Календарно-тематичне планування уроків алгебри в 11 класі (профільний рівень) 1 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків алгебри в 11 класі (профільний рівень) на 1 семестр складено згідно програми "Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Профільний рівень)., за підручником "Алгебра 11 клас" Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова (Алгебра та початки аналізу), 2011 рік видання. Планування містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів зазначені у програм. Матеріал призначений для вчителів, які працюють у 11 класі (профільний рівень)

Перегляд файлу

“УЗГОДЖЕНО” 

Заст. директора з НВР 

___________________

 

«_____»___________ 20___ р.

        “ЗАТВЕРДЖЕНО”                                          

Директор 

___________________

 

«_____»___________20___р.

 

Розглянуто на засіданні методичного об'єднання вчителів

протокол від  _________________ № _____           Голова МО      _________________

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ АЛГЕБРИ В 11 КЛАСІ

 (профільний рівень)

вчитель _________________________________

 

Складено за програмою ”НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень”

Підручник:  Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владимирова Н. Г. Алгебра (Алгебра и начала  анализа): учеб. для 11 кл. общеобразоват. учебн. завед.: академ. уровень, профил. уровень. — К. : Освіта, 2011. — 400 с.

 

Виконання програм та навчальних планів

Час

Кількість годин

 

за програмою

згідно календарного планування

Тиждень

5

5

За І семестр

80

 

За ІІ семестр

95

 

Рік

175

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Показникова та логарифмічна функції

36

2

2

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

18

1

3

Інтеграл та його застосування

26

2

4

Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація

30

1

5

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу

65

1

РАЗОМ:

175

7

І семестр

 

№ з\п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

І.   Показникова та логарифмічна функції (36 год)

Учень (учениця):

формулює означення показникової і логарифмічної функцій та їх властивості;

формулює означення логарифма та властивості логарифмів;

будує графіки показникових і логарифмічних функцій;

перетворює вирази, які містять логарифми;

знаходить похідні показникових, логарифмічних, степеневих функцій і застосовує їх до дослідження цих класів функцій;

розв’язує показникові та логарифмічні рівняння і нерівності та їх системи, зокрема з параметрами

застосовує показникову та логарифмічну функції до розв’язування прикладних задачах.

 1.  

Повторення. Функції та їх основні властивості

 

 

 1.  

Повторення. Побудова графіків функцій

 

 

 1.  

Степінь із дійсним показником.

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 1.  

Показникова функція, її властивості і графік

 

 

 1.  

Застосування властивостей показникової функції. Побудова графіків функції

 

 

 1.  

Показникові рівняння. Метод зведення до степеня з однаковою основою.

 

 

 1.  

Показникові рівняння. Метод введення нової змінної

 

 

 1.  

Розв'язування показникових рівнянь

 

 

 1.  

Показникові рівняння. Функціонально-графічний метод розв'язання

 

 

 1.  

Показникові рівняння та  їх системи

 

 

 1.  

Показникові нерівності. Зведення до степеня з однаковою основою

 

 

 1.  

Показникові нерівності. Основні методи їх розв'язування

 

 

 1.  

Розв'язування показникових нерівностей

 

 

 1.  

Похідна показникової функції

 

 

 1.  

Застосування похідної для дослідження показникової функції

 

 

 1.  

Узагальнення. Розв'язування прикладних задач

 

 

 1.  

Контрольна робота № 1 з теми «Показникова функція»

 

 

 1.  

Логарифми та їх властивості.

 

 

 1.  

Застосування властивостей логарифмів до розв'язування завдань

 

 

 1.  

Логарифмічна функція, її властивості і графік

 

 

 1.  

Застосування властивостей логарифмічної функції. Побудова графіків логарифмічної функції

 

 

 1.  

Логарифмічні рівняння.

 

 

 1.  

Основні методи розв'язання логарифмічних рівнянь

 

 

 1.  

Розв'язування логарифмічних рівнянь та їх систем.

 

 

 1.  

Логарифмічні нерівності.

 

 

27

Основні методи розв'язання логарифмічних нерівностей

 

 

28

Розв'язування логарифмічних нерівностей

 

 

29

Похідна логарифмічної функції

 

 

30

Застосування похідної логарифмічної функції при розв'язуванні вправ

 

 

31

Показникові та логарифмічні рівняння з параметрами

 

 

32

Розв'язування рівнянь з параметром

 

 

33

Показникові та логарифмічні нерівності з параметрами

 

 

34

Розв'язування нерівностей з параметром

 

 

35

Узагальнення. Розв'язування прикладних задач

 

 

36

Контрольна робота №2 з теми “Логарифмічна функція”

 

 

ІІ.   Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики (18 год)

Учень (учениця):

обчислює відносну частоту події;

обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами;

пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки;

 знаходить числові характеристики вибірки даних.

37

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

 

 

38

Розв'язування задач на застосування комбінаторних правил суми та добутку

 

 

39

Перестановки та розміщення

 

 

40

Комбінації

 

 

41

Розв'язування комбінаторних задач

 

 

42

Розв'язування задач

 

 

43

Відомості про статистику. 

 

 

44

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення.

 

 

45

Розв'язування завдань на встановлення  характеристик вибірки

 

 

46

Графічне подання інформації про вибірку

 

 

47

Розв'язування задач

 

 

48

Випадкові події та їх ймовірність

 

 

49

Відносна частота подій

 

 

50

Розв‘язування задач на знаходження ймовірності випадкової події

 

 

51

Розв'язування задач

 

 

52

Розв'язування задач

 

 

53

Узагальнення. Розв'язування задач із завдань ЗНО минулих років

 

 

54

Контрольна робота №3 з теми” Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики”

 

 

ІІІ.   Інтеграл та його застосування (26 год)

Учень (учениця):

формулює означення первісної і невизначеного інтеграла та їх основні властивості;

описує поняття визначеного інтеграла;

формулює властивості визначеного інтеграла;

знаходить первісні та визначений інтеграл за допомогою правил знаходження первісних та перетворень;

застосовує інтеграл до розв’язування прикладних задач.

55

Первісна та її властивості

 

 

56

Первісна. Таблиця первісних.

 

 

57

Невизначений інтеграл та його властивості

 

 

58

Невизначений інтеграл. Таблиця інтегралів

 

 

59

Розв'язування вправ на знаходження табличних інтегралів

 

 

60

Правила знаходження первісних

 

 

61

Знаходження первісних

 

 

62

Правила знаходження невизначених інтегралів

 

 

63

Обчислення невизначених інтегралів

 

 

64

Розв'язування задач, які знаходяться з допомогою первісної

 

 

65

Розв'язування вправ

 

 

66

Узагальнення. Розв'язування задач із завдань ЗНО минулих років

 

 

67

Контрольна робота №4

 

 

68

Площа криволінійної трапеції

 

 

69

Знаходження площ криволінійних трапецій

 

 

70

Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца

 

 

71

Обчислення визначених інтегралів

 

 

72

Обчислення площ плоских тіл

 

 

73

Обчислення об‘ємів тіл

 

 

74

Застосування інтеграла для розв'язання задач

 

 

75

Застосування інтеграла до розв‘язування прикладних задач

 

 

76

Узагальнення. Розв'язування задач із завдань ЗНО минулих років

 

 

77

Контрольна робота №5

 

 

78

Аналіз контрольної роботи

 

 

79

Розв'язування задач і вправ

 

 

80

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
8 липня 2018
Переглядів
326
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку