Календарно-тематичне планування 6 мова ІІ семестр (4 год/тиждень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування на ІІ семестр (4 год/тиждень) для 6 класу.

за підручником Єрмоленко, Сичова, Жук

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ

 (140 год, 4 год на тиждень)

 

ІІ семестр

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

К-сть

год.

Дата

Примітка

 

Іменник (продовження)

 1.  

Відмінювання іменників III відміни

1

13.01

С.123-125

Впр. 300

 1.  

Відмінювання іменників IV відміни

1

15.01

С. 125-126

Впр. 302

 1.  

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

1

16.01

С. 129-130

Впр. 314

 1.  

Особливості написання іменників у кличному відмінку

1

17.01

С. 126-129

Впр. 309

 1.  

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

1

20.01

С. 140-142

Впр. 349, 350

 1.  

Не з іменниками

1

22.01

С. 135-137

Впр.329-330

 1.  

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк,                  -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

1

23.01

С.137-139

Впр. 337, 339

 1.  

РМ №14 Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

1

24.01

 

 1.  

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення)

1

27.01

С. 131-134

Впр. 320

 1.  

Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

1

29.01

С.142-145

Впр. 352

 1.  

Тренувальні вправи. Контрольна робота № 5 (тестові завдання). Відмінювання і правопис іменників. Незмінювані іменники.

1

30.01

 

Зошит

Тематична

Прикметник

 1.  

Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях.

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

31.01

С. 146-150

Впр. 362

 1.  

Повні й короткі форми прикметника

 

03.02

С. 150-152

Впр. 368 (1-2)

 1.  

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

05.02

С. 153-157

Впр. 376-377

 1.  

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

06.02

С. 157-163

Впр. 385, 386

 1.  

РМ №15 (усно). Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису). Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з'ясування їхньої ролі в описах.

 

07.02

 

 1.  

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м'якої груп.

 

10.02

С. 163-167

Впр. 395

 1.  

РМ №16 (усно). Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

12.02

Читання вголос

 1.  

РМ №17 Докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

13.02

 

 1.  

Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

14.02

 

 1.  

Тренувальні вправи. Підготовка до контрольної роботи

 

17.02

 

 1.  

Контрольна робота №6 (різнорівневі завдання) Прикметник як частина мови.

Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах.

 

19.02

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

Прикметник (продовження)

 1.  

РМ №18  Аналіз письмового переказу, контрольної роботи.

 

20.02

 

 1.  

Творення прикметників (практично).

 

21.02

С. 167-170

Впр. 402

 1.  

Перехід прикметників в іменники

 

24.02

С. 170-172

Впр.411(1)

 1.  

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

 

26.02

С. 173

Впр. 413

 1.  

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-.

 

27.02

С. 173-175

Впр. 418

 1.  

Тренувальні вправи

 

28.02

 

Зошит

 1.  

РМ №19 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С.Васильківського, І. Айвазовського та ін.

 

02.03

 

 1.  

Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною.

 

04.03

Усний твір

 1.  

Написання не з прикметниками.

 

05.03

С. 176-178

Впр. 424

 1.  

Написання -н- і -нн- у прикметниках. Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події), з використанням прикметників типу несказанний, незрівнянний, неоціненний.

 

06.03

С. 179-181

Впр. 431

 1.  

РМ №20 Аналіз письмового твору.

Тренувальні вправи

 

11.03

 

 1.  

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

12.03

С. 181-184

Впр. 436

 1.  

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

13.03

С. 184-187

Впр. 445

 1.  

Повторення теми, підготовка до контрольної роботи.

 

16.03

С. 188-190

 1.  

Контрольна робота №7. (тестові завдання) Творення і правопис прикметників.

 

18.03

 

Тематична

Числівник

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

19.03

С. 191-194

Впр.454

 1.                  

Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

 

20.03

С. 194-196

Впр.458(1)

 1.                  

Числівники прості, складні й складені.

 

30.03

С. 196-198

Впр. 462

Зошит

 1.                  

Відмінювання числівників.

 

01.04

С. 199-202

Впр. 470 (письмово)

 1.                  

Відмінювання числівників. Тренувальні вправи.

 

02.04

С. 202-204

Впр. 475

 1.                  

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках

 

03.04

 

 1.                  

Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з  

-тисячний.

 

06.04

С. 205-206.

Впр. 477

 1.                  

Узгодження числівників з іменниками.

 

08.04

С. 207

 1.                  

РМ №21. Складання списку потрібних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін із додержанням правил узгодження числівників з іменниками.

 

09.04

 

 1.                  

Тренувальні вправи.

 

10.04

C. 207-208

 1.                  

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

 

13.04

 

 1.                  

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Числівник». Підготовка до контрольної роботи

 

15.04

 

 1.                  

Контрольна робота №8 (тестові завдання). Числівник.

 

16.04

 

Тематична

 

 

 

 

 

Займенник

 1.                  

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

17.04

С. 209-213

Впр. 489

 1.                  

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).

 

22.04

С.214-215

Впр. 494

 1.                  

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).

 

23.04

С. 216-217

 

 1.                  

Відмінювання займенників усіх розрядів.

Приставний н у формах особових займенників.

 

24.04

С. 217-218

 

 1.                  

Зворотний займеник. Відмінювання.

 

27.04

С.218-219

Впр.500

 1.                  

Присвійні та вказівні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників.

 

29.04

С. 219-222

Впр.503,

508, 511

 1.                  

Відмінювання означальних, питальних відносних, заперечних займенників.

 

30.04

С. 222-226

Впр. 513, 520(1)

Зошит

 1.                  

РМ №22.  Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

 

04.05

 

 1.                  

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

06.05

 

С. 226

 1.                  

РМ №23. Аналіз письмового твору

 

07.05

 

 1.                  

Тренувальні вправи.

Контрольна робота (диктант).

 

08.05

 

 1.                  

Правопис заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.

 

13.05

С. 226-227

 1.                  

Аналіз контрольного диктанту. Тренувальні вправи

 

14.05

 

 1.                  

Повторення вивченого з теми, підготовка до контрольної роботи.

 

15.05

С.227-228

 1.                  

Контрольна робота №9 (тестові завдання). Займенник.

 

18.05

 

 1.                  

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення з теми.

 

20.05

 

 1.                  

РМ №24. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

 

21.05

 

 1.                  

РМ №25. Аналіз есе

 

22.05

 

Повторення в кінці року

 1.                  

Лексикологія. Редагування речень (текстів), у яких допущено лексичні та граматичні помилки.

 

25.05

 

 1.                  

Словотвір та орфографія.

 

27.05

 

 1.                  

Морфологія й орфографія.

 

28.05

 

 1.                  

Узагальнення вивченого протягом року

 

29.05

 

Зошит

Тематична

2 семестр

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
857
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку