Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури

Про матеріал

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури, 6 клас, згідно з чинною програмою із зарубіжної літератури (зі змінами 2017 року)..........................

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури, 6 клас

ІІ семестр 2018-2019 н.р.

 

№ уроку

Дата

Тема уроку

Ключові і предметні компетентності

Примітки

Людські стосунки (12 годин) + 2 год

(ТЛ) Гумор, іронія, художня деталь, підтекст.

(ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва.

(УС) А. П. Чехов і Україна. В. Г. Короленко і Україна. Літературні музеї А. П. Чехова і В. Г. Короленка в Україні.

(ЕК) Порівняння образів чеховських персонажів (Очумєлов, «товстий», «тонкий»): схожість і відмінність між ними. Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них.

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, історія.

33-34

16/01

Антон Павлович Чехов (18601904). «Хамелеон», «Товстий і тонкий». Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А.П. Чехова

Ключові компетентності

Учень (учениця):

 •               розуміє залежність людини від навколишнього середовища (НЛ -1);
 •               визнає рівність людей незалежно від расової приналежності (НЛ -2);
 •               усвідомлює цінності життя, розуміє небезпеку потрапляння в критичні ситуації (НЛ -3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 •               визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їхню актуальність;
 •               виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначає кульмінаційні моменти;
 •               характеризує ставлення персонажів до світу, природи, людей, мистецтва;
 •               пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;
 •               розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів;
 •               пояснює символічний зміст назв творів;
 •               дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їхню роль у тексті (змалювання персонажів, розкриття внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї та ін.);
 •               дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів, авторської позиції;
 •               вирізняє в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;
 •               коментує окремі факти життєвої і творчої біографії митців;
 •               порівнює образи (чеховських персонажів), знаходить спільні й відмінні риси поміж ними;
 •               зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями, ілюстраціями (за вибором).

 

35-36

23/01

Діалог як основна форма розкриття сюжету. Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви

Розвиток мовлення (письм.). Антон Павлович Чехов. Оповідання «Хамелеон», «Товстий і тонкий»

 

37-38

30/01

Джек Лондон (18761916). «Жага до життя». Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі.

 

39-40

06/02

Характеристика героїв твору. Описи природи та їхня роль у тексті. Значення назви оповідання

 

41-42

13/02

Володимир Галактіонович Короленко (18531921). «Сліпий музикант». Пошук головним героєм (Петро Попельський) свого місця у світі. Тема мистецтва

 

43-44

20/02

Петро Попельський та Евеліна. Образ  Максима Яценка, твердість його переконань, увага й повага до інших. Українська природа, народні  образи й традиції в повісті

 

45-46

27/02

Позакласне читання. Марк Твен. «Принц і злидар»

 

Контрольна робота. Контрольний твір на пропоновані теми

 

Поетичне бачення світу (6 годин) + 1 год

(ТЛ) Хайку,  ліричний герой.

(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах.

(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів.

(ЕК) Елементи фольклору і міфів у творах Р. Бернса і Г. Лонгфелло.

(МЗ) Історія, географія, іноземна мова.

47-48

06/03

Мацуо Басьо (16441694). Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми та широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в         ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст

Виразне читання напам’ять хайку М. Басьо

Ключові компетентності

Учень (учениця):

сприймає природу як цілісну систему, усвідомлює тісний взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем, розуміє важливість біологічного розмаїття світу (НЛ - 1);

емоційно сприймає, оцінює вияв патріотичних почуттів (НЛ - 2);

усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ - 3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 •        виразно читає твори поетів в українських перекладах та  іноземною мовою (за умови володіння нею);
 •        висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією;
 •        визначає особливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок);
 •        виявляє особливості жанру та художньої мови у творах письменників (використання епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);
 •        знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їхню роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;
 •        визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;
 •        усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;

називає імена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, демонструє майстерність їхніх художніх перекладів, барви української мови.

Напам’ять.

М. Басьо. Хайку (3-4 за вибором учня)

49-50

13/03

Роберт Бернс (17591796). «Моє серце в верховині…». Ідея любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.)

Виразне читання напам’ять вірша Р. Бернса «Моє серце в верховині»

Напам’ять.

Р. Бернс. «Моє серце в верховині…»

51-52

20/03

Джанні Родарі (19201980). «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Листівки як символ широти світу й прагнення до його відкриття.

 

53

27/03

Контрольна робота за тематичним блоком «Поетичне бачення світу: творчість М. Басьо, Р. Бернса, Дж. Родарі»

 

Образ майбутнього в літературі (4 години) + 1 год

(ТЛ) Конфлікт. Поглиблення поняття про фантастику.

(ЛК) Образ майбутнього у творах сучасного мистецтва (живопис, кіно, музика та ін.).

(УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей.

(ЕК) Том і Кліві: схожість і відмінності. Образи майбутнього в літературі та інших видах мистецтва.

(МЗ) Образотворче мистецтво, іноземна мова.

54

27/03

Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка».

Ключові компетентності

Учень (учениця):

усвідомлює небезпеку руйнування духовних цінностей, взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);

розуміє особисту відповідальність кожної людини за збереження здобутків цивілізації (НЛ - 2);

зазначає переваги людського інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробувань (НЛ -3);

висловлює судження щодо значущості професіоналізму в кар’єрному зростанні та розв’язанні життєво важливих проблем (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 •             виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;
 •             називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;
 •             характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредбері та Р. Шеклі;
 •             установлює сутність конфлікту поміж героєм і світом (Том і натовп, Кліві й неземна цивілізація);
 •             характеризує образи майбутнього у творах письменників;
 •             зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);

висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому.

 

55-56

10/04

Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору

Позакласне читання. Бредбері Р. «Все літо в один день»

 

57-58

17/04

Роберт Шеклі (19282005). «Запах думок». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму

 

 

Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом (4 години) + 2 год

(ТЛ) Поглиблення понять про повість (психологічна повість, повість-казка), роман (фантастичний роман).

(ЛК) Фентезі в різних видах мистецтва (література, кіно, живопис та ін.).

(УС) Твори сучасних письменників для дітей і про дітей.

(ЕК) Утілення творів сучасної літератури у кіно, ілюстраціях та ін.

(МЗ) Іноземна мова, образотворче мистецтво.

59-60

24/04

Астрід Анна Емілія Ліндґрен (19072002). «Міо, мій Міо». Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах.

Ключові компетентності

Учень (учениця):

усвідомлює особисту відповідальність за доручену справу; розуміє цінність родинних стосунків, значущість участі  кожного у суспільно важливих справах (НЛ-2);

 •                  осмислює важливість перемоги над самим собою, власними страхами (НЛ-3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 •                  розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює в них кульмінаційні моменти;
 •                  визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані зі зростанням дитини, її взаєминами з колективом, світом дорослих;
 •                  висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;
 •                  визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочитаних творах;
 •                  виявляє риси характерів героїв у життєвих випробуваннях;
 •                  осмислює поняття «добро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» під час інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує про вибір життєвої позиції, моральні цінності;
 •                  порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;
 •                  розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;

розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва.

 

61-62

08/05

Моральні цінності у творчості А. Ліндгрен. Образи головних героїв. Перемога добра над злом.

 

63-64

15/05

Розвиток мовлення (усно). Характеристика образів героїв твору Моральні цінності, що утверджуються у творі (дружба, кохання, сім'я, повага до інших, любов до батьківщини)

Контрольна робота. Різнорівневі завдання з теми «Образ майбутнього в літературі» та «Сучасна література. Зростання і взає­мини зі світом»

 

Підсумки (2 години)+ 2 год

(МЗ) Українська література

65-66

22/05

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Презентація творчого міні-проекту «Свято книги»

Ключові компетентності

Учень (учениця):

розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1);

розуміє переваги ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2);

усвідомлює важливість здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3);

розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 •                знає авторів і українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;
 •                розкриває ідейно-художній зміст, актуальність прочитаних творів, їхні сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість, роман, хайку та ін.);
 •                знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 56 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів – образів, сюжетів та ін.);
 •                демонструє вміння порівнювати твори літератури та їхнє втілення в різних видах мистецтва;

усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.), образів (дітей та ін.) тощо).  

 

67-68

29/05

 

docx
Додано
8 січня
Переглядів
400
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку