17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для 9-их класів

Про матеріал

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми «Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804»

Перегляд файлу

Календарно-тематичне  планування

із зарубіжної  літератури  для  9-их  класів

 

 

Пояснювальна записка  

 

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми «Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013  зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804»

 

Підручник: Зарубіжна література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./     О.М. Ніколенко, М.О. Зуєнко, Б.В. Стороха, В.Г. Туряниця, О.В. Орлова. – К.: Грамота, 2017. – 176 с.

70 годин, 2  години  на  тиждень

 

 

 

І

семестр

ІІ

семестр

к-сть

 

к-сть

Контрольні роботи у формі:

3

3

- контрольного класного твору

1

1

- виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

РМ

2

у+п

2

у+п

ПЧ

1

1

 

№ п/п

Дата

Зміст 

 

І семестр

К-сть год.

Вступ

1

 

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі

ТЛ: жанр, стиль

1

2

 

Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців

1

Просвітництво

3

 

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями  (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)

1

4

 

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера…» (1 частина). Історія написання твору

ТЛ: поглиблення понять про роман

1

5

 

Просвітницькі ідеї у романі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера…»

1

6

 

Образ Гуллівера як утілення концепції нової людини у романі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера…»

1

7

 

Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова

1

8

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832) «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король»

1

9

 

Ідея кохання й щастя, ознаки фольклору у «Травневій пісні» Й. В. Ґете . Нове розуміння природи  в ліриці поета. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у  «Прометеї». Образ Прометея

1

10

 

Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

ТЛ: ода, композиція                                                                                        Напам'ять

1

11

 

Тематична контрольна робота №1

 

Тематична  оцінка

Романтизм 

12

 

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах

1

13

 

Генріх Гейне (17971856). «Книга пісень» («Не знаю, що стало зо мною…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне

                                                                                                                   Напам'ять

 

14

 

«Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Коли розлучаються двоє…»): особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів

1

15

 

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…».  Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

1

16

 

Відображення духовного життя особистості та суспільства,  історії та культури Європи в поемі Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»

1

17

 

Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа). Специфіка зображення образу гетьмана у творі: монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.

1

18

 

РМ. Поетичний практикум за творчістю Дж. Байрона

1

19

 

Тематична контрольна робота №2

1

Тематична  оцінка

Взаємодія   романтизму й реалізму

20

 

Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»).). Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця

1

21

 

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга)

ТЛ: роман у віршах, філософсько-психологічний роман, онєгінська строфа

1

22

 

Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни)

1

23

 

Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо)  в романі О.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін»

1

24

 

РМ. Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора в романі «Євгеній Онєгін». Природа в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

1

25

 

Контрольний твір за творчістю О. С. Пушкіна

1

26

 

Огляд життя та творчості Михайла Юрійовича Лермонтова (18141841). Мотиви світової скорботи у ліриці поета («Сосна»). Зв'язок творчості М.Лермонтова («І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»)  із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.)

1

27

 

«Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова – філософський, морально-психологічний роман про долю покоління. Особливості розвитку сюжету й композиції у творі

1

28

 

Сюжет роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби

1

29

 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, його духовна трагедія

1

30

 

Печорін у системі образів роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману

1

31

 

Тематична контрольна робота №3

1

32

 

ПЧ.  О.С. Пушкін «Маленькі трагедії»

 

33

 

Повторення та узагальнення вивченого в І семестрі

1

Тематична  оцінка

ІІ семестр

Реалізм

34

 

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом)

ТЛ: поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр    

1

35

 

Оноре де Бальзак (17991850). Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи

1

36

 

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»)  

1

37

 

Влада  золота  та її філософія в повісті «Гобсек»

1

38

 

Жіночі образи повісті «Гобсек» О. де Бальзака

1

39

 

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.)

1

40

 

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника

1

41

 

М.В. Гоголь «Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників

1

42

 

М.В. Гоголь. «Ревізор». Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси

1

43

 

М.В. Гоголь «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель»

1

44

 

М.В. Гоголь «Шинель».   Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення 

1

45

 

М.В. Гоголь «Шинель». Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини»

1

46

 

Тематична контрольна робота №4

1

Тематична  оцінка

Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.

47

 

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

 ТЛ: «Нова драма», ібсенізм

1

48

 

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма

1

49

 

Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім». Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої)

1

50

 

РМ. Генрік Ібсен «Ляльковий дім»: образна система п'єси

1

51

 

Генрік Ібсен «Ляльковий дім»: композиція драми; підтекст; символіка; відкритість фіналу

1

52

 

Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон»

1

53

 

Бернард Шоу «Пігмаліон»: сюжет, динаміка образу Елайзи Дулітл

1

54

 

Бернард Шоу «Пігмаліон»: ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови

1

55

 

РМ. Рецензія на твір

 

56

 

Тематична контрольна робота №5 (контрольний твір)

1

Тематична  оцінка

Тематична  оцінка

Література XXXXI ст. Життя, історія, культура

57

 

Шолом-Алейхем (18591916). «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIXXX ст. 

1

58

 

Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар». Образна система твору

1

59

 

Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар». Філософські проблеми

1

60

 

Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар». Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах

1

61

 

Рей Дуглас Бредбері (19202012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії

ТЛ: класична і масова література

1

62

 

Рей Дуглас Бредбері «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо

1

63

 

Рей Дуглас Бредбері «451° за Фаренгейтом». Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві

1

64

 

ПЧ. Гарпер Лі (19262016). «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі

1

65

 

Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі

1

66

 

Тематична контрольна робота №6  

1

67

68

 

Повторення й узагальнення вивченого протягом року

2

Тематична  оцінка

 

docx
Додано
11 серпня 2018
Переглядів
339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку