Календарно-тематичне планування уроків «Алгебра» (рівень стандарту) для 10 класу

Про матеріал
70 години (2 години на тиждень) № уро-ку Дата уроку Тема уроку Примітки І семестр Тема 1. Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 9 класу (8 год) 1. Числові нерівності та їх системи 2. Квадратична функція 3. Системи рівнянь з двома змінними 4. Арифметична прогресія 5. Геометрична прогресія 6. Частота та ймовірність випадкової події 7. Математична статистика 8. Діагностична контрольна робота Тема 2. Функції,їхні властивості та графіки (15 год.) Тема 2.1. Числові функції (6 год.). 9. Аналіз контрольної роботи . Числові функції та їх властивості. 10. Способи задання числових функцій. Парні та непарні функції. 11. Розв’язування вправ 12. Розв’язування вправ. Самостійна робота №1 «Числові функції та їх властивості» 13. Систематизація знань, умінь і навичок. 14. Контрольна робота №1 з теми «Числові функції» Тема 2.2. Корінь n-го степеня, степенева функція(9 год.). 15. Аналіз контрольної роботи .Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. 16. Розв’язування вправ. 17. Самостійна робота № 2 «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості» 18. Степінь з раціональним показником, та його властивості 19. Степінь з раціональним показником, та його властивості. Розв’язування вправ. 20. Степеневі функції, їхні властивості та графіки. 21. Степеневі функції, їхні властивості та графіки. Розв’язування вправ. 22. Розв’язування вправ. Самостійна робота №3 «Степінь з раціональним показником. Степеневі функції, їхні властивості та графіки.» 23. Контрольна робота №2 з теми «Корінь n-го степеня, степенева функція» Тема 3. Тригонометричні функції (23 год.) Тема 3.1. Основні тригонометричні функції (9 год) 24. Аналіз контрольної роботи . Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу. 25. Радіанне вимірювання кутів 26. Розв’язування вправ. Самостійна робота №4 «Тригонометричні функції числового аргументу» 27. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу 28. Формули зведення 29. Розв’язування вправ. Самостійна робота №5«Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення» 30. Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій 31. Графіки тригонометричних функцій 32. Контрольна робота №3 з теми «Основні тригонометричні функції» ІІ семестр Тема 3.2. Тригонометричні формули та рівняння ( 14 год) 33. Аналіз контрольної роботи . Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них. 34. Тригонометричні формули подвійного аргумента 35. Розв’язування вправ. 36. Самостійна робота №6 «Формули додавання для тригонометричних функцій. Тригонометричні формули подвійного аргумента » 37. Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток 38. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму 39. Розв’язування вправ 40. .Самостійна робота №7 «Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму» 41. Найпростіші тригонометричні рівняння. 42. Найпростіші тригонометричні рівняння. Розв’язування вправ 43. Найпростіші тригонометричні рівняння. Розв’язування вправ 44. Самостійна робота №8 «Найпростіші тригонометричні рівняння.» 45. Систематизація знань, умінь і навичок. 46. Контрольна робота №4 з теми «Тригонометричні формули та рівняння » Тема 4. Похідна та її застосування (16 год) 47. Аналіз контрольної роботи . Задачі, що приводять до поняття похідної 48. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст 49. Розв’язування вправ. Самостійна робота №9 «Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст» 50. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання. 51. Диференціювання функцій 52. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №10 «Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання.» 53. Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції. 54. Екстремуми функції. 55. Розв’язування задач і вправ. 56. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. 57. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Розв’язування задач і вправ. 58. Найбільше і найменше значення функції на проміжку. 59. Розв’язування задач і вправ 60. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №11 «Застосування похідної до дослідження функцій» 61. Систематизація знань, умінь і навичок. 62. Контрольна робота №5 з теми «Похідна та її застосування » Тема 5. Повторення навчального матеріалу (8 год) 63. Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій 64. Повторення поняття корінь n-го степеня, рифметичний корінь n-го степеня, його властивості. 65. Повторення степінь з раціональним показником, та його властивості, степеневі функції, їхні властивості та графіки. 66. Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних тригонометричних рівнянь 67. Повторення поняття похідної функції. 68. Огляд задач на застосування похідної 69. Підсукова контрольна робота 70. Узагальнення навчального матеріалу,вивченого за рік
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

«Алгебра» (рівень стандарту)

для 10 класу на 2023-2024 н.р.

Навчальна програма з математики для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Підручник: Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ О.С. Істер.- Київ: Генеза,2018.

 

 

70  години (2 години на тиждень)

 

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 9 класу (8 год)

 1.                      

 

Числові нерівності та їх системи

 

 1.                      

 

Квадратична функція

 

 1.                      

 

Системи рівнянь з двома змінними

 

 1.                      

 

Арифметична прогресія

 

 1.                      

 

Геометрична прогресія

 

 1.                      

 

Частота та ймовірність випадкової події

 

 1.                      

 

Математична статистика

 

 1.                      

 

Діагностична контрольна робота

 

Тема 2. Функції,їхні властивості та графіки (15 год.)

Тема 2.1. Числові функції (6 год.).

 1.                      

 

Аналіз контрольної роботи . Числові функції та їх властивості.

 

 1.                 

 

Способи задання числових функцій. Парні та непарні функції.

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота №1 «Числові функції та їх властивості»

 

 1.                 

 

Систематизація  знань, умінь і навичок.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №1 з теми «Числові функції»

 

Тема 2.2. Корінь n-го степеня, степенева функція(9 год.).

 1.                 

 

Аналіз контрольної роботи .Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ.

 

 1.                 

 

Самостійна робота № 2 «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості»

 

 1.                 

 

Степінь з раціональним показником, та його властивості

 

 1.                 

 

Степінь з раціональним показником, та його властивості. Розв’язування вправ.

 

 1.                 

 

Степеневі функції, їхні властивості та графіки.

 

 1.                 

 

Степеневі функції, їхні властивості та графіки. Розв’язування вправ.

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота №3 «Степінь з раціональним показником. Степеневі функції, їхні властивості та графіки.»

 

 1.                 

 

Контрольна робота №2 з теми «Корінь n-го степеня, степенева функція»

 

Тема 3. Тригонометричні функції (23 год.)

Тема 3.1. Основні тригонометричні функції (9 год)

 1.                 

 

Аналіз контрольної роботи . Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу.

 

 1.                 

 

Радіанне вимірювання кутів

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота №4 «Тригонометричні функції числового аргументу»

 

 1.                 

 

Основні  співвідношення  між  тригонометричними  функціями  одного  аргументу

 

 1.                 

 

Формули  зведення

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота №5«Основні  співвідношення  між  тригонометричними  функціями  одного  аргументу. Формули  зведення»

 

 1.                 

 

Періодичність функцій. Властивості  тригонометричних  функцій

 

 1.                 

 

Графіки  тригонометричних  функцій

 

 1.                 

 

Контрольна робота №3 з теми «Основні тригонометричні функції»

 

 

ІІ семестр

 

Тема 3.2. Тригонометричні формули та рівняння  ( 14 год)

 1.                 

 

Аналіз контрольної роботи . Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них.

 

 1.                 

 

Тригонометричні формули подвійного аргумента

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ.

 

 1.                 

 

Самостійна робота №6 «Формули додавання для тригонометричних функцій. Тригонометричні формули подвійного аргумента »

 

 1.                 

 

Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

 

 1.                 

 

Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ

 

 1.                 

 

.Самостійна робота №7 «Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму»

 

 1.                 

 

Найпростіші тригонометричні рівняння.

 

 1.                 

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Розв’язування вправ

 

 1.                 

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Розв’язування вправ

 

 1.                 

 

Самостійна робота №8 «Найпростіші тригонометричні рівняння.»

 

 1.                 

 

Систематизація  знань, умінь і навичок.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №4 з теми «Тригонометричні формули та рівняння  »

 

Тема 4. Похідна та її застосування (16 год)

 1.                 

 

Аналіз контрольної роботи . Задачі, що приводять до поняття похідної

 

 1.                 

 

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст

 

 1.                 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота №9 «Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст»

 

 1.                 

 

Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання.

 

 1.                 

 

Диференціювання функцій

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №10 «Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання.»

 

 1.                 

 

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції.

 

 1.                 

 

Екстремуми функції.

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.                 

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків.

 

 1.                 

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Розв’язування задач і вправ.

 

 1.                 

 

Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №11 «Застосування похідної до дослідження функцій»

 

 1.                 

 

Систематизація  знань, умінь і навичок.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №5 з теми «Похідна та її застосування  »

 

Тема 5. Повторення навчального матеріалу (8 год)

 1.                 

 

Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій

 

 1.                 

 

Повторення поняття корінь n-го степеня, рифметичний корінь n-го степеня, його властивості.

 

 1.                 

 

Повторення степінь з раціональним показником, та його властивості, степеневі функції, їхні властивості та графіки.

 

 1.                 

 

Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних тригонометричних рівнянь

 

 1.                 

 

Повторення поняття похідної функції.

 

 1.                 

 

Огляд задач на застосування похідної

 

 1.                 

 

Підсукова контрольна робота

 

 1.                 

 

Узагальнення навчального матеріалу,вивченого за рік

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
18 вересня 2023
Переглядів
94
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку