-

сайт)

(с. 148)

 

Впр. 2,

3a, 3b

(с. 146)

Впр. 7

(с. 148)

Впр. 6

(веб-сайт),

7 (с. 148)

 

44

 

Die

Wiener

Sängerknaben

(Віденський хор хлопчиків)

Навчати розповідати про

відомий у всьому світі

Віденський хор хлопчиків,

використовуючи підрядні

з’ясувальні речення, форму-

вати навички читання

з повним розумінням змісту

тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 149)

Підрядне

з’ясувальне

речення зі

сполучни-

ком «dass»

(повторен-

ня).

Впр. 4,

5 (веб-

сайт), 6

(с. 150)

Der Chor -¨-e, der

Knabenchor -¨-e, der

Sängerknabe -n, die

Konzerttournee -n.

Впр. 2 (с. 149)

Впр. 4

(с. 150)

 

Впр. 3a,

3b (с. 149

Впр. 6

(с. 150)

Впр. 5

(веб-сайт),

6 (с. 150)

 

45

 

Volksmusik

und – lieder (Народна музика й народні пісні)

Знайомити з творами німець-

кої народної музики, навчати

складати віршик з поданими

лексичними одиницями,

формувати навички читання,

аудіювання, письма й моно-

логічного мовлення

Впр. 1

(с. 151)

 

Die Mühle -n, der

Müller -, der Weizen -,

klappern (klapperte,

hat geklappert),

mahlen (mahlte, hat gemahlen).

Впр. 2, 3 (с. 151)

Впр. 4a

(с. 152)

Впр. 4b

(с. 152)

Впр. 5

(с. 152)

Впр. 6

(с. 152)

Впр. 6

(с. 152)

 

46

 

Musikstile. Beliebte

Musikstile

(Музичні стилі. Популярні музичні стилі)

Навчати називати різні

музичні стилі, розповідати

про музичні стилі за поданою інформацією, писати

повідомлення-загадку про

свій улюблений стиль

музики, формувати навички

читання з повним розумін-

ням змісту тексту, аудіювання, письма й монологічного

мовлення

Впр. 1

(с. 153)

Підрядне

з’ясувальне

речення зі

сполучни-

ком «dass»

(повторен-

ня).

Впр. 5

(с. 157)

Der Rock ’n’ Roll, die Popmusik, der Rap,der Hip-Hop, der Hardrock, das Merkmal-e, der Vertreter -,die Wurzel -n.

Впр. 2a (с. 153)

Sanft, provokant,

süßlich, echt, offen, künstlich.

Впр. 1, 2a, 2b (веб-сайт) (с. 156)

 

Впр. 3

(с. 154),

5a

(с. 155)

Впр. 2a

(с. 153),

4 (веб-

сайт)

(с. 155)

Впр. 2b

(с. 154),

5b (с. 155)

Впр. 2a,

3

(с. 156),

4, 5

(с. 157)

Впр. 6

(с. 155)

Впр. 6

(с. 157)

 

47

 

Moderne

deutsche

Sänger

und Bands

(Сучасні німецькі співаки

й групи)

Навчати розповідати про

відомих німецьких виконавців, коментувати рейтинг

найпопулярніших співаків

і гуртів, писати повідомлення про популярного співака,

популярну співачку або

популярний гурт з Німеччи-

ни, формувати навички

читання, аудіювання, письма

й монологічного мовлення

 

Підрядне

речення

причини зі

сполучни-

ком «weil»

(повторен-

ня).

Впр. 5

(с. 160)

Der Sänger -, der

Interpret -en, das

Album (Alben), die Single -s, gelten (galt, hat gegolten), der

Refrain -s.

Впр. 1, 2a (с. 158)

Впр. 4

(с. 159),

6 (с. 161)

Впр. 6

(с. 161)

Впр. 2a,

2b

(с. 158),

3a, 3b

(с. 159),

5 (с. 160)

Впр. 7

(с. 161)

Впр. 7

(с. 161)

 

48

 

Musik

in meinem

Leben. Ins

Konzert

gehen

(Музика в моєму житті. Відвідування концерту)

Навчати розповідати про

роль музики в житті людини, висловлювати своє ставлення до музики й по-

рівнювати власну думку з іншими, писати лист у відповідь; навчати робити пропозицію

щодо відвідання якогось

концерту й реагувати на такі

пропозиції (згода/незгода),формувати навички

читання з повним розумін-

ням змісту тексту, письма

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 162)

 

Eine Rolle spielen

(spielte, hat gespielt),

ausdrücken (drückte

aus, hat ausgedrückt)

Das Festival -s, dagegen,

Lust haben, Mit

Vergnügen!.

Впр. 2a (с. 164)

Впр. 4

(с. 163)

Впр. 2b

(с. 164)

Впр. 2a,

2b, 3

(с. 162)

Впр. 1

(с. 164),

3, 4

(с. 165)

Впр. 5

(с. 163)

Впр. 5

(с. 165)

 

49

 

Bekannte

Festspiele

Навчати розповідати про

відвідання фестивалю,

складати програму фестивалю, формувати навички

читання з повним розумін-

ням змісту тексту, аудіювання, письма й монологічного

мовлення

 

 

Das Festspiel -e, die Bühne -n, die Freilichtfestspiele

(Pl.), die

Vielseitigkeit.

Впр. 2

(с. 166),

5 (с. 168)

Впр. 3

(с. 167)

Впр. 1

(с. 166),

4 (с. 168)

Впр. 5

(с. 168)

Впр. 2

(веб-сайт)

(с. 166), 5

(с. 168)

 

50

 

Wiederholung

(Повторення)

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті

мовні й мовленнєві вміння

та навички, формувати

навички писемного й усного

мовлення

 

 

 

 

 

Впр. 1

(про-

ект), 3

(с. 169),

4 (с. 170)

Впр. 1

(про-

ект), 2

(с. 169)

Заповни-

ти табли-

цю

самооці-

нювання

(c. 172)

 

Deutschland — Land und Leute (Німеччина — країна й люди)

51

 

Wir mögen

Reisen

(Ми любимо подорожі)

Навчати називати цілі

подорожей і транспортні

засоби, якими можна подо-

рожувати, проводити серед

однокласників опитування

за темою, розповідати

у форматі інтерв’ю про свою

останню подорож, формувати

навички аудіювання, письма

й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 173)

Географіч-ні

власні

назви.

Впр. 4a, 4b

(с. 174)

Bevorzugen (bevorzugte,

hat bevorzugt),

unternehmen

(unternahm, hat

unternommen), die

Sitte -n.

Впр. 2 (с. 173)

 

Впр. 3a,

3b  (веб-

сайт)

(с. 173)

Впр. 5

(с. 174),

6 (с. 175)

Впр. 7

(с. 175)

Впр. 3b

(веб-сайт)

(с. 173), 7

(с. 175)

 

52

 

Kunst

zu reisen

(Мистецтво подорожувати)

Навчати розповідати про

поведінку під час подорожі,

давати поради щодо правильного поводження

в чужій місцевості, формувати навички читання, письма

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 176)

Наказовий

спосіб

(повторен-

ня).

Впр. 5b

(веб-сайт)

(с. 177)

Auf Reisen, der Reiseführer

-, der Rat (Ratschläge),

die Gegend -en, der

Mitreisende -n, schreien

(schrie, hat geschrien),

schimpfen (schimpfte,

hat geschimpft).

Впр. 1, 2 (с. 176)

Впр. 3

(с. 176)

 

Впр. 4,

5a

(с. 177)

Впр. 6

(с. 177)

Впр. 5b

(веб-сайт),

6 (с. 177)

 

53

 

Deutsche

Landschaften

(Ландшафти

Німеччини)

Навчати називати різні

ландшафти, розповідати про

клімат, географічне положення, ландшафти Німеччини, виготовляти плакат за

темою, формувати навички

читання з повним розумін-

ням змісту тексту, аудіювання, письма й монологічного

мовлення

Впр. 1

(с. 178)

Множина

іменників

(повторен-

ня).

Впр. 1

(с. 178)

Географіч-ні

власні назви.

Впр. 4a, 4b

(веб-сайт)

(с. 180)

Das Gewässer -, das Tal -¨-er, das Klima, die Grenze -n, mild,

gemäßigt, maritim,

kontinental, betragen

(betrug, hat betragen).

Впр. 2 (с. 178), 5

(с. 180)

Впр. 3

(с. 179)

 

 

Впр. 6

(с. 180)

Впр. 4b

(веб-сайт),

6 (с. 180)

 

54

 

Deutsche

Bundesländer

(Федеральні землі Німеччини)

Навчати розповідати про федеральні землі Німеччини, називаючи їхні столиці, розташування, площу, кількість жителів,

складати маршрут подорожі Німеччиною, формувати навички

аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1a

(с. 181)

Географіч-ні

власні

назви.

Nördlich/südlich/

westlich/östlich von ...liegen.

Впр. 1b (с. 181)

 

Впр. 3

(с. 184)

Впр. 1b

(с. 181),

1b

(с. 182),

4 (с. 184)

Впр. 5

(с. 184)

Впр. 5

(с. 184)

 

55

 

Deutsche

Städte

(Німецькі міста)

Навчати розповідати про

німецькі міста, використовуючи подану інформацію

й географічну карту, формувати навички аудіювання,

письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 185)

Підрядне речення

причини зі

сполучником «weil» (повторен-ня).

Впр. 3

(с. 186)

Географіч-ні

власні назви.

Впр. 5

(с. 187)

Die Metropole -n, die

Schwebebahn -en,

herstellen (stellte her,

hat hergestellt),

stammen (stammte,

hat gestammt) aus

(Dat.).

Впр. 2a, 2b, 2c

(с. 185)

 

Впр. 4

(с. 187)

Впр. 3

(с. 186),

5, 6

(с. 187)

Впр. 7

(с. 187)

Впр. 7

(с. 187)

 

56

 

Prima

Klima (Чудовий клімат)

Навчати розповідати про

національний заповідник на

Північному морі й про проекти з питань захисту

навколишнього середовища,

писати лист у відповідь,

формувати навички читання

з повним розумінням змісту

тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 188)

 

Die Ebbe -n, die

Flut -en, klimafreundlich,

der Klimawandel,

der Klimaschutz, die Küste -n, das Wattenmeer -e,

das Weltnaturerbe

Впр. 3,

4 (с. 189)

 

Впр. 2

(с. 188),

4 (с. 189)

Впр. 5

(с. 189)

Впр. 3

(веб-сайт),

5 (с. 189)

 

57

 

Die

Bevölkerung

Deutschlands

(Населення Німеччини)

Навчати розповідати про

населення Німеччини,

писати повідомлення про

населення України в по-

рівнянні з Німеччиною,

формувати навички аудію-

вання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 190)

Множина

іменників

(повторен-

ня).

Впр. 1

(с. 190)

Der Ausländer -, das

Ballungszentrum -zentren,

dicht besiedelt,

verteilt.

Впр. 3 (с. 190)

 

Впр. 4

(с. 190)

Впр. 2

(с. 190),

5 (с. 191)

Впр. 6

(с. 191)

Впр. 6

(с. 191)

 

58

 

Wiederholung

(Повторення)

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті

мовні й мовленнєві вміння

та навички, формувати

навички писемного й усного

мовлення

 

 

 

 

 

Впр. 1

(проект),

3, 4

(с. 192)

Впр. 1

(проект),

2(с. 192)

Заповни-

ти табли-

цю само-

оцінюван-

ня (c. 193)

 

Die Ukraine — Land und Leute (Україна — країна і люди)

59

 

Die Ukraine

ist mein

Heimatland

(Україна – моя Батьківщина)

Навчати називати країни,

з якими межує Україна,

розповідати про ландшафти

України — річки, гори,

острови тощо, описувати

ландшафти й клімат рідної

місцевості, формувати

навички читання з повним

розумінням змісту тексту,

аудіювання, письма й моно-

логічного мовлення

 

 

Das Tiefland -¨-er, die Steppenzone -n, das

Sumpfgebiet -e,

der Mittelpunkt -e, die Eidechse -n, die Schlange -n, der Wal -e.

Впр. 1 (с. 194)

Впр. 3

(с. 195),

4 (с. 196)

Впр. 3

(веб-

сайт)

(с. 195)

Впр. 2

(с. 194)

Впр. 5

(с. 196)

Впр. 3

(веб-сайт)

(с. 195),

5 (с. 196)

 

60

 

Das ist unser

Land

(Це наша країна)

Навчати повідомляти головні

відомості про Україну,

готувати презентацію рідної

місцевості, формувати

навички аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 197)

 

Überwiegend, flach, gebirgig, das Staatsoberhaupt

-¨-er, der

Abgeordnete -n, die

Unabhängigkeit, der Stausee -n.

Впр. 2a, 2b

(с. 197), 4(с. 198)

 

Впр. 3

(с. 197)

Впр. 5

(с. 198)

Впр. 6

(с. 198)

Впр. 6

(с. 198)

 

61

13/05

Die

Ukraine

geografisch

gesehen (Географічне положення України)

Контроль аудіювання

Навчати розповідати про

географічне положення

й клімат України, писати

лист у відповідь, формувати

навички читання з повним

розумінням змісту тексту,

письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 199)

Словотвір:

складні

слова.

Впр. 1

(с. 199)

Maritim, feucht, das Flachland, das Becken

-, umspülen

(umspülte, hat umspült).

Впр. 2 (с. 199)

Впр. 3

(с. 199),

4 (с. 200)

 

Впр. 5

(с. 200)

Впр. 6

(с. 200)

Впр. 4

(веб-сайт),

6 (с. 200)

 

62

 

Die

Bevölkerung

der Ukraine (Населення України)

 

Контроль говоріння

Навчати розповідати про

населення України, коментувати статистику про національності, формувати

навички читання з повним

розумінням змісту тексту,

письма й монологічного

мовлення

Впр. 1a

(с. 201)

 

Die Agglomeration -en,

der Ballungsraum -¨-e,

beherrschen (beherrschte,

hat beherrscht),

zweitgrößt…

Впр. 1b (с. 201)

Впр. 3

(с. 201)

 

Впр. 2

(с. 201),

4 (с. 202)

Впр. 4

(с. 202)

Впр. 4

(с. 202)

 

63

 

Das Land

und seine

Leute (Країна та її люди)

 

Контроль письма

Навчати розповідати про

населення, національності,

релігію, мови в Україні,

реконструювати текст,

формувати навички читан-

ня, аудіювання, письма

й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 203)

 

Unabhängig, die

Schriftsprache -n, eine Sprache beherrschen

(beherrschte, hat

beherrscht).

Впр. 1 (с. 203)

Впр. 3

(с. 204)

Впр. 3

(с. 204)

Впр. 2a,

2b

(с. 203),

4 (с. 205)

Впр. 5

(с. 205)

Впр. 5

(с. 205)

 

64

 

Berühmte

Ukrainer (Відомі українці)

 

Контроль читання

Навчати розповідати про

видатних українців, складати біографію у вигляді

таблиці, писати повідомлення за поданою інформацією,

формувати навички читання

з повним розумінням змісту

тексту, аудіювання, письма

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 206)

Минулий

час Präteritum

(повто-

рення)

Die Auszeichnung -en,

zählen (zählte, hat

gezählt) zu (Dat.), sich

beschäftigen (beschäftigte

sich, hat sich

beschäftigt) mit (Dat.).

Впр. 3a (с. 206)

Впр. 4

(с. 207),

5 (веб-

сайт)

(с. 208)

 

Впр. 2

(с. 206),

3b

(с. 207),

6 (с. 208)

Впр. 7

(с. 208)

Впр. 5

(веб-сайт),

7 (с. 208)

 

65

 

Wiederholung

(Повторення)

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті

мовні й мовленнєві вміння

та навички, формувати

навички писемного й усного

мовлення

 

 

 

 

 

Впр. 1

(проект)

(с. 209),

4—6

(с. 210)

Впр. 1

(проект),

2, 3

(с. 209)

Заповнити

таблицю

самооціню-

вання

(c. 211)

 

 

docx
Додано
7 вересня 2020
Переглядів
2010
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку