Календарно-тематичне планування уроків української мови у 9-му класі (1 і 2 семестри)

Про матеріал

9 к л а с
Українська мова (70 год, 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–12 класи / Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; за ред. Л.В.Скуратівського. – К., 2005 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.).

Перегляд файлу

Українська мова. 9-А клас. 2 семестр 2018-2019н.р.

9 к л а с

Українська мова (70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–12 класи / Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; за ред. Л.В.Скуратівського. К., 2005 (зі змінами, затвердженими наказом МОН 804 від 07.06.2017 р.).

 

Пор.

 

Дата

 

Зміст програмового матеріалу

 

Примітки

Вступ

 1.  

05.09

Розвиток української мови. Ознайомлення з найбільш авторитетними мовними онлайнловниками.

 

 1.  

06.09

РМ №1 (усно). Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Аудіювання та читання мовчки текстів (уривків) різних стилів, типів і жанрів мовлення.

 

Повторення вивченого у 8 класі

 1.  

12.09

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення. Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

 

 1.  

13.09

РМ №2 (письмово). Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова

 1.  

19.09

Пряма й непряма мова. Заміна прямої мови непрямою.

 

 1.  

20.09

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Обговорення питання «Які вислови відомих українців варто було б розмістити на сучасних білбордах» з використанням у мовленні цитат.

 

 1.  

26.09

Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

 

 1.  

27.09

РМ №3 (усно). Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації фіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

ДІАЛОГ

ЗОШИТ

ДІАЛОГ

ЗОШИТ

 1.  

03.10

Контрольна робота №1. Повторення вивченого у 8-му класі. Пряма і непряма мова (тестування).

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Складне речення. Складносурядне речення

 1.  

04.10

Аналіз контрольної роботи. Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

 

 1.  

10.10

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами.

 

 1.  

11.10

РМ №4 (усно). Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри мовлення. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

 1.  

17.10

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

 

 1.  

18.10

РМ №5-6 (усно+письмово). Контрольний докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

 

 1.  

24.10

 1.  

25.10

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

07.11

РМ №7 (письмово). Аналіз контрольного переказу. Ділові папери. Резюме. Заява.

 

 1.  

08.11

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

 1.  

14.11

Контрольна робота №2. Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення (різнорівневі завдання). Створення монологічних висловлювань.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Складнопідрядне речення

 1.  

15.11

Аналіз контрольної роботи. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень.

 

 1.  

21.11

Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними.

 

 1.  

22.11

РМ №8-9 (усно+письмово). Контрольний письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

 

 1.  

28.11

 1.  

29.11

Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії й ступеня, порівняння.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

05.12

Підсумкова контрольна робота за І семестр 2017-2018н.р. Диктант.

 

 1.  

06.12

Аналіз контрольного диктанту. Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу.

 

 1.  

12.12

Складнопідрядні речення з підрядними причини, наслідку, мети.

 

 1.  

13.12

Складнопідрядні речення з підрядними умови, допусту.

 

 1.  

19.12

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

 

 1.  

20.12

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

 

 1.  

26.12

Контрольна робота №3. Складнопідрядне речення (тестування). Створення діалогічних повідомлень.

 

 1.  

27.12

Аналіз контрольної роботи. Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в класі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної самоосвіти». Повторення та узагальнення вивченого.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

1 СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

1 СЕМЕСТР

 


9 к л а с

Українська мова (70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–12 класи / Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; за ред. Л.В.Скуратівського. К., 2005 (зі змінами, затвердженими наказом МОН 804 від 07.06.2017 р.).

 

Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Безсполучникове складне речення

 1.  

 

Безсполучникове складне речення.

 

 1.  

 

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

 

 1.  

 

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

 

 1.  

 

РМ №10 (письмово). Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

ЧИТАННЯ ВГОЛОС

ЧИТАННЯ ВГОЛОС

 1.  

 

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

 

 1.  

 

 1.  

 

РМ №11-12 (усно+письмово). Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть із часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень.

УСНИЙ ТВІР

УСНИЙ ТВІР

 1.  

 

 1.  

 

РМ №13 (усно). Діалог-обговорення актуальної теми. Аналіз твору.

 

 1.  

 

Тире у безсполучниковому складному реченні.

 

 1.  

 

 1.  

 

Контрольна робота №4. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Безсполучникове речення. (тестування). Створення проекту статті до Вікіпедії «Безсполучникове складне речення».

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

 

 1.  

 

 1.  

 

РМ №14-15 (усно+письмово). Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю використанням складних речень з різними видами зв’язку).

 

 1.  

 

 1.  

 

Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.

 

 1.  

 

 1.  

 

РМ №16 (усно). Аналіз переказу. Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень. Викладення підсумків обговорення для розміщення на шкільному веб-сайті у формі роздуму, що містить складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

 

 1.  

 

РМ №17 (усно). Складання й розігрування діалогів обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації. Складання й розігрування діалогу-домовленості (наприклад: щодо озеленення шкільного приміщення) з відповідною аргументацією (потребою очищення й природного зволоження повітря; зонування середовища, декорування приміщення та ін.).

 

 1.  

 

Узагальнення вивченого з теми. Тренувальні вправи.

 

 1.  

 

Контрольна робота №5. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку (різнорівневі завдання). Створення висловлення «Як уникнути залежності від Інтернету» з використанням складних речень.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Текст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац.

 

 1.  

 

 1.  

 

РМ №18 (письмово). Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.

 

 1.  

 

Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

 

 1.  

 

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

ЗОШИТ

 

 1.  

 

 1.  

 

РМ №19 (письмово) .Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

 

 1.  

 

Підсумкова контрольна робота за 2 семестр. Контрольний диктант.

 

 1.  

 

Аналіз контрольного диктанту. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

 

 1.  

 

 1.  

 

Контрольна робота №6. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності (тестування). Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

Узагальнення й систематизація вивченого

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні).

 

 1.  

 

Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

 1.  

 

Орфографія. Пунктуація. Підсумковий урок.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скрипник Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
8 січня 2019
Переглядів
2714
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку