Календарно-тематичне планування історії України у 8 класі (Поглиблене вивчення)

Про матеріал
Історія України (105 год.) Програма: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів «Історія України. Всесвітня Історія 8-9 клас». Сайт МОН.
Перегляд файлу

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

8-Б клас

Історія України

(105 год.)

Програма: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів «Історія України. Всесвітня Історія 8-9 клас». Сайт МОН.

Підручник:

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Примітка

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

3 год.

1

 

ПОВТОРЕННЯ

Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті

 

 

2

 

 

3

 

ВСТУП

Українські землі на початку раннього Нового часу: територія та населення.

 Особливості Нового часу та ранньомодерної доби в історії України

 

Розділ І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

19 год. (17 год. + 1 година узагальнення + 1 година тематичне оцінювання)

4

 

Етносоціальна структура українського суспільства.

 

5

6

 

Люблінська унія 1569 р.

 

7

 

Суспільно-політичні зміни. Василь-Костянтин Острозький.

 

 

8

 

Поширення фільваркового господарства.

 

9

 

Практичне заняття. Шляхта і селяни.

 

10

 

Практичне заняття. Міста та міщани.

 

11

12

 

Реформація та Контрреформація в Україні

 

13

 

Релігійне питання та його вплив на суспільне життя. Православні братства.

 

14

 

Шкільництво. Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії.

 

 

15

 

Рукописна книга та книговидання. Пересопницьке Євангеліє.

Діяльність Івана Федорова у Львові та Острозі.

 

16

 

Церковні собори в Бересті 1596 р. Утворення Греко-Католицької Церкви. Іпатій Потій. Боротьба навколо унії. Іов Борецький.

 

17

 

Практичне заняття. Полемічна література як відображення ідейної боротьбі в українському суспільстві наприкінці ХVІ у першій половині ХVІІ ст.

 

18

 

19

 

Легалізація православної церкви.

Митрополит Петро Могила, його реформи.

Утворення Києво-Могилянської академії

 

 

 

20

 

Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво

 

21

 

Узагальнення вивченого за темою : «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ в ХVІ – першій половині ХVІІ ст

 

22

 

Контрольна робота за темою: «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ в ХVІ – першій половині ХVІІ ст» (різнорівневі завдання).

 

Розділ ІІ. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО в ХVІ – першій половині ХVІІ ст..

17 год. (15 год. + 1 год. узагальнення + 1 год. тематичне оцінювання)

23

24

 

Виникнення та становлення козацтва.

 

25

26

 

Перші Запорозькі Січі. Дмитро Вишневецький.

 

27

 

Практичне заняття. Життя та побут козаків.

 

28

 

Практичне заняття. Військово-політична організація козацтва. та військове мистецтво українського козацтва.

 

29

 

Реєстрове козацтво.

 

30

31

 

Козацтво в боротьбі за свої права. Повстання 1591-1596 рр.

 

32

 

Суходільні та морські походи козаків.

 

33

 

Військо Запорозьке і Хотинська війна.

 

34

 

Практичне заняття. Петро Конашевич-Сагайдачний в оцінках сучасників та нащадків.

 

35

 

Загострення козацько-польського конфлікту.

 

 

36

37

 

Козацькі повстання 1620-1630рр.

 

38

 

Узагальнення за темою: «УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО в ХVІ – першій половині ХVІІ ст..».

 

39

 

Тестування за темою: «УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО в ХVІ – першій половині ХVІІ ст..».

 

Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

середини XVII ст..

24 год.  год. (14 год. + 1 година узагальнення + 1 година тематичне оцінювання  + 8 з резервних годин)

40

41

 

Причини та передумови національно-визвольної війни.

 

42

 

Початок Національно-визвольної війни

 

43

 

Богдан  Хмельницький. 

 

44

 

Розгортання Національно-визвольної війни  у 1648 -1649рр. 

 

45

 

Зборівська угода

 

46

 

Утворення козацької держави – Війська Запорозького.

 

47

 

Узагальнення

 

48

 

Практичне заняття. Устрій козацької держави Богдана Хмельницького – Війська Запорозького.

 

49

 

Фінансова система та судочинство. Українська армія.

 

50

 

Зовнішня політика.

 

51

 

Соціально-економічне життя.

 

52

 

Військові події після Зборівської угоди. Берестецька битва.

 

53

 

Білоцерківська угода.

 

54

 

Молдавські походи.

 

55

 

Практичне заняття. Богдан Хмельницький та його соратники

 

56

 

Військо Запорозьке і Московське царство.

 

57

 

Переяславська рада.

 

58

 

Українсько-російський договір 1654 р.

 

59

 

Воєнно-політичні події 1654–1657 рр.

 

60

 

Практиче заняття. Історичні джерела про Військо Запорозьке в системі міжнародних відносин»

 

61

 

Практиче заняття. Національно-визвольна війна та українське суспільство

 

62

 

Узагальнення за темою: «НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст...»

 

63

 

Тестування за темою: «НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.»

 

64

 

Боротьба за владу після смерті Б.Хмельницького.

 

65

 

Іван Виговський. Гадяцька угода.

 

66

67

 

Переяславський договір 1659 р.

 

68

69

 

Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди.

 

70

 

Андрусівська угода.

 

71

 

Правобережна Гетьманщина.  Петро Дорошенко.

 

72

 

Турецький протекторат. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир.

 

73

 

Лівобережна Гетьманщина: політика гетьманів. Іван Самойлович.

 

74

 

 

Козацькі полки Слобожанщини.

 

75

 

 

Запорозька Січ. Іван Сірко.

 

76

 

Практичне заняття. Між конфліктом та спробами єдності: українське суспільство другої половини    ХVІІ ст..

 

77

 

Внутрішня та зовнішня політика Івана Мазепи.

 

78

 

Україна в подіях Північної війни. Полтавська битва.

 

79

 

Гетьманщина  після Полтавської битви.

 

80

 

Практичне   заняття. Пилип Орлик та «Пакти і конституції Війська Запорозького

 

81

 

Практичне   заняття. Українські історичні пісні, думи та козацькі літописи ХVІІ–ХVІІІ ст.. як історичні джерела

 

 

82

 

Практичне   заняття. Українське бароко: архітектура та образотворче мистецтво. Розвиток освіти».

 

 

83

 

Узагальнення за темою: «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-хх рр. ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. »

 

 

84

 

Контрольна робота за темою: «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-хх рр... ХVІІ – на початку ХVІІІ ст..»  (різнорівневі завдання).

 

 

 

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 20–90 рр.  ХVІІІ ст. (20 год.

(14 год. + 1 година узагальнення + 1 год. тематичне оцінювання + 2 години узагальнення до курсу + 2 год. резерв)

85

 

Останні гетьмани: Данило Апостол, Кирило Розумовський.

 

86

 

Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини.

 

87

 

Скасування козацького устрою на Слобожанщині.

 

88

 

Нова (Підпільненська) Січ. Остаточна ліквідація Січі. Петро Калнишевський.

 

89

 

Практичне заняття. Російсько-турецькі війни кінця  XVIII століття та їх вплив на Україну. Ліквідація Кримського ханства

 

90

 

Правобережна Україна та західноукраїнські землі.

 

91

 

Поділи Речі Посполитої .

 

92

 

Практичне заняття. Гайдамаки в історичних  джерелах та літературних творах: героїзація руху в народній свідомості.

 

93 

 

Полікультурний характер українського суспільства.

 

94

 

Соціальна структура українського суспільства Гетьманщини та Речі Посполитої.

 

95

 

Практичне заняття.  Освіта в Речі Посполитій та Російській імперії.

 

96

 

Г. Сковорода. Архітектура та образотворче мистецтво. Музика.

 

97

 

Взаємовпливи  європейської, української та  російської культур.

 

98

99

 

 

Узагальнення за темою: «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 20–90 рр.  ХVІІІ ст.»

 

100

 

Тестування за темою: «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 20–90 рр.  ХVІІІ ст.»

 

101

 

Захист міні-проекту: «Рідний край в ХVІ–ХVІІІ ст.».

 

102

103

 

 

Повторення курсу: «Україна у ХVІ–ХVІІІ ст.. Здобутки та втрати козацької доби».

 

 

104

105

 

 

Узагальнення до курсу: «Україна у ХVІ–ХVІІІ ст.. Здобутки та втрати козацької доби».

 

 

docx
До підручника
Історія України 8 клас (Сорочанська Н.М., Гісем О.О.)
Додано
22 серпня 2019
Переглядів
450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку