Календарно-тематичне планування уроків української літератури у 5 класі 2020-2021 н.р.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури у 5 класі 2020-2021 н.р. ( зі змінами )

Перегляд файлу

Погоджено:

Заступник директора з НВР

ПІП

                       підпис

«_____»___________ ______

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

 з української літератури

у 5 класі

на 2020 /2021 навчальний рік

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_______ р.

Голова  МО (кафедри)  .___________

              (ПІБ)                      підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС

(календарно-тематичне планування складено відповідно до  навчальної  програми: 

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів за ред. Р. В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О.М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова. –  К.:  Освіта,  2013  зі  змінами, затвердженими  наказом   МОН  України від  07.06.2017  №804)

 

Складено до підручника «Українська література» авт. О. Авраменко. К.: «Грамота» 2018 р. 288 С.

2 год на тиждень (70 годин на рік)

І семестр – 32 год

ІІ семестр – 38 год

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

К-сть

К-сть

Контрольні  роботи у формі:

Всього

2

3

контрольного класного твору

-

1

виконання інших  завдань (тестів, відповідей  на запитання тощо)

2

2

Позакласне читання

2

2

Виразне читання

1

1

Література рідного краю

2

2

Розвиток  мовлення

2

у+п

2

у+п

 

з/п

Тема уроку

 

К-сть

 

Дата

 

Примітка

ВСТУП

1

 Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

1

 

 

СВІТ  ФАНТАЗІЇ  ТА  МУДРОСТІ

Міфи і легенди давніх українців

2

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки

 ТЛ: фольклор, міф

1

 

 

3

Міфи: „Бере­гиня", „Дажбог". Легенда «Чому пес живе коло людини»

ТЛ: легенда

1

 

 

4

Легенди: „Неопалима купина", «Як виникли Карпати»

1

 

 

5

Народні перекази. «Прийом у запорожці». Звичаї та традиції запорозьких козаків

ТЛ: переказ

1

 

 

6

Урок літератури рідного краю № 1. Перекази та легенди нашого краю

1

 

ЛРК № 1

Народні казки

7

Тематика народних казок, їхні різнови­ди. Побудова казки, її яскравий національний колорит. „Мудра дівчина" 

ТЛ: народна казка

1

 

 

8

«Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок з міфами

ТЛ: тема, гіпербола

1

 

 

9

Урок позакласного читання №1. „Мене чарує дивосвіт казок". Українські народні казки

1

 

УПЧ №1

10

Урок мовленнєвого розвитку №1. Складання казок

1

 

РЗМ №1 (усно)

11

„Летючий корабель". Фантастичне й реальне, смішне і страшне, красиве й потворне в казках 

1

 

 

12

Урок виразного читання №1. Українські народні казки

1

 

УВЧ №1

Літературні казки

13

Дитинство письменника. І. Франко – казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Казка „Фарбований Лис"

ТЛ: літературна казка

1

 

 

14

І.Франко. „Фарбований Лис". Зміст казки, головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру

ТЛ: мова автора і мова персонажів, прозова мова

1

 

 

15

І.Франко. „Фарбований Лис". Особливості літературної казки, її відмінність від народної

1

 

 

16

Контрольна робота №1. Вступ. Світ фанта­зії та мудрості

1

 

КР №1 (тест)

17

В. Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. „Хуха-Моховинка". Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. 

1

 

 

18

В. Королів-Старий. „Хуха-Моховинка". Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки

ТЛ: портрет

1

 

 

19

Урок позакласного читання №2. В. Королів-Старий. «Потерчата»

1

 

УПЧ №2

20

В. Симоненко. Цікаві сторінки з дитинства митця. Ка­зка „Цар Плаксій та Лоскотон".

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), епітети, порівняння

1

 

 

21

В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон". Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона

1

 

 

22

В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон". Казкова історія і сучасне життя

1

 

 

23

Урок літератури рідного краю № 2. Казки письменників-земляків

1

 

ЛРК №2

24

Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці

ТЛ: повість-казка

1

 

 

25

Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».  Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети

1

 

 

26

Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Елементи незвичайного в повісті-казці. Символіка країни Недоладії та її мешканців

1

 

 

27

Урок мовленнєвого розвитку №2. Складання продовження пригоди Алі та її нових друзів

1

 

 

 

РМ №2

(письмово)

Із народної мудрості

28

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин)

ТЛ: загадка, метафора

1

 

 

29

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

ТЛ: прислів’я, приказка

1

 

 

30

Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. „Химерний, маленький…", „Що за птиця?"

ТЛ: акровірш

1

 

 

31

Л. Глібов. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Хто вона?», „Хто розмовляє?", „Хто сестра і брат?"

1

 

 

32

Контрольна робота №2. Світ фанта­зії та мудрості

1

 

КР №2 (тест)

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

33

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Літописна оповідь «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів

ТЛ: літопис

1

 

 

34

Літописна оповідь «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність

1

 

 

35

Літописна оповідь «Володимир вибирає віру». Значення літописання для нащадків. Урок мовленнєвого розвитку №3. Усне переказування літописних оповідей

1

 

РМ №3 (усно)

36

Урок позакласного читання №3. Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки»

1

 

УПЧ №3

37

Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. «Україна в старовину»

1

 

 

38

Олександр Олесь. „Ярослав Мудрий". Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі  

1

 

 

39-40

Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки

2

 

 

41

Урок літератури рідного краю №3. Поети Житомирщини

1

 

ЛРК №3

42

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України

ТЛ: епічний твір

1

 

 

43

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Фантастичне і реальне в повісті.  Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини

Урок виразного читання пригодницьких творів№1

1

 

 

 

 

 

 

УВЧ №1

44

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі

1

 

 

45

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Екзотика старовинних українських замків

1

 

 

46

Контрольна робота №3.  Історичне минуле нашого народу

1

 

КР №3 (тест)

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

47

Т. Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка «У бур’янах»)

1

 

 

48

Україна часів Т.Шевченка. Оповідання  С.Васильченка  «У бур’янах»

1

 

 

49

Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка

ТЛ: ліричний твір, персоніфікація

1

 

Напам’ять

50

Т. Шевченко. «Садок вишневий коло хати». Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови

1

 

Напам’ять

51

П. Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. „Не бував ти у наших краях!"

1

 

 

52

П. Тичина. „Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвія­ла…». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П.Тичини

ТЛ: метафора, епітет

1

 

 

 

Напам’ять

(1 вірш на вибір)

53

Урок виразного читання №2. Поезії Т. Шевченка та П.Тичини

1

 

УВЧ №2

54

Є. Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось»

ТЛ: оповідання

1

 

 

55

Є. Гуцало. «Лось». Співчуття, милосердя шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

1

 

 

56

Урок мовленнєвого розвитку №4. Складання портрета літературного героя

1

 

РМ №4 (письмово)

57

Контрольна робота №4. Рідна Україна. Світ природи

1

 

КР №4 (твір)

58

М. Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом  засобами поетичної мови. «Дощ»

1

 

 

59

М. Рильський. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

1

 

 

 

Напам’ять

(1 вірш на вибір)

60

Урок літератури рідного краю №4. Цікаві твори письменників-земляків

1

 

ЛРК №4

61

Г. Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів природи й людини, зображених в оповіданні

1

 

 

62

Г. Тютюнник. «Дивак». Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

1

 

 

63

Урок позакласного читання №4. Сучасні твори про історичне минуле. Оксана Сенатович. «Малий Віз»

1

 

УПЧ №4

64

Микола Вінграновський. «Сіроманець» – захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи

1

 

 

65

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті

1

 

 

66-67

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

2

 

 

68

Контрольна робота №5. Рідна Україна. Світ природи

1

 

КР №5 (тест)

69-70

Твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення

2

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Майборода Лілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Офіцинська Ірина Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 серпня 2020
Переглядів
5915
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку