14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Календарно-тематичне планування Із зарубіжної літератури для 10-их класів на 2018 − 2019 н. р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми: Програма із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне  планування

Із зарубіжної  літератури  для  10-их  класів

на    2018  2019 н. р.

 

Пояснювальна записка

 

        Календарно-тематичне планування  складено  відповідно  до  програми:  Програма із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Авторський колектив програми: голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Підручник.  

 

 

Рівень стандарту - 70 год. (2 год. на тиждень)

 

Форми  контролю

І семестр

 ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

2

2

  • контрольного класного твору (есе);

1

1

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)

1

1

Уроки розвитку мовлення

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

1

1

 

 

Умовні позначення:

РМ – розвиток мовлення

ПЧ – позакласне читання

ТО – тематична оцінка

ТКР – тематична контрольна робота

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Дата

Зміст 

 

К-сть годин

І семестр

Вступ. Оригінальна і перекладна література у сучасному світі

1

 

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації

ТЛ Автор, читач, художній переклад, діалог культур

ЛК Використання Інтернету для розширення кола читання 

УС Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек

1

 

Золоті сторінки далеких епох

2

 

Стародавня Греція

Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»

ТЛ Міф, епічна поема

1

3

 

Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея

1

4

ПЧ

 

ПЧ. Читання інших частин «Одіссеї» та їх аналіз

1

5

РМ

 

Італія

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

РМ.  Написання тез до теми «Специфіка італійського Відродження» або презентація учнівських проектів.

1

6

 

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V). 

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми

1

7

 

 Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору

1

8

 

Англія

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники. Вільям Шекспір (1564 1616). «Гамлет». Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору

Напам'ять

1

9

 

Художній простір (данське королівство як символ). Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.

ТЛ Вічний образ, трагеді.

ЛК Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва

УС Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й  шекспірівські мотиви у творчості українських поетів

1

10

ТКР

 

 Тематична контрольна робота №1 (твір)    

1

Тематична оцінка

Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ ст.

11

 

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

Німеччина

Романтизм у Німеччині. Е.Т.А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху

ТЛ Гротеск, фантастика, соціальна сатира

1

12

 

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка. 

1

13

РМ

 

Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів

РМ.  Аналітичне дослідження віршів Тютчева, Фета

ТЛ.  Психологізм

 

14

 

США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя). Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й  художнє новаторство В. Вітмена                                                                                         Напам'ять

ТЛ.   Верлібр.  

УС. Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію

1

15

ТКР

 

Тематична контрольна робота №2

 

16

 

Систематизація  та  узагальнення вивченого  у    І  семестрі

1

Тематична оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Роман XIX ст.

(1-2 твори за вибором учителя)

17

 

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

Росія

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара». Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя

ТЛ. Роман та його різновиди, індивідуальний стиль

1

18

 

Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність

1

19

 

Система персонажів. Зіставлення образів персонажів («двійники» і антиподи Раскольнікова

1

20

 

Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору. Екранізації романів XIX ст.

1

21

ПЧ

 

ПЧ. М. В. Гоголь. « Ніс»

1

22

 

Англія

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея». Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману

1

23

РМ

 

РМ. Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?». Екранізації романів XIX ст.     

1

24

 

Контрольний твір-роздум за доробком Ф. М. Достоєвського та                       О. Уайльда

1

25

ТКР

 

Тематична контрольна робота №3

1

Тематична оцінка

Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

(4-5 творів за вибором учителя)

26

 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм. Франція

Шарль Бодлер (1821 – 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»). Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.

ТЛ. Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

ЛК. Імпресіонізм та символізм у різних видах мистецтва

1

27

 

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики

1

28

 

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія»

1

29

РМ

 

РМ. Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів

1

Драматургія кінця  XIX – початку XX ст.

30

 

Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст. ТЛ. «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія

Бельгія

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах». М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру

1

31

32

 

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

ЛК. Екранізації й театральні вистави за драматичними творами кінця XIX-XX ст.

2

33

ТКР

 

Тематична контрольна робота №4

 

Сучасна література в юнацькому читанні

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

34

 

Польща

Йоанна Яґелло (нар. 1974). «Кава з кардамоном».

Й. Яґелло – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: Синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці)

1

35

 

Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні. Мова твору. Систематизація  та  узагальнення вивченого  у    І  семестрі

1

Тематична оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
23 серпня 2018
Переглядів
11521
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку