Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 5 класі для шкіл з українською мовою навчання

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 5 класі для шкіл з українською мовою навчання розроблено відповідно до навчальної програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

Перегляд файлу

5 клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

№ п/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Примітки

I семестр

Загальні відомості про мову (2 год.)

1

 

Російська мова – національна мова російського народу. Місце російської мови серед інших мов в Україні.

 

2

 

РЗМ №1. Переклад невеликих за обємом текстів з української мови.

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (10 год.)

3

 

Звуки і букви. Позначення звуків на письмі.

 

4

 

Голосні і приголосні звуки. Алфавіт.

 

5

 

РЗМ №2. Твір-роздум про подію з власного життя.

 

6

 

Поняття про склад. Поділ слів на склади.

 

7

 

Наголос. Наголошені і ненаголошені склади.

Словник наголосів. Орфоепічний словник. Поняття про орфоепічну помилку.

 

8

 

Голосні звуки в сильних і слабких позиціях: наголошені і ненаголошені голосні.

Вимова голосних звуків і їх передача на письмі.

 

9

 

Написання ненаголошених голосних, що перевіряються наголосом.

 

10

 

Поняття про орфографічну помилку (практичну). Орфографічний словник.

 

11

 

РЗМ № 3. Усний твір-опис предмету.

 

12

 

Контрольне списування.

 

ТЕМАТИЧНА

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (10 год.)

13

 

Приголосні звуки: сонорні, дзвінки і глухі (парні й непарні), тверді і мякі (парні й непарні).

 

14

 

Вимова приголосних звуків і їх передача на письмі. Тверді і мякі приголосні. Вживання [ь] для позначення мякості.

 

15

 

РЗМ № 4. Складання і інсценування діалогів.

 

16

 

Приголосні в сильних і слабких позиціях.

 

17

 

Асиміляція приголосних звуків.

 

18

 

РЗМ № 5. Твір-розповідь про улюблену гру з елементами опису правил.

 

19

 

Написання приголосних у корні слова.

 

20

 

Букви [о], [ё] після шиплячих у корні слова.

 

21

 

Правила вживання [ь] і [ъ].

 

22

 

Контрольна робота № 1 (тести). Фонетика.

 

ТЕМАТИЧНА

Лексикологія. Лексикографія (10 год.)

23

 

Слово – основна одиниця мови. Лексика. Лексичне значення.

 

24

 

Однозначні і багатозначні слова.

 

25

 

Пряме і переносне значення багатозначних слів.

 

26

 

Знайомство з тлумачними словниками. Лексикографічні інтернет-ресурси.

 

27

 

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми та їх вживання.

 

28

 

Багатозначні слова та омоніми. Російсько – українські міжмовні омонімі пароніми (практично).

 

29

 

Словники синонімів, антонімів, антонімів, паронімів.

 

30

 

Контрольна робота № 2 (тести, відповіді на запитання). Лексикологія.

 

31

 

РЗМ № 6. Твір-розповідь про похід до цирку.

 

32

 

Завершення I семестру. Турнір знавців російської мови.

 

ТЕМАТИЧНА

II семестр

Будова слова (3 год.)

33

 

Будова слова. Значущі частини слова – морфеми.

 

34

 

Спільнокореневі слова.

 

35

 

Правила переносу частин слів.

 

Морфологія (14 год.)

36

 

Загальні відомості про частини мови, самостійні і службові частини мови.

 

37

 

РЗМ № 7. Усний переказ тексту.

 

38

 

Іменник. Граматичні ознаки іменника: рід, число, відмінок.

 

39

 

Відмінювання іменників

 

40

 

Називний відмінок у ролі звертання. Розділові знаки при звертанні.

 

41

 

Прикметник. Значення прикметників.

 

42

 

Зміна прикметників за родами, відмінками і числами.

Читання вголос

 

43

 

Вимова і написання окремих форм прикметників.

 

44

 

Числівник як частина мови.

 

45

 

Вживання числівників.

 

46

 

Займенник. Особові займенники.

 

47

 

Присвійні і вказівні займенники.

 

48

 

Контрольний письмовий переказ тексту у художньому стилі.

 

49

 

Контрольна робота № 3 (тести). Іменник, прикметник, числівник, займенник.

 

ТЕМАТИЧНА

Морфологія (11 год.)

50

 

Дієслово. Неозначена форма дієслова.

 

51

 

Форма минулого часу.
Аудіювання

 

52

 

Дієслова теперішнього часу.

 

53

 

Дієслова майбутнього часу.

 

54

 

Вимова і наголос окремих дієслівних форм.

 

55

 

РЗМ № 8. Твір-опис зовнішності людини.

 

56

 

Загальні відомості про прислівник. Вимова прислівників, наголос в яких не співпадає з українською мовою.

 

57

 

Прийменник. Прийменники з місцевим, часовим, обєктним відношенням.

 

58

 

Загальне поняття про сполучники. Сполучник  і,  а, але.

 

59

 

Частка НЕ. Написання НЕ з дієсловами.

Читання мовчки

 

60

 

Контрольна робота № 4 (тести). Дієслово. Службові частини мови.

 

ТЕМАТИЧНА

Синтаксис (10 год.)

61

 

Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні.

 

62

 

РЗМ №9. Твір-опис тварини у художньому та науковому стилі.

 

63

 

Поняття про речення. Граматична основа.

 

64

 

Просте і складне речення.

 

65

 

Другорядні члени речення.

 

66

 

Речення за емоційним забарвленням та за метою висловлювання.

 

67

 

Речення з однорідними членами, зєднані сполучниками та без сполучників. Інтонація переліку.

 

68

 

Кома при однорідних членах речення, які не зєднані сполучниками; при сполучниках і, а, але.

 

69

 

Зорово-слуховий диктант.

 

70

 

Підсумковий урок.

 

ТЕМАТИЧНА

 

docx
Пов’язані теми
Російська мова, Планування
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
441
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку