3 квітня о 18:00Вебінар: Гейміфікація уроку як засіб підвищення ефективності навчання

Календарно-тематичне планування. "Логіка. 6 клас"

Про матеріал

Планування з логіки для вивчення курсу за вибором у 6-му класі (варативна складова навчального плану) розрахована на 0,5 години на тиждень. На рік виходить разом 17 годин.

Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Херсонської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №46

Херсонської міської ради

 

 

_____________  ________________

 

«__»  вересня 2018 р.

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ  

З    ЛОГІКИ

для   6    класу 

на І/ІІ семестри   2018/2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

Учитель:  Волобуєва Анжела  Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання вчителів математики та інформатики Протокол №___ від ________ 2018 р. Керівник методичного об’єднання           _____________         

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

з навчально-виховної роботи ___________      ___________

«__» серпня 2018  р.

 

 

Збірник програм з математики для допрофільної  підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.І. Допрофільна підготовка: Факультативи та курси за вибором/ Упоряд.Н.С. Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 320 с.

 

(Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

науково-методичною комісією  з математики НМР з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України

Протокол від 24.06.2010 р. №4)

 

 

Пояснювальна записка

Плідним джерелом математичних відкриттів завжди було глибоке дослідження природи. За словами Ж. Фур'є, математика дозволяє зазирнути в неосяжні області космосу та глибини земної кулі, робить їх видимими та вимірюваними. Моделювання навко­лишніх явищ та вивчення таких моделей дозволяє побачити їх розвиток. У цьому і є одна з головних задач математики.

Впровадження курсу за вибором  «Логіка» за рахунок варіативного компо­нента навчального плану сприятиме досягненню цілей: інтелекту­ального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення, пам'яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шля­хом несуперечливих міркувань тощо.

Опанування учнями системи таких знань, умінь є необхідною умовою для реалізації життєвих цілей, вони також необхідні у повсякденному житті і достатні для ово­лодіння іншими шкільними предметами на поглибленому рівні та для продовження навчання у вищих навчальних закладах із посиленою математичною підготовкою. Під час вивчення курсу пропонується розв'язувати цікаві логічні задачі, спрямовані на розвиток уяви, кмітливості.

Зміст програм даного курсу органічно пов'язаний зі змістом основного шкільного курсу математики і водночас має самостійний, пропедевтичний характер.

Запропонована програма є орієнтовною. Вчитель може само­стійно добирати теми та їх погодинне навантаження в залеж­ності від їх актуальності та виділеного часу на вивчення курсу. Навчальні заняття курсу передбачають використання різних форм та методів навчання, підвищення питомої ваги самостійної на­вчальної діяльності учнів, індивідуальної роботи з ними.

Основне завдання таких занять полягає в тому, щоб розши­рити та поглибити вивчення програмового матеріалу, ознайо­мити школярів з деякими загальними математичними ідеями, навчити логічно мислити, зацікавити вивченням різних зако­номірностей та принципами роботи з ними, розвинути нестан­дартне мислення.

Пропонується для вивчення курсу відводити 0,5 го­дини на тиждень у 6 класі. Враховуючи ці пропозиції, на­ведено погодинне розбиття між темами.

 

 

 

ЛОГІКА

 

6-А  КЛАС

 

Дата

Зміст

Примітка

Тема 1. Логіка як наука

1

 

Судження. Метод припущення. Заперечення суджень.

 

2

 

Твердження. Пряме і обернене. Протилежне і супротивне.

 

Тема 2. Цікаві числа та нестандартні задачі

3

 

Історія виникнення чисел. Арабська та римська нумерація. Задачі з числами. Використання таблиць і графів при розв'язуванні логічних задач

 

4

 

Задачі на властивості чисел, на визначення та порів­няння

 

5

 

Розв'язування числових ребусів, прикладів на віднов­лення, магічних квадратів. Задачі на переливання

 

6

 

Відновлення цифр у записі числа. Підрахунок кількості використаних цифр. Числові квадрати, закономірності. Задачі-казки

 

7

 

Таємниці арифметичних фокусів. Принцип аналогій

 

8

 

Порівняння. Графічний метод розв'язування задач: на частини, логічні ланцюжки, багатоваріантний вибір

 

9

 

Розв'язування логічних задач методом: пошуку спорід­неної задачі, «можна вважати, що... », доведення від супротивного, «парне — непарне», обернений хід

 

Тема 3.  Цікава геометрія

10

 

Точки, відрізки, прямі та їх взаємне розташування. Задачі на розташування предметів

 

11

 

Застосування контр прикладів. Задачі на доведення в геометрії.

 

12

 

Графи. Побудова фігур одним розчерком

 

13

 

Задачі на розрізання

 

Тема 4  Закономірності

14

 

Суттєві та несуттєві ознаки. Закономірності

 

15

 

Узагальнення. Класифікація. Логічне слідування та його заперечення

 

16

 

Метод спроб і помилок. Метод перебору

 

Тема 5. Узагальнення та систематизація

17

 

Геометрично-логічна подорож.  Гра «Незнайка»

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
505
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку