29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури 5 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків із зарубіжної літератури для 5 класу на І і ІІ семестр. 2018-2019 навчальні роки. Планування згідно оновленої програми МОН України. Для загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

Державне підприємство України

Міжнародний дитячий центр «Артек»

Інноваційний освітній центр

 

«ПОГОДЖЕНО»

Методист

Інноваційного освітнього центру

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Інноваційного освітнього центру

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

занять зі світової літератури

для 5 класів

(70 годин, 2 години на тиждень, 6 годин резерв)

За «Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів»

Рівень стандарту

(Доопрацьована та затверджена наказом № 804 Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017)

на  2018 / 2019  н.р.

 

Храпійчук Олени Миколаївни

 

Розглянуто на засіданні методичної ради

_________________________________________

_____________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МР ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

м. Київ

 

ВСТУП

Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до кращих здобутків зарубіжної літератури та культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Завдання вивчення зарубіжної літератури в основній школі

Основними завданнями вивчення зарубіжної літератури в основній школі є:

 1. формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення зарубіжної літератури як скарбниці духовних цінностей людства;
 2. ознайомлення учнів із найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики та сучасної);
 3. поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;
 4. формування читацької та мовленнєвої культури;
 5. розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;
 6. активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;
 7. формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх рас, народів, народностей і національностей;
 8. виховання любові до української мови і літератури як органічного складника світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;
 9. формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;
 10. розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;
 11. формування етичних уявлень та естетичних смаків;
 12. розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.

Освітні технології під час вивчення тем:

 •   Інтерактивне навчання
 •   Різнорівневе (диференційоване навчання)
 •   Проблемне навчання
 •   Технологія навчання в співпраці
 •   Ігрові технології навчання
 •   Гейміфікація
 •   Мобільне навчання(вring your own devices)
 •   Бріколаж
 •   Проектне навчання

 


Світова література, 5 клас 

І семестр

К-ть годин

№ п/п

заняття

 

Розділи,теми занять

Дата

Примітки

2

 

Вступ

 

 

 

1

Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті.

 

 

 

2

Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.

 

 

18

 

Казки народів світу

 

 

 

3

Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їхні характерні ознаки.

 

 

 

4

Індійська народна казка «Фарбований шакал». «Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості.

 

 

 

5

Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Повчальний зміст казки.

 

 

 

6

Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», «Момотаро, або Хлопчик-Персик» (1 за вибором учителя).

 

 

 

7

Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі, Момотаро. Національний колорит японських казок.

 

 

 

8

Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів.

 

 

 

9

Арабська народна казка «Синдбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці. Утілення в образі Синдбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.

 

 

 

10-12

Брати Я. і В. Ґрімм. «Пані Метелиця», «Бременські музиканти» (1 за вибором учителя). Значення діяльності братів Я. і В. Ґрімм у збиранні й збереженні фольклору. Моральні цінності в казках. Характеристика образів персонажів. Антитеза.

 

 

 

13-15

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Вступ по поеми «Руслан і Людмила». «Казка про рибалку та рибку», «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» (1 за вибором учителя). Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор.

 

 

 

16-17

Ганс Крістіан Андерсен (18051875).  «Соловей», «Непохитний олов’яний солдатик», «Дикі лебеді», «Снігова королева» (1 за вибором учителя).

 

 

 

18-20

Оскар Уайльд (18541900). «Хлопчик-Зірка». Казкові персонажі, їхня характеристика. Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору. Еволюція образу головного героя.

 

 

8

 

Природа і людина

 

 

 

21-22

Джон Кітс (17951821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

 

 

 

23-24

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.

 

 

 

25-26

Генріх Гейне (17971856). «Задзвени із глибини…». Утілення краси весняної природи у вірші. Зв’язок із фольклором (пісня).

 

 

 

27-28

Ернест Сетон-Томпсон (18601946). «Снап», «Лобо», «Доміно» (1 за вибором учителя). Авторські спостереження за світом природи. Утвердження любові до всього живого. Зображення художніх образів, їхнє розкриття в  подіях твору.

 

 

8

 

Підсумки

 

 

 

29-30

Повторення розділу «Казки народів світу» 1 частина.

 

 

 

31-32

Повторення розділу «Казки народів світу» 2 частина.

 

 

 

33-34

Повторення розділу «Природа і людина» 1 частина.

 

 

 

35-36

Повторення розділу «Природа і людина» 2 частина.

 

 

3

 

Резерв

 

 

 

ІІ семестр

К-ть годин

№ п/п

заняття

 

Розділи,теми занять

Дата

Примітки

8

 

Світ дитинства

 

 

 

1

Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Провідні ідеї твору (дружба, кохання,

людяність та ін.).

 

 

 

2

Світ дорослих і світ дітей у повісті.

 

 

 

3

Том Сойєр.  Портрет

 

 

 

4

Елеанор Портер (1868-1920). «Полліанна».

 

 

 

5

Полліанна та її друзі. Портрет

 

 

 

6

Художні засоби розкриття образу Полліанни.

 

 

 

7-8

Утілення сюжетів творів Марка Твена і Е. Портер у  кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва.

 

 

7

 

Сила творчої уяви

 

 

 

9

Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість, вірш

 

 

 

10-11

Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Творча історія книги.

 

 

 

12

Утілення сюжету повісті-казки Льюїса Керролла «Аліса в Країні Див» у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика та ін.).

 

 

 

13

Зв’язок книги «Аліса в Країні Див» із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.

 

 

 

14-15

Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941). «Книги в

червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М. І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.).

 

 

7

 

Сучасна література. У колі добрих героїв

 

 

 

16

Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика».

 

 

 

17

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на

казковій шоколадній фабриці містера Вонки. Робота

з текстом твору.

 

 

 

18

Характеристика образу містера Вонки. Доброта і

щирість головного героя. Характеристика образу

Чарлі Бакета.

 

 

 

19

Туве Янсон (1914-2001). «Капелюх чарівника».

Чарівність художнього світу твору

 

 

 

20

Персонажі повісті, втілення в них ідей доброти,

щирості, сімейних цінностей.

 

 

 

21

Маар П. «Що не день, то субота»,

 Сучасні дитячі літературно-художні видання

(журнали, газети тощо).

 

 

2

 

Підсумки

 

 

 

22-23

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

 

Методист ________________                                                                                   ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
31 серпня 2018
Переглядів
1204
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку