Календарно-тематичне планування з алгебри для учнів 11 фізико-математичного класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри у 11 фізико-математичному класі відповідає всім вимогам до навчальних програм вивчення математики, запропонованих Міністерством освіти і науки України. Учитель може самостійно скоригувати розподіл годин між темами обраного класу залежно від навантаження, виділеного на підготовку учнів в межах навчального плану школи, можливостей і потреб учнів.
Перегляд файлу

Усього – 170 годин

5 год на тиждень у I семестрі – 80 год,

5 год на тиждень у II семестрі – 90 год.

 

Дата уроку

№ уроку

Тема уроку

Примітки

Тема: Границя та неперервність функції. Похідна

(15 годин).

 

1

Поняття границі функції в точці та неперервності функції.

 

 

2

Розвязування задач.

 

 

3

Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст.

 

 

4

Розвязування задач.

 

 

5

Розвязування задач.

 

 

6

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

7

Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції.

 

 

8

Розвязування задач.

 

 

9

Похідні елементарних функцій.

 

 

10

Розвязування задач.

 

 

11

Розвязування задач.

 

 

12

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

13

Аналіз самостійної роботи.

 

 

14

Контрольна робота.

 

 

15

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Застосування похідної

(21 година).

 

16

Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання та екстремумів функції.

 

 

17

Розвязування задач.

 

 

18

Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка.

 

 

19

Розвязування задач.

 

 

20

Розвязування задач.

 

 

21

Найбільше і найменше значення функції.

 

 

22

Розвязування задач.

 

 

23

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

24

Доведення основних теорем про границі.

 

 

25

Односторонні границі.

 

 

26

Розвязування задач.

 

 

27

Неперервні функції.

 

 

28

Границя функції на нескінченності. Нескінченна границя функції. Границя послідовності.

 

 

29

Розвязування задач.

 

 

30

Границя відношення при .

 

 

31

Практичне обчислення границі функції.

 

 

32

Розвязування задач.

 

 

33

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

34

Аналіз самостійної роботи.

 

 

35

Контрольна робота.

 

 

36

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Застосування похідної до розвязування рівнянь і нерівностей

(20 годин).

 

37

Асимптоти графіка функції.

 

 

38

Розвязування задач.

 

 

39

Похідні обернених тригонометричних функцій. Доведення тотожностей за допомогою похідної.

 

 

40

Розвязування задач.

 

 

41

Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції.

 

 

42

Розвязування задач.

 

 

43

Розвязування задач.

 

 

44

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

45

Застосування похідної до розвязування рівнянь і нерівностей.

 

 

46

Розвязування задач.

 

 

47

Застосування похідної до доведення нерівностей.

 

 

48

Розвязування задач.

 

 

49

Застосування похідної до розвязування завдань з параметрами.

 

 

50

Розвязування задач.

 

 

51

Диференціал функції.

 

 

52

Розвязування задач.

 

 

53

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

54

Аналіз самостійної роботи.

 

 

55

Контрольна робота.

 

 

56

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Показникова функція

(15 годин).

 

57

Показникова функція, її властивості та графік.

 

 

58

Розвязування задач.

 

 

59

Найпростіші показникові рівняння.

 

 

60

Розвязування задач.

 

 

61

Розвязування задач.

 

 

62

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

63

Розвязування більш складних показникових рівнянь та їх систем.

 

 

64

Розвязування задач.

 

 

65

Розвязування показникових нерівностей.

 

 

66

Розвязування задач.

 

 

67

Розвязування задач.

 

 

68

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

69

Аналіз самостійної роботи.

 

 

70

Контрольна робота.

 

 

71

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Логарифмічна функція

(21 година).

 

72

Логарифм числа. Властивості логарифмів.

 

 

73

Розвязування задач.

 

 

74

Логарифмічна функція, її властивості та графік.

 

 

75

Розвязування задач.

 

 

76

Розвязування логарифмічних рівнянь.

 

 

77

Розвязування задач.

 

 

78

Розвязування задач.

 

 

79

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

80

Розвязування логарифмічних нерівностей.

 

 

81

Розвязування задач.

 

 

82

Похідні показникової та логарифмічної функцій.

 

 

83

Розвязування задач.

 

 

84

Розвязування показникові-степеневих рівнянь та нерівностей.

 

 

85

Розвязування задач.

 

 

86

Показникові та логарифмічні рівняння й нерівності.

 

 

87

Розвязування задач.

 

 

88

Розвязування задач.

 

 

89

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

90

Аналіз самостійної роботи.

 

 

91

Контрольна робота.

 

 

92

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

(29 годин).

 

93

Елементи комбінаторики.

 

 

94

Розвязування задач.

 

 

95

Розвязування задач.

 

 

96

Біном Ньютона.

 

 

97

Розвязування задач.

 

 

98

Розвязування задач.

 

 

99

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

100

Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності.

 

 

101

Розвязування задач.

 

 

102

Операції над подіями. Властивості ймовірностей подій.

 

 

103

Розвязування задач.

 

 

104

Відносна частота випадкової події. Статистичне означення ймовірності.

 

 

105

Розвязування задач.

 

 

106

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

107

Геометричне означення ймовірності.

 

 

108

Розвязування задач.

 

 

109

Незалежні події.

 

 

110

Розвязування задач.

 

 

111

Поняття випадкової величини та її розподілу. Математичне сподівання випадкової величини.

 

 

112

Розвязування задач.

 

 

113

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

114

Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка.

 

 

115

Розвязування задач.

 

 

116

Табличне й графічне представлення даних. Числові характеристики рядів даних.

 

 

117

Розвязування задач.

 

 

118

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

119

Аналіз самостійної роботи.

 

 

120

Контрольна робота.

 

 

121

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Інтеграл та його застосування

(15 годин).

 

122

Первісна та її властивості.

 

 

123

Розвязування задач.

 

 

124

Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла.

 

 

125

Розвязування задач.

 

 

126

Розвязування задач.

 

 

127

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

128

Обчислення площ і обємів за допомогою визначених інтегралів.

 

 

129

Розвязування задач.

 

 

130

Найпростіші диференціальні рівняння.

 

 

131

Розвязування задач.

 

 

132

Розвязування задач.

 

 

133

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

134

Аналіз самостійної роботи.

 

 

135

Контрольна робота.

 

 

136

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Рівняння, нерівності та їх системи. Комплексні числа

(14 годин).

 

137

Рівняння і нерівності.

 

 

138

Розвязування задач.

 

 

139

Системи рівнянь і нерівностей.

 

 

140

Розвязування задач.

 

 

141

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

142

Алгебраїчна форма комплексного числа.

 

 

143

Розвязування задач.

 

 

144

Тригонометрична форма комплексного числа.

 

 

145

Розвязування задач.

 

 

146

Розвязування задач.

 

 

147

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

148

Аналіз самостійної роботи.

 

 

149

Контрольна робота.

 

 

150

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Підсумкове повторення і систематизація навчального матеріалу

(20 годин).

 

151

Границя та неперервність функції. Похідна.

 

 

152

Розвязування задач.

 

 

153

Застосування похідної.

 

 

154

Розвязування задач.

 

 

155

Застосування похідної до розвязування рівнянь і нерівностей.

 

 

156

Розвязування задач.

 

 

157

Показникова функція.

 

 

158

Розвязування задач.

 

 

159

Логарифмічна функція.

 

 

160

Розвязування задач.

 

 

161

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики.

 

 

162

Розвязування задач.

 

 

163

Інтеграл та його застосування.

 

 

164

Розвязування задач.

 

 

165

Систематизація й узагальнення відомостей про рівняння, нерівності та їх системи. Комплексні числа.

 

 

166

Розвязування задач.

 

 

167

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

168

Підсумкове повторення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

169

Підсумкова контрольна робота.

 

 

170

Узагальнення навчального матеріалу.

 

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
13 вересня
Переглядів
55
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку