10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з біології у 8 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з біології у 8 класі відповідає оновленій програмі з предмету, містить пронумеровані теми уроків, практичні роботи та лабораторні дослідження, домашні завдання, графи для запису дати та примітки.

Перегляд файлу

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Першолиманський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»

Решетилівської районної ради Полтавської області

 

 

 

Календарно-тематичне планування                                                                 навчального матеріалу з біології                                                                             у 8 класі

 

Шуть Тетяна Володимирівна,

вчитель біології

 

 

 

Лиман Перший

2018

Біологія

8 клас

 (70 годин - 2 години на тиждень, із них – 4 години резервні)

№ уроку

Тема уроку

Практичні роботи, лабораторні дослідження, дослідницькі практикуми

Дата уроку

Примітка

Домашнє завдання

ВСТУП (2 год)

1.

Біосоціальна природа людини.

Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.

 

 

 

Вивчити конспект

2.

Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

 

 

 

 

Опрацювати §1

Тема 1. Організм людини як біологічна система (7 год)

5.

Організм людини як біологічна система.

 

 

 

 

 

Опрацювати §

 

6.

Різноманітність клітин організму людини.

 

 

 

Опрацювати с.6, завд.1 на с.9 (пис.)

7.

Тканини.

Лабораторне дослідження:

ознайомлення з препаратами тканин людини

 

 

Опрацювати §2

8.

Органи. Фізіологічні системи.

 

 

 

Опрацювати §3

9.

Поняття про механізми регуляції.

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 

 

 

Опрацювати §49

10.

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

 

 

 

Опрацювати §50

11.

Імунна регуляція.

 

 

 

Опрацювати §53-54

12.

Підсумковий урок з теми «Вступ. Організм людини як біологічна система» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 2. Опора та рух (6 год)

13.

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції.

Основні групи скелетних м’язів.

 

 

 

Опрацювати §25

14.

Кістки, хрящі. Огляд будови скелета. З’єднання кісток.

Лабораторне дослідження мікроскопічної будови кісткової та хрящової  тканин.

 

 

Опрацювати §26

15.

Функції та будова скелетних м’язів.

Лабораторне дослідження мікроскопічної будови м’язової тканини.

 

 

Опрацювати §27

16.

 Робота м’язів. Втома м’язів.

Лабораторне дослідження розвитку втоми при статичному та динамічному навантаженні; впливу ритму й навантаження на розвиток втоми.

 

 

Опрацювати §28

17.

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

 

 

 

Опрацювати §29

18.

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи. Профілактика порушень опорно-рухової системи.

Проект (тематика за вибором учителя)

 

 

 

Опрацювати §30, узагальнити почуту на уроці інформацію, підготуватися до ПУ

19.

Підсумковий урок з теми «Опора та рух» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини (3 год)

20.

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого.

Харчування й обмін речовин.

 

 

 

 

 

Опрацювати §4

Дослідницький практикум

Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

21.

Їжа та її компоненти.

Склад харчових продуктів.

Значення компонентів харчових продуктів.

 

 

 

Опрацювати §5

22.

Харчові та енергетичні потреби людини.

Проект

Збалансоване харчування (або тематика за вибором учителя)

 

 

 

Опрацювати §6, узагальнити почуту на уроці інформацію

Тема 4. Травлення (4 год)

23.

Значення травлення. Система органів травлення.

Лабораторне дослідження

зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями).

 

 

 

Опрацювати §7

24.

Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування.

Дослідницький практикум. Дія ферментів слини на крохмаль

 

 

Опрацювати §8

25.

Регуляція травлення.

 

 

 

Опрацювати §9

26.

Харчові розлади та їх запобігання.

 

 

 

Опрацювати §10

 Тема 5. Дихання (4 год) 

27.

Значення дихання. Система органів дихання.

 

 

 

Опрацювати §11

28.

Газообмін у легенях і тканинах.

Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.

 

 

 

Опрацювати §12-13

29.

 Профілактика захворювань дихальної системи.

 

 

 

Опрацювати §14, підготуватися до контрольної роботи

30.

Контрольна робота з теми «Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Травлення. Дихання» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 6. Транспорт речовин (7 год)

31.

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз.  Кров, її склад та функції. Лімфа.

Лабораторна робота:

Мікроскопічна будова крові людини.

 

 

Опрацювати §15

32.

 Групи крові та переливання крові. Зсідання крові

 

 

 

Опрацювати §16

33.

 Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.

Алергія. СНІД.

 

 

 

Вивчити конспект

34.

Система кровообігу.

Серце: будова та функції. Робота серця.

 

 

 

Опрацювати §17-18

35.

Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Кровотечі.

Лабораторне дослідження:

вимірювання частоти серцевих скорочень.

 

 

Опрацювати § 19 Дослідницький практикум

Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня

36.

Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

 

 

 

Опрацювати §20

Тема 7. Виділення. Терморегуляція (4 год)

37.

Виділення — важливий етап обміну речовин.

Будова та функції сечовидільної системи.

 

 

 

Опрацювати §21-22

38.

Захворювання нирок та їх профілактика.

 

 

 

Опрацювати §23

39.

Значення і будова шкіри. Терморегуляція. Захворювання шкіри та їх профілактика. Проект

Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою (або тематика за вибором учителя)

 

 

 

Опрацювати §24

40.

Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі.

 

 

 

Вивчити конспект, підготуватися до підсумкового уроку

41.

Підсумковий урок з теми «Транспорт речовин. Виділення. Терморегуляція» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (7 год)

42.

Нервова система. Центральна і периферична нервова система людини.

 

 

 

Опрацювати §32

43.

Спинний мозок. 

Лабораторне дослідження: вивчення будови спинного мозку людини (за муляжами, моделями,   пластинчастими препаратами)

 

 

Опрацювати §33

44.

Головний мозок.

Лабораторне дослідження: вивчення будови головного мозку людини (за муляжами, моделями,   пластинчастими препаратами)

 

 

Опрацювати §34

45.

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

 

 

 

Опрацювати §35

46

Профілактика захворювань нервової системи.

 

 

 

Опрацювати §36

47.

Підсумковий урок з теми  «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 9. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (7 год)

48.

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

 

 

 

Опрацювати §37

49.

Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору.

Лабораторне дослідження:

Визначення акомодації ока Лабораторне дослідження:

Виявлення сліпої плями насітківці ока

 

 

Опрацювати §38, завд.7 на с.137 (усно). Доопрацювати лабораторні дослідження

50.

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.  Сенсорна система рівноваги.

Лабораторне дослідження: Вимірювання порогу слухової чутливості

 

 

Опрацювати §39

51.

Сенсорні системи смаку, нюху.

 

 

 

Опрацювати §40

52.

Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю.

Дослідницький практикум

Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

 

 

Опрацювати §41-42

 

53.

Підсумковий урок з теми  «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 10. Вища нервова діяльність (7 год)

54.

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

 

 

 

Дослідницький практикум

Визначення особистого типу вищої нервової діяльності

 

 

 

Опрацювати §43

55.

Умовні та безумовні рефлекси.Інстинкти.

Лабораторне дослідження: Визначення реакції зіниць на світло

 

 

Опрацювати §44-45, завд.5 на с.155 (пис.)

56.

Мова. Навчаннята пам’ять.

Лабораторне дослідження: Дослідженнярізнихвидівпам’яті

 

 

Опрацювати §46

57.

Мислення та свідомість.

 

 

 

Опрацювати §47

58.

Сон. Біоритми.


 

 

 

 

Опрацювати §48, підготуватися до тематичного оцінювання

59.

Підсумковий урок з теми  «Вища нервова діяльність» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 11.  Ендокринна система (3 год)

60.

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 

 

 

Опрацювати §51, підготувати проект

61.

Профілактика захворювань ендокринної системи. 

Проект. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика

 

 

 

Опрацювати §52, завд.9 на с.181 (пис.)

62.

Взаємодія регуляторних систем

 

 

 

 

Опрацювати §49-50

Тема 12. Розмноження та розвиток людини (4 год)

63.

 

Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини.

 

 

 

Опрацювати §55

64.

Запліднення. Менструальний цикл.

Вагітність. Плацента, її функції.

 

 

 

Опрацювати §56

65.

Ембріональний та постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.

 

 

 

Опрацювати §57-58, завд.8 на с.201 (пис.)

66.

Контрольна робота з теми  «Регуляція функцій організму. Розмноження та розвиток людини» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Узагальнення (1 год)

67.

 

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

 

 

 

Опрацювати §59

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 8 клас, Планування
Додано
1 липня 2018
Переглядів
722
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку