Календарно-тематичне планування з історії України 8 клас на 2019-2020 н.р. за оновленою програмою

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з історії України 8 клас на 2019-2020 н.р. за оновленою програмою
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Історія України

8 клас (52 год)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)

1

 

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.

 

2

 

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українське суспільство.

 

3

 

Соціальна структура суспільства в Україні XVІ ст. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Литовські статути.

Практична робота № 1. Виокремити у витягах з Литовських статутів норми, в яких втілено ідеї рівності вільних людей перед законом, особистої недоторканності, юридичного захисту прав вільної («шляхетної») особи, особистої відповідальності перед законом.

 

4

 

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

 

5

 

Криза православної церкви в XVІ ст. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні.

 

6

 

Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Полемічна література. Православні братства.

 

7

 

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення унійної (греко-католицької) церкви. Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи в православній церкві.

 

8

 

Культурно-освітнє життя. Єзуїтські колегії, Острозька академія, братські школи. Київська (Києво-Могилянська) колегія.

 

9

 

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст.

 

10

 

Практична робота № 2. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст., визначити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

 

11

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

12

 

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі.

 

13

 

Запорозька Січ – козацька республіка. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану.

 

14

 

Практична робота № 3. Описати (на основі джерел) повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі.

 

15

 

Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

 

16

 

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Військо Запорозьке і Хотинська війна.

 

17

 

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

 

18

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

19

 

Передумови і причини Національно-визвольної війни. Козацько-кримський союз. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір.

 

20

 

Події 1650–1651 рр. Битва поблизу Берестечка і Білоцерківський договір.

 

21

 

Битва поблизу Батога. Молдавські походи. Облога Жванця.

 

22

 

Українська козацька держава – Військо Запорозьке. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічні реформи.

 

23

 

Зовнішня політика: у пошуку союзників. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.

 

24

 

Практична робота № 4. Розробити порівняльну характеристику особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учня/учениці, вибір обґрунтувати).

 

25

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

26

 

Козацька Україна після Національно-визвольної війни.Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва.

 

27

 

Початок і перебіг Руїни. Внутрішня боротьба за владу та впливи.

 

28

 

Розкол Гетьманської держави.

 

29

 

 Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини.

 

30

 

Козацька Україна в системі міжнародних відносин.

 

31

 

Правобережне козацтво, Слобідська Україна й Запорожжя (Військо Запорозьке Низове) в останній чверті ХVІІ ст.

 

32

 

Гетьманщина в часи Івана Мазепи.

 

33

 

Бендерська Конституція.

 

34

 

Практична робота № 5.Проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей», Гадяцької угоди, Конституції Пилипа Орлика; визначити на цій основі устрій української гетьманської держави, порядок її взаємин з Московською державою (Річчю Посполитою / Шведською імперією) та поміркувати, якою мірою кожен з цих документів гарантував права і вольності правлячого стану, суверенітет Козацької держави.

 

35

 

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

 

36

 

Церковне життя. Освіта.

 

37

 

Архітектура. Образотворче мистецтво.

 

38

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.

39

 

Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

 

40

 

Нова Січ. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.

 

41

 

Практична робота № 6. Визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави.

 

42

 

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

 

43

 

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

 

44

 

Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.

 

45

 

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія.

 

46

 

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

 

47

 

Практична робота № 7. Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

 

48

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

49

 

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

 

50

 

Внесок України у формування європейської цивілізації.

 

51

 

Практична робота № 8. На підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

 

52

 

Підсумкове узагальнення.

 

 

 

docx
Додано
22 серпня 2019
Переглядів
2535
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку