Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11-му класі (1 і 2 семестри)

Про матеріал

11 к л а с
Українська література (академічний рівень) (70 год, 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 10-11 класи. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль - іноземна філологія). Академічний рівень / М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, В.І.Цимбалюк. - К.: Грамота, 2011 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 826 від 14. 07. 2016 р.).

Перегляд файлу

Українська література. 11 клас. 2 семестр 2018-2019н.р.

11 к л а с

Українська література (академічний рівень) (70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 10-11 класи. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль - іноземна філологія). Академічний рівень / М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, В.І.Цимбалюк. - К.: Грамота, 2011 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 826 від 14. 07. 2016 р.).

Пор.№

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

 1.  

05.09

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.

ТЛ: Розстріляне відродження.

 

Поезія

 1.  

07.09

Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних тем», культура віршування, потужне ліричне «Я» як символ нової людини; життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, імпресіонізму.

 

 1.  

12.09

Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (збірка «Сонячні кларнети»). «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...».

НАПАМ’ЯТЬ

НАПАМ’ЯТЬ

 1.  

14.09

Урок виразного читання №1. Декламування поезій П.Тичини.

НАПАМ’ЯТЬ

НАПАМ’ЯТЬ

 1.  

19.09

Риси модернізму в змалюванні трагічної долі України в роки громадянської війни («Одчиняйте двері»). Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам'яті тридцяти»).

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення), кларнетизм.

 

 1.  

21.09

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років.

Михайль Семенко - поет-футурист, сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їх змістова новизна, деструкція класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»).

ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

 

 1.  

26.09

Київські «неокласики». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Належність до групи М.Зерова, М. Рильського. Різногранний творчий шлях митців. Філософічність, афористичність їхньої лірики. Микола Зеров. «Київ - традиція».

ТЛ: сонет, філософічність.

Вивчити напам'ять одну з поезій (на вибір).

 

 

 

НАПАМ’ЯТЬ

 

ЗОШИТ

 1.  

28.09

Максим Рильський. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність. «Молюсь і вірю», «Солодкий світ».

НАПАМ’ЯТЬ

ЗОШИТ

 1.  

03.10

Євген Плужник - один із провідних поетів Розстріляного відродження. «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. «Для вас, історики майбутні...».

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

НАПАМ’ЯТЬ

Вивчити напам' ять одну з поезій (на вибір).

НАПАМ’ЯТЬ

 1.  

05.10

Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен - як срібний птах!..», «Річний пісок...».

 

 

 1.  

10.10

РМ №1 (усно). Твір-роздум про втрату людиною душевної гармонії та способи повернення її (на основі поезій П.Тичини, М. Рильського, Є. Плужника).

 

 1.  

12.10

Контрольна робота №1. Українська поезія 20-х років XX століття (тестування).

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Проза

 1.  

17.10

Аналіз контрольної роботи. Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну та європейську традиції. Зв'язок із поезією. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль у літературному житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр.

 

 1.  

19.10

«Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком.

 

 1.  

24.10

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадкоємності поколінь, духовної пам'яті («Дитинство»). ТЛ: роман у новелах.

 

 1.  

26.10

Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов'язку («Шаланда в морі»).

ЗОШИТ

 

 

ЗОШИТ

 1.  

07.11

Валер'ян Підмогильний - автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. «Місто». Світовий мотив підкорення міста, самоствердження, інтерпретовані на національному матеріалі. ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, іронія.

 

 1.  

09.11

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Роль жіночих образів у романі.

 

 1.  

14.11

Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. «Моя автобіографія» -гумористичний життєпис автора. ТЛ: усмішка.

 

 1.  

16.11

«Сом». Оптимізм, любов до природи, м'який гумор як риси індивідуального почерку письменника.

 

 1.  

21.11

Контрольна робота №2. Українська проза 20-х років XX століття (літературний диктант і розгорнуті відповіді на запитання).

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Драматургія

 1.  

23.11

Аналіз контрольної роботи. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920­1930-х рр. П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії.

Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах.

 

 1.  

28.11

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. ТЛ: сатирична комедія.

 

 1.  

30.11

Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п'єси в наш час.

ЗОШИТ

 

ЗОШИТ

 1.  

05.12

РМ №2 (письмово).Написання вітального слова на честь драматурга Миколи Куліша.

 

Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939р.)

 1.  

07.12

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. «Зелена Євангелія», «Різдво». ТЛ: міфологізм, асоціативність.

НАПАМ’ЯТЬ

Вивчити напам'ять одну з поезій (на вибір).

 

НАПАМ’ЯТЬ

 1.  

12.12

Осип Турянський. Коротко про письменника. «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором).

ТЛ: поема у прозі.

 

 1.  

14.12

Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значущість і всеохопність.

 

 1.  

19.12

Контрольна робота №3. Письмовий твір на одну з тем: «Актуальність драматичного твору Миколи Куліша "Мина Мазайло" в наш час», «Релігійні мотиви в поезії Богдана-Ігоря Антонича», «Загальнолюдські мотиви та гуманістичні цінності в повісті Осипа Турянського "Поза межами болю"».

 

 1.  

21.12

Урок позакласного читання №1. Улас Самчук. «Марія».

 

 1.  

26.12

Урок літератури рідного краю №1. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

 1.  

28.12

Аналіз контрольної роботи. Повторення та узагальнення вивченого.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

 

Пор.№

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Еміграційна література

 1.  

 

«Празька поетична школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії «Стилет чи стилос?..».

 

 1.  

 

Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгійні мотиви, філософічність поезії Є. Маланюка «Під чужим небом».

 

 1.  

 

Основні віхи життя і творчості Івана Багряного. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.

 

 1.  

 

РМ №3 (усно). Усний твір-характеристика персонажа роману «Тигролови».

 

Українська література 1940-1950 рр.

 1.  

 

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко - відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення.

 

 1.  

 

«Україна в огні». Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки. ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

 

 1.  

 

«Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

 

 1.  

 

РМ №4 (письмово). Складання анотацій до кіноповістей О. Довженка.

 

 1.  

 

Контрольна робота №4. Письмовий твір на одну з тем: «Філософський зміст поезії Євгена Маланюка», «Доля України та українців у романі Івана Багряного "Тигролови"», «Вічні цінності у творах Олександра Довженка».

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Українська література другої половини XX - початку XXI ст.

 1.  

 

Аналіз контрольного твору. Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку1960-х років. Шістдесятництво як явище культурологічне і соціальне, його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотвірна новизна.

 

Поети-шістдесятники

 1. 4

 

Василь Симоненко. Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці...»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

 

 1. 4

 

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

Вивчити напам'ять одну з поезій поета-«шістдесятника» (на вибір).

НАПАМ’ЯТЬ

 1. 4

 

Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічний образ соняшника, сонця. ТЛ: балада (повторення).

 1. 4

 

Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...».

 1. 4

 

Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать...» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.

Вивчити напам'ять одну з поезій (на вибір).

НАПАМ’ЯТЬ

 1. 4

 

«Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості («Українське альфреско»). Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна й філософська лірика («Хай буде легко. Дотиком пера...», «Я вранці голос горлиці люблю...», «Недумано, негадано...»). ТЛ: образи-архетипи.

 1. 4

 

Історично-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». ТЛ: роман у віршах.

 

 1.  

 

Духовне життя українців крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

 

 1.  

 

Василь Стус - поет як символ незламного духу, високої людської гідності. Загальний огляд творчості.

 

 1.  

 

Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В.Стуса: відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії; формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена («Господи, гніву пречистого...», «О земле втрачена, явися...», «Як добре те, що смерті не боюсь я...»).

ТЛ: метафора (поглиблено).

НАПАМ’ЯТЬ

Вивчити напам'ять вірш «Як добре те, що смерті не боюсь я...».

НАПАМ’ЯТЬ

 1.  

 

Контрольна робота №5. Творчість В. Симоненка, Д. Павличка, І. Драча, М. Вінграновського, Л. Костенко, В. Стуса (тестування).

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Проза другої половини XX ст.

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Розвиток української прози. Її новаторські особливості. Загальна характеристика доробку Олеся Гончара-романтика. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини («За мить щастя»).

 

 1.  

 

Новела-засторога «Залізний острів» (з роману «Тронка»). Символіка танцю юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).

 

 1.  

 

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як утілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу.

 

 1.  

 

Зміщення часових площин як художній засіб у новелі. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. ТЛ: художня деталь (поглиблено).

 

 1.  

 

Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою. Композиція роману-балади «Дім на горі». Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада.

НАПАМ’ЯТЬ

Вивчити напам'ять уривок із роману (на вибір учителя).

НАПАМ’ЯТЬ

 1.  

 

Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви.

 

 1.  

 

Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче і чоловіче начала у творі. Притчевість образів, епізодів.

 

 1.  

 

Урок виразного читання №2. Виразне читання прозового уривка з роману-балади «Дім на горі».

 

Українська історична проза

 1.  

 

Павло Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.

 

 1.  

 

Історична основа й художній вимисел у романі П. Загребельного «Диво» (розділи: «Рік 992. Великий сонцестій. Пуща», «Рік 1004. Весна. Київ», «Рік 1004. Літо. Радогость», «Рік 1028. Теплінь. Київ», «Рік 1032. Київ», «Рік 1037. Осінній сонцеворот. Київ»). Софія Київська як історична пам' ятка та художній символ. ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).

 

 1.  

 

Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

 

Сучасна українська література

 1.  

 

Історико-культурна картина літератури кінця XX -початку XXI ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін.

 

 1.  

 

Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х рр., його риси. Сучасні часописи та альманахи. ТЛ: постмодернізм.

 

 1.  

 

Урок позакласного читання №2. Галина Пагутяк. «Записки білого пташка».

 

 1.  

 

Контрольна робота №6. Творчість О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука, П. Загребельного. Сучасна українська література (літературний диктант і розгорнуті відповіді на запитання).

 

 1.  

 

Урок літератури рідного краю №2. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу). Підсумковий урок.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

 

doc
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
1 січня 2019
Переглядів
1435
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку