29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 5 класі

Про матеріал
Складено відповідно до програми «Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804». Підручник: Ніколенко О. М., Конєва Т. М., Орлова О.В. Зарубіжна література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2018.
Перегляд файлу

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 5 КЛАС

 

Складено відповідно до програми «Світова література. 5 – 9 класи.

Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804».

Підручник: Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В.Зарубіжна  література.

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст навчального матеріалу

К-сть год.

Дата

Види контролю

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Вступ. Література і фольклор (2 год/3 год)

 1.                

Вступ. Література і фольклор — скарбниця духовних багатств людства. Роль книги в сучасному житті.

(ТЛ). Фольклор, зарубіжна література, національна література.

 

1

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):

на прикладі малих фольклорних жанрів

 • осмислює взаємозв’язок усього живого на світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини (НЛ-1);
 • використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);
 • усвідомлює переваги здорового способу життя в ході вивчення прислів’їв, приказок, загадок, пісень народів світу (НЛ-3);
 • формує активну життєву позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 • розуміє значення художньої літератури в сучасному житті людини й людства;
 • знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями;
 • наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень;
 • розкриває зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів;
 • установлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (зокрема з використанням іноземної мови).
 1.                

Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у  фольклорних творах різних народів.

(ТЛ). Прислів’я, приказка, загадка, пісня.

1

 

 

 1.                

РМ № 1 (у). Проект «Скарби усної народної творчості». (УС). Спільні для українського та зарубіжного фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи.

1

 

РМ №1     (у)   

Казки народів світу (18 год/20год)

 1.                

Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки.

(ТЛ).  Казка, види казок, будова казки, мандрівний сюжет, фольклорист.

1

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):

 • набуває досвіду спілкування з природою (НЛ-1);
 • навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції; використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);
 • навчається кмітливості й винахідливості (НЛ-4).  

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 • виразно читає тексти казок;
 • визначає головну думку прочитаного;
 • переказує тексти казок  (окремі фрагменти й цілісно);
 • висловлює враження та власне ставлення до подій творів;
 • дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;
 • називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, наводить приклади з прочитаних творів;
 • виявляє елементи  будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);
 • розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, утілені в них;
 • знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії в казках;
 • розуміє поняття «автор літературного твору» (на початковому рівні);
 • розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);
 • називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Ґрімм, О. Пушкін та ін.);
 • називає твори мистецтва, у яких утілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо);
 • порівнює українські та зарубіжні народні казки, установлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);
 • називає імена 2-3-х українських  письменників – авторів  літературних казок, їхні твори, а також імена 2-3-х українських перекладачів зарубіжних казок.

 

 1.                

 Індійська народна казка «Фарбований шакал». «Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості.

Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Повчальний зміст казки. (ТЛ).  Алегорія.

1

 

 

 1.                

РМ № 2 (п).  Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Фарбований Шакал – Фарбований Лис).

1

 

 

 1.                

Японська народна казка «Момоторо, або Хлопчик-Персик». Відображення кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Момотаро.

(ЛК). Національний колорит японських казок і засоби його творення.

1

 

 

 1.                

Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів.

1

 

 

 1.                

ПЧ № 1. Чарівний світ арабських казок.

(ЛК). Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література

1

 

ПЧ №1

 1.            

Арабська народна казка «Синдбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження  жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.

1

 

 

 1.            

Втілення в образі Синдбада віри в перемогу людини над обставинами.

1

 

 

 1.            

Брати Грімм — відомі збирачі німецьких народних казок. Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору. «Пані Метелиця».

1

 

 

 1.            

Моральні цінності в казці. Характеристика образів персонажів.  (ТЛ).  Антитеза.

1

 

 

 1.            

Олександр Пушкін.  Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна.

(ТЛ). Автор. Оригінал і переклад.

1

 

 

 1.            

Виразне читання  вступу до поеми «Руслан і Людмила». 

1

 

Напам.

№ 1

 1.            

Олександр Пушкін.  «Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Система образів.

1

 

 

 1.            

Ганс Крістіан Андерсен (1805-1875).  «Непохитний олов’яний солдатик».  Утвердження сили кохання й відданості в казці.

1

 

 

 1.            

Оскар Уайльд (1854-1900).  Казки О.Уайльда. Коментоване читання казки "Хлопчик-зірка".

1

 

 

 1.            

О.Уайльд «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їх характеристика.

1

 

 

 1.            

Основний конфлікт.

 

 

 

 1.            

Еволюція образу головного героя.

1

 

 

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з тем «Вступ», «Казки народів світу»

1

 

 

 1.            

КР № 1.  Казки народів світу (тести)

1

 

КР №1.

Природа і людина (8 год/10 год))

 1.            

Джон Кітс (1795-1821). ). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»). (ТЛ). Початкове поняття про вірш, пейзаж, тему, ідею.

1

 

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):

 •               пізнає красу навколишнього середовища, усвідомлює взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);
 •               усвідомює відповідальність за свої вчинки (НЛ-2);
 •               осмислює цінність життя (НЛ-3);
 •               цінує ініціативність та особистісну позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності:

Учень (учениця):

 •               виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;
 •               дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;
 •               визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує  відповідні цитати;
 •               дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, установлює роль у розкритті авторського задуму;
 •               виявляє специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);
 •               установлює зв'язок прочитаних літературних творів із фольклором на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).  
 1.            

Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі. (ТЛ). Епітет, метафора.

1

 

Напам.

№ 2

 1.            

Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Втілення краси весняної природи у вірші. (ЕК). Зв'язок із фольклором (пісня). (ЛК).  Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

1

 

Напам.

№ 3

 1.            

Виразне читання віршів про природу.

1

 

 

 1.            

Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946  "Снап". Авторські спостереження за світом природи.

1

 

 

 1.            

Утвердження любові до всього живого.

1

 

 

 1.            

Зображення художніх образів, їх розкриття в  подіях твору. 

1

 

 

 1.            

ПЧ № 2. Кіплінг Р. Дж. «Мауглі.

1

 

ПЧ №2

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з теми «Природа і людина».

 

 

 

 1.            

КР № 2.  Природа і людина (письмові відповіді на запитання).

1

 

 

Світ дитинства (10 год/12 год)

 1.            

Марк Твен (1835-1910).  «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. (ТЛ). Повість. (УС). Українські перекладачі творів Марка Твена .

1

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):

 • розуміє необхідність розв’язання проблем довкілля (НЛ-1);
 • розуміє  важливість вияву ініціативи в суспільному житті (НЛ-2);
 • усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров’я (НЛ-3);
 • характеризує героїв творів щодо їхньої  винахідливості, підприємливості та кмітливості (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 • виразно читає фрагменти текстів (зокрема читання в особах, коментоване читання);
 • має початкові уявлення про «сюжет» (як художню  послідовність подій);
 • називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;
 • розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена і Е. Портер;
 • переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;
 • знає і розуміє поняття «портрет», визначає у тексті портрети персонажів;
 • характеризує образи персонажів, дає оцінку їхнім моральним якостям, вчинкам;
 • визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, учинки, мова, ставлення до інших тощо);
 • має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», визначає їхні жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів;
 • порівнює образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Полліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

знає українських перекладачів творів Марка Твена і Е. Портер.

 1.            

РМ №3 (п). Том Сойєр і  Гекльберрі Фінн. Порівняльна характеристика

1

 

РМ №3 (п).

 1.            

Ставлення автора до своїх героїв.

 

1

 

 

 1.            

Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).

1

 

 

 1.            

Втілення сюжетів творів Марка Твена у  кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва. Популярність образів улюблених книг серед дітей різних країн.

1

 

 

 1.            

Елеонор Портер (1868-1920). Всесвітньо відомий роман-бестселер «Полліанна».

 (ТЛ). Роман. Сюжет.

 (УС). Українські перекладачі творів Е.Портер.

(ЛК). Втілення сюжетів творів Е. Портер у  кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва.

1

 

 

 1.            

Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста. (ТЛ). Поняття про портрет.

1

 

Прозов. уривок напам.

(портрет)

 1.            

Полліанна та її друзі.

1

 

 

 1.            

Художні засоби розкриття образу Полліанни.

1

 

 

 1.            

Ідея радості життя й відкриття світу у творі.

1

 

 

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з теми «Світ дитинства».

1

 

 

 1.            

КР № 3. Світ дитинства. Тести.

1

 

КР № 3.

 

Сила творчої уяви (8 годин/10 годин)

 1.            

Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Творча історія книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби. (ТЛ). Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість

1

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):

 • усвідомлює важливість знаходити спільну мову з природою (НЛ-1);
 • розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2);
 • розуміє необхідність  здорового способу життя (НЛ-3);
 • осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 • знає основні відомості про письменника Льюїса Керролла, переклади його книжок;
 • розповідає про творчу історію книжки «Аліса в Країні Див»;
 • переказує зміст основних епізодів твору Льюїса Керролла;
 • описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують;
 • визначає ознаки казки й повісті у творі Льюїса Керролла;
 • виявляє особливості художньої мови повісті-казки «Аліса в Країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу;
 • дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі Льюїса Керролла;
 • розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М. І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);
 • характеризує образ ліричної героїні вірша «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень;
 • розповідає про свої улюблені книжки, мистецькі вподобання.

 

 1.            

Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.

1

 

 

 1.            

Захопливі пригоди Аліси.

1

 

 

 1.            

Персонажі, які оточують героїню.

1

 

 

 1.            

Особливості художньої мови твору. Елементи казки у творі.   (ЛК). Втілення сюжету повісті-казки Л. Керрола «Аліса в Країні Див» у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика та ін.). (УС). Переклади й видання книг

Л. Керролла.

1

 

 

 1.            

ПЧ № 3. Керролл Л. «Аліса в Задзеркаллі». (ЛК). Продовження книги («Аліса в Задзеркаллі»).

1

 

ПЧ № 3

 1.            

Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М.І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.). ТЛ. Поглиблення понять про вірш.

1

 

 

 1.            

РМ № 4 (у). Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

1

 

РМ № 4 (у)

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з теми «Сила творчої уяви».

1

 

 

 1.            

КР № 4. Сила творчої уяви (тести).

1

 

КР № 4.

Сучасна література. У колі добрих героїв (8 годин/ 11 годин)

 1.            

ПЧ № 4. Твори сучасного мистецтва (література та кіно) для дітей і про дітей.  Сучасні літературно-художні видання (журнали, газети, інтернет-видання). Відгук на сучасну книгу.

1

 

ПЧ №4.

Ключові компетентності

Учень (учениця):

 • усвідомлює взаємозв’язок усього живого на землі (НЛ-1);
 • розуміє важливість сімейних зв’язків (НЛ-2);
 • осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-3);
 • оцінює креативність як важливу рису людського характеру (НЛ-4) .

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 • називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;
 • переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;
 • розкриває особливості сюжету;
 • визначає актуальні ідеї творів;
 • характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших;
 • висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;
 • розрізняє поняття «персонаж» (як утілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр  твору);
 • розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу.
 1.            

Роальд Дал (1916-1990) "Чарлі і шоколадна фабрика".

1

 

 

 1.            

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

ТЛ. Персонаж і герой літературного твору.

1

 

 

 1.            

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

1

 

 

 1.            

Доброта і щирість головного героя.

1

 

 

 1.            

Туве Янсон (1914-2001). «Комета прилітає».

1

 

 

 1.            

Чарівність художнього світу твору

1

 

 

 1.            

Персонажі твору, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

1

 

 

 1.            

Персонажі твору, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

1

 

 

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з теми «Сучасна література. У колі добрих героїв».

1

 

 

 1.            

КР № 5.  Сучасна література. У колі добрих героїв. Контрольний письмовий твір.

1

 

КР № 5. 

Підсумки (2 год/4 год)

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

1

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):

 • усвідомлює красу природи, її благотворний вплив на людину, розуміє відповідальність за спроби змінити навколишній світ (НЛ-1);
 • оцінює свою роль у суспільстві, бере участь у процесі ухвалення рішень (НЛ-2);
 • осмислює причиново-наслідкові зв’язки між безпечною поведінкою та здоров’ям   (НЛ-3);
 • продукує власні ідеї та ініціативи, обстоює власну думку, використовуючи доцільні мовні засоби (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

 • визначає основні етапи літературного процесу XIXXX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва;
 • розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанрі XIXXX ст.;
 • установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність;
 • називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей;
 • застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;

аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

1

 

 

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

1

 

 

 1.            

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

1

 

 

Усього –  70 годин;

КР – 5 годин.

КТ – 1 год.

Розвиток мовлення – 4 години.

Позакласне читання – 4 години.

Напам'ять – 3.


 

doc
Додано
22 липня 2019
Переглядів
1385
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку