Календарно-тематичне планування. 9 клас. Алгебра.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування. 9 клас. Алгебра. До підручника для загальноосвітніх навчальних закладів. Автор О.С.Істер.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 Алгебра

9 А,Б класи

70 годин (2 години на тиждень): I семестр — 32 години, II семестр — 38 годин.

 

Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Навчальний підручник: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. – Київ : Генеза, 2017. – 264 с.

 

№ уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

I. Нерівності

 

1

Повторення за курс 8 класу з теми: «Раціональні вирази»

 

2

Повторення за курс 8 класу з тем: «Квадратні корені. Квадратні рівняння»

 1

 

3

Розв’язування  задач

 1

 

4

Числові нерівності

 1

 

5

Основні властивості числових нерівностей

 1

 

6

Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень виразу

 1

 

7

Розв"язування вправ. Самостійна робота

 1

 

8

Нерівності зі змінними

 1

 

9

Числові проміжки. Об’єднання та переріз множин

 1

 

10

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

1

 

11

Розв’язування лінійних нерівностей

 1

 

12

Розв’язування типових задач. Самостійна робота

 1

 

13

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

 1

 

14

Розв’язування типових задач. Самостійна робота

1

 

15

Розв’язування типових задач. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

16

Тематична контрольна робота №1 з теми «Нерівності»

1

 

 

ІІ. Функції, їх властивості та графіки

 

17

 Функції. Область визначення та область значень і графік функції. Найбільше та найменше значення функції

1

 

18

Область визначення та область значень функції

1

 

19

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

1

 

20

Властивості функцій

1

 

21

Розв’язування типових задач. Самостійна робота

1

 

22

Перетворення графіків функцій. 

1

 

23

Перетворення графіків функцій. Самостійна робота

1

 

24

Квадратична функція та її графік

1

 

25

Властивості квадратичної функції

1

 

26

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

 

27

Розв’язування задач.

1

 

28

Тематична контрольна робота №2 з теми «Функції. Властивості функції»

1

 

29

Розв’язування задач

1

 

30

Підсумкове повторення і оцінювання за 1 семестр

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр

 

ІІІ. Квадратична нерівність. Системи двох рівнянь з двома змінними (12 год)

 

31

Квадратна нерівність 1

 

 

32

Квадратна нерівність 2

 

 

33

Квадратна нерівність. Самостійна робота

 

 

34

Розв’язання систем двох рівнянь із двома змінними графічно

 

 

35

Розв’язання системи двох рівнянь із двома змінними способом підстановки. Самостійна робота

 

 

36

Розв’язання системи двох рівнянь із двома змінними способом додавання

 

 

37

Розв’язання системи двох рівнянь із двома змінними. Самостійна робота

 

 

38

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

 

39

Розв’язання текстових задач складанням системи рівнянь з двома змінними 1

 

 

40

Розв’язування задач складанням системи рівнянь з двома змінними. Самостійна робота

 

 

41

Розв’язування задач. Узагальнення знань, умінь і навичок з теми «Системи рівнянь з двома змінними»

 

 

42

Тематична контрольна робота  №3 з теми «Системи рівнянь з двома змінними»

 

 

Тематична

IV. Числові послідовності (10 год)

 

43

Числові послідовності

 

 

44

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.

 

 

45

Розв’язування задач з теми «Арифметична прогресія, її властивості». Самостійна робота

 

 

46

Сума перших n членів арифметичної прогресії 1

 

 

47

Сума перших n членів арифметичної прогресії 2

 

 

48

Розв’язування задач з теми «Арифметична прогресія». Самостійна робота

 

 

49

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії

 

 

50

Сума перших n членів геометричної прогресії 1

 

 

51

Сума перших n членів геометричної прогресії 2

 

 

52

Розв’язування задач з теми «Геометрична прогресія». Самостійна робота

 

 

53

Узагальнення знань, умінь і навичок з теми «Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії»

 

 

54

Тематична контрольна робота №4 з теми «Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії»»

 

 

Тематична

V. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики (8 год)

 

55

Основні правила комбінаторики

 

 

56

Основні правила комбінаторики

 

 

57

Випадкова подія.Частота та ймовірність випадкової події

 

 

58

Класичне означення ймовірності

 

 

59

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки

 

 

60

Розв’язування задач з теми«Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики». Самостійна робота

 

 

61

Узагальнення і систематизація знань з теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики»

 

 

62

Тематична контрольна робота №5 з теми  «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики»

 

 

Тематична

Повторення і систематизація навчального матеріалу. ( 9 год )

 

63

Аналіз контрольної роботи.  Вирази. Тотожні пертворення виразів. Формули скороченого множення

 

 

64

Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем

 

 

65

Розв’язування текстових задач

 

 

66

Функції, їх графіки та властивості

 

 

67

Числові послідовності

 

 

68

Підсумкова контрольна робота №6

 

 

69

Підсумкове повторення і оцінювання за рік

 

 

70

Підсумковий урок

 

 

Тематична

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
20 січня
Переглядів
36
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку