22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Календарно-тематичне планування уроків геометрії в 11 класі (профільний рівень) 1 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків геометрії в 11 класі (профільний рівень) на 1 семестр складено згідно програми "Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Профільний рівень)., за підручником "Геометрія 11 клас" Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова (профільний рівень), 2011 рік видання. Планування містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів зазначені у програмі. Матеріал призначений для вчителів, які працюють у 11 класі (профільний рівень)

Перегляд файлу

“УЗГОДЖЕНО” 

Заст. директора з НВР 

___________________

 

«_____»___________ 20___ р.

        “ЗАТВЕРДЖЕНО”                                          

Директор 

___________________

 

«_____»___________20___р.

 

Розглянуто на засіданні методичного об'єднання вчителів

протокол від  _________________ № _____          Голова МО      _________________

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ ГЕОМЕТРІЇ В 11 КЛАСІ

 (профільний рівень)

вчитель _________________________________

 

Складено за програмою ”НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень”

Підручник:  Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владимирова Н. Г., Владимиров В.Н. Геометрия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учебн. завед.: академ. уровень, профил. уровень. — К. : Генеза, 2011. — 336с.

 

Виконання програм та навчальних планів

Час

Кількість годин

 

за програмою

згідно календарного планування

Тиждень

4

4

За І семестр

64

 

За ІІ семестр

76

 

Рік

140

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Многогранники

27

2

2

Тіла обертання

25

1

3

Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

30

2

5

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв'язання задач, резервний час

58

1

РАЗОМ:

140

6

 

І семестр

 

№ з\п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

Многогранники (27 год)

Учень (учениця):

розпізнає основні види многогранників та їх елементи;

формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, многогранного кута, многогранників, зазначених у змісті програми;

обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площ бічної та повної поверхонь призми, піраміди, зрізаної піраміди;

будує зображення многогранників та їх елементів, користуючись властивостями паралельного проектування;

обчислює основні елементи многогранників;

будує перерізи многогранників площинами;

використовує вивчені формули і властивості для розв’язування задач.

1

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута

 

 

2

Тригранні кути. Многогранні кути

 

 

3

Розв'язування задач

 

 

4

Многогранник та його елементи.

 

 

5

 Призма та її елементи

 

 

6

 Зображення призми і побудова її перерізів

 

 

7

Пряма і правильна призми

 

 

8

Розв'язування задач

 

 

9

Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед

 

 

10

Розв'язування задач

 

 

11

Площі бічної та повної поверхонь призми

 

 

12

Розв'язування задач

 

 

13

Розв’язування задач з теми «Призма»

 

 

14

Розв'язування задач

 

 

15

Контрольна робота №  1

 

 

16

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач

 

 

17

Піраміда та її елементи

 

 

18

Побудова піраміди та її перерізів

 

 

19

Зрізана піраміда

 

 

20

Правильна піраміда. Площа бічної поверхні піраміди

 

 

21

Розв'язування задач

 

 

22

Відношення площ поверхонь подібних многогранників

 

 

23

Правильні многогранники

 

 

24

Розв'язування задач

 

 

25

Розв’язування задач з теми «Многогранники»

 

 

26

Розв’язування прикладних задач

 

 

27

Контрольна робота №  2

 

 

Тіла обертання (25 год)

Учень (учениця):

розпізнає види тіл обертання та їх елементи;

будує зображення тіл обертання, їх елементів, перерізів;

обчислює основні елементи тіл обертання;

обґрунтовує властивості тіл обертання, застосовує їх до розв’язування задач;

розпізнає многогранники і тіла обертання у їх комбінаціях;

розв’язує задачі на комбінацію просторових фігур.

28

Поняття про тіла і поверхні обертання

 

 

29

Тіла і поверхні обертання

 

 

30

Циліндр та його елементи

 

 

31

Осьовий переріз циліндра. Перерізи циліндра площинами, паралельними основі

 

 

32

 Перерізи циліндра площиною, яка паралельна його осі

 

 

33

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

34

Конус та його елементи

 

 

35

Осьовий переріз конуса. Перерізи конуса площинами, паралельними основі

 

 

36

Перерізи конуса площинами, які проходять через його вершину

 

 

37

Зрізаний конус та його елементи

 

 

38

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

39

Куля і сфера. Переріз кулі площиною

 

 

40

Взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі

 

 

41

 Частини кулі (сегмент, сектор, пояс)

 

 

42

Площина дотична до кулі. Перетин двох сфер

 

 

43

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

44

Комбінації геометричних тіл. Вписані та описані призми і циліндри

 

 

45

Розв'язування задач.

 

 

46

Вписані та описані піраміди і конуси

 

 

47

Розв'язування задач.

 

 

48

Вписані та описані многогранники і кулі

 

 

49

Розв'язування задач.

 

 

50

Розв’язування задач з теми «Тіла обертання»

 

 

51

Контрольна робота №  3

 

 

52

Аналіз контрольної роботи

 

 

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл  (30 год)

Учень (учениця):

формулює основні властивості об’ємів;

записує формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, зрізаної піраміди, циліндра, конуса, зрізаного конуса; площ бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, зрізаного конуса, площі сфери;

розв’язує задачі на обчислення об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл.

53

Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів.

 

 

54

Об'єм прямокутного паралелепіпеда

 

 

55

Розв'язування задач на обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда

 

 

56

Об’єм призми та похилого паралелепіпеда

 

 

57

Розв’язування задач на обчислення об'єму призми

 

 

58

Об’єм циліндра

 

 

59

Розв’язування задач на обчислення об'єму циліндра

 

 

60

Обчислення об'ємів за допомогою інтеграла

 

 

61

Розв’язування задач

 

 

62

Об’єм піраміди

 

 

63

Розв’язування задач на обчислення об'єму піраміди

 

 

64

Об’єм зрізаної піраміди.

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 11 клас, Планування
До підручника
Геометрія (академічний, профільний рівень) 11 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М.)
Додано
9 липня 2018
Переглядів
356
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку