19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування уроків біології у 8 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків біології у 8 класі складено до підручника Соболь В.І.: підруч. для 9 кл. загальноосвітн. навч. закл./ В.Соболь – Кам'янець-Подільський:Абетка, 2016, відповідно до навчальної програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновленої), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Перегляд файлу

Біологія  8 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них 4 години – резервні)

Складено до підручника Соболь В.І.: підруч.  для 9 кл. загальноосвітн. навч. закл./ В.Соболь – Кам’янець-Подільський: 

Абетка, 2016,  Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

Всього  за  рік:

Контрольні роботи- 2                     Лабораторних робіт- 1 Проекти - 4

Тематичні атестації- 8        Лабораторні дослідження -11        Дослідницький практикум- 5      

 

№ з/п

Дата провед уроку

Тема уроку

Приміт-ки

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

ВСТУП (2 години)

 1.                

 

Біосоціальна  природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.

Первинний інструктаж з БЖД

 

Учень виявляє ознаки:

- біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах;

оперує термінами:  біосоціальна природа людини;

називає:  науки, які вивчають людину;

висловлює судження:
- про організм людини як біологічну систему.

пояснює:

- місце людини в системі органічного світу;

- особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності.

виявляє ставлення:

- щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я;

 • щодо здоров’я , як найвищу особистісну й суспільну цінність.

характеризує:

- методи дослідження організму людини.

Опрацювати конспект вивчити терміни, ст 9 «Діяльність» (письмово), «Результат» (усно)  

 1.               2

 

Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

Опрацювати § 4,

ст 21 «Діяльність» (письмово), «Результат» (усно),

тести ст.23  

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (7 годин)

 1.                

 

Організм людини як біологічна система.

 

 

оперує термінами:

- тканина, орган, система органів, механізми регуляції (нервова, гуморальна, імунна), нейрон, рефлекс, рефлекторна дуга

називає:

- тканини, органи та фізіологічні системи організму людини;

- частини рефлекторної дуги;

характеризує:

- клітинну будову організму людини;
- тканини організму людини;

- будову нейрона;

- шлях нервового імпульсу по рефлекторній дузі;

наводить приклади:

- різновидів тканин;

- органів, фізіологічних систем;

пояснює:

- відмінності між нервовою й гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму

розпізнає:

- органи та системи органів людини;

- типи тканин організму людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах);

установлює взаємозв’язок: між будовою тканин і виконуваними функціями;

порівнює та зіставляє  органи й системи органів в організмі людини й інших організмах;

дотримується правил:роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

обґрунтовує судження:  про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему;

робить висновок: нервово-гуморальна регуляція — основа цілісності організму

Опрацювати § 1, вивчити терміни, ст 9 «Діяльність» (письмово), «Результат» (усно)  

 1.                

 

Різноманітність клітин організму людини.

 

Опрацювати § 2, ст.10-11, «Результат» (усно)  

 1.                

 

Тканини. Лабораторне дослідження № 1 ознайомлення з препаратами тканин людини.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати § 2, «Результат» (усно)  

 1.                

 

Органи. Фізіологічні системи.

 

Опрацювати конспект

 1.                

 

Поняття про механізми регуляції. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 

Опрацювати § 3,

 «Результат» (усно)

 1.                

 

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

Імунна регуляція.

 

Опрацювати § 3, ст.22; ст 17 «Діяльність» (сам. робота письмово), тести ст.23

 1.                

 

Узагальнення знань з теми «Організм людини як біологічна система».

 

                              Тематична

 

Випереджуване завдання: підготувати проект «Гіподинамія – ворог сучасної людини». «Рухова активність - основа фізичного здоров’я»                                                   

ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ (6 годин) +1р

 1.            

 

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції.

 

оперує термінами:  скелет, кістка, хрящ, з’єднання кісток, м’яз, постава, гіподинамія

називає: частини опорно-рухової системи; відділи скелета;

види кісток; типи з’єднання кісток;  особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням; основні групи скелетних м’язів.

характеризує: функції опорно-рухової системи; тканини: кісткову, хрящову, посмуговану м’язову; ріст та вікові зміни складу кісток.

пояснює: значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів; вплив способу життя на утворення і розвиток скелета.

наводить приклади: статичної та динамічної роботи

порівнює: скелет людини і ссавців.

розпізнає (на малюнках, муляжах, фотографіях, власному організмі): види кісток, частини скелета, типи з’єднання кісток, групи скелетних м’язів.
застосовує знання для:  попередження травм і захворювань опорно-рухової системи; надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

дотримується правил: роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням висловлює судження про:

- роль рухової активності для збереження здоров’я;

- вплив фізичних вправ на розвиток скелетних м’язів

оцінює: важливість надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи

Опрацювати § 28,

«Результат» (усно),

ст.128  

 1.            

 

Кістки, хрящі.

З’єднання кісток.

 

Опрацювати § 29, ст.132, «Діяльність»,

«Результат» (усно),

 

 1.            

 

Огляд будови скелета.

 

Опрацювати § 30, ст.136, «Діяльність» (самостійна робота письмово),

«Результат» (усно)

 1.            

 

Функції та будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів.

Лабораторне дослідження № 2 мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин

Інструктаж з БЖД 10.1

.

Опрацювати § 31, ст.140, «Результат» (усно),

 1.            

 

Робота м’язів. Втома м’язів. Лабораторне дослідження № 3 розвитку втоми при статичному та динамічному навантаженні; впливу ритму й наванта-ження на розвиток втоми.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати § 32, ст.144, «завдання на застосування знань»

(письмово),

«Результат» (усно)

 1.            

 

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи. Профілактика порушень опорно-рухової системи.      Захист проектів

 

 

Опрацювати § 33, ст 149, ст.148, (самостійна робота письмово),

«Результат» (усно)

 1.            

 

Узагальнення вивченого з теми «Опора і рух».

Тематична

 

 

Тести ст. 150,

Проект Збалансоване харчування

 

ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ (3 години)

 

 1.            

 

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого. Дослідницький практикум 1 Самоспосте-реження за співвідношен-ням ваги і росту тіла.   Інструктаж з БЖД 10.1

 

оперує термінами: обмін речовин, енергетичні потреби, вітаміни

називає: компоненти їжі

наводить приклади: вітамінів

пояснює:  функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин

характеризує: - склад харчових продуктів; їжу як джерело енергії; обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини; харчові й енергетичні потреби людини

застосовує знання для:  обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування; аналізу харчового раціону; складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму

висловлює судження: щодо значення збалансованого харчування для нормального розвитку і збереження здоров’я;

обґрунтовує судження: про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і тваринного походження в раціоні підлітка;

оцінює:  значення метаболізму для нормального функціонування організму;

робить висновок:  про необхідність дотримання співвідношення ваги і зросту;

усвідомлює значення: внеску вчених у розвиток знань про вітаміни (М. І. Лунін, Х. Ейкман, К. Функ та ін.), у тому числі й українських (О. В. Палладін)

Опрацювати § 5,  ст.27 «Результат» (усно)

 1.            

 

Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти.

Склад харчових продуктів.

 

 

Опрацювати § 6, ст.30-31 «Діяльність» (*завдання на застосування знань письмово),«Результат»

 1.            

 

Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини.

Проект

Збалансоване харчування

 

Опрацювати § 7, ст.34 «Діяльність» (завдання на застосування знань письмово), «Результат» (усно), тести ст.37

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ (6 годин)

 1.            

 

Значення травлення. Система органів травлення. Дослідницький практикум2

Дія ферментів слини на крохмаль.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

оперує термінами: травлення, травна система, травний тракт, травні залози, ферменти, всмоктування

називає: органи травної системи; травні залози; хвороби органів травлення;

характеризує:  функції органів травлення;  будову та функції зубів; процеси ковтання, травлення, всмоктування;  регуляцію травлення;

наводить приклади: ферментів;
пояснює:  роль травних ферментів; роль печінки та підшлункової залози в травленні; значення зубів у травленні;
- значення мікрофлори кишечнику; негативний вплив на травлення алкогольних напоїв та тютюнокуріння;
- причини виникнення захворювань травної системи

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):
- органи травлення; елементи зовнішньої будови зубів;

спостерігає та описує: дію ферментів слини на крохмаль;

застосовує знання для:  профілактики захворювань зубів;

- профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь

висловлює судження: щодо значення знань про функції та будову травної системи для збереження здоров’я;

усвідомлює:  значення профілактики захворювань травної системи;

усвідомлює значення:  внеску вчених у  розвиток знань про травлення (І. П. Павлов, О. М. Уголєв та ін.)

Опрацювати § 8, ст.41 «Результат» (усно)

 1.            

 

Процес травлення в ротовій порожнині. Лабораторне дослідження № 4 зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями).

 

Опрацювати § 9, ст.45 «Результат» (усно)

 1.            

 

Процес травлення в шлунку.

 

Опрацювати § 10, ст.48-49 «Діяльність» (завдання на застосування знань письмово), «Результат» (усно)

 1.            

 

Процес травлення в кишечнику.

 

Опрацювати § 11, ст.53 кросворд письмово, «Результат» (усно)

 1.            

 

Регуляція травлення.

Харчові розлади та їх запобігання.

 

Опрацювати § 12, ст.57(самостійна робота письмово),

ст.59 тести

 1.            

 

Контрольна робота 1

з тем «Обмін речовин. Травлення».        Тематична

 

 

ТЕМА 5. ДИХАННЯ (4 години)

 1.            

 

Значення дихання. Дихальні рухи.

 

оперує термінами: дихання, повітроносні шляхи, легені, газообмін, життєва ємність легень

називає:  етапи дихання; органи дихання;  хвороби органів дихання;
характеризує:  процес утворення голосу та звуків мови;
- процеси газообміну в легенях і тканинах;

- процеси вдиху та видиху; життєву ємність легень;
- нейрогуморальну регуляцію дихальних рухів;

пояснює: значення дихання; вплив навколишнього середовища на дихальну систему

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):
- органи дихання;
порівнює:  різницю складу повітря, що вдихається й видихається; газообмін у легенях і тканинах;

встановлює взаємозв’язок:будови та функцій органів дихання;

застосовує знання для: профілактики захворювань органів дихання

висловлює судження: щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я;

усвідомлює: негативний вплив куріння на органи дихання

Опрацювати § 13, ст.63 «Діяльність» (навчаємось пізнавати письмово), «Результат» (усно)

 1.            

 

Система органів дихання.

 

Опрацювати § 14, ст.67 (самостійна робота з ілюстрацією письмово)

 1.            

 

Газообмін у легенях і тканинах.

 

Опрацювати § 15, ст.70-71 «Діяльність» (завдання на застосування знань письмово), «Результат» (усно)

 1.            

 

Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Профілактика захворювань дихальної системи.

 

Опрацювати § 16, ст.74 «Діяльність» (творча робота письмово),  тести ст.77

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН (7 годин) -1

 1.            

 

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз.

 

оперує термінами: внутрішнє середовище організму (кров, лімфа, тканинна рідина), еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, зсідання крові, групи крові, кровообіг, артеріальний тиск, імунітет

називає:- склад внутрішнього середовища; склад і функції крові, лімфи; кровоносні судини; фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;  види імунітету; органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету;

 Опрацювати § 17, ст.81 «Діяльність» (самостійна робота письмово)

 1.            

 

Кров, її склад та функції. Лімфа. Лабораторна робота 1: Мікроскопічна будова крові людини.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати § 18, 19, ст.85 «Діяльність» (кросворд письмово),

*Розвязування задач ст. 89 , «Результат» (усно)

характеризує: плазму крові; зсідання крові як захисну реакцію організму;  групи крові системи АВО, резус-фактор;

імунні реакції організму; особливості будови та властивості серцевого м’яза; будову та роботу серця; серцевий цикл;
автоматію роботи серця;  будову кровоносних судин;
велике й мале кола кровообігу; рух крові по судинах;
артеріальний тиск крові; лімфообіг;

пояснює: взаємозв’язок будови та функцій еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, кровоносних судин, серця;

значення лімфи, тканинної рідини; роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;  правила надання першої допомоги при кровотечах

розпізнає (на малюнках, фотографіях): клітини крові;

- органи кровообігу; елементи будови серця;

порівнює:будову артерій, вен і капілярів; вроджений (неспецифічний) і набутий (специфічний) імунітет;

розрізняє:  види кровотеч;

спостерігає та описує: мікроскопічну будову крові людини;
застосовує знання:  для профілактики серцево-судинних хвороб; надання першої допомоги при кровотечах;
уміє: вимірювати пульс;

дотримується правил: роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

Опрацювати § 20, ст.93 «Діяльність» (самостійна робота письмово)

 1.            

 

Групи крові та переливання крові. Зсідання крові.

 

 1.            

 

Система кровообігу.

Серце: будова та функції. Робота серця.

Лабораторне дослідження 5:

вимірювання частоти серцевих скорочень. Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати § 21, ст.97 «Діяльність» (самостійна робота письмово)

Дослідницький практикум 3 Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня

 1.            

 

Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.

 

Опрацювати § 22, ст.101 «Результат» (усно)

Повторити § 13- 21,

Тести ст.107

 - виконання малюнків біологічних об’єктів

висловлює судження:

- про значення сталості внутрішнього середовища організму людини (гомеостаз); щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я;

- про важливість імунізації населення;

 1.            

 

Серцево-судинні хвороби та їх профілактика. Кровотечі. Узагальнення вивченого з теми

 

 

                      Тематична

 

Опрацювати § 23,

*Пам’ятка «Перша допомога при кровотечах»

оцінює:

- епідеміологічний стан захворювання на СНІД в Україні;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про внутрішнє середовище організму та кровоносну систему (У. Гарвей, Е. Дженнер, П. Ерліх, К. Ландштейнер, Л. Пастер та ін.), в тому числі українських (І. І. Мечников, М. М. Амосов)

ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (4 години ) +1

 1.            

 

Виділення — важливий етап обміну речовин.

Будова та функції сечовидільної системи.

 

оперує термінами:  - виділення, нирки, нефрон, сечоутворення, шкіра, терморегуляція

називає:  - органи виділення;  органи та функції сечовидільної системи;

характеризує:  будову та функції нирок;  процес утворення сечі;  регуляцію сечовиділення;  роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну;  чинники, що впливають на функції нирок;
- негативний вплив алкогольних напоїв на функції нирок;

- роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності;  роль шкіри в регуляції температури тіла;

пояснює:  біологічне значення виділення продуктів обміну речовин;   причини теплового й сонячного удару

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):

- складові нефрону;  складові шкіри;  органи сечовидільної системи,

встановлює взаємозв’язок: між будовою і функціями шкіри

застосовує знання для:  профілактики захворювань сечовидільної системи;  профілактики захворювань шкіри;

- запобігання теплового й сонячного удару;  надання першої допомоги в разі теплового й сонячного удару

висловлює судження:  про важливість виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму людини;

обґрунтовує судження:  про значення дотримання правил догляду за власною шкірою для збереження здоров’я;

оцінює:  значення шкіри у пристосуванні організму до умов навколишнього середовища

Опрацювати § 24, «Діяльність» (самостійна робота з ілюстрацією)

 1.            

 

Регуляція сечоутворення. Захворювання нирок та їх профілактика.

 

Опрацювати § 25, «Діяльність» (усно)

 1.            

 

 

Значення і будова шкіри.

 

Опрацювати § 26, самостійна робота з ілюстрацією

 1.            

 

Терморегуляція. Захворювання шкіри та їх профілактика

 

Опрацювати § 27, Проектування

 1.            

 

Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі. Узагальнення вивченого з теми.  Проект

Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою

 

Опрацювати § 27, ст. 124 «Узагальнення теми»

ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА (5 годин)+1

 1.            

 

Будова і функції нервової системи

 

оперує термінами: - нервова система, центральна нервова система, периферична нервова система, автономна (вегетативна) нервова система, соматична нервова система

називає: - компоненти центральної й периферичної нервової системи;  функції спинного мозку, головного мозку та його відділів, соматичної нервової системи, вегетативної нервової системи (симпатичної та парасимпатичної);
- фактори, які порушують роботу нервової системи;

характеризує:  будову головного мозку, спинного мозку;

- нервову регуляцію рухової активності людини;

- роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини;
- роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини;

наводить приклади  захворювань нервової системи

розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):

- елементи будови спинного мозку;

- відділи головного мозку;

застосовує знання для:

 

Опрацювати §34, самостійна робота з ілюстрацією ст 154 «Діяльність».

 1.            

 

Центральна і периферична нервова система людини

 

Опрацювати § 35, «Діяльність», ст. 158

 1.            

 

Спинний мозок.  Лабораторне дослідження № 6  Вивчення будови спинного мозку.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати § 36, 

самостійна робота з ілюстрацією ст. 162

 1.            

 

Головний мозок. Лабораторне дослідження № 7  Вивчення будови головного мозку.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

 

Опрацювати § 37,

«Біологія + Психологія» ст. 166

 

 

 1.            

 

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

 

- профілактики нервових захворювань;

- дотримання режиму праці й відпочинку

висловлює судження:щодо значення нервової системи для:

- забезпечення взаємозв’язку між органами й фізіологічними системами; - узгодження функцій організму зі змінами довкілля;

усвідомлює значення: - внеску вчених у розвиток знань про нервову систему (І. П. Павлов, І. М. Сечєнов), у тому числі й українських (В. О. Бец)

Опрацювати § 39, самостійна робота з ілюстрацією ст. 173

Повторити §34-38, Самоконтроль знань ст.180

 1.            

 

Профілактика захворювань нервової системи. Узагальнення знань з теми.

                                  Тематична

 

Опрацювати § 40

 

ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (7 годин)

 1.            

 

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

 

оперує термінами:

- сенсорні системи, органи чуття, рецептори

називає:

- основні сенсорні системи;

- складові частини аналізатора
характеризує:
- особливості будови та функції зорової, слухової сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, руху, дотику, температури, болю;

 

Опрацювати § 41, самостійна робота з таблицею

 1.            

 

Зорова сенсорна система. Око.

Лабораторне дослідження 8  Визначення акомодації ока.

Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати § 42,

самостійна робота з ілюстрацією

 1.            

 

Зорові сприйняття. Гігієна зору. Демонстрування

розбірних моделей ока

 

пояснює:

- процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла

розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):

- елементи будови ока, вуха

встановлює взаємозв’язок:

між будовою й функціями ока, вуха

спостерігає:

- сліпу пляму на сітківці;

- акомодацію ока;

- зміни слухової чутливості;

- температурну адаптацію рецепторів шкіри;

застосовує знання для:
- дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху

 оцінює: - значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем

Опрацювати § 43,

завдання на застосування знань

 1.            

 

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

Лабораторне дослідження 9  Вимірювання порогу слухової чутливості. Інструктаж з БЖД 10.1

Демонстрування

розбірних моделей вуха.

 

Опрацювати § 44,

завдання на застосування знань

 1.            

 

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху.

 

Опрацювати § 45,

завдання на порівняння

 1.            

 

Сенсорні системи дотику, температури, болю.

Дослідницький практикум 4 Дослідження темпера-турної адаптації шкіри.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати

§ 46-47, «Діяльність».

Повторити § 41-45

 1.            

 

Узагальнення з теми «Зв`язок організму людини з зовнішнім середовищем».

                          Тематична

 

 

Самоконтроль знань ст.210

ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (7 годин + 1 години резервні)

 1.            

 

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Дослідницький практикум 5.  Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту.

 

оперує термінами: - безумовний рефлекс, умовний рефлекс, мислення, мова, пам’ять

називає: - нервові процеси (збудження, гальмування);

- показники нервових процесів (сила, рухливість, урівноваженість);   - види сну;  - причини біоритмів;
наводить приклади: - умовних та безумовних рефлексів людини; - біоритмів людини;

характеризує:
- особливості вищої нервової діяльності людини;
- інстинктивну та набуту поведінку людини;
- види навчання, види пам’яті;

пояснює: - значення другої сигнальної системи;

- роль кори головного мозку в мисленні;

- причини індивідуальних особливостей поведінки людини

розрізняє:

 - типи вищої нервової діяльності та властивості темпераменту;

порівнює:

- умовні й безумовні рефлекси;

- першу і другу сигнальні системи;

застосовує знання для:

- дотримання правил розумової діяльності

висловлює судження:

- про значення пам’яті для інтелектуального розвитку людини;

- щодо ролі самовиховання у формуванні особистості;
- щодо впливу соціальних факторів на формування особистості; - про значення біоритмів і сну для повноцінного функціонування організму;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про вищу нервову діяльність (І. П. Павлов, І. М. Сєченов, О. О. Ухтомський та ін.).

Опрацювати §  48,

«Результат»

 

 1.            

 

Безумовні рефлекси. Інстинкти. Лабораторне дослідження №  10  Визначення реакції зіниць на світло.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати

§ 49, 50,

«Діяльність»

 1.            

 

Умовні рефлекси, гальмування умовних рефлексів.

 

Опрацювати §  50,

«Діяльність»

 1.            

 

Навчання.

 

Опрацювати § 51,

«Діяльність»

 1.            

 

Пам`ять. Лабораторне дослідження № 11 Дослідження різних видів пам`яті.

Інструктаж з БЖД 10.1

 

Опрацювати §53,

«Результат»

 

 

 

 1.            

 

Мова. Мислення та свідомість. Поняття про сигнальні системи.

 

Опрацювати §52,

Завдання на порівняння

 1.            

 

Сон. Біоритми

 

Опрацювати § 54

 1.            

 

Контрольна робота 2

з теми «Вища нервова діяльність».       Тематична

 

Опрацювати ст.240-241 Узагальнення знань Самоконтроль знань

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА (3 години)+1

 1.            

 

Ендокринна система. Проект. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика

 

оперує термінами: - ендокринна система, гормони, гомеостаз

називає:- залози внутрішньої та змішаної секреції;
- місце розташування ендокринних залоз в організмі людини;

характеризує:- нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму; - вплив гормонів на процеси обміну в організмі;

пояснює: - роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз;  - роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій; - значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму

застосовує знання для: - профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз

висловлює судження:
- щодо значення ендокринної системи для повноцінного

функціонування організму людини;

робить висновок: - про взаємодію регуляторних систем

Опрацювати §55, 56, самостійна робота з ілюстрацією

 1.            

 

Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи.

 

Опрацювати §57, 58,

самостійна робота з таблицею

 1.            

 

Імунна система. Імунітет.

 

Опрацювати §59-60

навчаємося пізнавати

 1.            

 

Алергія. СНІД. Взаємодія регуляторних систем.

 

 

Опрацювати §61,

ст. 269, тест-розподілен ст. 270

 

ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (4 години)

 1.            

 

Будова та функції репродуктивної системи людини.

 

оперує термінами: - ембріональний розвиток, гамети (сперматозоїд, яйцеклітина), запліднення, зигота, вагітність, плацента

називає: - функції статевих залоз людини;

- первинні та вторинні статеві ознаки людини;
- періоди онтогенезу людини;

характеризує: - процес запліднення; - розвиток зародка і плода; - розвиток дитини після народження; - функції плаценти; - статеве дозрівання; - вікові періоди індивідуального розвитку людини; - особливості підліткового віку; - захворювання, що передаються статевим шляхом;

пояснює: - роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини; - вплив факторів середовища та способу життя батьків на розвиток плода

порівнює: - будову чоловічої та жіночої статевих клітин;

застосовує знання для: - запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування

висловлює судження: - про необхідність збереження репродуктивного здоров’я молоді;- про залежність розвитку дитини в материнському організмі від здоров’я матері, її поведінки;

обґрунтовує судження: - про вплив нікотину, тютюнового диму, алкоголю на розвиток плода;

оцінює: - значення дотримання особистої гігієни юнаками та дівчатами;

виявляє ставлення: - щодо здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини

Опрацювати § 62, «Самост. робота»

 1.            

 

Статеві клітини.

 

Опрацювати § 63, «Самост. робота»

 1.            

 

Запліднення. Вагітність.

 

 

Опрацювати § 64, навчаємося пізнавати

 1.            

 

Постемріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров`я людини. Роль здорового способу життя.

 

 

                            Тематична

 

Опрацювати §  65,

«Діяльність» завдання ст.286

УЗАГАЛЬНЕННЯ (1 година)

 1.            

 

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.

 

застосовує знання: для пояснення, як забезпечується цілісність організму людини.

називає: - функції, що підтримують цілісність організму;

- способи підтримання гомеостазу.

робить висновок: - про біосоціальну природу людини.

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Холодар Людмила Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гонтарук Мария
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 8 клас, Планування
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
5169
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку