31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 7 класу 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 7 розроблено з урахуванням поділу годин посеместрово 2+3 (І семестр - 2 год, ІІ семестр - 3 год). У примітках подано "діалог", "усний переказ", "читання вголос" та "усний твір".

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків української мови у 3(7)-А, Б, В, Г класах

 

88 год

І семестр 2 год на тиждень; ІІ семестр 3 год на тиждень

 

Календарно-тематичне планування для 7-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–9 класи / Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, А. С. Пономаренко, К. В. Таранік-Ткачук. – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06.

2017 р.).

 

Графік фронтальних видів контрольних робіт

 

Форма контролю

І семестр         ІІ семестр

Кількість

Дата

Кількість

Дата

Перевірка мовної теми (тестування)

2

 

4

 

Письмо: переказ

твір

1

 

1

 

 

1

 

Правопис: диктант

1

 

1

 

Говоріння: усний переказ

діалог                      усний твір  читання вголос

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Зміст програмового матеріалу

Дата

 

І СЕМЕСТР

 

 

Вступ (2 год)

 

 

1.

Літературна норма української мови. Колективне укладання переліку цікавих українськомовних сайтів для школярів.  

1

 

 

 

 

 

2.

Урок мовленнєвого розвитку. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).  

1

 

 

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого (5 год)

 

 

3.

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

1

 

 

 

 

 

4-5.

Вивчені частини мови, правопис їх.

2

 

 

 

 

 

6.

Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Аудіювання тексту публіцистичного стилю.

1

 

 

 

 

 

7.

Урок мовленнєвого розвитку. Написання есея (орієнтовні теми: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами.

1

 

 

 

 

  

Морфологія. Орфографія. Дієслово (25 год)

8.

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

1

 

 

 

 

Зошит

9.

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на но, -то (загальне ознайомлення). Складання тексту для руханки (гасла спортивної команди, девізу команди, що братиме участь у присвяченому певній суспільній події флешмобі) з використанням різних особових форм дієслів.  

1

 

 

 

 

 

10.

Неозначена форма (інфінітив). Доконаний і недоконаний види дієслова.

1

 

 

 

 

 

11.

Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення).

1

 

 

 

 

 

12-

13.

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту в художньому стилі про виконання певних дій.

1

 

 

 

 

 

14.

Часи дієслова. Теперішній час.  

1

 

 

 

 

 

15.

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового переказу.  

2

 

 

 

 

 

16.

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.  

1

 

 

 

 

Зошит

17.

Майбутній час.  

1

 

 

 

 

 

18.

Дієслова І і II дієвідміни. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін (повторення).

1

 

 

 

 

 

19.

Контрольна робота. Дієслово (І частина) (тестування).

1

 

 

 

 

Темат.

20.

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.   

1

 

 

 

 

 

 

21.

Урок мовленнєвого розвитку. Особливості будови опису зовнішності людини. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом).

1

 

 

 

 

 

22.

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).   

1

 

 

 

 

 

23.

Творення дієслів умовного і наказового способу.

 

 

 

 

 

 

24.

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору. 

Складання й розігрування  діалогів, які містять прохання про допомогу й висловлення порад щодо проблемної життєвої ситуації (з використанням дієслів наказового та умовного способів).

1

 

 

 

 

Діалог

Зошит

25.

Знак м’якшення в дієсловах наказового способу.

1

 

 

 

 

 

26.

Безособові дієслова. 

1

 

 

 

 

 

27.

Контрольний диктант.

1

 

 

 

 

 

28.

Способи творення дієслів.

1

 

 

 

 

 

29.

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

1

 

 

 

 

Усний  переказ

30.

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієслово».  

1

 

 

 

 

 

31.

Контрольна робота. Дієслово (ІІ частина) (тестування).  

1

 

 

 

 

Зошит

32.

Повторення та узагальнення вивченого в І семестрі.   

1

 

 

 

 

Темат.

 

ІІ СЕМЕСТР

Дієприкметник (11 год)

33.  

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

1

 

 

 

 

 

34.

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.  

1

 

 

 

 

 

35.  

Активні й пасивні дієприкметники. Творення, відмінювання і правопис активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.

1

 

 

 

 

 

36.

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників. Дієслівні форми на -но, -то.  

1

 

 

 

 

 

37.

Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на  -но, -то.  

1

 

 

 

 

 

38.

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи заміни їх.  

1

 

 

 

 

 

39.

-Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.  

1

 

 

 

 

 

40.

Не з дієприкметниками.  

1

 

 

 

 

 

41.

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників (наприклад: освічений, розвинений, упевнений, на-

1

 

 

 

 

Зошит

 

 

труджені (руки), досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога).  

Складання й розігрування діалогів, що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники (наприклад: як водою облитий; як ошпарений; як громом прибитий).  

 

 

 

 

 

 

42.

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприкметник».  

1

 

 

 

 

 

43.

Контрольна робота. Дієприкметник (тестування).

 1

 

 

 

 

Темат.

Дієприслівник (10 год)

44.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

1

 

 

 

 

 

45–

46.

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному  

дієприслівникові. Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.  

1

 

 

 

 

 

47.

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, творення їх.  

1

 

 

 

 

 

48.

Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом).   

1

 

 

 

 

Усний твір

49.

Не з дієприслівниками.  

1

 

 

 

 

 

50.

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (орієнтовні теми: «Душу я у вишивку вкладаю», «Як я

1

 

 

 

 

 

 

 

створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»).  

 

 

 

 

 

 

51.

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник».  

1

 

 

 

 

 

52.

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.  

1

 

 

 

 

 

53.

Контрольна робота. Дієприслівник (тестування) 

1

 

 

 

 

Зошит Темат.

Прислівник (15 год)

54.

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

1

 

 

 

 

 

55.

Розряди прислівників (практично).  

1

 

 

 

 

 

56.

Ступені порівняння прислівників.  

1

 

 

 

 

 

57.

Творення й правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках.   

1

 

 

 

 

 

58.

Не і ні з прислівниками.  

1

 

 

 

 

 

59.

И та і в кінці прислівників.  

1

 

 

 

 

 

60.

Правопис прислівників на -о, -е утворених від прикметників і дієприкметників. Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.  

1

 

 

 

 

 

61.

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв’язані вчасно; не виконані

1

 

 

 

 

 

 

 

належним чином; не звірені за словником, не згаяний (час) та ін.).  

 

 

 

 

 

 

62-

63.

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням прислівникових сполук до лиця, до смаку, не до речі, не до вподоби, на вибір, в міру.  

2

 

 

 

 

 

64-

65.

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.   

2

 

 

 

 

Зошит

66.

Уроки мовленнєвого розвитку. Складання анотації на книжку з використанням прислівників.  

1

 

 

 

 

 

67.

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Прислівник».  

1

 

 

 

 

 

68.

Контрольна робота. Прислівник (тестування).   

1

 

 

 

 

 

Прийменник (5 год)

69.

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою.  

1

 

 

 

 

 

70.

Урок мовленнєвого розвитку. Портретний нарис у публіцистичному стилі.  

1

 

 

 

 

 

71.

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.  

1

 

 

 

 

 

72.

Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниковоіменникові конструкції в ролі членів речення. Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці; не прийшов із-за хвороби).  

1

 

 

 

 

 

 

73.

Контрольний диктант.  

1

 

 

 

 

 

Сполучник (4 год)

74.

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.  

1

 

 

 

 

 

75.

Написання сполучників разом та окремо.  

1

 

 

 

 

 

76.

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).  

1

 

 

 

 

 

77.

Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники. Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте – про те, зате – за те, якби – як би та ін.).  

1

 

 

 

 

Зошит

Частка (6 год)

78.

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично).

1

 

 

 

 

 

79-

80.

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.  

2

 

 

 

 

 

81.

Правопис часток не і ні з різними частинами мови  (узагальнення). Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі різних частин мови з часткою не і префіксом не.

1

 

 

 

 

 

 

82.

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.  

1

 

 

 

 

 

83.

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.  

1

 

 

 

 

 

 

Вигук (3 год)

 

84.

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Виразне читання текстів з вигуками.  

1

 

 

 

 

 

85.

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.  

1

 

 

 

 

 

86.

Контрольна робота. Прийменник, сполучник, частка, вигук (тестування).

1

 

 

 

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого (2 год)

 

87.

Узагальнення й систематизація вивченого  про частини мови, правопис і використання їх у мовленні.  

1

 

 

 

 

 

88.

Підсумковий урок.   

1

 

 

 

 

Зошит Темат.

 

pdf
Додано
26 серпня 2018
Переглядів
827
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку