25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Календарно-тематичне планування 9 література 2020-21н.р.

Про матеріал
2 год на тиждень за підручником Авраменко О. Українська література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко. - К. :Грамота, 2017. - 336 с. : іл.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

 

(Відповідно до  навчальної  програми: 

Українська література. 5-9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти. –  К.: Освіта,  2013 зі  змінами,   

затвердженими  наказом  МОН  України від  07.06.2017  №804

 

(70 год, 2 год на тиждень)

 

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

контрольного класного твору

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитанння тощо)

3

1

2

3

1

2

Уроки розвитку мовлення (у+п)

2

2

Уроки позакласного читання

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 

п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Прим.

К-сть год.

І семестр

Тема Вступ

1

 

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

С. 3-4

1

Тема Усна народна творчість.

2

 

 Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Культ романтизованих почуттів у родинно-побутових піснях «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен»

С. 5-7

С. 8-9

 

3

 

Види родинно-побутових пісень. Художньо-поетичні засоби та традиційна символіка в родинно-побутових піснях

«Сонце низенько, вечір близенько»,

ТЛ: народна пісня (поглиблено)

С.7

С. 10-13

 

4

 

Українські народні балади «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить».  Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої. Класифікація балад

ТЛ: балада

С. 14-19

 

5

 

Значення давньої культурної спадщини свого народу для майбутніх поколінь. Особливості декламування народних балад та пісень

Вивчити напам’ять: 1 баладу або пісню (на вибір)

 

6

 

ЛРК 1 Родинно-побутові пісні та балади Слобожанщини

 

 

7

 

Узагальнення і систематизація знань.

Самостійна  робота

 

 

8

 

Аналіз самостійної роботи.
Давня література

Українська середньовічна література ХІ - ХV . Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988р.). Найдавніші рукописні книги.(«Остромирове Євангеліє», Ізборник Святослава) (оглядово)

С. 20-22

 

9

 

Перекладна література. Біблія  як святе письмо й художній текст. Українські переклади Біблії. Використання біблійних мотивів у заруб. та укр. літ.
Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея.

С. 22-31

 

10

 

Християнська мораль у Притчі про блудного сина

ТЛ: притча

РМ (п) Написання роздуму на тему «Чому саме Біблія є однією з найвідоміших у світі книг ?»

С.  32-36

 

11

 

Контрольна робота (тест)

 

 

 

Тема. Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України.

 Література доби Ренесансу і Бароко

12

 

Аналіз контрольної роботи.

Пам'ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ», «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури.

ТЛ: літописи

С. 37-48

 

13

 

«Слово о полку Ігоревім» -давньоруська пам'ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви. Авторство

ТЛ: ліро-епіка

С. 48-52

 

14

 

Символічно-міфологічні образи та їх значення у «Слові…». Фольклорні мотиви, пейзаж у розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни

С. 52-53

 

15

 

Українська література доби Ренесансу й доби Бароко. Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні.

І. Вишенський,  І. Величковський,
С. Климовський- видатні діячі української культури

ТЛ: Ренесанс, Бароко

С. 54-58

 

16

 

Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи

(Самовидця, Граб’янки, Величка). «Історія русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

С. 59-63

 

17

 

ПЧ 1 Вертеп як вид лялькового театрального дійства

С. 62-64

 

18

 

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Всякому місту звичай і права» «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»).

С. 65-66

С.69-74

Вивчити напам’ять: «Всякому місту звичай і права»

 

19

 

Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю».

«Бджола та шершень». Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки харківські».

С. 67-69

С. 74-75

 

 

20

 

Контрольна робота (твір)

 

 

 

Тема. Нова українська література. І Котляревський

21

 

Аналіз контрольної роботи

Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний  процес наприкінці ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Основні художні напрями(бароко, класицизм, романтизм, реаліз тощо). Бурлескна стильова течія.

С. 76-78

 

22

 

Творчість Івана Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.

С. 79-80

 

23

 

Іван Котляревський «Енеїда». Історія появи твору. Національний колорит. Зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній.

С. 80-91

 

24

 

Герої поеми «Енеїда». Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі.

ТЛ: алюзія, травестія, бурлеск, пародія

С. 92-96

 

25

 

РМ (у) Усний твір на тему  «Енеїда»- енциклопедія народознавства

 

 

26

 

Іван Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» - перший  твір нової української драматургії. Довготривале сценічне життя твору.

С. 96-113

 

27

 

Колоритні образи твору  «Наталка Полтавка» .

С. 113-117

 

28

 

Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя

 

 

29

 

Самостійна робота з інтелект- картами

 

 

30

 

Контрольна робота ( тест)

 

 

31

 

ПЧ 2

 

 

32

 

Повторення та узагальнення  вивченого.

 

 

ІІ семестр

Тема. Нова українська література. Г. Квітка-Основ'яненко.

Поети - романтики

33

 

Григорій Квітка-Основ’яненко - батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті». «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму.

С. 118-121

 

34

 

Художнє розкриття традиційних народних моральних уявлень у повісті «Маруся». Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло твору.

С. 122-138

 

35

 

Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся». Головні персонажі твору – уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Ідейно-художні особливості романтизму.  Розбіжностей між ідеалом і дійсністю.

С. 138-141

 

36

 

Література українського романтизму. Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок з ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур. Самостійна робота

С. 142-145

 

37

 

Творчість Миколи Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело

С. 153-156

 

38

 

Микола Гоголь. Повість «Тарас Бульба» (переклад М. Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах твору. Піднесено-героїчний образ головного героя – Тараса Бульби

С. 156-173

 

39

 

РМ (у) Чи можна виправдати вбивство ? Микола Гоголь. Повість «Тарас Бульба».

С. 173-188

 

40

 

Микола Гоголь. Повість «Тарас Бульба». Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства

С. 188-191

 

41

 

Контрольна робота (тест)

 

 

Тема. Нова українська література. Творчість Т. Г. Шевченка

 

42

 

Аналіз контрольної роботи.

Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої …»)

С. 192-198

 

43

 

Тарас Шевченко. Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).
Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»)
ТЛ: послання

С. 198-203

 

44

 

Тарас Шевченко. Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

С. 203-205

 

45

 

Тарас Шевченко. «Сон». Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.
ТЛ: гротеск, умовність, контраст

С. 206-209

Вивчити напамять: фрагмент (на вибір)

 

46

 

Тарас Шевченко. «Кавказ» – пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно- визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

 

С. 209-214

 

47

 

Тарас Шевченко. «Кавказ». Проблематика поеми. Художні особливості твору. Самостійна робота

С. 214-217

 

48

 

Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Проблематика твору

С. 218-228

Вивчити напамять: фрагмент (на вибір)

 

49

 

Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього.
Декламація фрагментів.

 

 

50

 

Тарас Шевченко. «У нашім раї на землі…». Вічна» тема матері й сина. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі.

С. 228-233

 

51

 

Тарас Шевченко. Еволюція жіночого образу. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка») Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю

С. 234-238

 

52

 

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. Риси автобіографізму в образі ліричного героя («Доля»). Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі («Росли укупочці, зросли…»)

ТЛ: ліричний герой, лірична медитація

С. 239-243

 

Вивчити напамять: «Доля»

 

53

 

Тарас Шевченко. Біблія в його житті. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги Псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів

ТЛ: псалом

С. 243-248

 

54

 

Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном

С. 249

 

55

 

ПЧ 3. Тарас Шевченко. «Щоденник»

 

 

56

 

Контрольна робота (твір)

 

 

Тема. Нова українська література.

Творчість П. Куліша,  М. Вовчка

57

 

Пантелеймон Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, українського правопису. Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва. Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман

С. 250-254

 

58

 

П. Куліш. «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет

С. 288-290

С.254-265

 

59

 

П. Куліш. «Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Символи роману

С. 266-276

 

60

 

П. Куліш. «Чорна рада». Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. Фольклорно-етнографічний матеріал у творі. Оцінка роману Т. Шевченком

С. 276-288

 

61

 

РМ  (п) «Ідея соборності та незалежності України (за романом П. Куліша “Чорна рада”)»

С. 291-292

 

62

 

Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач (Ж.Верна, Г.К.Андерсена, А.Е.Брема). «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка»

С. 293-295

 

63

 

Марко Вовчок. «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі

ТЛ: реалізм

С. 295-308

 

64

 

ПЧ 4 Марко Вовчок. Оповідання «Козачка» зі збірки «Народні оповідання»

С. 308-314

 

65

 

Контрольна робота (тест)

 

 

66

 

Аналіз контрольної роботи.  Робота з інтелект-картами

 

 

67

 

ЛРК 2 Літературні персоналії Харківщини  (поезія)

 

 

68

 

Повторення вивченого матеріалу з теорії літератури

С. 330-333

 

69

 

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу

С. 315-325

 

70

 

Підсумковий урок за рік.

С. 326-329

 

 

docx
Додав(-ла)
Naumenko Oksana
Додано
31 липня
Переглядів
2133
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку