календарно-тематичне планування з алгебри для 8 класу на 2021-2022 навчальний рік

Про матеріал
Перед початком нового навчального року виникає питання складання календарно-тематичного плану. Передивилася дуже багато примірників, нажаль, не все мене задовільняло, тому вирішили зробити своє планування, може комусь і допоможе.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з алгебри для 8 класу на 2021-2022 навчальний рік

Підготувала вчитель математики Желіба Наталія Володимирівна, м.Маріуполь

 

Алгебра, 8 клас

( 2 години на тиждень, 32 години у І семестрі і 38 годин у ІІ семестрі, всього 70 годин)

Тема уроку

Кількість годин

Дата

Скоригована дата

Наскрізні змістові лінії

Ключові компетентності, які розвиваються на даному занятті

8-а

8-б

8-а

8-б

Повторення навчального матеріалу за курс алгебри 7 клас (8 годин)

1

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу з теми: «Степінь з цілим показником»

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

2

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу з теми: « Одночлен. Множення одночленів. Многочлен. Подібні доданки»

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

3

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу з теми: « Формули скороченого множення». Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

4

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу з теми: «Функція»

1

 

 

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною мовою

5

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу з теми: « Системи двох лінійних рівнянь та способи їх розв’язування»

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

6

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу з теми: « Розв’язування задач за допомогою систем». Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

7

Діагностична контрольна робота № 1

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

8

Розв’язування вправ. Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Тема  1. Раціональні  вирази (27 години)

Раціональні вирази. Додавання та віднімання раціональних виразів (11годин)

9

Раціональні дроби

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

10

Основна властивість раціонального дробу.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

11

Застосування основної властивості раціонального дробу

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

12

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

13

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

14

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Розв’язування вправ

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

15

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

16

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

17

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Розв’язування вправ

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

18

Контрольна робота №2 «Раціональні вирази. Додавання та віднімання раціональних виразів»

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

19

Розв’язування вправ. Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Множення і ділення раціональних виразів. Раціональні рівняння (16 годин)

 

20

Множення і ділення раціональних виразів

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

21

Множення і ділення раціональних виразів.  Піднесення до степеня.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

22

Множення і ділення раціональних виразів. Розв’язування вправ

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

23

Множення і ділення раціональних виразів. Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

24

Тотожні перетворення раціональних виразів

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

25

Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування вправ

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

26

Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

27

Розв’язування раціональних рівнянь.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

28

Степінь із цілим від’ємним показником

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Спілкування іноземною мовою. Математична компетентність

29

Степінь із цілим від’ємним показником. Розв’язування вправ

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

30

Властивості степеня із цілим показником

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

31

Властивості степеня із цілим показником. Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

32

Функція та її властивості та графік

1

 

 

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною мовою. Математична компетентність.

33

Функція та її графік. Розв’язування вправ

1

 

 

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною мовою. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

34

Контрольна робота №3 «Раціональні рівняння. Множення та ділення раціональних виразів»

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

35

Розв’язування вправ. Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа (12 годин)

36

Функція її графік і властивості.

1

 

 

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

37

Функція її графік і властивості. Розв’язування вправ.

1

 

 

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною мовою. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

38

Квадратні корені. Арифметичний корінь.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

39

Множина  та її елементи. Підмножина. Числові множини.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

40

Властивості арифметичного квадратного кореня. Розв’язування вправ.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

41

Властивості арифметичного квадратного кореня. Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

42

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

43

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Розв’язування вправ

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

44

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

45

Функція її графік і властивості

1

 

 

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною мовою. Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

46

Контрольна робота №4 «Квадратні корені. Дійсні числа »

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

47

Розв’язування вправ. Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Тема 3. Квадратні рівняння (16 годин)

Квадратні рівняння та способи їх розв’язування (8 годин)

48

Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь

1

 

 

 

 

Підприємливість і фінансова грамотність.

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

49

Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь. Самостійна робота

1

 

 

 

 

Підприємливість і фінансова грамотність.

Спілкування державною мовою

50

Формула коренів квадратного рівняння

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

51

Формула коренів квадратного рівняння. Розв’язування вправ.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

52

Теорема Вієта.

1

 

 

 

 

Здоров’я і безпека

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

53

Теорема Вієта. Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

54

Контрольна робота №5 «Квадратні рівняння »

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

55

Розв’язування вправ. Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Розв’язування задач(8 годин)

56

Квадратний тричлен та розкладання його на множники

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

57

Квадратний тричлен та розкладання його на множники. Розв’язування вправ.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

58

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

1

 

 

 

 

Підприємливість і фінансова грамотність.

Спілкування державною мовою

59

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Самостійна робота

1

 

 

 

 

Підприємливість і фінансова грамотність.

Спілкування державною мовою

60

Раціональні рівняння, як математичні моделі прикладних задач.

1

 

 

 

 

Здоров’я і безпека.

Підприємливість і фінансова грамотність.

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

61

Раціональні рівняння, як математичні моделі прикладних задач. Самостійна робота

1

 

 

 

 

Здоров’я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність.

Спілкування державною мовою.

Інформаційно – цифрова компетентність

62

Контрольна робота №6 «Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Розв’язування задач »

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

63

Розв’язування вправ. Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Повторення навчального матеріалу за курс 8 класу (7 годин)

64

Повторення. Тотожні перетворення раціональних виразів.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

65

Повторення. Квадратні корені

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

66

Повторення. Квадратні рівняння.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

67

Повторення. Розв’язування задач

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

68

Повторення. Функції

1

 

 

 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною мовою. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

69

Контрольна робота №7 «Річна»

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

70

Розв’язування вправ. Аналіз контрольної роботи. Розв’язування сюжетних задач.

1

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою. Інформаційно – цифрова компетентність. Уміння вчитися впродовж життя

                             Погоджено                          Заступник директора з навчально - виховної роботи                            Желіба Н.В. 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Лазорко Наталія Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Напрuмерова Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Scherban Tatyana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Алгебра 8 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
19 липня 2021
Переглядів
5582
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку