Календарно-тематичне планування з алгебри для учнів 10 фізико-математичного класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри у 10 фізико-математичному класі відповідає всім вимогам до навчальних програм вивчення математики, запропонованих Міністерством освіти і науки України. Учитель може самостійно скоригувати розподіл годин між темами обраного класу залежно від навантаження, виділеного на підготовку учнів в межах навчального плану школи, можливостей і потреб учнів.
Перегляд файлу

Усього – 170 години

5 год на тиждень у I семестрі – 84 год,

5 год на тиждень у II семестрі – 86 год.

 

Дата уроку

№ уроку

Тема уроку

Примітки

I семестр (84 години).

Тема: Множини. Числові функції

(18 годин).

 

1

Множини та операції над ними.

 

 

2

Розвязування задач.

 

 

3

Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні множини.

 

 

4

Числові множини. Множина дійсних чисел.

 

 

5

Розвязування задач.

 

 

6

Метод математичної індукції.

 

 

7

Розвязування задач.

 

 

8

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

9

Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій.

 

 

10

Розвязування задач.

 

 

11

Властивості і графіки основних видів функцій.

 

 

12

Розвязування задач.

 

 

13

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

 

 

14

Розвязування задач.

 

 

15

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

16

Аналіз самостійної роботи.

 

 

17

Контрольна робота.

 

 

18

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Рівняння, нерівності та їх системи

(15 годин).

 

19

Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь.

 

 

20

Розвязування задач.

 

 

21

Системи рівнянь.

 

 

22

Розвязування задач.

 

 

23

Застосування властивостей функцій до розвязування рівнянь.

 

 

24

Розвязування задач.

 

 

25

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

26

Нерівності зі змінними: рівносильні перетворення нерівностей та загальний метод інтервалів.

 

 

27

Розвязування задач.

 

 

28

Рівняння та нерівності, що містять знак модуля.

 

 

29

Розвязування задач.

 

 

30

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

31

Аналіз самостійної роботи.

 

 

32

Контрольна робота.

 

 

33

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Нерівності з параметрами. Многочлени та дії з ними

(22 години).

 

34

Розвязування рівнянь і нерівностей з параметрами.

 

 

35

Дослідницькі задачі з параметрами.

 

 

36

Розвязування задач.

 

 

37

Використання умов розміщення коренів квадратного тричлена відносно заданих чисел і .

 

 

38

Розвязування задач.

 

 

39

Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними.

 

 

40

Розвязування задач.

 

 

41

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

42

Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність.

 

 

43

Розвязування задач.

 

 

44

Дії над многочленами. Ділення многочленна на многочлен з остачею.

 

 

45

Розвязування задач.

 

 

46

Теорема Безу. Корені многочлена. Формули Вієта.

 

 

47

Розвязування задач.

 

 

48

Схема Горнера.

 

 

49

Розвязування задач.

 

 

50

Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами.

 

 

51

Розвязування задач.

 

 

52

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

53

Аналіз самостійної роботи.

 

 

54

Контрольна робота.

 

 

55

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Корінь -го степеня. Ірраціональні рівняння

(17 годин).

 

56

Корінь -го степеня та його властивості. Перетворення виразів з коренями -го степеня.

 

 

57

Розвязування задач.

 

 

58

Функція та її графік.

 

 

59

Розвязування задач.

 

 

60

Обернена функція.

 

 

61

Розвязування задач.

 

 

62

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

63

Найпростіші способи розв’язування ірраціональних рівнянь.

 

 

64

Розвязування задач.

 

 

65

Застосування властивостей функцій до розвязування ірраціональних рівнянь.

 

 

66

Розвязування задач.

 

 

67

Приклади використання інших способів розвязування ірраціональних рівнянь.

 

 

68

Розвязування задач.

 

 

69

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

70

Аналіз самостійної роботи.

 

 

71

Контрольна робота.

 

 

72

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Ірраціональні нерівності. Степенева функція

(12 годин).

 

73

Ірраціональні нерівності.

 

 

74

Розвязування задач.

 

 

75

Узагальнення поняття степеня.

 

 

76

Розвязування задач.

 

 

77

Степенева функція, її властивості та графік.

 

 

78

Розвязування задач.

 

 

79

Розвязування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами.

 

 

80

Розвязування задач.

 

 

81

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

82

Аналіз самостійної роботи.

 

 

83

Контрольна робота.

 

 

84

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

II семестр (86 годин).

Тема: Тригонометричні функції кута і числового аргументу.

Основні тригонометричні функції та їх графіки

(16 годин).

 

85

Радіанна міра кутів.

 

 

86

Тригонометричні функції кута і числового аргументу.

 

 

87

Розвязування задач.

 

 

88

Властивості тригонометричних функцій.

 

 

89

Розвязування задач.

 

 

90

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

91

Графік функції та її властивості.

 

 

92

Графік функції та її властивості.

 

 

93

Розвязування задач.

 

 

94

Графік функції та її властивості.

 

 

95

Графік функції та її властивості.

 

 

96

Розвязування задач.

 

 

97

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

98

Аналіз самостійної роботи.

 

 

99

Контрольна робота.

 

 

100

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Основні формули тригонометричних функцій

(19 годин).

 

101

Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

 

 

102

Розвязування задач.

 

 

103

Формули додавання.

 

 

104

Розвязування задач.

 

 

105

Формули подвійного аргументу.

 

 

106

Розвязування задач.

 

 

107

Формули зведення.

 

 

108

Розвязування задач.

 

 

109

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

110

Формули сумі і різниці однойменних тригонометричних функцій та формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму.

 

 

111

Розвязування задач.

 

 

112

Формули потрійного та половинного аргументів. Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу.

 

 

113

Розвязування задач.

 

 

114

Формула перетворення виразу .

 

 

115

Розвязування задач.

 

 

116

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

117

Аналіз самостійної роботи.

 

 

118

Контрольна робота.

 

 

119

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Обернені тригонометричні функції та їх графіки

(16 годин).

 

120

Функція .

 

 

121

Функція .

 

 

122

Розвязування задач.

 

 

123

Функція .

 

 

124

Функція .

 

 

125

Розвязування задач.

 

 

126

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

127

Рівняння .

 

 

128

Рівняння .

 

 

129

Розвязування задач.

 

 

130

Рівняння і .

 

 

131

Розвязування задач.

 

 

132

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

133

Аналіз самостійної роботи.

 

 

134

Контрольна робота.

 

 

135

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи

(23 години).

 

136

Заміна змінних при розвязуванні тригонометричних рівнянь.

 

 

137

Розвязування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї функції (з однаковим аргументом).

 

 

138

Розвязування задач.

 

 

139

Розвязування однорідних тригонометричних рівнянь та зведення тригонометричного рівняння до однорідного.

 

 

140

Розвязування тригонометричних рівнянь виду за допомогою розкладання на множники.

 

 

141

Розвязування задач.

 

 

142

Відбір коренів тригонометричних рівнянь.

 

 

143

Розвязування задач.

 

 

144

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

145

Розвязування систем тригонометричних рівнянь.

 

 

146

Розвязування задач.

 

 

147

Приклади розвязування більш складних тригонометричних рівнянь та їх систем.

 

 

148

Розвязування задач.

 

 

149

Розвязування тригонометричних нерівностей.

 

 

150

Розвязування задач.

 

 

151

Розвязування рівнянь з параметрами.

 

 

152

Розвязування задач.

 

 

153

Дослідницькі задачі з параметрами.

 

 

154

Розвязування задач.

 

 

155

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

156

Аналіз самостійної роботи.

 

 

157

Контрольна робота.

 

 

158

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу

(12 годин).

 

159

Повторення. Множини. Числові функції.

 

 

160

Рівняння, нерівності та їх системи.

 

 

161

Нерівності з параметрами. Многочлени та дії з ними.

 

 

162

Корінь -го степеня. Ірраціональні рівняння. Ірраціональні нерівності. Степенева функція.

 

 

163

Тригонометричні функції кута і числового аргументу. Основні тригонометричні функції та їх графіки.

 

 

164

Основні формули тригонометричних функцій.

 

 

165

Обернені тригонометричні функції та їх графіки. Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи.

 

 

166

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

167

Розвязування задач.

 

 

168

Підсумкове повторення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

169

Підсумкова контрольна робота.

 

 

170

Узагальнення навчального матеріалу.

 

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
13 вересня
Переглядів
53
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку