1 червня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність як структурний компонент у траєкторії професійного самовизначення учнів

Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу

Про матеріал
Календарно-тематіщне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закла¬дів. Українська література: 10—11 класи. Рівень стандарт За підручником : Українська література (рівень стандарту) підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. — К. : Грамота, 2018. — 256 с.: іл.
Перегляд файлу

                                                          10 клас

Українська література

( Рівень стандарт)

(70 год, 2 год на тиждень)

 

Календарно-тематіщне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для  загальноосвітніх навчальних закла­дів. Українська література: 10—11 класи. Рівень стандарт

За підручником : Українська література (рівень стандарту)  підруч. для 10 кл. закл. загальн.  серед. освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. — К. : Грамота, 2018. — 256 с.: іл.

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю

Форми контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Контрольні роботи

 

 

 

у формі:

- контрольного класного твору;

- виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

 

 

 

2

 

2

1.

2.

3.

 

 

 

1.

2.

 

1.

2.

 

3

 

 

 

2

 

2

1.

2.

3.

 

 

 

1.

2.

 

1.

2.

 

Уроки розвитку мовлення(РМ)

2

(у+п)

 

1.

2.

 

2

(у+п)

 

1.

2.

 

Уроки позакласного читання(ПЧ)

1

 

 

 

1

 

 

Перевірка зошитів

4

1.

2.

3.

4.

 

5

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Дата

Тема уроку

Примітки

І семестр

Вступ

Реалістична українська проза

1

 

Українська література др. пол. ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Особливості реалістичної прози

 

2

 

Іван Нечуй-Левицький. Творчість і життя письменника як новий імпульс української літератури

 

 

3

 

“Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького – соціально-побутова повість-хроніка.

ТЛ: соціально-побутова повість

 

 

4

 

Реалізм повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”. Актуальність проблеми батьків і дітей.

ТЛ: реалізм (поглиблено)

 

 

5

 

Колоритні людські характери в повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: засоби змалювання комічного

 

6

 

Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях письменника

 

 

7

 

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика – перший український соціально-психологічний роман.

ТЛ: соціально-психологічний роман

 

 

8

 

Широта представлення народного життя в романі Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

 

Зошит

 

9

 

Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукача до розбійництва

 

 

10

 

Жіночі образи в романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини

 

11

 

Контрольна робота №1. Творчість Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного (тест)

 

Тематична

“Театр корифеїв”

12

 

Розвиток драматургії. Від аматорських гуртків до “театру корифеїв”. Популярність “театру корифеїв”

 

13

 

Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності, новаторство

 

14

 

Комедія “Мартин Боруля”, її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя

 

 

15

 

Підміна особистісних етичних цінностей становою належністю в комедії І. Карпенка-Карого “Мартин Боруля”. ТЛ: комедія

 

16-17

 

Контрольна робота №2. Творчість Івана Карпенка-Карого (твір)

 

18

 

Урок позакласного читання №1

 

Зошит

 

Тематична

 

 

 

Титан духу і думки

 

19

 

Іван Франко – письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності письменника

 

20

 

Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси в сонеті І. Франка “Сикстинська мадонна”.

ТЛ: сонет

 

 

21

 

Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму в поезії І. Франка “Гімн”.

ТЛ: гімн

 

 

22

 

Поетична збірка І. Франка “Зів’яле листя”. Любовні мотиви в поезіях “Ой ти, дівчино, з горіха зерня” і “Чого являєшся мені...”

 

23

 

Виразне читання поезій І. Франка (напам’ять)

 

 

24

 

Філософська поезія І. Франка. Драматизм людських стосунків у “Легенді про вічне життя”

ТЛ: філософська поезія

 

Зошит

 

25

 

Поема “Мойсей” – вершинний твір І. Франка. Проблематика твору.

ТЛ: терцини

 

26

 

Характеристика героїв поеми І. Франка “Мойсей”. Пролог до поеми – заповіт українському народові

 

 

27

 

Проза І. Франка. Жіноча доля в новелі І. Франка “Сойчине крило”. Образ героя-адресата в новелі І. Франка “Сойчине крило” – уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Значення творчості І. Франка

ТЛ: поняття про модернізм

 

 

28

 

Контрольна робота №3. Творчість Івана Франка (тест)

 

Тематична

Модерна українська проза

29

 

Основні риси українського прозового модернізму. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду письменника

 

 

30

 

Психологічна новела М. Коцюбинського “Intermezzo” з жанровими ознаками “поезії в прозі”. Автобіографічна основа новели.

ТЛ: психологічна новела, “поезія в прозі”

 

31

 

Символічні образи в новелі М. Коцюбинського “Intermezzo”. Проблеми душевної рівноваги. Поетика імпресіонізму.

ТЛ: імпресіонізм

 

 

32

 

Повторення вивченого матеріалу в І семестрі (вікторина)

 

Зошит

 

ІІ семестр

33

 

 М. Коцюбинський. Повість “Тіні забутих предків”. Зміст твору

 

34

 

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю

 

35

 

Фольклорне тло в повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Світ людини у зв’язку зі світом природи. Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищенності кохання

 

36

 

Урок розвитку комунікативних умінь

Усне переказування найбільш разючих епізодів із повісті з аргументацією свого вибору

 

37

 

Контрольна робота №4. Творчість Михайла Коцюбинського (твір)

 

Зошит

Тематична

38

 

Життя і творчість Ольги Кобилянської

 

39

 

Краса вільної душі й аристократизм духу в новелі    О. Кобилянської «Іmpromtu phantasie». Автобіографізм твору

 

40

 

Образи жінок-інтелектуалок у новелі О. Кобилянської «Valse melancolique»

 

41

 

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь новели О. Кобилянської «Valse melancolique». Глибокий психологізм твору

 

42

 

Життя і творчість Василя Стефаника

 

43

 

Психологічне розкриття теми еміграції в новелі В. Стефаника “Камінний хрест”. Історична основа твору, його сюжетно-композиційні особливості.  Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного

 

44

 

Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

ТЛ: експресіонізм

 

45

 

Життя і творчість Володимира Винниченка. Винниченко-художник

 

46

 

Поєднання реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту в новелі В. Винниченка “Момент”

 

Зошит

47

 

Образ панни – утілення ідеї вічної жіночності й краси в новелі В. Винниченка “Момент”. Імпресіонізм твору

 

48

 

Контрольна робота №5. Творчість Ольги Кобилянської, Василя Стефаника й Володимира Винниченка (тест)

 

49

 

Альманах “З-над хмар і з долин”. Угруповання “Молода муза”. “Нова” драма на межі століть

 

Тематична

Образне слово поетичного модернізму

50

 

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

 

 

51

 

“Contra spem spero!” Лесі Українки як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, прийом контрасту. Призначення поета й поезії у вірші “Слово, чому ти не твердая криця...”

ТЛ: неоромантизм

Вивити напам’ять

“Contra spem spero!”

52

 

Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети у вірші Лесі Українки “Мріє, не зрадь”. Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну...”

 

Зошит

53

 

Виразне читання поезій Лесі Українки (напам’ять)

 

 

54

 

Драма Лесі Українки “Лісова пісня”, її фольклорно-міфологічна основа.

ТЛ: драма-феєрія

 

55

 

Символічність образів Мавки й дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килини – антиподи головній героїні Мавці в драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Симбіоз духовності і прагматизму в образі Лукаша

 

56

 

Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією. Художні особливості драми-феєрії

 

57

 

Урок позакласного читання №2. Леся Українка «Бояриня»

 

58

 

Урок розвитку комунікативних умінь

Письмовий твір за творчістю Лесі Українки

 

59

 

Життя і творчість Миколи Вороного, багатогранна діяльність поета. Творчість М. Вороного – перша декларація ідей і форм символізму. Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії М. Вороного “Блакитна Панна”.

ТЛ: символізм

Напам’ять “Блакитна Панна”.

 

60

 

Жіночий образ як сюжетний центр символістського твору “Інфанта”. Мотив самотності людини

 

61

 

Виразне читання поезій Миколи Вороного (напам’ять)

 

Зошит

62

 

Життя і творчість Олександра Олеся, світоглядні переконання митця. Неоромантичні й символістські тенденції у вірші “З журбою радість обнялась...”

 

63

 

“Чари ночі” Олександра Олеся – перлина інтимної лірики. Мотив краси, кохання й молодості. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у вірші “О слово рідне! Орле скутий!..”

Напам’ять “Чари ночі”

64

 

Виразне читання поезій Олександра Олеся (напам’ять)

 

65

 

Драматичний етюд Олександра Олеся “По дорозі в Казку”. Дорога в Казку – символ духовних поривань до кращого життя.

ТЛ: драматичний етюд

 

66

 

Контрольна робота №6. Творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся (тест)

 

67

 

Література рідного краю (прозові твори)

 

68

 

Література рідного краю (віршовані твори)

 

69

 

Повторення вивченого матеріалу в ІІ семестрі (вікторина)

 

70

 

Підсумковий урок

 

Зошит

Тематична

 

doc
Додано
19 січня 2019
Переглядів
3982
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку