28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування уроків української мови у 7 класі за 2017-2018 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови у 7 класі за 2017-2018 навчальний рік за редакцією підручника (Українська мова: підруч. для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. / О.П. Глазова)

Перегляд файлу

     Календарно-тематичне планування

                  Українська мова

                             7 клас

                       (88 год, 2,5 год на тиждень)

(3 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для

загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена

на основі нового Державного стандарту базової і

повної загальної середньої освіти і затверджена

Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

 

3

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

 

усний переказ,

діалог

 

 усний твір,

читання вголос

 

 


 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Прим

1

                               І семестр

Вступ. Літературна норма української мови.

 

Ознайомлення з українським лінгвістичним інтернет-порталом «Словники України онлайн»

 

 

2

РМ № 1(у.). Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично)

 

 

3

РМ № 2(п.). Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю

 

 

4

РМ № 3(у.). Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом). Добирання варіантів заголовка

 

 

Повторення та узагальнення вивченого

 

5

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

 

 

6

РМ № 4(п.). Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

 

 

7

Вивчені частини мови, правопис їх

 

 

 

8

РМ № 5(п.). Аналіз письмового переказу. Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру на тему: «Чи можуть електронні носії інформації (планшети, айпади, айфони)  повністю витіснити друковану книжку?»

 

 

9

РМ № 6(п.). Написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами на тему: «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!»

 

 

10

КР  № 1. Контрольний диктант

 

 

 

 

Морфологія. Орфографія.

Дієслово

 

 

11

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

12

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)

 

 

13

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

 

Читання й аналіз тексту інструкції з використання побутового приладу, яка містить дієслова в неозначеній формі

 

 

14

Доконаний і недоконаний види дієслів

 

 

 

15

Часи дієслова. Теперішній час

 

 

 

16

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі

 

 

 

17

Майбутній час дієслів.

 

Складання есе про значення родинних традицій з використанням дієслів у різних часових формах

 

 

18

КР № 2. «Дієслово» (тести, завдання).

 

 

 

19

Дієслова І і ІІ дієвідміни

 

 

20

Букви е, и в особових закінченнях дієслів

І і ІІ дієвідмін

 

 

 

21

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу

 

 

22

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

 

Складання пам’ятки (інструкції) «Безпечне користування  Інтернетом» з використанням дієслів різних способів

 

 

23

Творення і правопис дієслів наказового і умовного способу. Знак м’якшення  у дієсловах

 

 

24

Безособові дієслова.

 

Виразне читання художніх текстів, у яких наявні описи стану природи, з коментуванням ролі в мовленні безособових дієслів (наприклад: хмариться, дощить, сутеніє, світає)

 

 

25

Способи творення дієслів

 

Складання допису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів

 

 

26

Не з дієсловами. Навчальне читання мовчки

 

 

 

27

Правопис -ться, -шся в дієсловах

 

Складання й розігрування діалогів «Розмова з лікарем про стан здоров’я» з використанням безособових дієслів (наприклад: лихоманить, нудить, не спиться та под.)

 

 

28

КР № 3. «Дієслово» (різнорівневі тести)

 

 

 

 

       Дієприкметник

 

 

 

29

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

Читання мовчки й переказування тексту, що містить дієприкметники, з’ясування їхньої ролі в мовленні

 

 

30

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами

 

Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників (наприклад: освічений, розвинений, упевнений, натруджені (руки), досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога)

 

 

31

Активні й пасивні дієприкметники

 

 

 

32

Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

 

 

33

КР № 4. «Дієприкметник» (різнорівневі тести)

 

 

34

РМ № 7(у.). Особливості будови опису зовнішності людини. Складання й розігрування діалогів, що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники (як водою облитий; як ошпарений; як громом прибитий)

 

 

 

                          ІІ семестр        

 

 

35

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників

 

 

36

РМ № 8(у.). Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

 

 

37

Безособові дієслівні форми на -но, -то

 

 

38

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни

 

 

39

Правопис суфіксів дієприкметників

 

 

 

40

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження

 

 

41

Не з дієприкметниками

 

 

 

42

РМ № 9. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога тощо) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на –но, -то

 

 

43

РМ № 10(у.). Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів ( не розв’язані вчасно; не виконані належним чином; не звірені за словником, не згаяний (час) та ін.)

 

 

44

РМ № 11(п.). Контрольний письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів  (за складним планом)

 

 

45

РМ № 12(п.). Контрольний письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів  (за складним планом)

 

 

46

РМ № 13. Аналіз письмового твору

 

 

 

Дієприслівник

 

47

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

48

Дієприслівниковий зворот.

 

 

 

49

Кома при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

 

Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки  у вживанні дієприслівникових зворотів

 

 

50

РМ № 14(у). Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

 

 

51

Вид і час дієприслівників

 

 

 

52

РМ № 15(п.). Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі («Душу я у вишивку складаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини»)

 

 

52

РМ № 16(п.). Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі («Душу я у вишивку складаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини»)

 

 

53

Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення.

 

Складання розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного й недоконаного виду

 

 

54

Не з дієприслівниками.

 

Складання висловлення в публіцистичному стилі «Як досягти успіху» з уживанням фразеологізмів (наприклад: не розгинаючи спини; не моргнувши оком)

 

 

55

РМ № 17(п.). Аналіз письмового твору

 

 

 

56

КР № 5. «Дієприслівник» (тести і завдання)

 

 

 

 

Прислівник

 

 

 

57

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

58

Розряди прислівників (практично)

 

 

 

59

Ступені порівняння прислівників.

 

Складання відгуку про цікаву книжку з використанням прислівників вищого й найвищого ступенів порівняння

 

 

60

Творення й правопис прислівників . Навчальне аудіювання

 

 

61

РМ № 18. Портретний нарис у публіцистичному стилі

 

 

62

РМ № 19. Портретний нарис у публіцистичному стилі

 

 

63

Букви -н- та -нн- у прислівниках

 

 

 

64

РМ № 20. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту  художнього стилю про виконання певних дій

 

 

 

65

Не і ні з прислівниками

 

 

 

66

И та і в кінці прислівників

 

 

 

67

РМ № 21. Аналіз письмового переказу

 

 

 

68

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

 

 

69

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.

 

Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням прислівникових сполук до лиця,  до смаку,  не до речі, не до вподоби, на вибір,  в міру

 

 

70

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день

 

 

 

71

 Кр №6. «Прислівник» (тести, завдання)

 

 

 

72

РМ № 22. Складання анотації на книжку з використанням прислівників

 

 

 

Прийменник

 

 

 


73

Прийменник як службова частина мови.  Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні

 

 

74

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою

 

 


75

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

 

 

 

Сполучник

 

 

 

76

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням

 

 

77

Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності

 

 

78

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників та однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники

 

 

79

Кр №7. Контрольний диктант

 

 

 

 

Частка

 

 

 

80

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі.

 

 


81

Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично).

 

 

82

Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення)

 

 

83

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

 

Складання висловлення «Чи хотів(ла) би я щось у собі змінити» з використанням часток (наприклад: авжеж, хіба, лише, нехай, би(б), хіба ж)

 

 

 

Вигук

 

 

 

84

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням.

 

Виразне читання текстів з вигуками

 

 

85

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

Перевірка сформованості навички читання вголос. Складання казки для меншого брата чи сестрички з використанням звуконаслідувальних слів

 

 

86

КР № 8. «Прийменник. Частка. Сполучник. Вигук» (різнорівневі тести)

 

 

87

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні

 

Перевірка сформованості навички читання вголос.Визначення частин мови в реченнях

 

 

88

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ПОГОДЖЕНО                                                                      

                                                  ЗДНВР                                                                                   

 

                                                  «___________»

 

                                                 «___________» 2018 року                                                  

 

 

 

    Календарно-тематичне планування

             уроків української мови

                     2017-2018 н. р.

                 ( 7  клас; 2,5 год.)

   Вчителя 

 

 

           Програма з  української мови:

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта»,

2013 (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України

 від 07.06.2017 №804

 

 Підручники:

Українська  мова: підруч. для 7 кл. загальноосвітн.

навч. закл. / О.П. Глазова – К.: Видавничий дім «Освіта»,

 2015. – 272с.

 

docx
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
1066
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку