Календарно-тематичне планування "Історія України для 8 класу"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування "Історія України для 8 класу" створене згідно чинної програми Міністерства освіти і науки України, включає в себе 5 тем (52 години).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Історія України

8 клас (52 год)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1

 

ВСТУП. Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті.

Ранній новий час Особливості ранньомодерної доби в історії України.

 

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)

2

 

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.

 

3

 

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українське суспільство.

 

4

 

Соціальна структура суспільства в Україні XVІ ст. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Литовські статути.

Практична робота. Виокремити у витягах з Литовських статутів норми, в яких втілено ідеї рівності вільних людей перед законом, особистої недоторканності, юридичного захисту прав вільної («шляхетної») особи, особистої відповідальності перед законом.

 

5

 

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

 

6

 

Криза православної церкви в XVІ ст. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні. Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Полемічна література. Православні братства. Василь-Костянтин Острозький.

 

7

 

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення унійної (греко-католицької) церкви. Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили.

 

8

 

Культурно-освітнє життя. Єзуїтські колегії, Острозька академія, братські школи. Київська (Києво-Могилянська) колегія.

 

9

 

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст.

 

10

 

Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст., визначити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

 

11

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

12

 

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі. Дмитро Вишневецький.

 

13

 

Запорозька Січ – козацька республіка. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану.

 

14

 

Практичне заняття. Описати (на основі джерел) повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі.

 

15

 

Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

 

16

 

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна.

 

17

 

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

 

18

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

19

 

Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Козацько-кримський союз. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір.

 

20

 

Події 1650–1651 рр. Битва під Берестечком і Білоцерківський договір. Іван Богун. Битва під Батогом. Молдавські походи. Облога Жванця.

 

21

 

Українська козацька держава – Військо Запорозьке. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічні реформи.

 

22

 

Зовнішня політика: у пошуку союзників. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.

 

23

 

Практичне заняття. Розробити порівняльну характеристику особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учня/учениці, вибір обґрунтувати).

 

24

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

25

 

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва.

 

26

 

Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я.

 

27

 

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний.

 

28

 

Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир». Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.

 

29

 

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки.

 

30

 

Запорозьке козацтво. Іван Сірко.

 

31

 

Гетьманщина в часи Івана Мазепи.

 

32

 

Пилип Орлик і його Конституція.

 

33

 

Практичне заняття. Проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей», Гадяцької угоди, Конституції Пилипа Орлика; визначити на цій основі устрій української гетьманської держави, порядок її взаємин з Московською державою (Річчю Посполитою / Шведською імперією) та поміркувати, якою мірою кожен з цих документів гарантував права і вольності правлячого стану, суверенітет Козацької держави.

 

34

 

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

 

35

 

Церковне життя. Освіта.

 

36

 

Архітектура. Образотворче мистецтво.

 

37

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.

38

 

Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок. Данило Апостол.

 

39

 

Нова Січ. Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.

 

40

 

Практичне заняття. Визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави.

 

41

 

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

 

42

 

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

 

43

 

Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.

 

44

 

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

 

45

 

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

 

46

 

Практичне заняття. Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

 

47

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

48

 

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

 

49

 

Внесок України у формування європейської цивілізації.

 

50

 

Практичне заняття. На підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

 

51-52

 

Уроки резерву.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Свистун Олександр Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Свистун Олександр Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
1451
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку