Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 8 класу на 2018-2019 навчальний рік

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 8 класу на 2018-2019 навчальний рік

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 

№ уро-ку

Тема уроку

Дата

уроку

Корекція дати

 

Тема 1. Кодування даних (3 години)

І

ІІ

 

 1. 11

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

0509

 

 

 1.                      

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

 

 

 

 1.                      

Кодування символів.  Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

1209

 

 

 

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 годин+2)

 

 

 

 1.                      

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

 

 

 

 1.                      

Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера.

1909

 

 

 1.                      

Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

 

 

 

 1.                      

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем.

2609

 

 

 1.                      

Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.

 

 

 

 1.                      

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних.

0310

 

 

 1.                 

Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів

 

 

 

 

Тема 3. Опрацювання текстових даних (6 годин)

 

 1.                 

Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

1010

 

 

 1.                 

Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

 

 

 

 1.                 

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі. Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

1710

 

 

 1.                 

Стильове оформлення абзаців. Шаблони документів. Розділи. Структура документа.

1810

 

 

 1.                 

  Колонтитули. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.Алгоритм опрацювання складного текстового документа.

 

 

 

 1.                 

Робота з кількома документами Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

 

 

 

 

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 годин+1)

 

 1.                 

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа.

 

 

 

 1.                 

Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

 

 

 

 1.                 

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

 

 

 

 1.                 

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

 

 

 

 1.                 

Сервіси розміщення аудіо та  відео файлів в Інтернеті.

 

 

 

 1.                 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

 

 

 

 1.                 

Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів

 

 

 

 

Тема 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 годин)

 

 1.                 

Поняття мови програмування. Складові мови програмування.  Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

 

 

 

 1.                 

Запис програми засобами середовища програмування. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування

коду обробника події. Використання вікон повідомлень.

 

 

 

 1.                 

Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування

 

 

 

 1.                 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

 

 

 

 1.                 

Елементи керування «напис» та «кнопка». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 

 

 

 1.                 

Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 

 

 

 1.                 

Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 

 

 

 1.                 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.

 

 

 

 1.                 

Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів

 

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20  години)

 

 1.                 

Величини (змінні і константи), їхні властивості.

Прості типи величин: числовий, логічний,символьний, рядковий

 

 

 

 1.                 

Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

 

 

 

 1.                 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

 

 

 

 1.                 

Налагодження програм.

 

 

 

 1.                 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Налагодження готової програми.

 

 

 

 1.                 

Величини логічного типу, операції над ними.

 

 

 

 1.                 

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 

 

 1.                 

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 

 

 1.                 

Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

 

 

 

 1.                 

Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

 

 

 

 1.                 

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

 

 

 

 1.                 

Цикл з лічильником. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

 

 

 

 1.                 

Цикл з передумовою. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

 

 

 

 1.                 

Цикл з передумовою.

 

 

 

 1.                 

Цикл з передумовою.

 

 

 

 1.                 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 

 

 1.                 

Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

 

 

 

 1.                 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.

 

 

 

 1.                 

Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів

 

 

 

Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

(10 годин)

 1.                 

Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

 

 

 

 1.                 

Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора. Інструктаж з БЖД. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення.

 

 

 

 1.                 

Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.

 

 

 

 1.                 

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

 

 

 

 1.                 

Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

 

 

 

 1.                 

Умовне форматування Інструктаж з БЖД. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

 

 

 

 1.                 

 Проміжні підсумки.Інструктаж з БЖД. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

 

 

 

 1.                 

Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

 

 

 

 1.                 

Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів

 

 

 

 

Тема 8. Розв’язування компетентнісних задач (5 год)

 

 

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач

 

 

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач

 

 

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач

 

 

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач

 

 

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач

 

 

 

 

Тема 9  Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 годин)

 

 1.                 

Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

 

 

 

 1.                 

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 

 

 

 1.                 

Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 

 

 

 1.                 

Захист проекту.

 

 

 

 1.                 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 8 клас, Планування
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
1219
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку