24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно–тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 7 кл. / 2 год./тиж. (за підручником Карпюк О.Д.)

Про матеріал
Календарно–тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 7 кл. /2 год./тиж. • Карпюк О.Д., Англійська мова (7-й рік навчання) (English (the 7th year of studies)): підручник для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2015. • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2015. 7 – Г клас (Пн., Ср.) За програмою: 2 год. х 19 тижнів = 38 год. Вихідні дні: 09.03.2020 (Пн.), 20.04.2020 (Пн.), 11.05.2020 (Пн.) За журналом: 35 год. Тема 5. Охорона здоров’я 8 год. Тема 6. Кіно і театр 8 год. Тема 7. Україна 7 год. Тема 8. Велика Британія 7 год. К.р. (аудіювання) К.р. (читання) К.р. (письмо) К.р. (говоріння) 1 1 1 1 13/05 18/05 20/05 25/05 Аналіз к.р., робота над помилками. Підсумковий урок за рік. 1 27/05 Всього: 35 год. № п/п Дата При- мітки Тема Мовний інвентар Комунікативна компетентність Домашнє завдання Лексика Граматика Читання Аудіювання Говоріння Письмо Тема 5. Охорона здоров’я (8 годин) 1. Охорона здоров'я Введення та відпрацювання нових ЛО. Назви мед. закла-дів, захворювань, лік. засобів Речення у Present Simple ex.6 p.110 ex.1b p.111 ex.1 p.108 Ex.3, 4 p.109 ex.1a p.111 WB p.59 WB p.60-61 Вивч. слова; WB ex.6 p.62 (6-9) 2. Охорона здоров'я. Активізація лексики та формування навичок читання. Vocabulary box p.113 Past Perfect ex.2 p.112-113 Parts of the body ex.3, 4 p.113 ex.5 p.114 ex.6 p.114 заповнити таблицю 3. Відвідування лікаря. Формування граматичних навичок. to break a leg, to catch a cold tummy ache, headache, earache Past Simple, Past Perfect ex.8 p.63 WB ex.7 p.114 ex.8 p.115 WB p 62 ex.62 WB ex.9 p.63 4. Піклуємось про здоров'я. Розвиток навичок письма. Вживання Past Perfect ex.3 p.117 ex.1 p.115 ex.2 p.117 ex.4 p.118 ex.1 p.115 записати відповіді 5. У лікарні. Розвиток навичок аудіювання. To give first aid to prescribed Past Perfect p.205 ex.5 p.118 “At the hospital” ex.6 p.118 ex.7 p.119 WB ex.10 p.64 6. Візит до лікаря. Вдоск. навичок читання та монолог. мовлення. Past Perfect ex.5 p.120 ex.3, 4 p.120 WB p.65 ex.5 p.120 вивчити вірш 7. Здоровий спосіб життя. Вдосконалення навичок письма. p.127 Past Perfect should(not) ex.19 p.69 WB ex.1 p.124 ex.6,7,8; p.123 ex.3-5; p.126 WB p. 66-68 ex.4 p.133 WB ex.17 p.68 8. Систематизація та узагальнення навчальних матеріалу по темі. p.133 Вживання Past Simple, Past Perfect ex.2 p.125 ex.5a p.127 ex.1 p.132 ex.1 p.132 ex.3 p.133 ex. 4 p.133 ex.1 p.125 ex.2 p.133 Повторити лексику Тема 6. Кіно і театр (8 годин) 9. Кіно і театр Жанри фільмів. Введення та відпрацювання нових ЛО по темі. Кінотеатр, театр. Жанри. Вживання прикметників у реченні ex.2 p.139 ex.6 p.139 ex.1 p.138 ex.3, 5, 7 p.139 WB p.72 Вивч. слова; WB ex.3,4 p.73 10. Популярні фільми. Формування навичок аудіювання. p.139 Vocabulary box ex.1, 2 p.140 ex.5 p.142; *скл. список “My Top10 Films” 11. Світ кіно. Розвиток навичок читання. p. 142 Vocabulary box Вживання прикметників ex.4 p.141 ex.3,4; p. 141 ex.6 p.142 ex.7 p.142 WB ex.5-7 p.73-74 ex.1 p.142; *повідомл. по темі 12. Мій улюблений фільм. Розвиток навичок монологічного мовлення. p. 145 Vocabulary box Питальні слова ex.1 p.142 WBex.11p.76 ex.3 p.144 WB ex.2 p.147 ex.3 p.147; розп. про фільм 13. Похід до театру. Елементи інтер’єру театру. Розвиток навичок діалогічного мовлення. p.149 Vocabulary box Типи питальних речень ex.1 p.148 ex.1 p.148 ex.1 p.149 ex.3 p.149 WB ex.12, 13 p.77 готув. слова до диктанту; WB ex.14p.77-78 14. Найкраща вистава, що я бачив. Вдосконалення граматичних навичок та навичок письма. ЛО теми Present Simple, Past Simple ex.19, 20 p.81-82 WB WB p.80-81 WB ex.21 p.83; пис. розпов. по темі 15. Сучасний кінематограф. Вдоск. навичок читання та говоріння. ЛО теми Типи пит. речень ex.5a p.174 ex.5b, 6 p.175 ex.7 p.175 ex.10 p.176; скл. 6 спец. запит. 16. Систематизація та узагальнення матеріалу по темі. ex.9 p.176 ex. 8 p.175 ex.9 p.176; робота в словнику Тема 7. Україна (7 годин) 17. Україна Введення та відпрацювання нових ЛО по темі. p. 153 Структура пит. речень ex.1 p.153 ex.3 p.154 ex.4 p.154 WB p.84 Вивч. слова; ex.1 p.153 (вивч.) 18. Пам’ятки культури та історії України. Форм навичок читання. p.156 Vocabulary box Артикль з власн. назвами ex.1 p.155-157 ex.1 p.155-157 ex.2. p.157 WB p.85-86 WB ex.3 p.86 19. Київ — столиця України. Формування грамат. навичок. A cave, to be buried, a patron saint ex.3 p.158-160 Video “Top 10 of Kyiv” ex.6 p.161 ex.5 p.161 ex.4 p.161; список “Top 10 of Kyiv” 20. Визначні місця Києва. Розвиток навичок аудіювання. Типи пит. речень ex.1a, b p.162 ex.2 p.163 ex.2 p.163 Скласти питання до тексту 21. Моє рідне місто. Вдосконалення навичок діалогічного мовлення та читання. to be going to p.164 Do you know? ex.1a p.165 ex.3 p.163 ex.4 p.164 WB p.89-90 WB p. 90; Презентація про своє рідне місто 22. Подорожуй світом. Вдосконалення навичок читання та монологічного мовлення. ЛО попередніх уроків Past Simple. Past Cont. Past Perfect ex.3 p.166 ex.7 p.88 WB ex.2 p.165 ex.1b p.165 ex.4 p.166; *повідомл. про столиці 23. Систематизація та узагальнен-ня матеріалу по темі. p.167 Vocabulary Box Типи пит. речень ex.2a p.167 “Top 10 attractions of London ex.1 p.167 ex.3 p.167 ex.3a p.167 WB ex.10 p.92; робота в словнику Тема 8. Велика Британія (7 годин) 24. Велика Британія Введення нових ЛО по темі та формування навичок читання. Tower Bridge Paton Bridge Brooklyn Br. Golden Gate Past Simple, Past Contin., Past Perfect ex.4a p.168 ex.7a p.169-170 ex.4b p.169 ex.5, 6 p.169 ex.7b p.170 ex.8 p.171 WB p.93 WB p.98-99 Вивч. слова; *повідомл. про один із мостів 25. Великі міста та визначні місця Великої Британії. Формування навичок аудіювання. ЛО до тексту Текст “The biggest cities” WB ex.18 p.100 26. Лондон — столиця Британії. Розвиток граматичних навичок. ЛО теми повторити Вжив. артикля з власними назвами ex.1 p.171 ex.2 p.171 ex.2 p.171; *постер 27. Основні пам’ятки історії та культури Лондона. Розвиток навичок говоріння. ЛО теми повторити to be going to ex.3 p.173 ex.2 p.172 ex.3 p. 173 ex.4a p.173 ex.1 p.172 ex.4b p.173; *повідомл. по темі 28. Відомі люди. Вільям Шекспір. Вдосконал. навичок діалогічного мовлення та читання. ЛО теми повторити Past Continuous. Past Perfect ex.11 p.177-178 ex.12 p.178 WB p.94-96 напис. 5 фактів з життя В. Шекспіра 29. Маршрут подорожі Великою Британією. Вдосконален. навичок аудіювання та монол. мовлення. to scream a thief a tragedy Past Simple. Past Cont. Past Perfect ex.1 p.179 Ex.2 p.180 Ex.2 p.180 ex.4,5 p.182 ex.6 p.182 ex.6b p.182 (переказув.) 30. Систематизація та узагальнен-ня матеріалу по темі. ЛО теми повторити Around the World повт. лексику, робота в словнику 31. Контроль навичок аудіювання повт. лекс. та грамат. матеріал 32. Контроль навичок читання повт. структуру листа, твору 33. Контроль навичок письма підготув. розповідь по темі 34. Контроль навичок говоріння повторення грамат. структур 35. Аналіз контрольних робіт. Підсумковий урок за рік повторення
Перегляд файлу

Календарно–тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 7 кл. /2 год./тиж.

 • Карпюк О.Д., Англійська мова (7-й рік навчання) (English (the 7th year of studies)): підручник для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2015.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2015.

7 – Г клас (Пн., Ср.)

За програмою: 2 год. х 19 тижнів = 38 год.

Вихідні дні: 09.03.2020 (Пн.), 20.04.2020 (Пн.), 11.05.2020 (Пн.)  За журналом: 35 год.

Тема 5. Охорона здоров’я

8 год.

Тема 6. Кіно і театр

8 год.

Тема 7. Україна

7 год.

Тема 8. Велика Британія

7 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р. (письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

13/05

18/05

20/05

25/05

Аналіз к.р., робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

1

 

27/05

Всього:

35 год.

 

 

п/п

Дата

При-             мітки

Тема

 

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Тема 5. Охорона здоров’я (8 годин)

 1.  

 

 

Охорона здоров'я Введення та відпрацювання нових  ЛО.

Назви мед. закла-дів, захворювань, лік. засобів

Речення у Present Simple

ex.6 p.110 ex.1b p.111

ex.1 p.108

Ex.3, 4 p.109

ex.1a p.111

WB p.59 WB p.60-61

Вивч. слова;

WB ex.6 p.62 (6-9)

 1.  

 

 

Охорона здоров'я.

Активізація лексики та формування навичок читання.

Vocabulary box    p.113

 

Past Perfect

ex.2 p.112-113

Parts of the body

ex.3, 4 p.113

ex.5 p.114

 

ex.6 p.114

заповнити таблицю

 1.  

 

 

Відвідування лікаря.

Формування  граматичних  навичок.

to break a leg,

to catch a cold tummy ache,

headache,

earache

Past Simple, Past Perfect

ex.8 p.63 WB

 

ex.7 p.114

ex.8 p.115

WB p 62 ex.62

WB ex.9 p.63

 1.  

 

 

Піклуємось про здоров'я. Розвиток навичок письма.

Вживання

 Past Perfect

ex.3 p.117

 

ex.1 p.115

ex.2 p.117

ex.4 p.118

ex.1 p.115 записати відповіді

 1.  

 

 

У лікарні. Розвиток навичок аудіювання.

To give first aid

to prescribed

 Past Perfect

p.205

ex.5 p.118

At the hospital”

ex.6 p.118

ex.7 p.119

WB ex.10 p.64

 

 1.  

 

 

Візит до лікаря. Вдоск.  навичок читання та монолог. мовлення.

 

 Past Perfect

ex.5 p.120

 

ex.3, 4 p.120

WB p.65

ex.5 p.120

вивчити вірш

 1.  

 

 

Здоровий спосіб життя. Вдосконалення навичок письма.

p.127

Past Perfect

should(not)

ex.19 p.69

WB ex.1 p.124

 

ex.6,7,8; p.123

ex.3-5; p.126

WB p. 66-68

ex.4 p.133

WB ex.17 p.68

 1.  

 

 

Систематизація та узагальнення  навчальних матеріалу по темі.

p.133

Вживання

Past Simple, Past Perfect

ex.2 p.125

ex.5a p.127

ex.1 p.132

ex.1 p.132

ex.3 p.133

ex. 4 p.133

ex.1 p.125

ex.2 p.133

Повторити лексику

Тема 6. Кіно і театр (8 годин)

 1.  

 

 

Кіно і театр Жанри фільмів. Введення та відпрацювання нових  ЛО по темі.

Кінотеатр, театр. Жанри.

Вживання прикметників у реченні

ex.2 p.139

ex.6 p.139

ex.1 p.138

ex.3, 5, 7 p.139

WB p.72

Вивч. слова;

WB ex.3,4 p.73

 1.  

 

 

Популярні фільми.

Формування навичок аудіювання.

p.139 Vocabulary box

 

 

 

ex.1, 2 p.140

 

ex.5 p.142; *скл. список “My Top10 Films”

 1.  

 

 

Світ кіно.

Розвиток навичок читання.

p. 142 Vocabulary box

Вживання прикметників

ex.4 p.141

ex.3,4; p. 141

ex.6 p.142

ex.7 p.142

WB ex.5-7 p.73-74

ex.1 p.142;

*повідомл. по темі

 1.  

 

 

Мій улюблений фільм. Розвиток навичок монологічного мовлення.

p. 145 Vocabulary box

Питальні слова

ex.1 p.142

WBex.11p.76

 

ex.3 p.144

WB ex.2 p.147

ex.3 p.147;

розп. про фільм

 1.  

 

 

Похід до театру.  Елементи інтер’єру театру. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

p.149 Vocabulary box

Типи питальних речень

ex.1 p.148

ex.1 p.148

ex.1 p.149

ex.3 p.149

WB ex.12, 13 p.77

готув. слова до диктанту;

WB ex.14p.77-78

 1.  

 

 

Найкраща вистава, що я бачив.

Вдосконалення граматичних навичок та навичок письма. 

ЛО теми

Present Simple, Past Simple

ex.19, 20 p.81-82 WB

 

 

WB p.80-81

WB ex.21 p.83;

пис. розпов. по темі

 1.  

 

 

Сучасний кінематограф. Вдоск. навичок читання та говоріння.

ЛО теми

Типи пит. речень

ex.5a p.174

 

ex.5b, 6 p.175

ex.7 p.175

 

ex.10 p.176;

скл. 6 спец. запит.

 1.  

 

 

Систематизація та узагальнення матеріалу по темі.

 

 

 

ex.9 p.176

ex. 8 p.175

 

ex.9 p.176;

робота в словнику

 

 

 

                                                          Тема 7. Україна (7 годин)

 1.  

 

 

Україна

Введення та відпрацювання нових  ЛО по темі.

p. 153

Структура пит. речень

ex.1 p.153

ex.3 p.154

 

ex.4 p.154

WB p.84

Вивч. слова;

ex.1 p.153 (вивч.)

 1.  

 

 

Пам’ятки культури та історії України. Форм навичок читання.

p.156

Vocabulary box

Артикль з власн. назвами

ex.1 p.155-157

ex.1 p.155-157

ex.2. p.157

WB p.85-86

WB ex.3 p.86

 

 1.  

 

 

Київ — столиця України. Формування грамат.  навичок.

A cave, to be buried, a patron saint

 

ex.3 p.158-160

VideoTop 10 of Kyiv

ex.6 p.161

ex.5 p.161

ex.4 p.161; список “Top 10 of Kyiv”

 1.  

 

 

Визначні місця Києва.  Розвиток навичок аудіювання.

 

Типи пит. речень

 

ex.1a, b p.162

ex.2 p.163

ex.2 p.163

Скласти питання до тексту

 1.  

 

 

Моє рідне місто. Вдосконалення навичок  діалогічного мовлення та читання.

 

to be going to

p.164 Do you know?

ex.1a p.165

ex.3  p.163

ex.4 p.164

WB p.89-90

WB p. 90;

Презентація про своє рідне місто

 1.  

 

 

Подорожуй світом. Вдосконалення навичок читання та монологічного мовлення. 

ЛО попередніх уроків

Past Simple. Past Cont.

Past Perfect

ex.3 p.166 ex.7 p.88 WB

 

ex.2 p.165

ex.1b p.165

ex.4 p.166;

*повідомл.

про столиці

 1.  

 

 

Систематизація та узагальнен-ня матеріалу по темі.

p.167

Vocabulary Box

Типи пит. речень

ex.2a p.167

“Top 10 attractions of London

ex.1 p.167

ex.3 p.167

ex.3a p.167

WB ex.10 p.92;

робота в словнику

Тема 8. Велика Британія (7 годин)

 1.  

 

 

Велика Британія

Введення нових ЛО по темі та формування навичок читання.

Tower Bridge

Paton Bridge

Brooklyn Br.

Golden Gate

Past Simple, Past Contin.,

Past Perfect

ex.4a p.168 ex.7a p.169-170

 

ex.4b p.169

ex.5, 6 p.169 ex.7b p.170

ex.8 p.171

WB p.93 WB p.98-99

Вивч. слова;

*повідомл. про один із мостів

 1.  

 

 

Великі міста та визначні місця Великої Британії. Формування навичок аудіювання.

ЛО до тексту

 

Текст “The biggest cities

 

 

 

WB ex.18 p.100

 1.  

 

 

Лондон — столиця Британії.

Розвиток  граматичних  навичок.

ЛО теми повторити

Вжив. артикля

з власними назвами

ex.1 p.171

 

ex.2 p.171

 

ex.2 p.171;

*постер

 

 1.  

 

 

Основні пам’ятки історії та культури Лондона. Розвиток навичок говоріння.

ЛО теми повторити

to be going to

ex.3 p.173

ex.2 p.172

ex.3 p. 173

ex.4a p.173

ex.1

p.172

ex.4b p.173;

*повідомл. по темі

 1.  

 

 

Відомі люди. Вільям Шекспір. Вдосконал.  навичок  діалогічного мовлення та читання.

ЛО теми повторити

Past Continuous.

Past Perfect

ex.11 p.177-178

 

ex.12 p.178

WB p.94-96

напис. 5 фактів з життя В. Шекспіра

 1.  

 

 

Маршрут подорожі Великою Британією. Вдосконален. навичок аудіювання та монол. мовлення. 

to scream

a thief

a tragedy

Past Simple. Past Cont.

Past Perfect

ex.1 p.179

Ex.2 p.180

Ex.2 p.180

ex.4,5 p.182

ex.6 p.182

 

ex.6b p.182 (переказув.)

 1.  

 

 

Систематизація та узагальнен-ня матеріалу по темі.

ЛО теми повторити

 

 

Around the World

 

 

повт. лексику, робота в словнику

 1.  

 

 

Контроль навичок аудіювання

повт. лекс. та грамат. матеріал

 1.  

 

 

Контроль навичок читання

повт. структуру листа, твору

 1.  

 

 

Контроль навичок письма

підготув. розповідь по темі

 1.  

 

 

Контроль навичок говоріння

повторення грамат. структур

 1.  

 

 

Аналіз контрольних робіт.

Підсумковий урок за рік

повторення

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
5 січня 2020
Переглядів
3217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку