5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 8 класі (за підручником Оксани Карпюк) 2017-2018 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у І та ІІ семестрах для учнів 8 класу (зі змістовими лініями). Підручник О.Карпюк. Відповідно до діючої програми.(3 год).........................

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 8-го класу

(до підручника О.Карп’юк, 2017р., 3години) на І семестр

№пп

дата

Тема

Очікуваний результат. На кінець уроку учні вмітимуть:

Мовний інвентар

Комунікативна

компетентність

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє

завдання

Окремі нотатки

Лексика

Граматика/фонетика

Сприйняття на слух/зорове сприйняття

Усна/писемна взаємодія/

продукування

1

 

Подорожі. Прощавай літо.

С. 4

Запитувати та надавати інформацію

read guidebook, try local dishes, go on day trips.

Tenses Revision

Ex. 2 p. 4

Ex. 1, 2 p. 3

Ex.1 p. 2

Ex. 1 p. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Наводить приклади свого внеску в життя громади.

 

Впр. 7, с. 7

 

2

 

Знову до школи. Удосконалення граматичних навичок. С.8

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання відповідей

pp 8-9

Present Tenses

Ex. 1(a, b), 2, 4(a, b) p. 8-10

Making up sentences

Ex. 1 p. 8

Впр. 7, с. 11

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

3

 

Літні канікули. Удосконалення граматичних навичок. С. 12

Запитувати та надавати інформацію.

pp 10-11

Past Tenses

Ex.1, 2 p.13

Ex.3, p. 14

 

Впр. 3, с. 13

 

4

 

Подорожі та відпочинок. С. 14

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання відповідей

hangout, chat, cool, It’s not my cup of tea.

 

 

 

Tenses Revision

 

Ex. 1, p.14, Ex.2, p.15

 

 

 

Впр.3,с.16

Solutions elementary 2nd edition

Тема 1. Я і мої друзі .

Тематика ситуативного спілкування: друзі по листуванню, кореспонденція.

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

5

 

Сім’я та друзі.

С.18

Написати блог про себе

Kind,reliable,sociable,helpful,understanding,ambitious,lazy,strict,honest,friendly,fair,complaining,amusing,jealous,overprotective,pessimistic

Прикметни-ки

Ex. 1 p. 18

Ex. 1 p. 19

Interviewing

Ex. 3 p. 18

 

 

 

 

 

 

Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 

 

 

 

Обговорює особлтвості взаємлодії особистості та групи.

 

 

 

 

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

 

 

Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним.

Впр. 4, с. 19

 

6

 

Чи ти хороший друг?

С. 19

Розповідати про себе

Brave,stubborn,thoughtful,selfish,serious,generous,tidy,optimistic,polite

Present Simple

Ex. 3 p. 20

Ex. 1, 2 p. 19-20

Expressing opinion

Ex. 1 p. 19

Описати свого найкращого друга

Oxford Heroes_3

7

 

Друзі та дружба

С.21

Висловлюватись про риси характеру

ЛО теми

Present Simple

Ex. 4, 6 p. 22-23

Ex. 1, 2 p. 22

Ex.7 p. 24

Впр. 5, с. 23

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

8

 

Порівняння.

С.25

Правильно вживати герундій описуючи людей

ЛО теми

As…as or not so…as

 

Ex. 1 p. 25, WB

Написати 5 речень порівнянь

 

9

 

Чи ти справжній друг?

С.26

Ставити запитання по темі

Catch up with,weirdo,pretend,came across,tease,get on with,have a lot in common

Tenses

Ex. 1 p. 26

Ex. 4, 6 p. 28

Ex. 2 p. 28

Впр. 2, с. 28

 

 

 

 

Oxford Heroes_3

10

 

Друзі та товаришування

С.

Правильно будувати запитання

a bunch, a weirdo, to pretend, to tease, workaholic, to catch up

Adjective / Adverb

 

Ex. 1 p. 29

Ex. 2 p. 29

 

Solutions elementary 2nd edition

11

 

Друзі по листуванню

С.29

Вести діалог про людей

 to come across; to get on well; to have smth in common

as+adjective / adverb+as

Ex. 4 p. 47

Ex. 1, 3, 5 p. 46-48

Ex. 2 p. 46

Впр. 3, с. 29

 

12

 

Написання листа другу

С.

Розповідати про свого найкращого друга

ЛО теми

Tenses

Ex. 1 p. 18

Ex. 1 p. 19

Interviewing

Ex. 3 p. 18

 

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

13

 

Значення дружби

С.

Правильно писати свій короткий біографічний нарис

ЛО теми

Future Simple and Present Continuous

Ex. 3 p. 20

Ex. 1, 2 p. 19-20

Expressing opinion

Ex. 1 p. 19

 

 

Тема 2. Стиль життя.

Тематика ситуативного спілкування: здоровий спосіб життя здоровий спосіб життя, активний відпочинок, повсякденні дії, види дозвілля.

Ключові компетентності : генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя; організовувати свій час і навчальний простір; презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

14

 

Здоровий спосіб життя

С.30

 

A university,to decide,to improve,to memorize,to cheer smb up

Tenses

Ex. 2 p. 30

Ex. 2 p. 30

Ex. 1, 5 p. 30-32

Ex. 7 p. 32

Проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів.

 

Описує власний стиль життя та визначає приорітети.

 

Надає рекомендації щодо дотримання здорового способу життя.

 

Аргументує раціональність покупки.

 

Оцінює інфраструктуру дозвілля власної громади.

Впр. 4, с. 31

Oxford Heroes_3

15

 

Здорові звички

С.33

 

ЛО теми

Should may/might

Ex. 3 p. 34

Ex. 4(b) p. 35

Ex. 1, 2, 4, 5 p. 33-35

Ex. 6 p. 36

Впр. 3, с. 34

 

16

 

Їжа та смаки

С.35

 

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

Ex. 1 p. 37

Ex. 2 p. 37

Ex. 3, 4 p. 38

Впр. 7, с. 36

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

17

 

Здорова та корисна їжа

С.

 

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

Ex. 1, 2 p. 39-41

Ex. 2(b) p. 41

Ex. 1, 2 p. 39-41

Ex.4 p. 42

 

 

18

 

Бути здоровим важливо

С.37

Обмінюватись думками.

Коментувати статистичні дані.

 

 

Ex. 6 p. 43

Ex. 7(a), 9 p. 44-45

Ex. 7(b) p. 44

Впр. 2, с. 37

 

19

 

Який ти? Вдосконалення навичок усного мовлення,аудіювання й читання

С.39

 

An equipment,a facility,a workshop,be well-quippead

Tenses

Ex. 1 p. 45

Ex. 2 p. 45

 

 

Впр. 7, с. 39

Solutions elementary 2nd edition

20

 

Ми повинні піклуватися про наше здоров’я.

Активізація лексики

С.42

 

 

Tenses

Ex. 2, p.46, ex.3,4, p.47-48

Ex. 1, p.46

Ex.5,p.48

 

 

 

Впр. 6, с. 43

 

21

 

Заняття у вільний час

С.

 

Arts and Crafts Room,Assembly Hall,Canteen

Tenses

Ex. 7, 9, 10 p. 49-51

Ex. 8, 11 p. 50-52

Ex. 12 p. 53

Впр. 8, с. 44

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

22

 

Написання електронних листів.

С.45

 

,Gymnasium,Laboratory,Computer Room, Library, Workshop

 

Ex. 1, 4 p. 54-56

Ex. 3, 4, 5, 6, 7, 8 p. 56-57

Ex. 2 p. 56

Впр. 3, с. 45

 

23

 

Який він справжній друг?

С.46

 

A university,to decide,to improve,to memorize,to cheer smb up

Tenses

Ex. 2 p. 30

Ex. 2 p. 30

Ex. 1, 5 p. 30-32

Ex. 7 p. 32

Впр. 6, p.47;

Oxford Heroes_3

24

 

Шкідливі звички

С.49

 

ЛО теми

Should may/might

Ex. 3 p. 34

Ex. 4(b) p. 35

Ex. 1, 2, 4, 5 p. 33-35

Ex. 6 p. 36

Впр. 10, с. 51

 

25

 

У тебе здоровий спосіб життя?

С.51

 

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

Ex. 1 p. 37

Ex. 2 p. 37

Ex. 3, 4 p. 38

Впр. 13, с. 53

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

26

 

Час перемагати

С.54

 

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

Ex. 1, 2 p. 39-41

Ex. 2(b) p. 41

Ex. 1, 2 p. 39-41

Ex.4 p. 42

Впр. 7, с. 57

 

Тема 3. Стиль життя.

Тематика ситуативного спілкування: школи в Україні та за кордоном, приміщення, назви навчальних кімнат та шкільного обладнання, правила поведінки.

Ключові компетентності : сміливістьу спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; відповідальність за результати навчально-пізнавальної діяльності; наполегливість; внутрішня мотивація та впевненість в успіху презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

27

 

Який вигляд має твоя школа?

С.62

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

An university, to decide, to improve, to memorize

 

Ex.4 p. 63

Ex. 2 p. 62

Ex. 1 p. 62

Ex. 3 p. 63

 

 

Обговорює шкільні правила.

 

 

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу “no hate speech” (мова проти ненависті – з англ.)

 

Впр. 5, с. 63

Oxford Heroes_3

28

 

Може завтра піде дощ

С.64

Розповідати про різні види навчальних закладів в Україні

Should, shouldn’t, sure

Modal Verbs: should

Ex. 1, 6 p. 64-66

Ex.2 p. 65

Ex. 4, 5 p. 66

Впр. 3, с. 65

 

29

 

Школи у Великій Британії

С.68

Розповідати про своє навчання у школі

Finish work, to come in time, to do homework.

Modal Verbs: may / might

Ex. 1(b) p. 68

Ex. 1(a), 3, 4 p. 68-70

Ex. 2 p. 70

Впр. 7, с. 67

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

30

 

Школи у Великій Британії

С.70

Висловлює власне ставлення до навчання.

an education, a technology, national, primary, secondary, typical; to take an exam

Tenses Revision

Ex. 6, 1 p. 71-73

Ex. 5, 1, 3 p. 71-75

Ex. 8, 2 p. 73-77

Впр. 4, с. 70

 

31

 

Обладнання моєї школи.

Вдосконалення навичок усного мовлення й читання

С.73

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Compulsory, to realize, ordinary

Tenses Revision

Ex. 6 p. 76

Ex. 4, 5, 7 p. 75-77

Ex. 4, 1, 8 p. 75-78

Впр. 5, с. 72 Впр. 7, с. 73

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

32

 

Моє шкільне життя.

Вдосконалення навичок читання, письма

С.75

Дискутує про навчання в Україні та за кордоном.

 

equipment, a facility, a workshop

 

Ex.4 p. 63

Ex. 2 p. 62

Ex. 1 p. 62

Ex. 3 p. 63

Впр. 4, с. 75 Впр. 6, с. 76

 

33

 

Розпорядок мого дня

С.77

Пояснює правила поведінки у школі.

 

 

Ex. 1, 6 p. 64-66

Ex.2 p. 65

Ex. 4, 5 p. 66

Впр. 7б, с. 77

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

34

 

Що мені не подобається у сучасній школі?

С.

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

 

 

Ex. 1(b) p. 68

Ex. 1(a), 3, 4 p. 68-70

Ex. 2 p. 70

 

 

35

 

Школа моєї мрії

С.

Аргументувати власну думку

 

 

Ex. 6, 1 p. 71-73

Ex. 5, 1, 3 p. 71-75

Ex. 8, 2 p. 73-77

 

Solutions elementary 2nd edition

Тема 4. Шкільне життя.

Тематика ситуативного спілкування: школи в Україні та за кордоном, приміщення, правила поведінки.

Ключові компетентності : генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя; комунікабельність та ініціативність; ставлення до викликів як до нових можливостей; відкритість до інновацій; креативність презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

36

 

Ви хороша команда?

С.79

Висловлює власне ставлення до участі в роботі гуртків.

responsible, boring, hard, aggressive, fair, patient, strict, interesting, smart, low, busy, short, firm

Повторення і систематиз-ація

 

Ex. 3 p. 80

Ex. 2(b) p. 79

Ex. 2 p. 79-80

 

 

 

 

 

 

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвальному та полікультурному середовищі.

Впр.4,с. 80

 

Solutions elementary 2nd edition

37

 

Наші вчителі. Вдосконалення навичок читання, аудіювання

С.80

Демонструє розуміння потреби  мати хороші знання.

 

Headmaster, teachers, librarian

Повторення і систематиза-ція

 

Ex. 3(b) p. 81

Ex. 2, 3(a), 6(a) p. 81-84

Ex. 6(b) p. 84

Впр. 5, с. 83

 

38

 

Чи щаслива ти людина?

С.87

 

Read a book, To giggle, to exchange text messages, to do homeworks.

Past Continuous Tense

Ex. 1 p. 84

Ex. 3 p. 85

Ex. 2, 4 p. 85-86

Впр. 5, с. 86

Oxford Heroes_3

39

 

Це змушує мене почуватися краще

С.91

 

 

Strict, patient, responsible.

Past Continuous Tense

Ex. 1(a), 8 p. 87-90

Ex. 1, 2, 5, 6 p. 87-89

Ex. 1(b), 9 p. 88-90

Ex. 3 p. 88

Впр.7,с.89

 

 

 

 

 

 

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

40

 

Мої вчителі. Вдосконалення навичок письма

С.97

Обговорює доцільність вивчення різних предметів.

 

Maths,Geography,IT,Craft,Science

Past Continuous Tense

Ex. 1, 5, 9 p. 91-97

Ex. 4 p. 94

Ex. 2, 7, 8 p. 92-96

Ex. 2 p. 97

 

Впр. 7, p.97

 

41

 

Покарання та похвала

С.98

 

Good marks, ideal girl/boy

Tenses Revision

 

Ex. 3, 5 p. 98-100

 

Ex. 5(c) p. 102

Ex. 2, 4 p. 98-100

Впр. 3, с. 98

 

42

 

У школі

С.100

 

responsible, boring, hard, aggressive, fair, patient, strict, interesting, smart, low, busy, short, firm

Повторення і систематиз-ація

 

Ex. 6(a), p. 102

Ex.6(b)p.103

Ex.8, p. 104

Впр. 5, с. 100

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

43

 

Школа у моєму житті

С.106

 

Headmaster, teachers, librarian

Повторення і систематиза-ція

 

Ex. 1, p.106

Ex.2, 3, 4 p. 108-109

ex.9, p.105

 

 

44

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

Впр. 4, с. 109

 

45

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

С. 110

 

46

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

С. 111

 

47

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

С.112

 

48

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 8-го класу

(до підручника О.Карп’юк, 2017р., 3години) на ІІ семестр

 

№пп

дата

Тема

Очікуваний результат. На кінець уроку учні вмітимуть:

Мовний інвентар

Комунікативна

компетентність

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє

завдання

Окремі нотатки

Лексика

Граматика/фонетика

Сприйняття на слух/зорове сприйняття

Усна/писемна взаємодія/

продукування

Тема 5. Література

Тематика ситуативного спілкування: вибір книг для читання, улюблений письменник, поет, книга, літературний герой, відвідування бібліотеки.

Ключові компетентності : формулювати власну позицію; співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою; розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях; переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; переконувати засобами іноземної мови у важливості дотримання прав людини; критично оцінювати інформацію з різних іншомовних джерел,  презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

49

 

Книжки – наші друзі

С.114

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

a catalogue, fiction, non-fiction, a title, to consult, to contain;

 

 

ex.1,

pp.114-115;

ex. 3, pp.116-117

ex. 2, p.116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорює розмаїття літературної спадщини.

 

 

 

Впр. 3, с.116

Oxford Heroes_3

50

 

У бібліо­теці

С.119

Розповідати про сучасну бібліотеку

an author, a genre, an emotion, a pattern, a poet, poetry

 

 

ex. 5-7, pp.117-120

ex.4b,p.117;

ex. 8b,9, p.121

Впр. 7, с.119

 

51

 

Книги — наші друзі та вчителі

С.121

Запитувати і надавати інформацію про історію розвитку книги

a novel, a novelist, drama, a dramatist, amusing, emotional

Active and Passive Voices.

 

Active and Passive Voices.

Present Simple Passive

Remember! p.122

Впр. 9, с.121

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

52

 

Літера­тура.

С.122

Повторити лексичний матеріал

made up stories; in general

 

 

ex.3,4, p.123

 Впр. 2, с.122

 

53

 

Літера­турні жанри. Диктант

С.125

Запитувати і надавати інформацію про Тараса Шевченка

an achievement, an essay, an inspiration, a success

Present Simple Passive

ex.1,2a, pp.125-126

ex.1, 2, pp.125-126

ex.5, p.127

Впр. 7, с.125

 

54

 

Відомі українські письмен­ники

С.

Запитувати та надавати інформацію про твори Шевченка

to inspire, noble; due to smth; biography, autobiography

 

ex.6b, p.127

ex.6a,7, pp.127-128

 

 

55

 

Відомі українські  письмен­ники та їх твори

С.

Запитувати і надавати інформацію про Роберта Бернса

an imagination, truthful, true-to-life;

Active and Passive Voices.

 

ex.2, p.129

ex.2, p.129 

ex.1,2,3a,4, pp.129-131

 

Solutions elementary 2nd edition

56

 

Відомі британські письмен­ники

С.

Розповідати

 про прочитану книгу

to hold smb’s attention / interest; right after smth

 

ex.8a, p.132

ex.8b, p.132

WB ex.13, p.58

ex.5,6,7, pp.131-132

 

 

57

 

Відомі британські письмен­ники та їх твори

С.127

Надавати інформацію про прочитане

a catalogue, fiction, non-fiction, a title,

Active and Passive Voices.

 

 

ex.9,10, p.134

Впр. 3, с.127

 

 

58

 

Шкільна бібліо­тека

С.129

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

to consult, to contain; made up stories; in general

 

 

ex.1a, p.137

ex.1b,2b,c,

pp.137-138

Впр. 6, с.131

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

59

 

Мій улюб­лений письмен­ник

С.132

Повторити граматичний матеріал

 a novelist, drama, a dramatist, amusing, emotional

Present Simple Passive

ex.4, p.140

ex.6a,p.140

ex.6b,c,7,

pp.140-141

Впр. 1, с.135

 

60

 

Моя улюб­лена книжка

С.135

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

 

 

ex.1a, p.141; ex.2, p.143

ex.1a,b,

p. 142; ex.2,3, p.143-144

ex.1c, pp.142-143

Написати короткий опис про останню прочитану книжку

 

Тема 6. Музика

Тематика ситуативного спілкування: улюблені музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці, відвідування концерту.

Ключові компетентності : висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва; порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів,  презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

61

 

Музика у нашо­му житті

С.137

 

A band, to lean over, to give a hand, to walk out, to set up the speakers, a sound sys­tem)

 

ex.1a, p.141; ex.2, p.143

ex.1a,b,

p. 142; ex.2,3, p.143-144

ex.1c, pp.142-143

ex.4, p.144

 

 

 

 

Пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

 

 

Наводить приклади впливу музики на здоровя і самопочуття.

 

 

 

 

Обговорює можливості замовленняквитків онлайн.

Впр. 3, с.139

 

62

 

Світ музики Великої Британії

С.141

 

the edge of the stage, to clap, to dance to the music, to feel exhausted (delighted

 

ex.6,7, pp.145-146

ex.5, p.145;

ex.3,p.147

ex.1, 2, 4, p.147

Впр. 7, с.141

Oxford Heroes_3

63

 

Музика повсюди

С.143

 

A composer, a habit, a mood, a musician, a record, a symphony, a tape, a vio­lin,chamber, folk

Past Simple Passive

 

ex.5,p.148

ex.6, p.148

 

GBex.12,13, pp.62-63

Впр. 2, с.143

 

64

 

Музика та мо­лодіжні стилі музики

С.145

 

Rap, mes­sage, heavy-metal, beat, greats

The verbs

"say",

"speak",

"tell", "talk".

Reported

Speech

ex.1-3a, p.149

ex.2, 3b, p.149

Впр. 7, с.146

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

65

 

Історія музич­них стилів. Лексико – граматичний тест

С.146

 

Separate, to scream, to faint,rhythm  to create, used to wear crazyclothes, fash­ion, a fame,origin to originate from

Reported

Speech

ex.4c, p.151

ex.4, p.150

ex.6, p.153

ex.5,p.153

WB ex. 16-18, pp.71-73

Впр. 6, с.148

 

66

 

Музичні уподо­бання молоді

С. 149

 

To be fond of, ungifted singers, to compose, to reflect moods, and emotions, to attend con­cert halls have good ear (voice)

Clauses of Time and Condition. (Future Ac­tion), p. 65

ex.7a,

pp.153-154

ex.7b, p.154

WB ex.21, 22, pp.76-77

Впр. 4, с.150

 

67

 

Мої улюб­лені му­зиканти та ви­конавці.

С. 153

 

To appeal to, young people, the melody is caught

Сполучники

 if, when, as, soon as, till, until, etc.

ex.1, p.155

ex.1,

pp.155-157;

ex.4, p.158

ex.2,3, pp.157-158;

ex.5, p.159

Впр. 8, с.155

Solutions elementary 2nd edition

68

 

На кон­церті

С.155

 

forms to lack variety, senseless, powerful amplifiers, to do the harm, obviously

The forms of the verbs

ex.8, p.160

ex.7, p.160

Впр. 2, с.157

 

69

 

Мої музичні вподобання

С.159

 

 

Conditional sentences of the first type

ex.1,

pp.162-163

ex.9,p.161

ex.1, p.162

Впр. 5, с.159

 

70

 

Відомі компо­зитори

С.162

 

Cello, violin, trumpet, orchestra, to concentrate, to take lessons, choir

 

ex.4a,b, p.165

ex.1,2, p.164

ex.3,4c,5,6, pp.165-166

Впр. 2, с.163

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

71

 

Відомі музичні виконавці. Самостійна - робота

С.164

 

bass viol,psaltimer,bandura or kobza, Violin, 

Conditional sentences of the first type

ex.12c, p.170

ex.8,10,11,

12a, 14, pp.168-171

ex.7,p.167$ex.12b,13, p.170

ex.9, p.168

WB ex.26, p.80

Впр. 8, с.168

 

72

 

Музичні інструменти

С.168

 

reed, bagpipe, trembita, drum, lira tambourine, kettledrum, cymbals, bells, and rattles,

Conditional sentences

 

ex.15-18, pp.172-173

Впр. 17, с.172

 

73

 

Українська музика

С.170

 

1, p.82

Conditional sentences

ex.1,3,4, p.174-176

ex. 2, p.174; ex.5,6,8, 9, pp.176-177

Впр.9, с.177

Oxford Heroes_3

Тема 7. Засоби масової інформації.

Тематика ситуативного спілкування: преса, телебачення, радіотрансляції.

Ключові компетентності : розвивати екологічне мислення під час опрацювання тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіо - та відеоматеріалів;

розробляти, презентувати та обґрунтовувати проекти, спрямовані на збереження довкілля; пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови.

презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

74

 

Книги

С.182

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

Choice, fashion, politics, teen, enter­taining, to look through, to be a waste of time

Речення непрямої мови

 

 

Ex. 4 p. 184

Ex. 1 p. 185

Ex. 4, 5 p. 185-186

Ex. 2, 6 p. 185-186

 

 

 

 

 

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

 

 

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

Впр.3, с.183

 

75

 

Засоби масової інформації

С.185

Розповідати про сучасні електронні та друковані засоби масової інформації

 

Речення непрямої мови

Ex. 4 p. 188

Ex. 1 p. 187

Ex. 2, 3, 6 p. 187-188

Впр.4, с.187

 

76

 

Преса

С.189

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Journalist, official, press, peri­odical, society, trade, to appeal, to guarantee, to increase, to subscribe to (periodicals)

Речення непрямої мови

Ex. 1, 3 p. 189-190

Ex. 2, 4 p.. 190-191

Ex. 5 p. 191

Впр.5, с.191

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

77

 

Преса

у житті людини

С.191

Розпитувати з метою уточнення інформації

Creativity,

gadget, amazing,

creative, to

encourage, to

establish, to

care about smb.

 

Ex. 1 p. 192

Ex. 2, 3, 4 p. 193

Ex. 6 p. 193

Впр.4, с.192

 

78

 

Місця прове­дення вільного часу

С.194

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

Finance,

item, heading, headline,quality,

cater, cover, to catch the eye, to provide material about, to succeed in doing

smth.

 

Ex. 3, 4 p. 194

Ex. 1, 2 p. 194

Ex. 5, 6 p. 195

WB

Впр.3, с.195

Solutions elementary 2nd edition

79

 

Газети та жур­нали України

С.

Розповідати про структуру газети

Mind, venture, mysterious, upset,to pretend,

to venture, to make a living, to give a chance

 

Ex. 1 p. 196

Ex. 3, 4, 5 p.1 98-199

Ex. 6 p. 199

Впр.8, с.198

 

80

 

Улюб­лені

газети та журнали підліт­ків

С.196

Аргументувати власну думку про інформацію, яку отримуєш із газет

a journalist

an official

press

a periodical

society

a trade

to appeal

to guarantee

to increase

to subscribe to

(periodicals)

Речення непрямої мови. Підрядні речення часу та умови на позначення майбутньої дії

 

Ex. 2, 3 p. 200

Ex. 1 p. 200

Впр.2, с.199

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

81

 

Преса Великої Британії

С.199

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

 

Ex. 6, 7 p. 201-202

Ex. 4, 5, 8, 9, 1, 2 p. 101-104

Ex. 10 p. 203

Впр.2, с.183

 

82

 

Джаннет Кук. Домашнє читання

С.

Висловлювати думку з приводу прочитаного

 

 

 

 

Впр.3, с.187

Oxford Heroes_3

83

 

Під­готовка статті до видавни­цтва

С.

Аргументувати власну думку щодо структури та матеріалу для шкільної газети

Choice, fashion, politics, teen, enter­taining, to look through, to be a waste of time

Речення непрямої мови

 

 

Ex. 4 p. 184

Ex. 1 p. 185

Ex. 4, 5 p. 185-186

Ex. 2, 6 p. 185-186

Впр.6, с.188

 

84

 

Преса США

С.

Аргументувати власну думку

Journalist, official, press, peri­odical, society, trade,

Речення непрямої мови

Ex. 4 p. 188

Ex. 1 p. 187

Ex. 2, 3, 6 p. 187-188

Впр.3, с.190

 

85

 

Інформаційна сторінка журналу

С.

Висловлювати думку з приводу прочитаного

to appeal, to guarantee, to increase, to subscribe to (periodicals)

Речення непрямої мови

Ex. 6, 7 p. 201-202

Ex. 1, 2 p. 201-204

Ex. 10 p. 203

Впр.7, с.197

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

Тема 8. Велика Британія. Україна.

Тематика ситуативного спілкування: географічне положення, клімат, населення.

Ключові компетентності : використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності; засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх; гордість за Україну, її мову та культуру; розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; усвідомлення того, що, вивчаючи іноземну мову, ми збагачуємо рідну; готовність до міжкультурного діалогу; презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

86

 

Велика Брита­нія

С.200

 

To surround, a strait, mild, to occupy, to separate

Definite article with geographical names

ex. 1, p.200,

Remember!, p.201, ex.4,5,p.202

ex. 2, p.200

ex.-3, pp.201-202

Описує види еко-туризму.

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

 

Складає перелік місць для еко-туризму у своєму регіоні.

 

Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору.

Впр.5, с.202

 

87

 

Велика Брита­нія

С.203

 

To surround, a strait, mild, to occupy, to separate, climate

Present Per­fect Passive

ex. 2, p.205

ex. 1, pp.203-204

ex. 4, p.205

ex. 3, p.205

Впр.3, с.205

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

88

 

Гео­графічне поло­ження Великої Британії

С.208

 

To be next to look for, a scenery

Present Per­fect Passive

ex. 6a, p.206; ex. 7, p.207

ex. 5, p.205

ex. 8b, p.208

ex. 6b, p.206; ex. 8a, p.208

Впр.8, с.208

 

89

 

Клімат та гео­графічне поло­ження Великої Британії

С.212

 

Geographi­cal position, is occupied, are covered

Present Sim­ple Passive, Present Per­fect Passive

ex.1,2a pp.208-209

Remember!

p.208

ex.4,5, pp.209-210

ex.6-8, pp.210-211

Впр.5, с.210

 

90

 

Україна. Геогра­фічне поло­ження країни

С.214

 

Geographi­cal position, is occupied

Present Sim­ple Passive

ex.1,2, pp.212-213

ex.3, p.214

Впр.5,с. 216

 

91

 

Україна. Геогра­фічне поло­ження країни

С.216

 

p.115.

Назви країн, рік, гір

 

ex. 4,pp.214-215

ex. 5, p.216

ex.5, p.216

Впр.7, с.216

Solutions elementary 2nd edition

92

 

Клімат України

С.218

 

Why is... called?

Present Sim­ple Passive

 

ex. 6, pp.216

Впр.8, с.218

 

93

 

Міста та визначні місця України

С.220

 

A bottom, a hedge, highlands, lowlands, meadow

Passive Sim­ple Passive

ex.8,

pp.218-219

ex.9, p.220

С.219

Exercises     

Fom

«Граматика англійської мови»Верба

94

 

Шотлан­дія та Уельс

С.223

 

To be... miles away, is made up of

Passive Voice

ex.2a, pp.223-224

ex.2b, p.224

ex.1,p.223

Впр.4, с.222

 

95

 

Люди в Бри­танії

С.225

 

Is composed, is washed, western coast, high­lands

Passive Voice

ex.1, 4a, pp.225-226

ex.2, 3, p.225; ex.4b,5, pp.226-227 ex.6,p.227

Впр.3, с.226

Solutions elementary 2nd edition

96

 

Англомовні країни

С.228

 

Range, a source, tributary, immense

Passive struc­tures

ex.8, p.228; ex.12,13, pp.229-231

ex.7,p.227;ex.10,14,15, p.229-231

ex.9, p.228

Впр.7, с.227

Oxford Heroes_3

97

 

Мандрівка по географічній карті

С.233

 

To surround, a strait, mild, to occupy, to separate

Definite article with geographical names

ex. 1, p.200,

Remember!, p.201, ex.4,5,p.202

ex. 2, p.200

ex.-3, pp.201-202

Впр.5, с.236

 

 

98

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

Впр.12, с.229

 

99

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

Впр.16, с.232

 

100

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

С.239

 

102

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Чубар Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. швидка світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
9 січня 2018
Переглядів
5601
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку