Питання для самоконтролю. Тема №1 «Вступ. Сучасна і перекладна література в сучасному світі»

Про матеріал

Питання учням для самоконтролю знань при вивченні теми №1 «Вступ. Сучасна і перекладна література в сучасному світі» допоможуть учням-десятикласникам опанувати програмовий матеріал на уроках зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

Рівень Стандарт

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Авторський колектив програми:

голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Тема № 1.

ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

 

Зміст навчального матеріалу

 

ВСТУП

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (1 год.)

 

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розуміє значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості;

знає особливості художнього перекладу, його різновиди;

Діяльнісний компонент

з’ясовує сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури;

уміє користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних мережевих бібліотек;

 Ціннісний компонент

усвідомлює духовні цінності, утілені у творах літератури й мистецтва;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить поняття «автор», «читач», «діалог культур», «оригінал», «художній переклад»;

Спілкування іноземними мовами

знає вислови зарубіжних митців про літературу й культуру іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність

знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у процесі навчання й читання художньої літератури;

створює електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок;

Уміння вчитися

використовуює різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедію, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Соціальна та громадянська компетентності

толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

усвідомлює роль художньої літератури для світового культурного поступу;

Екологічна грамотність і здорове життя

розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як спосіб протидії насильству,  агресії та іншим негативним явищам сучасного світу.     

 

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.

 

(ТЛ) Автор, читач, художній переклад, діалог культур. 

(ЛК) Використання Інтернету для розширення кола читання. 

(УС) Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

(ЕК) Відмінності перекладного твору від оригінального.      

(МЗ) Інформатика, художня культура.

 

 

 

 

 

Запитання для самоконтролю

(Тема № 1)

ВСТУП.

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ  

 

 • Яке значення має художня література для розвитку суспільства та особистості, для людини й людства XXI ст.?
 • Яку роль, на вашу думку, відіграє художня література для світового культурного поступу?
 • Чи має значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як спосіб протидії насильству,  агресії та іншим негативним явищам сучасного світу?
 • У чому полягає сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури?
 • Як, духовні цінності утілені у творах літератури й мистецтва?
 • Як ви розумієте поняття «автор», «читач», «діалог культур», «оригінал», «художній переклад»?
 • Які вам відомі особливості художнього перекладу та його різновиди?
 • Яку роль у розвитку особистості відіграють оригінали й переклади художніх творів?
 • Чи є перекладна література важливим складником вітчизняної культури й чинником формування української нації?
 • Як користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних мережевих бібліотек?
 • Які електронні сайти українських бібліотек ви знаєте, використовуєте їх у процесі навчання й читання художньої літератури?
 • Які джерела довідкової інформації (словники, енциклопедію, он-лайн ресурси) ви використовуєте для отримання нових знань?
 • Які ви знаєте вислови зарубіжних митців про літературу й культуру іноземною мовою, яку вивчаєте?
 • Як ви розумієте поняття  головна та другорядна інформація в художньому творі?
 • Як створити електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок?

 

1

 

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
719
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку