Календарно-тематичне планування із лікувальної фізичної культури для дітей із інтелектуальними порушеннями

Про матеріал
Календарно-тематичне планування із лікувальної фізичної культури для дітей із інтелектуальними порушеннями робочого навчального плану в 7 класі 70 год на рік; 2 год на тиждень з самою програмою, по якій розроблене планування.
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

 із лікувальної фізичної культури, ритміки

для дітей із інтелектуальними порушеннями робочого навчального плану

в 7 класі

на 2019/2020 навчальний рік

(70 год на рік; 2 год на тиждень)

 

№ з/п

Зміст уроку

Дата

Примітка

 1.  

Вступний урок. Теоретичні відомості.  Гімнастичні вправи. Теоретичні відомості. 

 

1 год

1 год

 1.  

Розвиток координаційних здібностей.

 

2 год

 1.  

Розвиток координаційних здібностей.

 

2 год

 1.  

Розвиток координаційних здібностей.

 

2 год

 1.  

Розвиток координаційних здібностей.

 

2 год

 1.  

Корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження.

 

2 год

 1.  

Корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження.

 

2 год

 1.  

Корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження.

 

2 год

 1.  

Корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження.

 

2 год

 1.  

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та корекція основних видів локомоції дитини.

 

2 год

 1.  

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та корекція основних видів локомоції дитини.

 

2 год

 1.  

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та корекція основних видів локомоції дитини.

 

2 год

 1.  

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та корекція основних видів локомоції дитини.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи. Теоретичні відомості.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Легкоатлетичні вправи.

 

2 год

 1.  

Ігри.  Теоретичні відомості.

 

2 год

 1.  

Ігри для розвитку координаційних здібностей.

 

2 год

 1.  

Ігри для розвитку координаційних здібностей.

 

2 год

 1.  

Ігри для розвитку координаційних здібностей.

 

2 год

 1.  

Ігри для корекції психоемоційного стану та психофізичного напруження.

 

2 год

 1.  

Ігри для корекції психоемоційного стану та психофізичного напруження.

 

2 год

 1.  

Ігри для корекції психоемоційного стану та психофізичного напруження.

 

2 год

 1.  

Ігри для розвитку правильного локомоторного стереотипу та корекції основних видів локомоції дитини.

 

2 год

 1.  

Ігри для розвитку правильного локомоторного стереотипу та корекції основних видів локомоції дитини.

 

2 год

 1.  

Ігри для розвитку правильного локомоторного стереотипу та корекції основних видів локомоції дитини.

 

2 год

 1.  

Підсумковий урок

 

2 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА

7-ий клас

(70 год на рік; 2 год на тиждень)

 

Год.

Зміст навчального матеріалу

Ймовірні очікувані результати

розвитку учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

26

ГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ

Теоретичні відомості.

Фізичне навантаження, значення його контролю під час занять ЛФК.

*Застосування засобів фізичного виховання (фізичних вправ, гігієнічних та природних чинників) з метою зміцнення здоров’я учнів, підвищення їх працездатності, формування правильної постави.

Учень/учениця: 

має уявлення фізичне навантаження, значення його контролю під час занять ЛФК (за підказкою вчителя);

здійснює підготовку до заняття з ЛФК (за допомогою чи під контролем учителя);

дотримуєтьсяосновних правил поведінки, гігієни та техніки безпеки на занятті з ЛФК; вимог до спортивної форми та взуття (за допомогою чи за вказівкою вчителя);

*сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя);

*має елементарне уявлення про застосування засобів фізичного виховання (фізичних вправ, гігієнічних та природних чинників) з метою зміцнення здоров’я учнів, підвищення їх працездатності, формування правильної постави (за допомогою вчителя).

 

Розвиток активності та стійкості довільної уваги.

Розвиток вміння оперувати не тільки конкретними образами, а й окремими елементарними уявленнями.

Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання.

Розвиток пізнавальної активності.

Розвиток інтересу та звички до занять фізичними вправами.

 

Розвиток координаційних здібностей

Вправи для розвитку координаційних здібностей

Ходьба по гімнастичній лаві парами / невеликою групою.

Ходьба по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдань (зі збиранням предметів з підлоги, стоячи на гімнастичній лаві).

Вскок розгином прогнувшись з в.п. напівприсід.

*Ходьба по гімнастичному мату з зупинками, зі збиранням предметів покладених на гімнастичний мат.

*Ходьба по гімнастичній лаві з предметом у руках.

 

Виконує вскок розгином прогнувшись з в.п. напівприсід; ходьбу по гімнастичній лаві парами / невеликою групою; ходьбу по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдань (зі збиранням предметів з підлоги, стоячи на гімнастичній лаві) (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

дотримується послідовності виконання вправ (при підказці чи за нагадуванням учителя).

*виконує вис стоячи; вис присівши; ходьбу по гімнастичній лаві  (за допомогою вчителя);

*виконує ходьбу по гімнастичному мату з зупинками, зі збиранням предметів покладених на гімнастичний мат; ходьбу по гімнастичній лаві з предметом у руках (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток цілеспрямованості рухів рук, здатності до взаємодії обома руками.

Розвиток просторової уяви.

Розвиток кінетичних та кінестетичних відчуттів різної модальності та вміння їх диференціювати.

Тренування вестибулярного апарату.

Розвиток координації рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій, здатності до одночасних рухів.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Формування навички правильної постави.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

 

Ритмопластичні вправи

Елементи української хореографії: основні позиції рук та ніг, переходи з однієї позиції в іншу.

Зміна положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (з використанням мультимедійних засобів).

*Крок галопу вбік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом).

 

Сприймає використані під час заняття з ЛФК наочні посібники (кіно -, відеозапис, світлосигналізацію, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

розрізняє початок та кінець музичного твору (за підказкою чи під контролем учителя);

виконує елементи української хореографії: основні позиції рук та ніг, переходи з однієї позиції в іншу (наслідуючи чи за показом учителя);

виконує зміну положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (з використанням мультимедійних засобів) (наслідуючи чи за показом вчителя);

змінює ритм і темп рухів відповідно музично-ритмічному супроводу (наслідуючи чи за показом учителя);

емоційно реагує на танцювальні ситуації (під контролем учителя);

вміє порівнювати та аналізувати рухи інших учнів (за допомогою вчителя);

вміє узгоджувати свої дії в парі, в групі (за допомогою чи при підказці вчителя).

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

*виконує крок галопу вбік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом)  (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

 

Розвиток пізнавальних інтересів.

Розвиток зорового сприйняття та тактильно-вібраційної чутливості.

Розвиток здатності до здійснення аналізу виконання своїх рухів і рухів інших учнів.

Розвиток уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Корекція негативних емоцій.

Розвиток координації рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій, здатності до одночасних рухів.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Тренування вестибулярного апарату.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Розвиток навички узгодження фаз дихання з руховими актами.

Розвиток узгодженості мікро- та макромоторики.

Розвиток емоційної сфери.

Розвиток діалогічного мовлення.

Виховання здатності до співпраці в групі (в парі), навичок культури спілкування.

Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів

Ходьба по гімнастичній лаві парами / невеликою групою.

Ходьба по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдань (зі збиранням предметів з підлоги, стоячи на гімнастичній лаві).

Підкидання та ловіння гімнастичної палиці обома руками.

*Ходьба гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках.

*Присідання, повороти з набивним м’ячем (2 кг).

Називає використані предмети та їх основні ознаки (за допомогою чи при підказці вчителя);

виконує ходьбу по гімнастичній лаві парами / невеликою групою; ходьбу по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдань (зі збиранням предметів з підлоги, стоячи на гімнастичній лаві) (за допомогою чи наслідуючивчителя);

виконує підкидання та ловіння гімнастичної палиці обома руками (за показом вчителя);

вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи за вказівкою вчителя);

*розрізняє предмети, використані на уроці (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя);

*виконує  ходьбу гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках; присідання, повороти з набивним м’ячем (2 кг) (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя).

Розвиток стійкості довільної уваги.

Розвиток пізнавальних інтересів.

Розвиток просторового орієнтування.

Розвиток предметності та вибірковості сприйняття.

Розвиток тактильного відчуття.

Розвиток предметних дій по наслідуванню при спонуканні та організації їх з боку вчителя.

Розвиток координації рухів.

Розвиток цілеспрямованості рухів рук, здатності до взаємодії обома руками.

Розвиток здатності до одночасних рухів.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Виховання навичок спілкування та роботи в групі (колективі).

Кистьова та пальчикова гімнастика

Протиставлення пальців правої і лівої руки одночасно та послідовно. Колові рухи кистями з одночасним згинання та розгинання пальців.

Мудри: «Сахаджа шанкха мудра», «Апана мудра» (див. дод. №3).

*Стискання пальцями кисті малого м'яча.

*Відведення та приведення пальців на двох руках одночасно (з зоровим контролем та без нього).

*Мудра «Вікно мудрості»(див. дод. №3).

Відповідає на короткі запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи при підказці вчителя);

виконуєпротиставлення пальців правої і лівої руки одночасно та послідовно; колові рухи кистями з одночасним згинання та розгинання пальців  (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

виконує мудри «Сахаджа шанкха мудра», «Апана мудра» (за допомогою вчителя);

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (при підказці чи за нагадуванням учителя);

*виконує стискання пальцями кисті малого м'яча; відведення та приведення пальців на двох руках одночасно (з зоровим контролем та без нього) (за допомогою вчителя);

*виконує мудру  «Вікно мудрості»(за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток мисленнєвих операцій на основі послідовного виконання рухових дій.

Розвиток координації рухових дій:

Розвиток узгодженості мікро- та макромоторики.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток дрібної моторики рук.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Формування позитивного психоемоційного стану.

Виховання наполегливості, здатності до вольового зусилля, дисциплінованості.

Імітаційні вправи

Імітація рухів метелика; жука; квітки, що розпускається

*Імітація рухів ведмедя.

Сприймає використані під час заняття з ЛФК наочні посібники (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за вказівкою вчителя);

називає суттєві ознаки зображених тварин і предмети, просторові характеристики рухових дій (за підказкоювчителя);

вміє порівнювати та аналізувати свої рухи та рухи інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя);

виявляє адекватну емоційну реакцію при виконанні імітаційних вправ (за нагадуванням чи під контролем учителя);

використовує здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання тощо) для імітації рухів метелика; жука; квітки, що розпускається (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

*розрізняєзображення знайомих тварин і предмети, просторові характеристики рухової дії (за допомогою вчителя);

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

*відповідає (усно, жестово) на короткі запитання за темою уроку (за допомогою вчителя);

*здійснює імітацію рухів ведмедя (за допомогою учителя);

*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток цілеспрямованої уваги.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток здатності до сприймання та довільної імітації образу знайомого предмета (тварини), його аналізу та співставлення.

Розвиток образної пам’яті.

Розвиток координації рухів:

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення навички ходьби (бігу).

Естетичний розвиток.

Корекція психоемоційного стану.

Розвиток адекватних емоційних реакцій.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом, дією, істотою.

Виховання колективізму, доброзичливості.

Корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження

Дихальні вправи

Очисне дихання (див. дод. №3).

Динамічні дихальні вправи.

*Діафрагмальне дихання у спокої (див. дод. №3).

*Динамічні дихальні вправи.

 

 

Сприймає звернене мовлення вчителя (за підказкою чи за вказівкою вчителя);

відповідає на поставлені запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за підказкою чи за вказівкою вчителя);

здійснює очисне дихання (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

виконує динамічні дихальні вправи (наслідуючи чи за показом учителя);

вміє змінювати тип дихання за завданням учителя (наслідуючи чи за показом учителя).

*виконує динамічні дихальні вправи (за допомогою чи наслідуючи учителя);

*виконує діафрагмальне дихання у спокої (за допомогою вчителя).

Активізація розумової діяльності.

Розвиток продуктивного мислення.

Розвиток мимовільної та довільної пам’яті.

Розвиток просторового орієнтування.

Корекція психоемоційного стану.

Корекція психофізичного напруження.

Розвиток навички носового дихання в спокої та під час виконання фізичних вправ.

Збагачення активного та пасивного словникового запасу.

Виховання дисциплінованості, старанності.

Вправи на розтягування

Глибокий напівприсід із в.п. стійка ноги нарізно, стопи розгорнуті назовні.

*Симетричні та асиметричні махи руками (вперед, назад, праворуч, ліворуч).

*Похитування в випаді.

*Прогинання тулуба з в.п. лежачи на животі.

Називає основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи (при підказці вчителя);

виконує глибокий напівприсід з в.п. стійка ноги нарізно, стопи розгорнуті назовні (наслідуючи чи за показом вчителя);

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (наслідуючи чи за нагадуванням учителя);

*виконує симетричні та асиметричні махи руками (вперед, назад, праворуч, ліворуч); похитування в випаді; прогинання тулуба з в.п. лежачи на животі (за допомогою учителя);

*відповідає (усно, жестово) на короткі запитання за темою уроку (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток довільної уваги.

Розвиток основних просторових уявлень.

Розвиток просторового орієнтування.

Розвиток кінестетичних відчуттів (напряму руху, його швидкості та тривалості, ступеню зусилля при його виконанні).

Корекція психофізичного напруження.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Розвиток координації рухів.

Формування навички правильного дихання під час виконання вправи.

Формування навички користування інструкціями педагога при виконанні завдання.

Вправи на розслаблення

Чергування напруження м’язів рук і ніг з наступним розслабленням при подоланні опору партнера.

*Вібрації та струси руками, ногами в різних  в.п. (о.с., сидячи, лежачи тощо).

 

Називає основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; основні просторово-часові та якісні ознаки рухової дії (за допомогою чи при підказці вчителя);

виконує чергування напруження м’язів рук і ніг з наступним розслабленням при подоланні опору партнера (наслідуючи чи за показом учителя);

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

дотримується послідовності виконання вправ (при підказці чи за нагадуванням учителя).

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

*виконує вібрації та струси руками, ногами у в.п. стоячи, сидячи та лежачи(за допомогою вчителя).

Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання.

Розвиток просторової уяви.

Розвиток просторового орієнтування.

Розвиток цілеспрямованої уваги.

Корекція психофізичного напруження.

Розвиток позитивного психоемоційного стану.

Розвиток здатності до сприймання та розуміння зверненого мовлення.

Ритмопластичні вправи

Елементи української хореографії: основні позиції рук та ніг, переходи з однієї позиції в іншу.

Зміна положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (з використанням мультимедійних засобів).

*Крок галопу вбік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом).

Сприймає використані під час заняття з ЛФК наочні посібники (кіно -, відеозапис, світлосигналізацію, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

розрізняє початок та кінець музичного твору (за підказкою чи під контролем учителя);

виконуєелементи української хореографії: основні позиції рук та ніг, переходи з однієї позиції в іншу (наслідуючи чи за показом учителя);

виконує зміну положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (з використанням мультимедійних засобів) (наслідуючи чи за показом вчителя);

змінює ритм і темп рухів відповідно музично-ритмічному супроводу (наслідуючи чи за показом учителя);

емоційно реагує на танцювальні ситуації (під контролем учителя);

вміє порівнювати та аналізувати рухи інших учнів (за допомогою вчителя);

вміє узгоджувати свої дії в парі, в групі (за допомогою чи при підказці вчителя).

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

*виконує крок галопу вбік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом)  (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток пізнавальних інтересів.

Розвиток зорового сприйняття та тактильно-вібраційної чутливості.

Розвиток здатності до здійснення аналізу виконання своїх рухів і рухів інших учнів.

Розвиток уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Корекція негативних емоцій.

Розвиток координації рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій, здатності до одночасних рухів.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Тренування вестибулярного апарату.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Розвиток навички узгодження фаз дихання з руховими актами.

Розвиток узгодженості мікро- та макромоторики.

Розвиток емоційної сфери.

Розвиток діалогічного мовлення.

Виховання здатності до співпраці в групі (в парі), навичок культури спілкування.

Кистьова та пальчикова гімнастика

Протиставлення пальців правої і лівої руки одночасно та послідовно. Колові рухи кистями з одночасним згинання та розгинання пальців.

Мудри: «Сахаджа шанкха мудра», «Апана мудра» (див. дод. №3).

*Стискання пальцями кисті малого м'яча.

*Відведення та приведення пальців на двох руках одночасно (з зоровим контролем та без нього).

*Мудра «Вікно мудрості»(див. дод. №3).

Відповідає на короткі запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи при підказці вчителя);

виконуєпротиставлення пальців правої і лівої руки одночасно та послідовно; колові рухи кистями з одночасним згинання та розгинання пальців  (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

виконує мудри «Сахаджа шанкха мудра», «Апана мудра» (за допомогою вчителя);

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (при підказці чи за нагадуванням учителя);

*виконує стискання пальцями кисті малого м'яча; відведення та приведення пальців на двох руках одночасно (з зоровим контролем та без нього) (за допомогою вчителя);

*виконує мудру  «Вікно мудрості»(за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток мисленнєвих операцій на основі послідовного виконання рухових дій.

Розвиток координації рухових дій:

Розвиток узгодженості мікро- та макромоторики.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток дрібної моторики рук.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Формування позитивного психоемоційного стану.

Виховання наполегливості, здатності до вольового зусилля, дисциплінованості.

Імітаційні вправи

Імітація рухів метелика; жука; квітки, що розпускається.

*Імітація рухів ведмедя.

Сприймає використані під час заняття з ЛФК наочні посібники (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за вказівкою вчителя);

називає суттєві ознаки зображених тварин і предмети, просторові характеристики рухових дій (за підказкою вчителя);

вміє порівнювати та аналізувати свої рухи та рухи інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя);

виявляє адекватну емоційну реакцію при виконанні імітаційних вправ (за нагадуванням чи під контролем учителя);

використовує здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання тощо) для імітації рухів метелика; жука; квітки, що розпускається (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

*розрізняєзображення знайомих тварин і предмети, просторові характеристики рухової дії (за допомогою вчителя);

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

*відповідає (усно, жестово) на короткі запитання за темою уроку (за допомогою вчителя);

*здійснює імітацію рухів ведмедя (за допомогою учителя);

*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток цілеспрямованої уваги.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток здатності до сприймання та довільної імітації образу знайомого предмета (тварини), його аналізу та співставлення.

Розвиток образної пам’яті.

Розвиток координації рухів:

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення навички ходьби (бігу).

Естетичний розвиток.

Корекція психоемоційного стану.

Розвиток адекватних емоційних реакцій.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом, дією, істотою.

Виховання колективізму, доброзичливості.

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та корекція основних видів локомоції дитини (ходьби, бігу)

Стройові вправи

Відпрацювання рухів руками при ходьбі строєм.

Виконання команд: «По колу – руш!», «За розподілом кроком – руш!», «На свої місця кроком - руш!»

*Повороти на місці кругом (переходом).

*Виконання команд: «Відставити!», «Направляючий – на місці!»

 

Відповідає на короткі запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи при підказці вчителя);

називаєосновні просторові, часові та динамічні ознаки рухової дії (за підказкою вчителя);

знає своє місце в строю (під контролем учителя);

сприймає та виконуєкоманди вчителя: «По колу – руш!», «За розподілом кроком – руш!», «На свої місця кроком - руш!» (за допомогою вчителя);

виконує відпрацювання рухів руками при ходьбі строєм (наслідуючи чи за показом учителя);

вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя);

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за нагадуванням учителя).

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

*сприймає та виконуєкоманди вчителя: «Відставити!», «Направляючий – на місці!» (за допомогою вчителя);

*виконує повороти на місці кругом (переходом) (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток стійкості уваги.

Розвиток узагальненості уявлень.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості.

Розвиток координації рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток рухової пам’яті.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення навички ходьби (бігу).

Розвиток навички узгодження фаз дихання з руховими актами.

Корекція зовнішнього прояву емоцій.

Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.

Виховання дисциплінованості, організованості, вміння співпрацювати в колективі.

Ритмопластичні вправи

Елементи української хореографії: основні позиції рук та ніг, переходи з однієї позиції в іншу.

Зміна положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (з використанням мультимедійних засобів).

*Крок галопу вбік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом).

Сприймає використані під час заняття з ЛФК наочні посібники (кіно -, відеозапис, світлосигналізацію, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

розрізняє початок та кінець музичного твору (за підказкою чи під контролем учителя);

виконуєелементи української хореографії: основні позиції рук та ніг, переходи з однієї позиції в іншу (наслідуючи чи за показом учителя);

виконує зміну положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (з використанням мультимедійних засобів) (наслідуючи чи за показом вчителя);

змінює ритм і темп рухів відповідно музично-ритмічному супроводу (наслідуючи чи за показом учителя);

емоційно реагує на танцювальні ситуації (під контролем учителя);

вміє порівнювати та аналізувати рухи інших учнів (за допомогою вчителя);

вміє узгоджувати свої дії в парі, в групі (за допомогою чи при підказці вчителя).

вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

*виконує крок галопу вбік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом)  (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток пізнавальних інтересів.

Розвиток зорового сприйняття та тактильно-вібраційної чутливості.

Розвиток здатності до здійснення аналізу виконання своїх рухів і рухів інших учнів.

Розвиток уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Корекція негативних емоцій.

Розвиток координації рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій, здатності до одночасних рухів.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Тренування вестибулярного апарату.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Розвиток навички узгодження фаз дихання з руховими актами.

Розвиток узгодженості мікро- та макромоторики.

Розвиток емоційної сфери.

Розвиток діалогічного мовлення.

Виховання здатності до співпраці в групі (в парі), навичок культури спілкування.

Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів

Ходьба по гімнастичній лаві парами / невеликою групою.

Ходьба по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдань (зі збиранням предметів з підлоги, стоячи на гімнастичній лаві).

Підкидання та ловіння гімнастичної палиці обома руками.

*Ходьба гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках.

*Присідання, повороти з набивним м’ячем (2 кг).

Називає використані предмети та їх основні ознаки (за допомогою чи при підказці вчителя);

виконує ходьбу по гімнастичній лаві парами / невеликою групою; ходьбу по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдань (зі збиранням предметів з підлоги, стоячи на гімнастичній лаві) (за допомогою чи наслідуючивчителя);

виконує підкидання та ловіння гімнастичної палиці обома руками (за показом вчителя);

вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи за вказівкою вчителя);

*розрізняє предмети, використані на уроці (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя);

*виконує  ходьбу гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках; присідання, повороти з набивним м’ячем (2 кг) (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя).

Розвиток стійкості довільної уваги.

Розвиток пізнавальних інтересів.

Розвиток просторового орієнтування.

Розвиток предметності та вибірковості сприйняття.

Розвиток тактильного відчуття.

Розвиток предметних дій по наслідуванню при спонуканні та організації їх з боку вчителя.

Розвиток координації рухів.

Розвиток цілеспрямованості рухів рук, здатності до взаємодії обома руками.

Розвиток здатності до одночасних рухів.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Виховання навичок спілкування та роботи в групі (колективі).

Імітаційні вправи

Імітація рухів солдата, лижника, ковзаняра.

*Імітація рухів солдата.

Сприймає використані під час заняття з ЛФК наочні посібники (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за вказівкою вчителя);

називає суттєві ознаки зображених тварин і предмети, просторові характеристики рухових дій (за підказкою вчителя);

вміє порівнювати та аналізувати свої рухи та рухи інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя);

виявляє адекватну емоційну реакцію при виконанні імітаційних вправ (за нагадуванням чи під контролем учителя);

використовує здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання тощо) для імітації рухів  солдата, лижника, ковзаняра. (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя);

*розрізняєзображення знайомих тварин і предмети, просторові характеристики рухової дії (за допомогою вчителя);

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

*відповідає (усно, жестово) на короткі запитання за темою уроку (за допомогою вчителя);

*здійснює імітацію рухів солдата (за допомогою учителя);

*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).

Розвиток цілеспрямованої уваги.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток здатності до сприймання та довільної імітації образу знайомого предмета (тварини), його аналізу та співставлення.

Розвиток образної пам’яті.

Розвиток координації рухів:

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення навички ходьби (бігу).

Естетичний розвиток.

Корекція психоемоційного стану.

Розвиток адекватних емоційних реакцій.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом, дією, істотою.

Виховання колективізму, доброзичливості.

22

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ ВПРАВИ

Теоретичні відомості.

Санітарно-гігієнічні вимоги до занять легкоатлетичними вправами на занятті ЛФК.

*Поняття про попередню та виконавчу команди.

 

Учень/учениця:

має уявлення про санітарно-гігієнічні вимоги до занять легкоатлетичними вправами на занятті ЛФК (за підказкою чи під контролем учителя);

дотримується правил підготовки до заняття з ЛФК та техніки безпеки під час занять легкоатлетичними вправами (за вказівкою чи під контролем учителя);

використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи за підказкою вчителя).

*має елементарне уявлення про  попередню та виконавчу команди (за допомогою вчителя);

*дотримується правил підготовки до заняття з ЛФК та техніки безпеки під час занять легкою атлетикою (за допомогою чи за вказівкою вчителя);

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя).

Розвиток цілеспрямованої уваги.

Розвиток пізнавальної активності. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток інтересу до занять легкоатлетичними вправами.

Виховання звички до здоров’язбереження, піклування про власне здоров’я.

 

 

Ходьба: по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдання (наприклад, зі збиранням предметів з підлоги, стоячи на гімнастичній лаві); по гімнастичній лаві парами / невеликою групою.

Біг: естафетний біг (30 м).

Стрибки: елементи баскетболу (кидання м’яча в корзину з місця).

Метання: тенісного м’яча в підлогу на висоту відскоку; елементи баскетболу (кидання м’яча в корзину з місця).

Лазіння: по гімнастичній лаві (встановленій під кутом до 50°) з переходом на гімнастичну стінку (різними способами, вивченими в попередніх класах, напрям – праворуч, ліворуч).

Повзання: по гімнастичній лаві різнойменним способом \ однойменним способом (вперед, назад).

*Ходьба: зі зміною площі опори; по гімнастичній лаві з предметом у руках.

*Біг: зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя) в «коридорчику» (40-50 см).

*Стрибки: з навівприсіду.

*Метання: м’яча в стіну та його ловіння (обома руками); елементи баскетболу (ведення м’яча з переміщенням вперед, назад, ліворуч, праворуч).

*Лазіння: по гімнастичній лаві з переходом на гімнастичну стінку.

*Повзання: по гімнастичному мату (праворуч \ ліворуч).

Виконує ходьбу: по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдання; по гімнастичній лаві парами / невеликою групою (наслідуючи чи за показом учителя);

Виконує біг:естафетний  (за показом учителя);

Виконує стрибки: кидання баскетбольного м’яча в корзину з місця (наслідуючи  чи за показом учителя);

Здійснює метання: тенісного м’яча в підлогу на висоту відскоку;  кидання м’яча в корзину з місця (наслідуючи чи за показом учителя);

Виконує лазіння: по гімнастичній лаві (встановленій під кутом до 50°) з переходом на гімнастичну стінку (різними способами, вивченими в попередніх класах, напрям – праворуч, ліворуч) (за допомогою чи за показом учителя);

Виконує повзання:по гімнастичній лаві різнойменним способом \ однойменним способом (вперед, назад) (за показом учителя);

уміє співпрацювати в парі та групі (за нагадуванням чи під контролем вчителя);

уміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*виконує ходьбу зі зміною площі опори; по гімнастичній лаві з предметом у руках (за допомогою  вчителя);

*виконує біг зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя) в «коридорчику» (40-50 см) (за допомогою  вчителя);

*виконує стрибки з навівприсіду (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*виконує метання м’яча в стіну та його ловіння (обома руками); елементи баскетболу (ведення м’яча з переміщенням вперед, назад, ліворуч, праворуч) (наслідуючи чи за показом учителя);

*виконує лазіння по гімнастичній лаві з переходом на гімнастичну стінку (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*виконує повзання по гімнастичному мату (праворуч \ ліворуч) (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*намагається співпрацювати в парі та групі (за допомогою вчителя);

*намагається узгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою вчителя).

Розвиток цілеспрямованості та стійкості уваги.

Розвиток обсягу та точності оперативної та довготривалої пам’яті.

Розвиток кінетичних і кінестетичних відчуттів.

Розвиток просторової уяви.

Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів.

Корекція психоемоційного стану.

Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток координації рухів.

Закріплення навички правильної постави.

Формування та розвиток формул рухів.

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення навички ходьби (бігу).

Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами.

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток зв’язного мовлення.

Розвиток комунікативних навичок.

Виховання навичок адекватної поведінки, дисциплінованості, наполегливості.

22

ІГРИ

Теоретичні відомості.

Правила поведінки учнів під час проведення рухливої гри на занятті ЛФК.

Правила та зміст розучених ігор.

*Культура спілкування.

*Значення взаємодопомоги.

*Правила та зміст розучених рухливих ігор.

 

Учень/учениця:

має уявлення про правила поведінки учнів під час проведення рухливої гри на занятті ЛФК; правила та зміст розучених ігор  (за допомогою чи за підказкою вчителя);

дотримується правил поведінки, гігієни та техніки безпеки (за допомогою чи за вказівкою вчителя);

використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи його в процесі заняття з ЛФК (відповідно до індивідуальних психофізичних можливостей) (за допомогою чи за підказкою вчителя);

*має елементарне уявлення про культуру спілкування; значення взаємодопомоги; правила та зміст розучених ігор (за допомогою вчителя);

*вміє співпрацювати в парі та групі (за допомогою вчителя);

*вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою вчителя);

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя).

Розвиток  цілеспрямованої уваги.

Розвиток пізнавальних інтересів.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток розуміння абстракції в ігровій діяльності.

Розвиток здатності до сприймання та довільної імітації образу знайомого предмета (тварини), його аналізу та співставлення.

 

Для розвитку координаційних здібностей: «Естафета з обручем», «Естафета парами», «Неправильний рух», «Потяг»тощо.

 

Для корекції психоемоційного стану та психофізичного напруження:

«Естафета парами»  тощо.

 

Для розвитку правильного локомоторного стереотипу та корекції основних видів локомоції дитини (ходьби, бігу): «Естафета з обручем», «Естафета парами», «Потяг»тощо.

Емоційно реагує на процес і результат рухливої гри (під контролем учителя);

виконує ходьбу, біг, стрибки, лазіння та повзання в ігрових ситуаціях (з допомогою чи за показом учителя);

вміє грати в 9 рухливих ігрор (за допомогою чи за показом учителя);

вміє узгоджувати свої дії з діями інших гравців (з допомогою вчителя);

*вміє грати в 5 рухливих ігор (за допомогою учителя);

*сприймає рекомендації та допомогу вчителя (за допомогою вчителя);

*намагається співпрацювати в парі та в групі (за допомогою вчителя).

Розвиток організаційного компоненту мислення (усвідомлення завдання, організація виконання завдання тощо).

Розвиток просторової уяви.

Розвиток просторового орієнтування.

Розвиток координації рухів.

Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток тактильно-вібрацйного, зорового та кінестетичного контролю власних дій.

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення рухових навичок (ходьби, бігу, стрибків тощо).

Естетичний розвиток.

Закріплення навички правильної постави.

Корекція порушень опорно-рухового апарату.

Корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження..

Розвиток рефлекторної емоційності.

Формування позитивного психоемоційного стану.

Збагачення та конкретизація активного та пасивного словника.

Виховання доброзичливості, гуманності, колективізму та культури спілкування.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізична культура, Планування
Інкл
Додано
4 вересня
Переглядів
745
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку