28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Календарно-тематичне планування до нового Букваря Захарійчук,2018 рік

Про матеріал
Календарно-тематичне планування, букварний період , до нового букваря Захарійчук М.Д.,частина 2,видавчництво грамота. Відповідає програмі НУШ О.Я.Савченко.2018 рік
Перегляд файлу

 

1 КЛАС

ЧИТАННЯ, ПИСЬМО, РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

 

За підручником: Буквар .М.Д.Захарійчук.,частина 2, 2018 рік.

 

ІІ семестр

19 тижнів х 7 годин на тиждень = 133 годин

(66,5 годин читання, 66,5 годин письма)

 

ЧИТАННЯ

 

ПИСЬМО

уроку,

с.у

підручн

Дата

прове-­

дення

Тема

уроку,

с.у

зошиті

Дата

прове-­

дення

Тема

112.

с.4-5

 

Звуки [г], [г’1, буква Гг («ге»). Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів і складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?»

113.

 

Письмо малої букви г. Письмо букви в складах, словах і реченнях. Зображення букв у вказаній послідовності

114.

с.6-7

 

Велика буква Г. У власних назвах. Читання казки в особах.

115.

 

Аналіз складових елементів великої букви Г. Письмо великої букви Г. Письмо слів та речень з великою буквою Г. Знаходження групи букв за вказаною групою

116.

с.8-9

 

Звуки [ґ], [ґ’], буква Ґґ («ґе»). Засвоєння українських слів, поданих у Букварі, зі звуком [ґ], буквою  ґ  (вимова, читання)

117.

 

Аналіз складових елементів малої букви ґ. Письмо малої букви ґ, складів і слів з нею. Аналіз слів з буквою ґ

118.

с.10-11

 

Закріплення звуків [г], [ґ], букв Гг, Ґґ. Удосконалення навички читання. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних текстів

119.

 

Аналіз складових елементів великої бук­ви Ґ. Порівняння великої  Ґ  з великими Л, М. Письмо великої букви Ґ. Письмо складів, слів, речень. Порівняння форм букв

 

120.

с.12-13

 

Звук [ч], буква Чч («че»). Робота над орфоепічно пра­вильним (твердим) вимов­лянням звука [ч] перед усі­ма голосними, крім [і]. За­учування скоромовки. Робота з анаграмами.

121.

 

Аналіз складових елементів малої бук­ви ч. Письмо малої букви ч. Письмо слів, речення з малою буквою ч

122

с 14-15

 

 

Закріплення букви Чч. Бесіда про Українські Карпати. Розвиток артикуляційно- вимовних умінь учнів. Робота на казкою “Лисичка та журавель”.”Черепаха Наталка” За Е.Заржицькою.

123.

 

Поелементний аналіз великої букви Ч. Зіставлення великих букв Ч, У. Письмо великої букви Ч. Письмо слів, речень з великою буквою Ч

124.

с.16-17

 

Звук [й], буква Йй («ій», «йот»). Ознайомлення з' буквосполученням йо. Вправи з розвитку фонетичного слуху

125.

 

Аналіз складових елементів малої бук­ви й. Порівняння малих букв й і и. Письмо малої букви й. Письмо складів, слів і речень з малою буквою й

126.

с.18-19

 

Закріплення звука [й], бук­ви Йй. Відпрацювання тех­ніки читання текстів діа­логічної форми. Читання в особах. за. С.Козловим.

 

127.

 

Аналіз складових елементів великої букви Й. Порівняння великих букв Й і И. Письмо великих букв Й та И. Списування друкованого речення. Складання розповіді за малюнком у зошиті.

 

 

128.

с.20-21

 

Звук [х], буква Хх («ха»). Розвиток артикуляційно- вимовних умінь учнів

 

129.

 

Поелементний аналіз малої букви х, порівняння з елементами інших букв. Письмо малої букви х. Письмо складів, слів і речень з малою буквою х. Списування друкованого речення.

130.

с.22-23

 

Закріплення звука [х], бук­ви Хх.

131.

 

Поелементний аналіз великої букви X, порівняння з елементами інших букв. Письмо великої букви X Письмо складів, слів і речень з великою буквою X

 

132.

с.24-25

 

Звук [ж], буква Жж («же»). Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах. Заучування скоромовок. Робота з анаграмою

 

133.

 

Поелементний аналіз малої букви ж. Порівняння з іншими буквами. Письмо малої букви ж. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ж

134.

с.26-27

 

Закріплення звука [ж], букви Жж. Розучування скоромовки.Ребуси.Читання казки  за М.і Т.прохарськими.

135.

 

Поелементний аналіз великої букви Ж. Порівняння великої букви Ж з великою буквою X. Письмо великої букви Ж. Письмо складів, слів і речень з великою буквою Ж

136.

с.28-29

 

Звук [ш], буква Шш («ша»). Зіставлення звуків [ш] — [ж] у складах і словах. Бесіда про дитячі ігри — спортивні та інтелектуальні

137.

 

Аналіз складових елементів малої бук­ви ш. Порівняння малої букви ш з малими буквами и, й. Письмо малої букви ш. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ш

138.

с.30-31

 

Закріплення звука [ш], букви Шш. Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Роз­виток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Робота над текстом про Т.Г.Шевченка.

139.

 

Аналіз складових елементів великої букви Ш. Порівняння великої бук­ви Ш з великими буквами И, Й Письмо великої букви Ш. Письмо складів, слів і речень з великою буквою Ш. Списування друкованого речення

140.

с.32-33

 

Аналізуємо вивчене. Я умію,я можу.

141.

 

Зорові та слухові диктанти.

142.

с.34-35

 

 

 

Весна.Весняні свята України.

143.

 

Перегляд відео про традиції весняних свят.

144.

с.36-37

 

Буква Її, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про Київ — столицю України.

145.

 

Аналіз складових елементів малої і великої букв Її. Письмо малої і великої букв ї Ї, складів, слів і речень з ними. Списування друкованого речення

 

146.

с.38-39

 

Закріплення букви Її. Опра­цювання текстів про  Л.Українку.

147.

 

Поелементний аналіз великої букви К. Порівняння з великою рукописною Н. Письмо великої букви К, складів, слів і речень. Закріплення вміння писати вивчені великі букви

 

148.

с.40-41

 

Буква Яя. Позначення буквою я звука [а] у сполученні з [й] та іншими м’якими приголосними.

 

149.

 

Аналіз складових елементів малої бук­ви я. Порівняння малої букви я з малими буквами л, м,  ґ. Письмо малої букви я. Письмо складів і слів з малою буквою я. Списування друкованих букв

150.

с.42-43.

 

Читання слів, речень і тек­стів з буквою Яя в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення [й], м’яких приголосних з наступним голосним [а].Робота над оповіданням за Л.Ніцой.

 

 

151.

 

Аналіз складових елементів великої букви Я. Порівняння великої букви Я з великими буквами Л, М, Г. Письмо великої букви Я. Списування друкованих букв, речень. Диктант коротких слів

 

152.

с.44-45

 

Буква Юю, позначення нею звукосполучення [йу], зву­ка [у] та м’якості приголосного.

153.

 

Аналіз складових елементів малої бук­ви ю. Письмо малої букви ю, слів і речень. Списування друкованого речення

154.

с.46-47

 

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах Букваря .

 155.

 

 Диктант зоровий та слуховий на повторення та закріплення.

156.

с.48-49

 

Читання слів, речень і текстів з буквою Юю в різних позиціях. Робота з дитячою книгою

157.

 

Аналіз складових елементів великої бук­ви Ю. Порівняння з великими ру­кописними буквами К, Н. Письмо ве­ликої букви Ю, слів і речень

158.

с.50-51

 

Буква Єє на позначення звукосполучення [йе], зву­ка [е] та м’якості приголосного

159.

 

Аналіз складових елементів малої бук­ви є. Письмо малої букви є, слів і речень. Письмо знака питання

160.

с.52-53.

 

Закріплення букви Єє. Опра­цювання тексту за е.Ніцой.

161.

 

Аналіз складових елементів великої букви Є. Порівняння великої букви Є з великими буквами, їх елементами — О, С, X, Ж. Письмо великої букви Є, слів і речень. Самодиктант

 162.

с.54-55

 

 Буква Ц ц на позначення звукосполучення [це],читання слів,речень. Розучування скоромовки.

163.

 

Аналіз складових елементів малої бук­ви ц. Списування друкованого речення. Самодикгант

Робота з розвитку зв’язного мовлення.

 

164.

с.56-57

 

Закріплення букви Ц ц. Опра­цювання текстів букваря.

165.

 

Аналіз складових елементів великої букви Ц. Порівняння великої букви Ц з великими буквами .

166..

с.58-59

 

Буква Щщ («ща»), позна­чення нею звукосполучення [шч]. Бесіда на тему «Наша Батьківщина»Вивчення скоромовки.

167.

 

Аналіз складових елементів малої букви щ. Порівняння малої букви щ з малими буквами ш, ц. Письмо малої букви щ, слів і речень

168.

с.60-61

 

Закріплення букви Щщ. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.Вивчення віршику “Іди ,іди дощику.””ЩАСТИК” ЗА Л.нІЦОЙ.

169.

 

Аналіз складових елементів великої букви Щ. Порівняння великої букви Щ з великими буквами Ш, Ц. Письмо великої букви Щ. Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованих речень. Диктант

170.

с.62-63.

 

Звук [ф], буква Фф («еф»). Робота над правильним артикулюванням і вимовою звука [ф]

171.

 

Аналіз складових елементів малої букви ф. Порівняння малої букви ф з малою буквою о. Письмо малої букви ф, буквосполучень, слів та речення

172.

с.65-66

 

Закріплення звука [ф], бук­ви Фф. Вправи на звуко-бук­вений аналіз слів

173.

 

Письмо великої букви Ф. Письмо бук­восполучень, слів і речень з великою буквою Ф

174.

с.67-68

 

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж.

175.

 

Письмо буквосполучення Дж, дж, слів і речень

176.

с.69-70

 

Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз.

Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [ дз']

177.

 

Письмо буквосполучення Дз, дз. Без­відривне поєднання малих букв д і з. Письмо буквосполучень дзь, дзв, дзе, слів і речень. Самодиктант.

178.

с.68-69

 

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова і написання слів з апострофом

179.

 

Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лінії (початок з крапки)

180.

с.70-71

 

Вправлянні в читанні слів з апострофом. Робота над ребусами. Робота над оповіданням з польського гумору.

181.

 

Письмо слів під диктовку, що містять апостроф.  Списування речень.

182.

с.72-73

 

Народні перлинки.Заклички . Мирилки. Пісні ігри.

183.

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Виконання творчих письмових завдань

184.

с.74-75.

 

Колискові пісні .Загадки.

185.

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Повторення написання букв .

 

 

186.

с.76-77.

 

Казки -мультфільми. Кривенька качечка. Читання казки. Перегляд мультфільму.

187.

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи. Списування з дошки рукописних складів з першого прочитання кожного: -ней, шай-, ков-,, -ник, пер-, тре-, напі-, ство-

188.

с.78-79.

 

Робота над українською народною казкою

“ Ворон,куріпка і миша.”

189.

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Списування друкованих речень. Встанов­лення відповідності між друкованими і писаними буквами. Виконання творчих письмових завдань

190.

с.80-81 

 

Літературні казки. І.Франко. Фарбований лис. Перегляд мультфільму. 

191.

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Встановлення відповідності між друко­ваними і писаними буквами. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи. Спису­вання з дошки двоскладових рукописних слів з першого прочитання кожного: «шахи», «тато», «сини», «сонце», «річка», «казка», «пишний», «смачний». Диктант односкладових слів Складання речень з цими словами (усно)

Робота з розвитку зв’язного мовлення.

192.

с. 82-83

 

Сучасні казки. “Чарівне яєчко”За А. Мястківським.

193.

 

Виконання творчих письмових завдань. Списування прислів’я із Букваря. Записування інформації про себе.

194.

 с.85-86

 

Робота на казкою “Їжачки”За Ю.Ярмишем.

 195.

 

Виконання творчих письмових робіт на повторення вивчених літер. Письмо в зошиті без друкованої роботи. 

196.

с.86-87

 

 

До дня мами. “Подарунок”за М.Пономаренком.Виготовлення подарунку для мами.

197.

 

 

198.

с.88-90

 

Старі казки на новий лад.”Великодні пригоди жовтої шапочки”

199.

 

 

200.

с.91

 

“Джерельце” за Ю.Ярмишем.

201.

 

 

202.

с.92-93

 

Перевірка навчальних досягнень. Я умію,можу.

203.

 

 

204.

с.94-95

 

 

205.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Радул Ольга Вікторівна
  Дякую. Підкажіть, будь ласка,де знайти І семестр?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Українська мова, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
28 січня 2019
Переглядів
2520
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку