19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування Українська мова 5 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування Українська мова 5 клас (122 год, 3,5 год на тиждень) (10 год – резерв годин для використання на розсуд учителя) ІІ семестр 2018 - 2019 н.р. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Українська мова

5 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(10 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

ІІ семестр 2018 - 2019 н.р.

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В

ІІ семестр 2018 - 2019 н.р.

(3 години на тиждень)

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

 

4

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

-

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

 

Усний твір,

діалог

 

 Усний переказ,

читання вголос

 

 

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

 

Примітка

 

60- 61.

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності

 

 

62-63.

Вимова префіксів з-, зі-, с-, роз- (розі-).

 

 

64.

З.М.№ 16. Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії

 

 

65- 66.

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

 

 

67  -68.

Основні правила переносу.

 

 

69 - 70.

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

 

 

71-72

Правила вживання знака апострофа.

 

 

 

Відомості із синтаксису та пунктуації

 

 

73-74.

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова  і речення. Головне і залежне слово в словосполученні. Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад:улюблені книжки, відповіді на запитання, запам`ятаю назавжди… )

 

 

75-76.

Речення, його граматична основа (підмет, присудок).

 

 

77.

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

 

 

78.

Види речень за метою висловлювання: окличні й неокличні. Створення тексту інформації для шкільного веб-сайта про цікавий випадок із життя классу з використанням речень , різних за метою висловлювання.

Аудіозапис для шкільної радіогазети повідомлення, що містить окличні й неокличні речення.

 

 

79.

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

 

 

80.

Контрольна робота  з теми «Відомості із синтаксису та пунктуації» (тестування).

 

 

81-82.

З.М. № 17-18. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі на тему «Чому потрібно берегти природу»

 

 

 

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

 

 

83-84

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

 

 

85.

Другорядні члени речення: додаток. Діалог-розпитування «Твоє улюблене заняття» із використанням реплік, що містять додаток.

 

 

86.

Другорядні члени речення: означення. Діалог-розпитування «Твоє улюблене заняття» із використанням реплік, що містять означення.

 

 

87.

Другорядні члени речення: обставина.

 

 

88 - 89.

З.М. Контрольний переказ розповідного тексту в художньому стилі.

 

 

90.

Контрольна робота  з теми «Відомості із синтаксису та пунктуації» (тестування)

 

 

 

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

 

 

91.

Речення з однорідним членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)Кома між однорідними членами

 

 

92.

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах

 

 

93-94.

Звертання. Непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні.

 

 

95-96.

З.М. № 19-20. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

 

97.

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

 

 

98.

З.М.№ 21. Аналіз письмового переказу.

 

 

99.

З.М.№ 22. Оформлення конверта або адреси на поштовій листівці.

 

 

100-

101.

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком.

 

 

102.

Контрольний диктант.

 

 

103-104.

Кома між частинами складного речення, з`єднаного з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком

 

 

105

Кома між частинами складного речення, з`єднаного з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком

 

 

106.

З.М. № 23. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

 

 

 

107.

Контрольна робота з теми «Однорідні члени речення», «Складне речення».

 

 

 

ПРЯМА МОВА, ДІАЛОГ

 

 

108-109..

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

 

 

110- 111.

Діалог. Тире при діалозі.

 

 

112-113.

З.М. Контрольний переказ розповідного тексту в художньому стилі. Катерина Білокур.

 

 

114-

115.

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Діалог. Тире при діалозі. Складання розповіді «Мудрі батькові поради» з використанням речень, що містять пряму мову. Інсценування байки, текс якої містить діалог.

 

 

 

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

 

 

116-117.

Синтаксис і пунктуація.

 

 

118.

Контрольна робота з теми «Пряма мова. Діалог», «Повторення й узагальнення вивченого в кінці року».

 

 

119.

Будова слова і орфографія.

 

 

120-121.

Фонетика й графіка.

 

 

122.

Орфоепія й орфографія.

 

 

 

docx
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
1975
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку