Календарно-тематичне планування уроків з трудового навчання у 7 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків з трудового навчання у 7 класі на 2018-2019 н. р., складене згідно з чинними «Навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 5-9 класи», затвердженими МОН молоді та спорту від 12.09.2011 р. № 1051, зі змінами згідно з наказами МОН від 29.05.2015 р. № 584, від 05.08.2016 р. № 948, від 09.08.2017 р. №1/9 436 «Про затвердження змін до навчальних програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»»

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

з трудового навчання

у 7 класі на І-ІІ  семестри 2018-2019 н. р.

 

Складено за Навчальною програмою з трудо­вого навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

№ з/п

Дата прове-дення

 

Тема уроку та зміст

І СЕМЕСТР

Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки.

Проект №1. Об’єкт проектної діяльності Елементи ландшафтного дизайну (8 год.)

Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

1

 

 

Вступ. Правила внутрішнього розпорядку та безпеки праці у шкільній майстерні.  Історія розвитку ландшафтного дизайну. Особливості дизайну насаджень садів різних країн та епох. Основні принципи створення сприятливого середовища для відпочинку людини.

2

 

 

Сучасні стилі і технології ландшафтного дизайну: регулярний; пейзажний; східний стиль; модерн (сучасний); сільський стиль (кантрі).

3

 

Початок проектування. Елементи садового дизайну: площадки, доріжки, газон, квітники; малі архітектурні форми; рокарії, водойми; декоративні посадки, плодовий сад, город; системи освітлення і поливу. Зонування – розбивка ділянки на функціональні зони.

4

 

Вивчення садової ділянки. Визначення тінистих і сонячних місць ділянки. Дослідження рельєфу й ґрунту на ділянці. Ознайомлення з основами матеріалознавства.

5

 

Декоративна дендрологія. Дерева. Чагарники. Живоплоти. Трав’янисті багаторічники. Однорічники.

6

 

Основний асортимент дерево-чагарникових і багаторічних квіткових рослин. Види квітників, їх відмінні риси та правила підбору асортименту квіткових культур.

7

 

Принципи створення композиції (колористика, зонування). Виконання замальовки фрагментів саду. Проектування. Основи креслення й малюнка. Графіка. Умовні позначки. Масштаб.

8

 

Способи зображення об’єктів і елементів дизайну. Проектування і складання гармонійної колористичної композиції газона, квітника чи деревно-чагарникові групи з урахуванням умов місця посадки і бажаної стилістики.

Проект № 2. Об’єкт проектної діяльності

Карнавальна маска (6 год.)

9

 

Види масок: обрядові, культові, театральні, карнавальні. Історичні відомості про еволюцію карнавальної маски. Етапи проектування. Міні-маркетингове дослідження, спрямоване на вибір об’єкта проектування та доцільність його виготовлення. Аналіз об’єктів аналогів та обрання об’єкта проектування на основі проведених досліджень.

10

 

Конструкторський етап. Створення клаузури виробу. Етапи виробу та конструкції проектної моделі. Розробка конструкторської документації. Підбір необхідних матеріалів, інструментів та обладнання.

11

 

Технологічний етап. Визначення оптимальної технології виготовлення проектованого виробу. Технологічна послідовність виготовлення виробу.

12

 

 

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

13

 

 

Технологічна послідовність обробки і з’єднання деталей виробу. Монтаж виробу. Оздоблення виробу. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

14

 

Остаточна обробка виробу. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Контроль якості виробу. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів.

Технологія    побутової  діяльності та самообслуговування

 Проект № 3. Об’єкт проектної діяльності. Малярні роботи у побуті власними руками (2 год.)

Основна технологія: Технологія догляду за житлом.

15

 

Малярні роботи. Матеріали та інструменти для малярних робіт. Необхідність застосувань ґрунтовок. Технологія виконання малярних робіт. Вплив кольору на психологія людини. 

16

 

Розробка технологічної послідовності виконання малярних робіт у шкільному кабінеті. Добір фарб для різних типів поверхонь. Виконання технологічних операцій. Дотримання правил безпечної праці та організація робочого місця.

ІІ СЕМЕСТР

Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки.

Проект № 4. Об’єкт проектної діяльності

Підставка для спецій, прикрас, сувенірів, квітів тощо (10 год.)

Основна технологія: Технологія виготовлення виробів із деревини

17

 

Безпека праці та організація робочого місця в майстерні з обробки деревини. Деревина – основний матеріал в столярній і теслярській справі. Пиломатеріали, їх види, способи добування та використання.

18

 

Основні механічні властивості деревини. Вади деревини. Вологість. Сушіння. Поняття про безвідходне виробництво в сучасній деревообробній промисловості.

19

 

Визначення порід деревини та види пиломатеріалів Визначення основних механічних властивостей деревини. Призначення, види та конструктивні особливості підставок. Конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення  підставок. Інструменти та пристосування для їх виготовлення. Вибір об’єкта праці.

20

 

Поняття  про проектування. Етапи проектування. Пошук конструкції виробу на рівні технічних ідей, схеми. Застосування методу фокальних об’єктів для виготовлення підставок. Втілення ідей у формі графічного документа. Читання та виконання графічного зображення на дві площини проекцій.

21

 

 

Планування роботи. Вивчення способів виготовлення виробу. Вибір конструкційних матеріалів. Визначення особливостей, ефективності та цінності виробу. Вибір технології виготовлення. Складання поопераційної карти.

22

 

 

Вибір і підготовка пиломатеріалів. Призначення і будова вимірювального та розмічального інструментів, їх застосування. Прийоми вимірювання. Припуски на обробку пиломатеріалів. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Вибір та розмічання заготовок для подальшої обробки. Технологічний процес пиляння деревини ножівкою. Підготовка інструментів до роботи.

23

 

Прийоми запилювання і пиляння. Дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця. Поняття про механічне розпилювання деревини. Випилювання заготовок.

24

 

Технологічний процес стругання. Поняття про утворення стружки. Інструменти для стругання, їх конструкція і правила підготовки до роботи. Прийоми стругання на столярному  верстаку. Правила безпечної роботи. Розмічання деталей. Чорнове стругання.

25

 

Технологічний процес чистового стругання. Правила підготовки рубанка до роботи. Прийоми стругання рубанком на столярному верстаку. Правила безпечної роботи. Правила перевірки якості стругання на просвіт лінійкою, кутником. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

26

 

Види з’єднань деталей. Остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Презентація виготовлених виробів. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів.

Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки.

Проект № 5. Об’єкт проектної діяльності. Повітряний змій (7 год.)

27

 

Повітряні змії. Історія та конструкції. Конструктивні особливості повітряних зміїв. Конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення  повітряних зміїв. Інструменти та пристосування для їх виготовлення.

28

 

Застосування методу фокальних об’єктів для виготовлення повітряних зміїв. Проведення міні-маркетингового дослідження для обґрунтування вибору виробу та його конструкційних особливостей.

28

 

Технологія виготовлення повітряного змія згідно обраної техніки. Етапи проектної діяльності. Вимоги до проектного виробу. Дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

30

 

Розробка технологічної послідовності виготовлення виробу. Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

31

 

Технологія виготовлення повітряного змія. Виготовлення шаблонів деталей виробу. Добір способу з’єднання деталей виробу. Добір конструкційних матеріалів залежно від виду повітряного змія, інструментів та пристосувань до роботи.

32

 

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

33

 

Виготовлення виробу. Оздоблення виробу. Комбінування композиції для оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів.

Технологія    побутової  діяльності та самообслуговування

Проект № 6. Об’єкт проектної діяльності Я – споживач (2 год.)

 

34

 

Маркування споживчих товарів. Призначення етикеток на товарах. Екологічні символи. Стандарти якості й безпеки. Склад продуктів. Індекс «Е» та його призначення. Попереджувальні символи. Спеціальні символи та їх значення. Штрих-код і його застосування.

35

 

Читання та маркування на споживчих товарах. Як перевірити автентичність товару. Розробка етикетки для власного виробу.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Шигалевський Владислав Юрійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дженжері Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кучмук Людмила Василівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
5662
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку