19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури 9 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Зарубіжна література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури  9 клас

Календарно-тематичне планування  складено відповідно до навчальної  програми для загальноосвітніх навчальних закладів  : Зарубіжна література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013  зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804               

На навчальний рік – 70 год.

На тиждень – 2 год.

Обов’язкова кількість видів контролю у  9 класі

 

Семестр

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

Перевірка зошитів

Прим.

Різні форми контролю

Контрольний класний твір

І

2

1

2

(1у+1п)

2

4

 

ІІ

2

1

2

(1у+1п)

2

5

 

 

 

 

 

 

 

Розділ,  тема  уроку

Дата

проведення

   Примітки

 

Вступ (2 години)

 

 

 

1.

Літературні жанри і стилі.

 (ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і

національне в структурі жанрів і стилів.

 

 

 

2

Перехідні явища в літературі.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних

літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців

 (МЗ) Українська література, художня культура

 

 

Просвітництво (9годин)

 

 

3.

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

(ЛК) Європейське мистецтво доби Просвітництва.

 

 

4.

 

Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору, зумовлена інтересом суспільства до географічних відкриттів і  пошуками  шляхів  зміни  суспільства. Просвітницькі ідеї у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про роман. Композиція.

 

 

5.

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики).

(МЗ) Історія, математика

 

 

6.

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

 

 

7.

Йоганн Вольфганг Ґете (1749–1832). Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці

Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король».

 

 

8.

Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

 

 

9.

 

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759–1805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера.

(ТЛ) Поглиблення понять про оду. Композиція.

 

 

Вивчити напам’ятьФ. Шиллер. «До радості»

10.

Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

 (УС) Ідеї Просвітництва в Україні.  

(ЕК)  Порівняння  оригіналів  і  художніх  перекладів  (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

 

 

11.

Контрольна робота №1 з теми «Просвітництво». Різнорівневі завдання

 

КР №1

12.

ПЧ№1 Е. По «Ельдорадо»

 

ПЧ 1

Романтизм (18 годин)

 

 

13.

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму.

Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

(ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.)

(МЗ) Художня культура, історія, географія.

 

 

14.

 

Генріх Гейне (1797–1856). «Книга пісень» («На півночі кедр одино-кий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.).

 

Вивчити напам’ять Г. Гейне. «Не знаю, що ста ло зо мною…»

15.

Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

 

 

 

16.

 

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

 

 

17.

 

Поема «Мазепа». Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

 (ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична)

 

 

18.

Розвиток мовлення № 1  (усн). Образ гетьмана у поемі «Мазепа»

(УС)  Україна  в  житті  і  творчості  зарубіжних  митців.

 

РМ 1 (у)

19.

Контрольна робота № 2 з теми  «Романтизм». Різнорівневі тести

 

КР № 2

Взаємодія романтизму і реалізму

 

 

20.

 

Олександр Сергійович Пушкін (1799–1837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Значення творчості О. С. Пушкіна для

 розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

(ЕЛ) Тема  «пам’ятника»  у  творчості Горація, О.С. Пушкіна.

 

 

Вивчити напам’ять О. С. Пушкін (1 вірш за вибором учителя та учнів)

21

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

 

 

22.

Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — Ольга).

 

 

23.

 

Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо).

 

 

 

24.

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

 

 

25.

 

Розвиток мовлення № 2 (пис). Твір  «Роздуми над сторінками роману «Євгеній Онєгін».

 

 

РМ 2 (п)

26.

 

Михайло Юрійович Лермонтов (1814–1841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»).  Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

(ЕК)  Порівняння  віршів  «На  півночі  кедр  одинокий…» Г. Гейне  і  «Сосна»  М.Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних  мотивів  у  творчості  О.С. Пушкіна  і М.Ю. Лермонтова.

 

Вивчити напам’ять М. Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

27.

«Герой нашого часу» (огляд, 3-4 уривки за вибором учителя). Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу».

 

 

28.

 Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

 

 

29

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство

М. Ю. Лермонтова в жанрі роману.

 

 

30

Розвиток мовлення № 3 (усн) Трансформація байронічних мотивів у творчості О. С. Пушкіна і М. Ю. Лермонтова.

(ЕК)  Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна

 

РМ 3 (у)

31

Контрольний твір з теми «Взаємодія романтизму і реалізму».

 

КТ

32

ПЧ № 2. Т.Манн  «Маріо і чарівник»

 

ПЧ 2

                                               Реалізм (13 годин )

 

 

33.

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

(МЗ) Художня культура, іноземна мова, географія, історія

 

 

34.

Оноре де Бальзак (1799–1850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

 (УС)  О. де Бальзак  і  Україна. 

 

 

35.

 

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

 

 

 

36.

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

 

 

37.

 

Розвиток мовлення №  4 (усн). Життєва філософія Гобсека  (за повістю Оноре де Бальзака «Гобсек»).

 

РМ 4 (у)

38.

Микола Васильович Гоголь (1809–1852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

 

 

39.

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників.

 

 

40.

 

Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

 

 

41.

 

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель».

 

 

42.

 

Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору).

 

 

43.

Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

(ЕК)  Зіставлення  специфіки  розкриття  теми  грошей  та їхнього  впливу  на  людину  у  творчості  О. де Бальзака  й М. В. Гоголя.

 

 

44.

 

Розвиток мовлення № 5 (усно)  Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини ХІХ століття. (Максима Максимовича та Акакія Акакійовича)

(УС) Значення М. В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур.

(ЛК) Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М. В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

 

РМ 5 (у)

45.

Контрольний твір «Його вважали маленьким, а він був великим» (Образ Гобсека в однойменній повісті О. де Бальзака).

 «Його вважали маленьким, і він був таким. А потім з’явився Привид…» (образ Башмачкіна в повісті М.Гоголя «Шинель»)

 

 

КТ

Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст (7 годин.)

 

 

46.

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст. ) «Нова драма», ібсенізм.  (ТЛ) «Нова драма», ібсенізм.

 

 

47.

Генрік Ібсен (1828–1906). «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

 

 

48.

Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.

 

 

49.

Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

 

 

50.

Розвиток мовлення № 6 (пис) Твір-роздум «Поразка чи перемога Нори?» (за п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім»)

 

РМ 6 (п)

51.

Бернард Шоу (1856–1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду

Б. Шоу.

 

 

52

Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон».

 

 

53

Динаміка образу Елайзи Дулітл.

 

 

54

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

(МЗ) Художня культура, іноземна мова

 

 

55

Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст.

(ЕК) Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів пер сонажів.

(ЛК) Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно.

 

 

56

Контрольна робота № 3 з теми  «Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст». Різнорівневі тести

 

КР № 3

Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура (7 годин.)

 

 

 

57

Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом».

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

 

 

58

Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

 

 

59

Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

 

 

60

Гарпер Лі (1926–2016). «Убити пересмішника».

(МЗ) Історія, художня культура

 

 

 

61

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю.

 

 

 

62

Моральні ідеали у творі.

 

 

63

Кіноповісті. Кіноромани Марк Арен (Карен Маркарян).  «Мій хлопець    янгол»  (Росія,  2011,  реж.  В.  Сторожева)

 

 

64

Кіноповісті. Кіноромани Марк Арен (Карен Маркарян).  «Мій хлопець    янгол»  (Росія,  2011,  реж.  В.  Сторожева)

(ЕК) Переосмислення сюжетів, образів, мотивів зарубіжної літератури і культури у творах мистецтва.

 

 

65

Контрольна робота № 4 з теми «Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура»

 

КР № 4

66

ПЧ № 3. Ерік Вольф Сіґел . «Історія одного кохання»

 

ПЧ 3

67

ПЧ № 4. Ерік Вольф Сіґел . «Історія одного кохання»

 

ПЧ 4

Підсумки (2 години)

 

 

68

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії.

 

 

 

69

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за рік

 

 

70

Ознайомлення зі списком рекомендованої літератури на 10-й класс. Диспут «Читати чи не читати ?»

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
1 серпня
Переглядів
105
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку