Календарно-тематичне планування уроків із зарубіжної літератури у 8 класі.

Про матеріал

Календарне планування розроблено на основі програми «Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання» (зі змінами 2017 р.), програму підготували: О. М. Ніколенко, К. В. Таранік-Ткачук, С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева, Т. П. Сегеда, Н. В. Оніщенко. Підручник «Зарубіжна література» (Автори: Н. М. Кадоб'янська, Л. М. Удовиченко – Харків ТОВ «ФОЛІО», 2016 р.)

Перегляд файлу

 ПОГОДЖЕНО:

Заст. директора школи

Басенко І. М. _______

«_______» 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор школи

Паладій О. М. _____

«_______» 20__ року

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

із зарубіжної літератури

на 2017/2018 навчальний рік

для 8 класу

вчителя зарубіжної літератури

Шитель Аліни Володимирівни

 

 

 

Календарне планування розроблено

на основі програми  «Світова література. 5-9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання» (зі змінами 2017 р.),

програму підготували: О. М. Ніколенко,

К. В. Таранік-Ткачук,

С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева,

Т. П. Сегеда, Н. В. Оніщенко.

Підручник «Зарубіжна література»

(Автори: Н. М. Кадоб'янська,

Л. М. Удовиченко –

Харків ТОВ «ФОЛІО», 2016 р.)

 

 

 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування

 

За програмою  на вивчення курсу «Зарубіжна література»  відводиться  70 годин,  2 години на тиждень.

З них 56 годин – текстуальне вивчення творів,

 4 години на уроки розвитку мовлення;

 4 години – позакласне читання;

 6 годин – резервний час.

 

Обов’язкова кількість видів контролю у 8 класі

 

Семестр

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

Перевірка зошитів

Прим.

Різні форми контролю

Контрольний класний твір

І

2

-

2

(1у+1п)

2

4

 

ІІ

2

1

2

(1у+1п)

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I семестр

Тема уроку

Дата

Примітка

 

ВСТУП

 

1

Вступ. Література і культура. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

 

 

2

Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки.

 

 

 

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

 

3

Загальнокультурне значення священних книг, найвідоміші з них. Священні книги народів світу.

 

 

4

Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II–I тис. до н. е.(огляд). Образи ведійської міфології.  Космогонічні міфи Вед.   

Теорія літератури: міф, міфологічний образ.

 

 

5

Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники.

 

 

6

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого  Заповіту. 

 

 

7

Новий Заповіт (Євангеліє). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту. Морально-філософський зміст Нагірної проповіді Христа. 

 

 

8

Коран – головна книга ісламу (огляд). Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.  

 

 

9

Розвиток мовлення (усно).

Повідомлення на тему «Крилаті вислови та афоризми зі священних книг людства». Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві. Звернення українських письменників до визначних пам’яток.

 

РМ

10

Контрольна робота № 1.

«Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури. (Веди, Біблія, Коран)» (тестові завдання).

 

КР

 

АНТИЧНІСТЬ

 

11

Поняття про античність. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Розвиток літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі.

Теорія літератури: катарсис, роди і жанри літератури.

 

 

12

Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів. Міфи троянського циклу. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

 

 

13

Позакласне читання.

Софокл «Антігона».

 

ПЧ

14

Гомер – легендарний основоположник європейської літератури. Гомер «Іліада» (огляд). Міфологічна основа гомерівського епосу.

Теорія літератури: героїчний епос, елегія, ода, віршований розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія.

 

 

 

15

«Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140–410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470–670).  Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

 

 

16

Розвиток мовлення (письмово).

Контрольний твір-характеристика персонажа «Ідеал античного воїна, героя, людини».

 

РМ

17

Лірика в Давній Греції, особливості її розвитку. Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Сапфо (VIIVI ст. до н. е.). «До Афродіти». Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

 

 

18

Давньогрецький театр, його характерні особливості. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія. Есхіл (бл. 525 – бл. 456 рр. до н. е.) «Прометей закутий». Утілення міфу про Прометея у трагедії.

 

 

 

19

Основний конфлікт трагедії «Прометей закутий». «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви,  свободи

 

 

20

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.

 

 

21

Образ Енея та його значення в композиції твору.

 

 

22

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»).

Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії.

 

 

23

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)).

Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях».

 

 

24

Контрольна робота № 2.

«Античність» (тестові завдання).

 

КР

 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

25

Середньовіччя як доба, специфічні ознаки. Основні жанри середньовічної літератури на Заході та Сході. Релігія, філософія та культура в добу Середньовіччя.

 

 

26

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.  Лі Бо (701762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори». Ду Фу (712770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю.

Теорія літератури: конфуціанство, даосизм.

 

 

27

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям (бл. 1048 після 1122). Рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

Виразне читання напам’ять.

Теорія літератури: рубаї, сонет.

 

Напам’ять

28

Література  середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

 

 

29

Образна система твору: Роланд, Ганелон, Карл та ін. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

 

 

30

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості.

 

 

31

Позакласне читання.

Рудакі. Газелі, рубаї, бейти.

 

ПЧ

32

Контрольна робота № 3.

«Середньовіччя» (тестові завдання).

 

КР

 

Для вивчення напам’ять:

 

1. Омар Хайям (1-2 рубаї за вибором учня).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II семестр

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

 

ВІДРОДЖЕННЯ

 

33

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

 

 

34

Життя і творчість Франческо Петрарки (1304-1374). Лірична збірка Петрарки «Книга пісень» («Канцоньєре»). Історія кохання в сонетах № 61, 132. Виразне читання напам’ять.

ТЛ. Поглиблення поняття про сонет. Катрен, терцет, ямб. 

 

Напам’ять

 

35

Англійське Відродження та його видатний представник Вільям Шекспір (1564-1616). Його життя і творчість. Особливості сонетів поета. Ідейний зміст сонета № 66. «Шекспірівське питання».

 

 

36

Основні теми сонетів Вільяма Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини. Аналіз сонетів № 116, 130. Виразне читання напам’ять.

 

Напам’ять

 

37

Театр англійського Відродження. Трагедія «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

ТЛ. Поглиблення поняття про вічний образ, трагедію.

 

 

38

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).

 

 

39

Проблема життя і смерті. Гуманістична цінність трагедії, її популярність.  

 

 

40

Розвиток мовлення (усно). «Образи Ромео і Джульєтти у світовому мистецтві».

 

РМ

41

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему за трагедією Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

 

КТ

42

Життєвий шлях Мігеля де Сервантеса Сааведри (1547-1616). Історія створення роману «Дон Кіхот». Пародійний характер твору.

ТЛ. Поглиблення поняття про вічний образ, роман.

 

 

43

Шляхами Іспанії услід за Дон Кіхотом і Санчо Пансою. Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості.

 

 

44

Дон Кіхот і Санчо Панса як утілення високої мрії і прагматизму. Вічні образи. 

 

 

45

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності в романі. Поняття «донкіхотство». Широта філософського змісту твору.

 

 

46

Позакласне читання. Життя і творчість іспанського драматурга Лопе де Веги. Головні образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні».

 

ПЧ

47

Контрольна робота № 5. «Відродження (творчість Франческо Петрарки, Вільяма Шекспіра. Мігеля де Сервантеса)» (тестові завдання)

 

КР

 

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

 

48

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

 

 

49

Із лірики європейського бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе (15611627). Вірш «Галерник». Тема людини і долі у творі.

ТЛ. Поглиблення понять про вірш (філософський).

 

 

50

Життя і творчість Джона Донна (15721631). Цикл «Священні сонети». Напруга почуттів ліричного героя в сонеті № 19 («Щоб мучить мене…»).

 

 

51

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

 

 

52

Мольєр (16221673) – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

ТЛ. Комедія, сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

 

 

53

«Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

 

54

Основні образи комедії: пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.

 

 

55

Засоби комічного в творі: гумор, іронія, сатира, сарказм. Роль сміху у творі.

 

 

56

Контрольна робота № 6. «Бароко і класицизм (творчість Луїса де Гонгора-і-Арготе, Джона Донна, Мольєра)» (тестові завдання).

 

КР

 

ЛІТЕРАТУРА XXXXI СТ.

У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ

 

57

Підкорювач неба і письменник Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). Життя і творчість видатного представника французької літератури.

 

 

58

Знайомство з головним героєм казки-притчі «Маленький принц».

ТЛ. Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.  

 

 

59

Вигаданий космос і реальні людські взаємини в казці. Художні образи  казки-притчі.

 

 

60

Суть протиставлення світу дитинства та світу дорослих. Художня своєрідність казки «Маленький принц»: особливості жанру, зміст символічних образів. Філософський зміст твору.

 

 

61

Розвиток мовлення (письмово). «Розмова з Маленьким принцом» (уявний діалог з літературним героєм про найважливіші проблеми життя).

 

РМ

62

Річард Бах (нар. 1936). Повість «Чайка Джонатан Лівінгстон».  Утілення в образі чайки Джонатана людського прагнення до високої мети.

 

 

63

Сюжет твору «Чайка Джонатан Лівінгстон» як метафора людського буття. Алегоричні образи повісті.

 

 

64

Художній конфлікт і можливість його подолання. Притчевий характер твору.

 

 

65

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба». Художній світ Барбари Космовської.

 

 

66

Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

 

 

67

Позакласне читання. Життя і творчість Івана Буніна. Протиставлення зовнішньої краси внутрішньому моральному каліцтву в оповіданні «Красуня».

 

ПЧ

68

Контрольна робота № 7. «Література ХХ–ХХI ст. (творчість Антуана де Сент-Екзюпері, Річарда Баха,  Барбари Космовської)» (тестові завдання).

 

КР

69

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

 

70

Презентація курсу «Зарубіжна література»,            9 клас. Рекомендації на літо щодо розвитку читацьких компетенцій учнів.

 

 

 

Для вивчення напам’ять:

 

1. Ф. Петрарка (сонет за вибором учнів).

2. В. Шекспір (сонет за вибором учнів).

docx
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
1187
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку