18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків основ здоров'я у 5 класі

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків основ здоров'я у 5 класі для зручного використання вчителям
Перегляд файлу

 

ПОГОДЖЕНО

ЗДНВР

_____________________________________

 

_____________________________________

 

 ____________ / _________________/

 

Підпис

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

уроків основ здоров’я

у 5 класі

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання (кафедри) ____________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол від «____» _________________________ 20 ____ р. № ______

Керівник методичного об’єднання (кафедри) ________________ / __________________/


 

____________ навчальний рік

5-й клас

(35 годин, резервний час — 4 години)

 

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Домашнє завдання

Примітки

Розділ 1. Здоров’я людини

Життя і здоров’я людини

1

 

Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя

Ознайомити учнів з метою та завданнями курсу «Основи здоров’я», розглянути основні складові здоров’я, принципи здорового способу життя, розвивати вміння та навички, спрямовані на збереження власного здоров’я, відпрацювати алгоритм дій у разі погіршення самопочуття, удосконалювати навички вимірювання температури тіла, виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, формувати прагнення вести здоровий спосіб життя

 

 

2

 

Безпека і небезпека. Принципи безпечної життєдіяльності

Сформувати поняття про безпеку та небезпеку, розглянути приклади безпечних та небезпечних ситуацій, ознайомитись з функціями та вивчити номери телефонів рятувальних служб, розглянути основні принципи безпечної життєдіяльності, дослідити вплив способу життя на здоров’я, розвивати навички правильних дій при потраплянні в небезпечну ситуацію, уміння застосовувати прийоми самозаспокоєння в стресових ситуаціях, виховувати самостійність, відповідальність за збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих

 

 

Безпека на дорозі

3

 

Безпека пішохода. Види пішохідних переходів. Дорожня розмітка. Перехід багатосмугової дороги

Сформувати знання, необхідні для безпеки учнів у дорожньому русі як пішоходів: розглянути основні засоби безпеки пішохода, вивчити види пішохідних переходів та дорожні знаки, якими їх позначають, визначити особливості дорожньої розмітки, розвивати вміння безпечно перетинати дорогу, виховувати зваженість та відповідальність при прийнятті рішень щодо переходу дороги

 

 

4

 

Безпека на зупинках громадського транспорту. Безпека пасажира. Правила користування громадським транспортом. Етика пасажира

 

 

Вивчити основні види громадського транспорту та дорожні знаки, якими позначають зупинки громадського транспорту, розглянути особливості заходів безпеки при користуванні громадським транспортом, вивчити правила поведінки пасажирів громадського транспорту на зупинці, під час посадки в транспорт, під час руху та висадки, розглянути засоби безпеки та можливі небезпеки в салоні громадського транспорту, розвивати навички безпечної поведінки в громадському транспорті та на зупинках, виховувати культуру пасажира, етичне ставлення до всіх учасників дорожнього руху

 

 

5

 

Поведінка пасажира при ДТП

Розглянути алгоритм дій пасажира при потраплянні в ДТП, засвоїти основні дії, що необхідно здійснити при пожежі в салоні транспорту, узагальнити та систематизувати знання, уміння та навички, спрямовані на формування безпечної поведінки на дорозі та при користуванні транспортними засобами, виховувати відповідальне ставлення до виконання всіх правил дорожнього руху для збереження власного життя та здоров’я

 

 

Розділ 2. Психічна і духовна складові здоров’я

6

 

Раціональний розподіл часу. Розпорядок дня школяра. Виконання домашніх завдань. Облаштування робочого місця

Розглянути основні умови, що необхідні для раціонального планування розпорядку дня школяра, дослідити позитивні та негативні чинники, що впливають на якість виконання домашніх завдань, ознайомитись з ознаками правильно облаштованого робочого місця школяра, розвивати навички раціонального планування часу з урахуванням правил здорового способу життя, уміння складати власний режим дня, виховувати організованість, цілеспрямованість, самостійність, формувати бажання дотримуватись основних принципів здорового способу життя

 

 

7

 

Умови успішного навчання. Розвиток здібностей. Створення мотивації до навчання

Розглянути умови успішного навчання, дослідити основні передумови розвитку тих чи інших здібностей, розвивати прагнення до навчання, уміння враховувати власні здібності та таланти при виборі видів і напрямків діяльності, виховувати любов та прагнення до нових знань і вмінь, виховувати повагу до виявів здібностей та талантів інших людей

 

 

8

 

Типи сприйняття інформації. Активне слухання. Прийоми для кращого запам’ятовування. Підготовка до контрольної роботи

Розглянути основні типи сприйняття інформації, індивідуальні особливості сприйняття та пам’яті, дослідити особливості активного слухання та його етапи, вивчити основні прийоми для кращого запам’ятовування інформації, навчити прийомів та засобів ефективної підготовки до контрольних, залікових робіт, розвивати навички самовдосконалення учнів, уміння враховувати індивідуальні особливості розумових процесів при організації процесу навчання, виховувати прагнення до самовдосконалення, підвищувати мотивацію до навчання

 

 

9

 

Унікальність людини. Розвиток самоповаги. Повага і толерантне ставлення до інших людей. Уміння працювати разом

Сформувати поняття про унікальність, цінність кожної людини, дослідити значення самоповаги та її розвитку для формування цілісної особистості, розвивати навички розвитку самоповаги, поваги та толерантного ставлення до інших, удосконалювати навички колективного виконання тих чи інших вправ, завдань, виховувати розуміння надзвичайної цінності кожної людини, її особистості, виховувати  толерантність, самоповагу та повагу до оточуючих

 

 

10

 

Почуття і емоції. Вияви почуттів. Способи висловлювання почуттів. Співпереживання і співчуття

Розглянути поняття «почуття» та «емоції», визначити відмінність між цими поняттями, дослідити ознаки вияву почуттів, розглянути способи висловлювання почуттів, пояснити важливість поваги до почуттів інших, формувати вміння висловлювати свої почуття, співпереживати та співчувати, виховувати чуйність, турботливість, доброзичливість, повагу до емоційних виявів та почуттів інших людей

 

 

Розділ 3. Фізична складова здоров’я

11

 

Принципи і методи загартовування. Рухова активність

Вивчити основні принципи і методи загартовування, дослідити взаємозв’язок між інтенсивністю рухової активності та збереженням і зміцненням здоров’я, розвивати навички загартовування в різні пори року, уміння обирати види фізичних навантажень та інтенсивність занять з урахуванням вікових особливостей, виховувати прагнення загартовуватись та займатися фізичною культурою для зміцнення здоров’я

 

 

12

 

Профілактика порушень постави і гостроти зору

Розглянути основні заходи з профілактики порушень постави та зниження гостроти зору, визначити чинники, що можуть спричинити означені порушення, розвивати вміння виконувати вправи для формування правильної постави, виконувати гімнастику для очей, виховувати дбайливе ставлення до збереження зору, розуміння важливості збереження правильної постави як запоруки міцного здоров’я

 

 

13

 

Попередження травм під час рухливих ігор і занять фізичною культурою та спортом. Правила безпечної поведінки в басейні та на льоду

Розглянути засоби безпеки при заняттях спортом, основні заходи щодо попередження травм під час рухливих ігор, вивчити основні правила безпечної поведінки в басейні та під час ігор на льоду, розвивати навички безпечної поведінки під час спортивних ігор або тренувань, у тому числі при перебуванні в басейні або на водоймищах, укритих льодом, відпрацювати навички допомоги і самодопомоги тому, хто провалився під лід, виховувати обережність, обачність, відповідальність за своє здоров’я та життя і безпеку оточуючих

 

 

14

 

Відпочинок школяра. Ознаки перевтоми. Умови здорового сну. Вплив телебачення і комп’ютера на здоров’я

Вивчити правила організації повноцінного відпочинку школяра, розглянути різницю між активним та пасивним відпочинком, розглянути основні ознаки перевтоми, дослідити наслідки недосипання для здоров’я й навчання та визначити необхідні умови для здорового сну, розглянути вплив телебачення та комп’ютера на здоров’я школяра, наслідки зловживання переглядом телевізійних передач, згубний вплив комп’ютерної залежності на здоров’я, розвивати вміння прислуховуватись до сигналів власного організму, організовувати відпочинок згідно з принципами здорового способу життя та з урахуванням раціонального розподілу часу, виховувати уважне ставлення до власного здоров’я

 

 

15

 

Дидактична гра КВК «Жити здорово!»

У цікавій та пізнавальній формі узагальнити та систематизувати знання учнів, розвивати навички колективної діяльності, творчості, виховувати відповідальне та свідоме ставлення до власного здоров’я

 

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя

16

 

Права дитини. Обов’язки учня і громадянина

Розглянути основні положення Конвенції про права дитини, приклади порушень прав дитини, усвідомити важливість реалізації цих прав, вивчити обов’язки учня та громадянина, розглянути правила поведінки в школі і вдома, розвивати навички дотримання правил поведінки, виховувати ввічливість, повагу до однокласників та вчителів

 

 

17

 

Ефективне спілкування. Вплив поведінки на здоров’я. Переваги упевненої поведінки

Розглянути поняття «спілкування», основні умови ефективного спілкування, вербальні та невербальні способи спілкування, розглянути ознаки пасивної, агресивної та упевненої поведінки, розвивати навички самоконтролю, уміння налагоджувати діалог з однолітками та дорослими, розвивати навички ефективного спілкування, дослідити вплив поведінки на здоров’я, переваги упевненої поведінки, виховувати ввічливість, уміння спілкуватися, з уважністю ставитись до однолітків та дорослих

 

 

18

 

Спілкування з дорослими. Повага до батьків та вчителів. Взаємодопомога членів родини

Розглянути особливості спілкування з дорослими — учителями, батьками, розвивати навички ефективного спілкування з дорослими, у ситуаціях, коли необхідно звернутися до вчителів, батьків, незнайомих дорослих, при виконанні спільних справ, виховувати культуру спілкування, розуміння необхідності взаємодопомоги усім членам родини

 

 

19

 

Спілкування з однолітками. Стосунки між хлопцями і дівчатами

Розглянути особливості спілкування з однолітками, дослідити особливості поведінки, що сприяє налагодженню дружніх стосунків, розглянути стосунки між дівчатками та хлопчиками, розвивати навички дружнього спілкування з однолітками, виховувати культуру спілкування, сприяти встановленню дружніх стосунків між учнями

 

 

20

 

Протидія виявам агресії і насилля в учнівському середовищі

Розглянути вияви агресії і насилля в учнівському середовищі, дослідити ситуації, коли не треба погоджуватись на пропозиції однолітків, розвивати вміння протистояти виявам агресії та насилля, виховувати впевненість у собі, самоповагу, повагу до оточуючих, відповідальність за власні вчинки

 

 

21

 

Поняття про туберкульоз і ВІЛ-інфекцію. Запобігання дискримінації людей, які живуть з ВІЛ

Розглянути соціальну небезпеку інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, вивчити шляхи поширення туберкульозу та ВІЛ/ СНІДу, з’ясувати, в яких ситуаціях зараження ВІЛ/СНІДом неможливе, розвивати навички зі збереження власного здоров’я з метою запобігання зараженню небезпечними інфекційними захворюваннями, виховувати толерантне ставлення до людей, що є носіями ВІЛ

 

 

22

 

Дидактична гра «Шляхами дивної цивілізації»

У цікавій та пізнавальній формі узагальнити та систематизувати знання учнів, розвивати навички колективної діяльності, творчості, виховувати відповідальне та свідоме ставлення до власного здоров’я

 

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

23

 

Умови і причини виникнення пожеж. Принципи запобігання та гасіння пожеж

Розглянути умови та причини виникнення пожеж, дослідити приклади горючих, легкозаймистих і негорючих матеріалів, вивчити принципи запобігання та гасіння пожеж, розвивати навички безпечної поведінки при поводженні з вогнем, відпрацювати навички евакуації з приміщення школи у випадку пожежі, виховувати відповідальність, обачливість та обережність при користуванні вогнем

 

 

24

 

Способи гасіння невеликих пожеж. Особливості гасіння електроприладів. Захист органів дихання під час пожежі

Розглянути способи гасіння невеликих пожеж, ураховуючи особливості гасіння електроприладів, розвивати та вдосконалювати навички дій при потраплянні в небезпечну ситуацію, відпрацювати вміння захищати органи дихання під час пожежі, виховувати самостійність та відповідальність при прийнятті рішень в екстремальних ситуаціях

 

 

25

 

Безпека в побуті. Ризики побутового травмування, телефонного та телевізійного шахрайства, проникнення в оселю зловмисників

Дослідити ризики побутового травмування при недотриманні правил безпеки житла, розглянути ризики, пов’язані з телефонним та телевізійним шахрайством, оцінити ризики проникнення в оселю зловмисників, розвивати вміння обстежувати свою оселю з метою виявлення небезпечних місць та об’єктів, виховувати в учнів спостережливість, передбачливість та обережність

 

 

26

 

Інформаційна безпека в Інтернеті

Визначити основні умови інформаційної безпеки в Інтернеті, розглянути важливість збереження в таємниці особистих даних, розвивати навички безпечного поводження в мережі Інтернет, виховувати обережність при виборі сайтів та співрозмовників у мережі Інтернет та відповідальність за збереження особистих даних

 

 

27

 

Безпека надворі. Місця підвищеної небезпеки. Екстремальні ситуації з незнайомцями

Розглянути чинники ризику під час перебування надворі без дорослих, визначити місця підвищеної небезпеки надворі, у населеному пункті, вивчити порядок дій при потраплянні в небезпечну ситуацію з незнайомцями, розвивати вміння аналізувати та робити висновки щодо небезпечних місць надворі, виховувати пильність та обережність при спілкуванні з незнайомцями, які можуть становити потенційну небезпеку, виховувати свідоме ставлення до власної безпеки

 

 

28

 

Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. Способи збереження природного середовища

Розглянути наслідки забруднення навколишнього середовища та їх вплив на життя і здоров’я людини, дослідити способи збереження природного середовища від згубної діяльності людини, розвивати навички раціонального природокористування, уміння повторного використання матеріалів, виховувати культуру споживання та культуру утилізації побутових відходів, виховувати в учнях дбайливе ставлення до оточуючого світу

 

 

29

 

Стихійні лиха. Правила поведінки під час сильного вітру, грози та в разі потрапляння у зону підтоплення. Підручні рятувальні засоби

Розглянути основні види стихійних лих, вивчити правила поведінки при потраплянні в зону дії стихійного лиха, дослідити підручні рятувальні засоби, розвивати вміння та навички, що дозволяють адекватно діяти при потраплянні в екстремальну ситуацію з метою збереження власного життя та здоров’я, виховувати рішучість, відповідальність при прийнятті зважених рішень у надзвичайних ситуаціях

 

 

30

 

Відпочинок на природі. Правила купання у водоймах. Дії в небезпечних ситуаціях на воді

Дослідити особливості відпочинку на природі, небезпеки, що можуть трапитися при відпочинку на відкритому повітрі, вивчити правила поводження на пляжах та правила купання у водоймах, розвивати навички безпечного поводження на природі, біля відкритих водоймищ, розвивати навички надання першої допомоги при тепловому та сонячному ударах, дій у небезпечних ситуаціях на воді, виховувати відповідальність та обережність на відпочинку, дбайливе ставлення до власного життя та здоров’я

 

 

31

 

Урок-захист дослідницьких проєктів «Академія юних валеологів»

У цікавій та пізнавальній формі узагальнити та систематизувати знання учнів, навчитися представляти проекти, оцінювати роботи однокласників, активізувати творче мислення, формувати навички спілкування під час спільної роботи; навчити застосовувати знання в нестандартних ситуаціях; розвивати вміння слухати інших, навички самоконтролю і взаємоконтролю, публічних виступів, виховувати взаємоповагу, відповідальність за виконану роботу, уміння відстоювати власну думку

 

 

 

1

 

docx
Додано
21 квітня
Переглядів
95
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку