Календарно-тематичне планування з алгебри для учнів 9 фізико-математичного класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри у 9 фізико-математичному класі відповідає всім вимогам до навчальних програм вивчення математики, запропонованих Міністерством освіти і науки України. Учитель може самостійно скоригувати розподіл годин між темами обраного класу залежно від навантаження, виділеного на підготовку учнів в межах навчального плану школи, можливостей і потреб учнів.
Перегляд файлу

Усього – 170 годин

5 год на тиждень у I семестрі – 80 год,

5 год на тиждень у II семестрі – 90 год.

 

Дата уроку

№ уроку

Тема уроку

Примітки

Тема: Доведення нерівностей

(17 годин).

 

1

Задачі на повторення курсу алгебри класу.

 

 

2

Розвязування задач.

 

 

3

Розвязування задач.

 

 

4

Основні методи доведення нерівностей.

 

 

5

Розвязування задач.

 

 

6

Розвязування задач.

 

 

7

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

8

Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші-Буняковського.

 

 

9

Розвязування задач.

 

 

10

Ефективні прийоми доведення нерівностей.

 

 

11

Розвязування задач.

 

 

12

Розвязування задач.

 

 

13

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

14

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

15

Аналіз самостійної роботи.

 

 

16

Контрольна робота.

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Функція. Перетворення графіків функцій

(21 година).

 

18

Функція.

 

 

19

Розв’язування задач.

 

 

20

Розвязування задач.

 

 

21

Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції.

 

 

22

Розв’язування задач.

 

 

23

Розвязування задач.

 

 

24

Парні і непарні функції.

 

 

25

Розв’язування задач.

 

 

26

Розвязування задач.

 

 

27

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

28

Побудова графіків функцій та за відомим графіком функції .

 

 

29

Розв’язування задач.

 

 

30

Побудова графіків функцій та за відомим графіком функції .

 

 

31

Розв’язування задач.

 

 

32

Побудова графіків функцій та за відомим графіком функції .

 

 

33

Розв’язування задач.

 

 

34

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

35

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

36

Аналіз самостійної роботи.

 

 

37

Контрольна робота.

 

 

38

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Квадратична функція

(17 годин).

 

39

Квадратична функція, її графік і властивості.

 

 

40

Розв’язування задач.

 

 

41

Розвязування задач.

 

 

42

Розвязування квадратних нерівностей.

 

 

43

Розв’язування задач.

 

 

44

Розв’язування задач.

 

 

45

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

46

Метод інтервалів. Розвязування раціональних нерівностей.

 

 

47

Розв’язування задач.

 

 

48

Розвязування задач.

 

 

49

Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки.

 

 

50

Розв’язування задач.

 

 

51

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

52

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

53

Аналіз самостійної роботи.

 

 

54

Контрольна робота.

 

 

55

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Рівняння та системи рівнянь з двома змінними

(18 годин).

 

56

Рівняння з двома змінними та його графік.

 

 

57

Розв’язування задач.

 

 

58

Розвязування задач.

 

 

59

Графічні методи розвязування систем рівнянь з двома змінними.

 

 

60

Розв’язування задач.

 

 

61

Розв’язування задач.

 

 

62

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

63

Розвязування систем рівнянь з двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення.

 

 

64

Розв’язування задач.

 

 

65

Розвязування задач.

 

 

66

Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь з двома змінними.

 

 

67

Розв’язування задач.

 

 

68

Розв’язування задач.

 

 

69

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

70

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

71

Аналіз самостійної роботи.

 

 

72

Контрольна робота.

 

 

73

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Нерівності та системи нерівностей з двома змінними

(14 годин).

 

74

Нерівності з двома змінними.

 

 

75

Розвязування задач.

 

 

76

Розвязування задач.

 

 

77

Системи нерівностей з двома змінними.

 

 

78

Розвязування задач.

 

 

79

Розвязування задач.

 

 

80

Розвязування задач за допомогою систем рівнянь і систем нерівностей.

 

 

81

Розвязування задач.

 

 

82

Розвязування задач.

 

 

83

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

84

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

85

Аналіз самостійної роботи.

 

 

86

Контрольна робота.

 

 

87

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Елементи прикладної математики

(14 годин).

 

88

Математичне моделювання.

 

 

89

Розвязування задач.

 

 

90

Розвязування задач.

 

 

91

Відсоткові розрахунки.

 

 

92

Розвязування задач.

 

 

93

Розвязування задач.

 

 

94

Метод математичної індукції.

 

 

95

Розвязування задач.

 

 

96

Розвязування задач.

 

 

97

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

98

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

99

Аналіз самостійної роботи.

 

 

100

Контрольна робота.

 

 

101

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Елементи комбінаторики та теорії ймовірності

(26 годин).

 

102

Основні правила комбінаторики. Перестановки.

 

 

103

Розвязування задач.

 

 

104

Розвязування задач.

 

 

105

Розміщення.

 

 

106

Розвязування задач.

 

 

107

Розвязування задач.

 

 

108

Сполуки (комбінації).

 

 

109

Розвязування задач.

 

 

110

Розв’язування задач.

 

 

111

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

112

Частота та ймовірність випадкової події.

 

 

113

Розвязування задач.

 

 

114

Класичне означення ймовірності.

 

 

115

Розвязування задач.

 

 

116

Розв’язування задач.

 

 

117

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

118

Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики.

 

 

119

Розвязування задач.

 

 

120

Розвязування задач.

 

 

121

Початкові відомості про статистику.

 

 

122

Розвязування задач.

 

 

123

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

124

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

125

Аналіз самостійної роботи.

 

 

126

Контрольна робота.

 

 

127

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Арифметична прогресія

(14 годин).

 

128

Числові послідовності.

 

 

129

Розвязування задач.

 

 

130

Розвязування задач.

 

 

131

Арифметична прогресія.

 

 

132

Розвязування задач.

 

 

133

Розвязування задач.

 

 

134

Сума перших членів арифметичної прогресії.

 

 

135

Розвязування задач.

 

 

136

Розвязування задач.

 

 

137

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

138

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

139

Аналіз самостійної роботи.

 

 

140

Контрольна робота.

 

 

141

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Геометрична прогресія

(18 годин).

 

142

Геометрична прогресія.

 

 

143

Розвязування задач.

 

 

144

Розвязування задач.

 

 

145

Сума перших членів геометричної прогресії.

 

 

146

Розвязування задач.

 

 

147

Розвязування задач.

 

 

148

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

149

Уявлення про границю послідовності. Сума нескінченної геометричної прогресії, у якої .

 

 

150

Розв’язування задач.

 

 

151

Розвязування задач.

 

 

152

Сумування.

 

 

153

Розв’язування задач.

 

 

154

Розв’язування задач.

 

 

155

Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

 

 

156

Розвязування задач. Самостійна робота.

 

 

157

Аналіз самостійної роботи.

 

 

158

Контрольна робота.

 

 

159

Аналіз контрольної роботи. Розвязування задач.

 

Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу

(11 годин).

 

160

Повторення. Доведення нерівностей.

 

 

161

Функція. Перетворення графіків функцій.

 

 

162

Квадратична функція.

 

 

163

Рівняння та системи рівнянь з двома змінними.

 

 

164

Нерівності та системи нерівностей з двома змінними.

 

 

165

Елементи прикладної математики.

 

 

166

Елементи комбінаторики та теорії ймовірності.

 

 

167

Арифметична прогресія.

 

 

168

Геометрична прогресія.

 

 

169

Підсумкова контрольна робота.

 

 

170

Підсумкове повторення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
13 вересня
Переглядів
49
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку