10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування уроків геометрії у 7 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків геометрії складено згідно програми "Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів", яка затверджена Наказом МОН України від 07.06. 2017, за підручником "Геометрія 7 клас" А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Планування містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів зазначені у програмі та орієнтовні домашні завдання. Матеріал призначений для вчителів, які працюють у 7 класі

Перегляд файлу

“УЗГОДЖЕНО” 

Заст. директора з НВР 

___________________

 

«_____»___________ 20___ р.

        “ЗАТВЕРДЖЕНО”                                          

Директор 

___________________

 

«_____»___________20___р.

Розглянуто на засіданні методичного об'єднання вчителів

протокол від  _________________ № _____         Голова МО      _________________

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З ГЕОМЕТРІЇ У 7 КЛАСІ

вчитель _________________________________

 

Складено за програмою “Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін,
Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда,
А. В. Паньков, М. С. Якір, Д. А. Номіровський

 Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,
Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,
О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков

Геомеирія: Підручник для  7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський,  М.С. Якір. –  Х.: Гімназія,  2016. – 224 с.

 

Виконання програм та навчальних планів

Час

Кількість годин

 

за програмою

згідно календарного планування

Тиждень

2

2

За І семестр

 

 

За ІІ семестр

 

 

Рік

70

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Елементарні геометричні фігури та їх властивості

8

1

2

Взаємне розміщення прямих на площині

12

1

3

Трикутники. Ознаки рівності трикутників

22

2

4

Коло і круг

8

1

4

Резерв

20

1 (підсумкова)

№ з/п

Дата

Тема, зміст навчального матеріалу

Орієнтовне домашнє завдання

Примітки

Елементарні геометричні фігури та їх властивості — 8 год

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: точка, пряма, належати, лежати між, відрізок, промінь, кут, довжина відрізка, градусна міра кута, рівні відрізки, рівні кути, бісектриса кута, відстань між точками;

формулює: властивості: розміщення точок на прямій; вимірювання й відкладання відрізків і кутів;

класифікує кути (гострі, прямі, тупі, розгорнуті);

вимірює та обчислює: довжину відрізка, градусну міру кута, використовуючи властивості їх вимірювання;

зображує і знаходить на малюнках геометричні фігури, вказані у змісті

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

1

 

Вступ до геометрії. Геометричні фігури

 

 

2

 

Точки і прямі

п. 1 №7, №13, №15

 

3

 

Відрізок і його довжина

п. 2 29, № 31, № 33

 

4

 

Розв'язування задач

п.2 № 35, №37, №43

 

5

 

Промінь. Кут. Вимірювання кутів

п.3 №55, №57, №61, №64

 

6

 

Кут. Бісектриса кута

п.3 №66, №70, №74, №78

 

7

 

 Розв'язування задач

п.1-3 №80, с.51 тести 1-8

 

8

 

 Контрольна робота №1 з теми “Елементарні геометричні фігури та їх властивості”

п. 1-3

 

Взаємне розміщення прямих на площині — 12 год

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності: суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі;

пояснює:

·    що таке теорема, означення, ознака, наслідок, умова і вимога теореми, пряме і обернене твердження, доведення теореми;

·    суть доведення від супротивного;

формулює:

·  означення: суміжних і вертикальних кутів, паралельних і перпендикулярних прямих, перпендикуляра, відстані від точки до прямої;

·   властивості: суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих, кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною;

·   ознаки паралельності прямих

вимірює та обчислює відстань від точки до прямої;

зображує та знаходить на малюнках: паралельні й перпендикулярні прямі; перпендикуляр; кути, утворені при перетині двох прямих січною;

обґрунтовує паралельність і перпендикулярність прямих;

доводить: властивості суміжних і вертикальних кутів; паралельних прямих; перпендикулярних прямих;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

9

 

Суміжні кути та їх властивості

п. 4 №90, №95, № 98

 

10

 

Вертикальні кути та їх властивості

п. 4 №102, №107, №109

 

11

 

Розв'язування задач

п. 4 індивід. завдання

 

12

 

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої.

п.5 №117, №124, №127

 

13

 

Аксиоми. Теореми

п. 4-5 тести с. 51-53

 

14

 

Паралельні прямі. Ознака та властивості

п.13 №289, №292, №294

 

15

 

Кути утворені при перетині двох прямих січною. Ознака паралельності двох прямих

п.14 №303, №306, №308

 

16

 

 Розв'язування задач

п. 14 №311, №314, №323

 

17

 

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

п.15 №327, №329, №331

 

18

 

Відстань між паралельними прямими

п. 15 №334, №336, №339

 

19

 

Розв'язування задач

п. 13-15 №342, №344, №347

 

20

 

Контрольна робота № 2 з теми “Взаємне розміщення прямих на площині”

п. 4-5, 13-15 повторити

 

Трикутники ознаки рівності трикутників — 22 год

Учень/учениця:

наводить приклади: геометричних фігур, указаних у змісті; рівних фігур;

пояснює, що таке рівні фігури;

формулює:

·  означення: зовнішнього кута трикутника; різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

·  властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;

·  ознаки: рівності трикутників, рівнобедреного трикутника;

класифікує трикутники за сторонами і за кутами;

зображує та знаходить на малюнках: рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи; зовнішній кут трикутника; рівні трикутники;

обґрунтовує: належність трикутника до певного виду; рівність трикутників;

доводить: властивості й ознаки рівнобедреного трикутника; властивість кутів трикутника; властивість зовнішнього кута трикутника;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач практичного змісту

21

 

Трикутник та його елементи. Рівні трикутники.

п. 7 № 138, №141, №144

 

22

 

Висота, медіана, бісектриса трикутника

п. 7 №148, №150, №152

 

23

 

Перша ознака рівності трикутників

п. 8 №155, №163, №165

 

24

 

Друга ознака рівності трикутників

п. 8 №157, №167, №169

 

25

 

Розв'язування задач на застосування першої та другої ознак рівності трикутника

п. 7-8 № 171, № 173, №176

 

26

 

Рівнобедрений трикутник та його властивості

п. 9 №200, №202, №205

 

27

 

Розв'язування задач

п. 9 № 208, №210, №215

 

28

 

Ознаки рівнобедреного трикутника

п. 10 № 236,№237, №241

 

29

 

Розв'язування задач

п. 10 №243,№245, №250

 

30

 

Третя ознака рівності трикутників

 п.11 №253, №257, №260

 

31

 

Розв'язування задач

п.7-11 №184, №189, №217

 

32

 

Контрольна робота № 3

п. 7-11 повторити

 

33

 

Сума кутів трикутника

п.16 № 359, №365, №367

 

34

 

Зовнішній кут трикутника

п. 16 №370, №373, №382

 

35

 

Розв'язування задач

п. 16 індивід. завдання

 

36

 

Нерівність трикутника

п. 16 №386, №391, №396

 

37

 

Розв'язування задач

п. 16 №397, №399, №404

 

38

 

Прямокутний трикутник та його елементи

п. 17 №425, №427, №430

 

39

 

Ознаки рівності прямокутних трикутників

п. 17 №432, №435, №437

 

40

 

Властивості прямокутних трикутників

п. 18 №459, №461,№463

 

41

 

Розв'язування задач

п. 17-18 №467, тести с.144-145

 

42

 

Контрольна робота №4

п. 16-18 повторити

 

Коло і круг — 8 год + 4 год резерву

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

формулює:

·  означення: кола, круга, їх елементів; дотичної до кола; серединного перпендикуляра до відрізка; кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник;

·  властивості: серединного перпендикуляра до відрізка; бісектриси кута; дотичної до кола; діаметра і хорди кола; серединних перпендикулярів до сторін трикутника; бісектрис кутів трикутника;

зображує та знаходить на малюнках: коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник; коло, описане навколо трикутника;

виконує циркулем і лінійкою задачі на побудову вказані у змісті;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

43

 

Геометричне місце точок. Коло і круг

п. 19 №478, №479, №482

 

44

 

Коло і круг

п.19  №484, №486, №490

 

45

 

Коло і круг. Властивості кола.

п. 19-20 №492, №494, №513

 

46

 

Дотична до кола та її властивості

п. 20 № 516, № 522, 524

 

47

 

Розв'язування задач

п. 19-20 № 526, №530, №535

 

48

 

Коло, описане навколо трикутника

п.21 №550, №558, №569

 

49

 

Коло, вписане в трикутник

п.21 № 547, №553, №555

 

50

 

Задачі на побудову. Побудова кута та бісектриси кута

п. 22 № 575, № 577

 

51

 

Побудова трикутника

п. 22 № 591, №593

 

52

 

Поділ відрізка навпіл. Побудова прямої перпендикулярної до даної прямої.

п. 22 № 601, № 603

 

53

 

Розв'язування задач

п. 19-22 № 594, №608

 

54

 

Контрольна робота № 5  з теми “Коло і круг”

п. 19-22 тести с. 193

 

Повторення навчального матеріалу — 16 год

55

 

Відрізки та кути

п. 1-3

 

56

 

Суміжні та вертикальні кути

п. 4

 

57

 

Кути при паралельних прямих

п. 13-15

 

58

 

Ознаки рівності трикутників

п. 8, 11

 

59

 

Рівнобедрений трикутник

п. 9, 10

 

60

 

Прямокутний трикутник

п.17, 18

 

61

 

Коло і круг

п. 19-21

 

62

 

Розв'язування задач

п. 16

 

63

 

Підсумкова контрольна робота

 

 

64

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

65

 

Розв'язування прикладних задач

 

 

66

 

Розв'язування прикладних задач

 

 

67

 

Розв'язування задач підвищеної складності

 

 

68

 

Підсумковий урок

 

 

69

 

Резервний урок

 

 

70

 

Резервний  урок

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ятел Інна Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Геометрія, 7 клас, Планування
Додано
7 липня 2018
Переглядів
959
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку