Календарно-тематичне планування з алгебри 9 клас, здійснене за програмою МОН України, 2017 рік Підручник: «Алгебра. О. С. 9 клас. »

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри 9 клас, здійснене за програмою МОН України, 2017 рік Підручник: «Алгебра. О. С. 9 клас. »
Перегляд файлу

Познанський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

 

 

Розглянуто                                                                                                 «Погоджено»

на засіданні МО вчителів                                                          заступник директора з НВР

природничо-математичних дисциплін                                     _              ____ О. П. Дробуш

Протокол №     від                                                                       ____________ О. П. Дробуш

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

 з алгебри

9 клас,

здійснене за програмою МОН України, 2017 рік

Підручник: «Алгебра. О. С. 9 клас. »

 

 

 

Вчитель математики                                                                                               Рябущиць І.І

2020-2021 н. р.

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                              

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

2020/2021 навчальний рік

9 КЛАС. АЛГЕБРА

(2 години на тиждень, усього - 70)

 1. За навчальною програмою для ЗНЗ, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
 2. Алгебра : підруч.  для 9-го кл. загальноосвітн.  навч. закл.  / О.С. Істер. – Київ : Генеза,  2017. –264  с.

 

№ теми

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин за програмою

Розподіл годин +

з резерву

К-сть контрольних робіт

 

Повторення

-

1

діагностина

1

Нерівності

14

14+2

1

2

Квадратична функція

20

20+5

2

3

Числові послідовності

10

10+1

1

4

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

8

8

1

 

Резерв  (Повторення)

18

9

1

 

Всього

70

70

6+діагностична

                       

 

 

 

 

 

                   АЛГЕБРА. 9 клас

(І семестр – 32 год.,ІІ семестр – 38 год.)

  

№ уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

 1. 1

Повторення матеріалу, вивченого у 8 класі

 

 

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Квадратні корені»

 

 

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Квадратні корені.Дійсні числа»

 

 

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Квадратні рівняння»

 

 

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння»

 

 

 1.  

Діагностична контрольна робота

 

 

Тема І. Нерівності (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·  властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

 1.  

Числові нерівності

 

 

 1.  

Основні властивості числових нерівностей

 

 

 1.  

Основні властивості числових нерівностей

 

 

 1.  

Додавання і множення числових нерівностей

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Нерівності зі змінними

 

 

 1.  

Числові проміжки. Об’єднання та переріз множин

 

 

 1.  

Лінійні нерівністі з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Контрольна робота №1 «Нерівності»

 

 

 Тема ІІ. Квадратична функція (20 год+5 год з резерву)

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+аf (x) →f (x); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

№ уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

Тема 1. Функції, їх властивості та графіки (13 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Функції. Область визначення та область значень і графік функції. Найбільше та найменше значення функції

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Перетворення графіків функцій

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Квадратична функція  та її графік

 

 

 1.  

Властивості квадратичної функції

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Розв’язування  вправ і задач

 

 

 1.  

Контрольна робота №2 «Функції, їх властивості та графіки»

 

 

Тема 2. Квадратична нерівність. Системи двох рівнянь з двома змінними (12 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Квадратна нерівність

 

 

 1.  

Квадратна нерівність

 

 

 1.  

Квадратна нерівність

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Розв’язання систем двох рівнянь із двома змінними

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

 

 1.  

Розв’язання текстових задач складанням системи рівнянь з двома змінними

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Розв’язування задач.

 

 

 1.  

Контрольна робота №3 «Квадратична нерівність. Системи двох рівнянь з двома змінними»

 

 

Тема ІІІ.  Числові послідовності (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

 

№ уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності

 

 

 1.  

Арифметична прогресія, її властивості.  Формула  n-го  члена арифметичної  прогресії.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Сума перших n членів арифметичної прогресії

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Геометрична прогресія, її властивості. Формула  n-го  члена геометричної прогресії

 

 

 1.  

Сума перших n членів геометричної прогресії

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Контрольна робота №4 «Числові послідовності» 

 

 

Тема ІV. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики (8 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Основні правила комбінаторики

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Випадкова подія.Частота та ймовірність випадкової  події

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Контрольна робота №5 «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 7 год з резерву)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Вирази. Тотожні пертворення виразів. Формули скороченого множення

 

 

 1.  

Пропорції. Відсотки. Відсоткові розрахунки

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь, нерівностей  та їх систем

 

 

 1.  

Функції, їх графіки та властивості

 

 

 1.  

Числові послідовності

 

 

 1.  

Розв’язування  вправ і задач

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Левадній Сергій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
До підручника
Алгебра 9 клас (Істер О. С.)
Додано
1 грудня 2020
Переглядів
2630
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку